Raden Sutasoma bergelar Pangeran Singa Marta adalah Pemangku Mangkubumi Kerajaan Banjar dan Menteri Besar (Duta Besar) Kesultanan Banjar untuk kerajaan-kerajaan di pulau Sumbawa. Tahun 1701 Pangeran Singa Marta, Menteri Besar diutus oleh Raja Banjar pergi ke negeri Kesultanan Bima untuk membeli Kuda Bima yang nantinya dijadikan kuda bibit, ternak di Kalimantan Selatan. Di Kesultanan Bima, Pangeran Singa Marta telah kawin dengan seorang puteri dari Adipati Thopati Tlolouang. Setelah tugas yang diperintahkan tersebut selesai, Pangeran Singa Marta sempat mengawini seorang puteri Bima yang dikenal sebagai ahli seni. Keduanya lalu kembali ke Kalimantan Selatan dengan membawa sejumlah kesenian suku Bima, yang akhirnya kesenian dari suku Bima tersebut mendapat tempat dalam istana Kerajaan Banjar. Pangeran Singa Marta merupakan saudara sebapak lain ibu dengan Pangeran Taliwang (= Raden Subangsa).[1][2][3]

SilsilahSunting

Ayahanda Pangeran Singamarta alias Raden Sutasoma adalah Pangeran Martasari (Raden Timbakal) dan ibunya Putri Busu (Ratu Hayu 1) binti Sultan Mustain Billah Raja Banjar IV. Hikayat Banjar-Kotawaringin menyebutkan tentang saudara-saudara sekandung dan sebapak Raden Sutasoma (Pangeran Singamarta):

Hikayat Banjar-Kotawaringin menyebutkan tentang saudara-saudara Raden Sutasoma yang sebapak lain ibu:

Berganti namaSunting

Hikayat Banjar-Kotawaringin juga menyebutkan tentang Raden Sutasoma yang diberi gelar Pangeran Singamarta oleh pamannya yaitu Raja Banjar Sultan Ratu Agung alias Sultan Inayatullah (Pangeran Dipati Tuha 1) bin Sultan Mustain Billah:[4]

Bagan SilsilahSunting

Silsilah menurut naskah Cerita Turunan Raja-raja Banjar dan Kotawaringin yang disebut juga Hikayat Banjar-Kotawaringin.

Saudagar Mangkubumi 1 (di Keling/Koromandel)[5]
Saudagar Jantam
RAJA NEGARA DIPA 1
♂ Empu Jat-Maka
Maharaja di Candi


↓(beristeri)


♀ Sita Rara
♂ Ampu Mandastana
Lambung Jaya Wanagiri
RAJA NEGARA DIPA 2
♂ Lambung Mangkurat
Ratu Kuripan


↓(beristeri)


♀ Dayang Diparaja
binti
Aria Malingkun
♀ Putri Huripan


↓(bersuami)


RAJA NEGARA DIPA 5
♂ Maharaja Suria-Gangga Wangsa
bin
Maharaja Suria-Nata RAJA NEGARA DIPA 4= ♀ Putri Junjung Buih RAJA NEGARA DIPA 3
♀ Putri Kalungsu♀ Putri Kalarang
(kawin dengan adik ayahnya)


↓(bersuami)


♂ Pangeran Suria-Wangsa
bin
Maharaja Suria-Nata RAJA NEGARA DIPA 4= ♀ Putri Junjung Buih RAJA NEGARA DIPA 3
RAJA NEGARA DIPA 6
♂ Maharaja Carang Laleyan
(kawin dengan adik ibunya)


↓(beristeri)


RAJA NEGARA DIPA 7
♀ Putri Kalungsu
binti
♂ Maharaja Suria-Ganggawangsa = ♀ Putri Huripan
RAJA NEGARA DAHA 1
♂ Maharaja Sari Kaburungan
Raden Sekar Sungsang
Panji Agung Rama Nata
Ki Mas Lelana
♂ Raden BangawanRAJA NEGARA DAHA 2
♂ Maharaja Sukarama
RAJA NEGARA DAHA 3
♂ Maharaja Mangkubumi
Raden Paksa
♀ Putri Galuh Baranakan


↓(bersuami)


♂ Raden Mantri Alu
bin
Raden Bangawan
bin
Maharaja Sukarama
RAJA NEGARA DAHA 4
♂ Pangeran Tumenggung
Raden Panjang
SULTAN BANJAR 1
m. 1500-1540[6][5]
♂ Raden Jaya Sutera
Raden Raga Samudera
Pangeran Jaya Samudera
Sultan Suryanullah
Sultan Suriansyah
anumerta: Susunan Panembahan Batu Habang
Pangeran Anom
Pangeran di Hangsana
SULTAN BANJAR 2
Sultan Rahmatullah
anumerta: Susunan Panembahan Batu Hirang
Pangeran Demang
Dipati Demang
SULTAN BANJAR 3
Sultan Hidayatullah 1
anumerta: Susunan Panembahan Batu Putih
Raden Zakaria
♂ Raden Subamanggala
Pangeran Mangkunagara
(dilahirkan oleh Putri Nur Alam binti Pangeran di Laut)
SULTAN BANJAR 4
Sultan Mustain Billah
Marhum Panembahan
Raden Senapati
Gusti Kecil
Raden Kushil
(cucu dari Tuan Khatib Banun)
Ratu Bagus
Raden Bagus
(cucu dari Kiyai Di Podok)
SULTAN BANJAR 5
Sultan Inayatullah
Pangeran Dipati Tuha
♀ Putri Busu
Ratu Hayu


↓(bersuami)


♂ Raden Timbakal
Pangeran Dipati Martasari[7]
RAJA KOTAWARINGIN 1
Ratu Bagawan 1
Pangeran Dipati Anta-Kasuma
♂ Raden Pamekas
Raden Sutarta
♂ Raden Sutasoma
Pangeran Singamarta


↓(beristeri)


♀ puteri dari Adipati Thopati Tolouang dari Kesultanan Bima
♀ Gusti Pandara


↓(bersuami)
♂ Raden Pajang
Raden Suta Kasuma
bin
Raden Kasuma Taruna
Pangeran Dipati Kasuma Mandura
bin


Ratu Bagawan dari Kotawaringin

Relasi dengan Sultan SumbawaSunting

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR I 1500-1546
♂ Sultan Suriansyah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Prabu Tunggul Ametung[8]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Tuan Khatib Banun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Anom
Pangeran di Hangsana
 
SULTAN BANJAR II
♂ Sultan Rahmatullah
 
♂ Pangeran di Laut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pangeran Kaesari
 
RAJA SELEPARANG
♂ Demung Mumbul
(Batara Mumbul)
Prabu Turunan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Nyai.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR III
♂ Sultan Hidayatullah I
 
♀ Putri Nur Alam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAJA SELEPARANG
♂ Prabu Indra Jaya
(Prabu Rangkesari)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR IV
♂ Sultan Mustain Billah
Raden Senapati
 
PERMAISURI BANJAR
♂ Ratu Agung binti Pangeran Demang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raden Subamanggala
Pangeran Mangkunagara
 
 
 
 
 
RAJA TALIWANG
(♂ Dewa Lengit Ling Kertasari)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAJA SELEPARANG
♂ Prabu Panji Anom
(Raden Mas Pakenak)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR V
♂ Sultan Inayatullah
Pangeran Dipati Tuha
 
RAJA KOTAWARINGIN 1
MANGKUBUMI BANJAR
Ratu Bagawan dari Kotawaringin
 
MANGKUBUMI BANJAR
Panembahan di Darat
 
PANGERAN BANJAR
♂ Pangeran Dipati Antasari
 
PUTRI BANJAR
Ratu Hayu
Putri Busu
 
 
 
 
 
 
 
Raden Timbakal
Pangeran Dipati Martasari
 
Si Jawa
 
PUTRI TALIWANG
(♀ Lala Ayu Kencana Dewi)
 
 
 
 
 
 
 
 
RAJA SELEPARANG
(M. 1648-1660)
DATU KEMUTAR
♂ Adipati Topati
Dewa Maja Paruwa
(Raden Mas Panji Tilar Negara)[9]
 
 
 
RAJA TALLO
 
 
 
 
 
RAJA SELEPARANG
♂ Deneq Mas Pakel
(Dewa Mraja Mas Pekel)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR VI
♂ Sultan Saidullah
Pangeran Kasuma Alam
 
♂ Raden Kasuma Taruna
Pangeran Dipati Kasuma Mandura
 
♀ Gusti Hacil
 
Pangeran Singamarta
Raden Sutasoma
 
♂ putri dari Adipati Tohpati Talowang dari Bima
 
♂ Raden Pamekas
Raden Sutarta
 
PUTRI TALIWANG
♀ Mas Surabaya
 
PANGERAN TALIWANG 1
Raden Subangsa
Raden Marabut
 
 
 
PUTRI
♀ Dewa Mas Panghulu
 
 
DATU KEMUTAR
SULTAN SUMBAWA
Dewa Mas Gowa
 
DATU KEMUTAR
SULTAN SUMBAWA
(m. 1648-1668)
Dewa Mas Pamayam
(Raden Untalan)
Dewa Mas Cini
 
♂ Karaeng Panaikang Daeng Niaq
(adik tiri Harun Al Rasyid Raja Tallo)[10]
 
RAJA TALLO X
Harun Al Rasyid
 
♀ I Pangka Dampu Krg. Bonto Matte'ne
 
RAJA SELEPARANG
♂ Dewa Mas Kertajagat
(Raden Dipati Prakosa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR VII
♂ Sultan Amarullah Bagus Kasuma
(Raden Bagus)
Pangeran Suria Angsa
 
♂ Raden Pajang
Raden Suta Kasuma
 
 
 
Gusti Pandara
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Laya Kesuma
 
 
 
RAJA TALIWANG
Mas Mataram
(hilang di Tallo)
 
 
SULTAN SUMBAWA III (1672/75 – 1702/05)
♂ Dewa Mas Bantan
Sultan Harunnurrasyid I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Siti Halimah Daeng Tomi Karaeng Tannisanga
 
 
 
RAJA SELEPARANG
♂ Raja Kertabumi
(Batara Selaparang)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANGKUBUMI/SULTAN BANJAR
Panembahan Kusuma Dilaga
(Suria Dilaga).[11][12]
 
SULTAN BANJAR VIII
Sultan Tahmidullah 1
Sultan Suria Alam
Panembahan Kuning[13][14]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATU TALIWANG
♂ Gusti Amin
 
RAJA BONE XX m. 1724-1749
♀ We Bataritoja
Datu Talaga Arung Timurung
Sultanah Zainab Zulkiyahtuddin
 
DATU TALIWANG
SULTAN SUMBAWA IV (1702-17..)
♂ Mas Madina
Sultan Jalaluddin Muhammad Syah I
 
♀ I Rakkia Karaeng Kanjenne Addatuang Sidenreng VI Arung Berru VII (m. 1720 - 1740)
 
DATU JEREWEH
Mas Palembang
♂ Dewa Maja Jereweh
 
♀ Karaeng Bontoje'ne
 
 
 
♀ Dewa Isa Karaeng Barong Patola
 
♂ Daeng Mamuntuli Arung Kadjoe bin Arung Teko dari Bone
 
 
DATU SERAN
PEMANGKU SULTAN SUMBAWA (1723-1725)
♂ Raja Tua Datu Bala Sawo
Dewa Loka Ling Sampar
 
Karaeng Bisang Mpole
 
SULTAN BIMA
Sultan Hasanuddin Muhammad Ali Syah
 
♀ Dewa Iya Datu Balasao
Datu Tengah [15]
 
♂ Datu Budi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR IX.a
Sultan Chamidullah
Sultan Kuning
Pangeran Dipati Sena
 
♂ Pangeran Mangku Delaga
(Pangeran Sepuh)
 
MANGKUBUMI BANJAR
SULTAN BANJAR IX.b
( m. 1734-1759)
Sultan Tamjidillah I
Panembahan Sepuh
 
PANGERAN BANJAR
♂ Pangeran Aria
 
DATU TALIWANG
♀.......
 
KARAENG BONTOLANGKASA 6
♂ I Mappasempa' Daeng Mamaro Opu Mangnguluang
 
 
 
SULTANAH SUMBAWA VII
Sultanah Siti Aisyah[16]
 
 
 
 
 
DATU TALIWANG
SULTAN SUMBAWA VI
Sultan Muhammad Kaharuddin I
Datu Susun
 
 
 
 
PERMAISURI BINAMU
♀ Karaeng Baine Binamu We Tenri Ico Dai Karaeng Mangarabombang
Datu Pampang
 
RAJA BINAMU (JENEPONTO) XI m. 1796-1814
♂ I Bebasa Daeng Lalo Karaeng Lompoa Ri Binamu
 
DATU JEREWEH
♂ Alauddin
Sultan Hasanuddin [17]
 
♂ Datu Dollah
Abdullah Yang Hilang/Meninggal (Muslimin) Di Selaparang
Abi Selaparang
 
♀ PADUKA TALLO'
(perempuan hilang di Teluk)
Datu Siti Maryam
Dewa Bini Tengah
 
♂ Manuru Daha
(yang berdiam di Daha, yakni desa di selatan kota Dompu)
nama kecil: Abdullah Sulaiman Ali Syah
(b. 1706, + 17 atau 27 Mei 1748)
SULTAN BIMA VI m. 1731-1748 ♂ Sultan Alauddin Muhammad Syah Zillullah Fi Al-alam [18][19][10][20][21]
 
♂ Datu Seppe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pangeran Mas Aria Sukma[22]
 
 
 
 
 
 
DATU TALIWANG
♂ Gusti Aceh
 
 
 
SULTAN SUMBAWA IX 1762-1765
♂ Gusti Mesir Abdurrahman
(Sultan Abdurrahman)
Sultan Muhammad Jalaluddin Syah II
Datu Pengantin
Datu Pangeran
 
 
RAJA PERMAISURI SUMBAWA
Karaeng Bonto Masugi
Datu Bonto Paja
Siti Hadijah
 
RAJA TALLO
MANGKUBUMI GOWA
♂ I Manyombali Daeng Patompo Karaeng Barang Mamase Raja Tallo Mangkubumi Gowa
 
♂ I Lotting Shalahuddin Daeng Marakka TuMalompoa ri Data
 
♀ Putri.....
 
♂ Dea Adipati Lalu Kaidah Mele Habirah Lalu Jamelela Dea Koasa Unter Iwes
 
♀ Lala Saragialu Daeng Talebang
 
 
 
DATU SERAN
SULTAN SUMBAWA XIV m. 1777-1791
♂ Sultan Harun Ar Rasyid II
Datu Budi Lalu Mahmud
 
 
 
PUTRI SERAN
♀ Ran Tambas
Lala Tambas
 
 
 
SULTAN BIMA VIII m. 1751-1773
♂ Sultan Abdul Kadim
 
SULTAN SUMBAWA VIII 1761-1752
Sultan Lalu Onye Datu Ungkap Sermin Dewa Lengit Ling Dima
 
♂ Lalu Muntadarman Datu Bajing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR X.a
Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah
Pangeran Ratu Anom
 
♀ Putri Lawi
 
MANGKUBUMI BANJAR
SULTAN BANJAR X.b
Sunan Nata Alam
Panembahan Batu
Sultan Tahhmid Illah II
Sunan Sulaiman Saidullah 1[23]
 
♂ Pangeran Mangku Dilaga
 
 
♀ Ratoe Laija
(Ratu Laya)[24]
 
SULTAN SUMBAWA X 1765
Dewa Masmawa Sultan Mahmud
(yang besar badannya)
 
RAJA TALLO
MANGKUBUMI GOWA
♂ I Mahmud Daeng Sila Karaeng Beroanging Raja Tallo Mangkubumi Gowa
 
 
 
 
 
♂ I Tamparang Daeng Taesa Karaengta Cilallang
 
♂ Karaeng Manippi Datu Bonto Mangape
 
♀ Lala Intan Ratu Nong Sasir
 
 
 
 
 
SULTANAH SUMBAWA XII m. 1791-1795
♀ Sultanah Shafiyatuddin
Daeng Massiki
 
 
 
♀ Datu Giri
 
 
 
SULTAN BIMA IX m. 1773-1817
♂ Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah Mantau Asi Saninu
bin SULTAN BIMA VIII m. 1751-1773 ♂ Sultan Abdul Kadim
bin SULTAN BIMA VI m. 1731-1748 ♂ Sultan Alauddin Muhammad Syah Zillullah Fi Al-alam
 
♂ Lalu Abdullah Syahbandar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Amir
 
PUTRA MAHKOTA BANJAR
♂ Sri Pangeran Abdullah
 
♀ Ratu Siti Aer Mas
 
 
 
SULTAN BANJAR
Sultan Sulaiman Saidullah 2[25]
 
MANGKUBUMI BANJAR
♂ Sultan Ratoe Anom Ismail
Ratu Anom Mangkubumi Sukma Dilaga[26][27]
 
 
SULTAN SUMBAWA XIII
Sultan Muhammad Kaharuddin II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Lala Amatollah
 
 
 
 
♀ Putri Ma Wa'a Kali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BIMA X m. 1818-1854
♂ Sultan Ismail Muhammad Syah, Rumata Mawa’a Alus, Mantau Dana Sigi
 
 
 
 
Lalu Cela Tureli Belo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Mas'ud
 
 
 
♀ Gusti Khadijah
 
PERMAISURI RAJA KUSAN
♀ Ratoe Hadji Moesa
 
MANGKUBUMI BANJAR
Pangeran Mangkoe Boemi Nata
(Pangeran Husin)
 
SULTAN BANJAR
Sultan Adam
 
 
Pangeran Singasari
 
 
 
SULTAN SUMBAWA XIV
Sultan Lalu Mesir
 
SULTAN SUMBAWA XV
Sultan Lalu Muhammad Amaroe'llah
 
♀ Lala Rante Patola binti Anwar Abdul Nabi
 
♀ Lala Dendo binti Syahbandar Lalu Abdullah
 
♂ Muhammad Yakub Ruma Kapenta Wadu
 
 
 
 
SULTAN BIMA XI m. 1854-1868
♂ Sultan Abdullah Muhammad Syah Rumata Mawa’a Adil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERMAISURI BIMA
♀ Siti Saleha Bumi Pertiga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Nyai Fatimah
 
SULTAN BANJAR
Pangeran Antasari
 
♀ Ratu Antasari
Ratoe Idjah
(anak Nyai Salamah)[28]
 
 
 
MANGKUBUMI BANJAR
Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana
Pangeran Noch
 
SULTAN MUDA BANJAR
♂ Pangeran Ratu Sultan Muda Abdur Rahman
 
 
Pangeran Haji Abu Bakar
 
♀ Datu Balasari
 
DATU RAJA MUDA SUMBAWA
Daeng Mas Kuncir Datu Lolo Daeng Manassa
 
DATU TALIWANG
♂ Daeng Mesir
 
♂ Daeng Padusung Mappasusung
 
♀ Daeng Ante Datu Singasari binti M. Yakub Ruma Kapenta Wadu
 
MANGKUBUMI BIMA
♂ Muhammad Qurais bin Muhammad Hidir Raja Bicara Bima
 
PERMAISURI BIMA
♀ Sitti Fatimah binti Lalu Yusuf Ruma Sakuru
 
SULTAN BIMA XIII m. 1881-1915
♂ Sultan Ibrahim Rumata Mawa’a Taho Perange
 
 
PERMAISURI DOMPU
♀ Putri Ma Wa'a Kali
 
SULTAN DOMPU XX
♂ Sultan Muhammad Sirajuddin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR
Sultan Muhammad Seman
 
MANGKUBUMI/SULTAN BANJAR
Panembahan Muhammad Said[29]
 
MANGKUBUMI BANJAR
Pangeran Wira Kasoema
 
MANGKUBUMI/SULTAN BANJAR
Tamjidullah II
 
MANGKUBUMI/SULTAN BANJAR
Hidayatullah II
 
 
Pangeran Umar
 
 
 
SULTAN SUMBAWA XVI
Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Siti Maryam Daeng Risompa Datu Ritimu
 
 
 
PERMAISURI BIMA
♀ Sitti Maryam
 
 
 
SULTAN BIMA XIV m. 1915-1951
♂ Sultan Muhammad Salahuddin Marrbora di Jakarta, Ma Kakidi Agama
 
 
 
 
 
 
PERMAISURI BIMA
♀ Siti Aisyah binti SULTAN DOMPU XX
Sultan Muhammad Sirajuddin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratu Zaleha
 
♂ Gusti Muhammad Arsyad
 
♀ Nyai.....
 
MANGKUBUMI/SULTAN MUDA BANJAR
Pangeran Perbatasari
 
♀ Ratu Sari Banun (anak Nyai Rahamah) = Pangeran Muhammad
 
 
Pangeran Jumberi
 
 
 
DATU RAJA MUDA SUMBAWA
♂ Datu Raja Muda Daeng Rilangi
 
SULTAN SUMBAWA XVII
Sultan Muhammad Kaharuddin III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERMAISURI SUMBAWA
♀ Siti Khodijah Daeng Ante Ruma Pa'duka
 
 
 
SULTAN BIMA XV m. 1951-2001
♂ Sultan Haji Abdul Kahir II, Ama Ka'u Kahi, Ruma Ma Wa'a Busi Ro Mawo
 
PERMAISURI BIMA
♀ Hj. RM Zubaidah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti.....
(gugur dalam perang Montalat)
 
♂ Gusti Muhammad Hussein
 
 
 
♂ Gusti Muhammad Perbatasari
 
♂ Pangeran Abdullah
 
 
BUPATI BANJAR (2005-2015)
SULTAN BANJAR
Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mu'tashim Billah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Nindo Siti Rahayu Daeng Risompa
 
SULTAN SUMBAWA XVIII
Sultan Muhammad Kaharuddin IV
 
PERMAISURI SUMBAWA
♀ Siti Khodijah Daeng Ante Ruma Pa'duka
 
 
 
 
 
 
 
PERMAISURI BIMA
♀ Hj. Indah Damayanti Putri
 
SULTAN BIMA XVI m. 4 Juli 2013-23 Desember 2013
♂Sultan Haji Fery Zulkarnain (Dae Ferry)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti Abdul Wahab
 
 
 
♂ Gusti Mansyur Perbatasari
(+ 10 Juli 2018)
 
♂ Gusti Dawud = R.A. Zakiyah
 
 
♂ H. Gusti Dhia Hidayat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUTRI SUMBAWA
♀ Daeng Nadia Indriana Hanoum
 
PUTRI SUMBAWA
♀ Daeng Sarrojini Naidu
 
♂ Sentot Agus Priyanto
 
 
 
 
 
 
 
Jena Teke SULTAN MUDA BIMA XVII
♂ Muhammad Putera Ferryandi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Raden Yusuf Dawud = Ning Munifah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Raindra Saadya Ramadhan Priyanto
 
♂ Raihan Omar Hasani Priyanto
 
♂ Rayaka Ali Kareem Priyanto
 
 
 
 
 


LeluhurSunting

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. ♂ Sultan Rahmatullah Sultan Banjar II bin Sultan Suryanullah Sultan Banjar I
 
 
 
 
 
 
 
8. ♂ Sultan Hidayatullah 1 Sultan Banjar III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. ♀ Ratu Sultan Rahmatullah
 
 
 
 
 
 
 
4. ♂ Pangeran Mangkunagara (Raden Subamanggala)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. ♂ Pangeran di Laut
 
 
 
 
 
 
 
9. ♀ Putri Nur Alam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. ♀
 
 
 
 
 
 
 
2. ♂ Pangeran Martasari (Raden Timbakal)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. ♂
 
 
 
 
 
 
 
10. ♂
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ♀
 
 
 
 
 
 
 
5. ♀
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. ♂
 
 
 
 
 
 
 
11. ♀
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. ♀
 
 
 
 
 
 
 
1. ♂ Pangeran Singamarta (Raden Sutasoma)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. ♂ Sultan Rahmatullah Sultan Banjar II bin Sultan Suryanullah Sultan Banjar I
 
 
 
 
 
 
 
12. ♂ Sultan Hidayatullah 1 Sultan Banjar III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. ♀ Ratu Sultan Rahmatullah
 
 
 
 
 
 
 
6. ♂ Sultan Mustain Billah Sultan Banjar IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. ♂ Tuan Khatib Banun
 
 
 
 
 
 
 
13. ♀ puteri dari Tuan Khatib Banun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. ♀
 
 
 
 
 
 
 
3. ♀ Ratu Hayu 1 (Putri Busu)[30]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. ♂ Sultan Rahmatullah Sultan Banjar II bin Sultan Suryanullah Sultan Banjar I
 
 
 
 
 
 
 
14. ♂ Pangeran Demang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. ♀ Ratu Sultan Rahmatullah
 
 
 
 
 
 
 
7. ♀ Ratu Agung (Putri Juluk 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. ♂
 
 
 
 
 
 
 
15. ♀
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. ♀
 
 
 
 
 
 

Hubungan dengan Raden Subangsa Pangeran TaliwangSunting

Silsilah menurut naskah Cerita Turunan Raja-raja Banjar dan Kotawaringin yang disebut juga Hikayat Banjar-Kotawaringin.


KESULTANAN BANJAR
SULTAN BANJAR I: ♂ Sultan Suryanullah = ♀ Ratu Sultan Suryanullah[31]
↓ (berputera)
SULTAN BANJAR II: ♂ Sultan Rahmatullah = ♀ Ratu Sultan Rahmatullah
↓ (berputera)
SULTAN BANJAR III: ♂ Sultan Hidayatullah 1 = ♀ Putri Nur Alam binti Pangeran di Laut
↓ (berputera)
♂ Raden Subamanggala / Pangeran Mangkunagara
↓ (berputera)
♂ Raden Timbakal / Pangeran Dipati Martasari (pangoran Kiai Adepatty Marta Sahary[32])
↓ (beristeri)
PUTERI SULTAN BANJAR
↓ (berputra)
↓ (berputra)
 1. ♀ Gusti Pandara = Raden Suta Kasuma
SELIR
↓ (berputra)
DATU PANGERAN TALIWANG
 • ♂ Raden Subangsa (Raden Marabut) / Pangeran Taliwang = ♀ Mas Panghulu binti Raja Selaparang-Sumbawa (Kamutar 4)[33][34][35]
↓ (berputra)
SULTAN SUMBAWA 3
 • ♂ Raden Bantan / Amas Bantan Datu Loka Dewa Dalam Bawa (m. 1675-1701) = ♀ Halimah Tomy Karaeng Tannisanga binti I Mappaiyo Daeng Mannyauru', "Sultan Harun Al Rasyid", gelar anumerta "Tumenanga ri Lampana" (Raja Tallo X m. 1654-1673)[36]
↓ (berputra)
 1. ♂ Mas Madinah Sultan Muhammad Jalaluddin I (Harun Alrasyid Sultan Muharam ?) = I Rakia Karaeng Agang Jene binti Raja Sidenreng (isteri ke-2)
 2. ♂ Datu Bala Sawo / Dewa Loka Ling Sampar / Datu Seran (1723-1725)
 3. ♂ Dewa Maja Jereweh Mas Palembang
 4. ♀ Dewa Isa Karaeng Barong Patola = Ahmad Daeng Mamuntuli Arung Kadjoe bin Arung Teko dari Bone
 5. ♀ Dewa Iya Datu Balasao = Sultan Hasanuddin Muhammad Ali Syah (Sultan Bima V).

Hubungan dengan Raden Subangsa Pangeran TaliwangSunting

ReferensiSunting

 1. ^ Amir Hasan Kiai Bondan, Suluh Sedjarah Kalimantan, Fadjar, Bandjarmasin, 1953
 2. ^ a b c d (Melayu)Ras, Johannes Jacobus (1990). Hikayat Banjar diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh. Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 9789836212405. ISBN 983-62-1240-X
 3. ^ (Indonesia)Rosyadi, Sri Mintosih, Soeloso, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Indonesia) (1993). Hikayat Banjar dan Kotaringin. Indonesia: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara. hlm. 139. 
 4. ^ (Inggris) J. J. Ras (1968). Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography. Martinus Nijhoff. 
 5. ^ a b Tijdschrift voor Nederlandsch Indië (1861). "Tijdschrift voor Nederlandsch Indië (Geschiedkundige aanteekcningen omtrent zuidelijk Borneo)". 23. Ter Lands-drukkerij: 199. 
 6. ^ Hoëvel, Wolter Robert (1861). Tijdschrift voor Nederlandsch Indië (dalam bahasa Belanda). 52. Ter Lands-drukkerij. hlm. 199. 
 7. ^ van Dijk, L. C. (1862). Ne©erland's vroegste betrekkingen met Borneo, den Solo-Archipel, Camobdja, Siam en Cochin-China, (dalam bahasa Belanda). Scheltema. hlm. 58. 
 8. ^ https://dokumen.tips/documents/silsilah-raja-selaparangdocx.html
 9. ^ Hägerdal, Hans (2001). Hindu rulers, Muslim subjects: Lombok and Bali in the seventeenth and eighteenth centuries (dalam bahasa Inggris). Indonesia: White Lotus Press. hlm. 96. ISBN 9747534118.  ISBN 9789747534115
 10. ^ a b Susanto Zuhdi, Triana Wulandari (1 Januari 1997). Tawalinuddin Haris, ed. Kerajaan Tradisional di Indonesia : BIMA. Indonesia: Direktorat Jenderal Kebudayaan. hlm. 55. 
 11. ^ Gordon, Bruce R. (2018-01-11). "Southeast Asia: the Islands". CoreComm Internet - Start. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-01-11. Diakses tanggal 2018-09-16. 
 12. ^ "Mencari Surat-Surat :: Sejarah Nusantara". Arsip Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 2020-01-10. 
 13. ^ Annabel Teh Gallop (2002). "Malay Seal Inscriptions: A Study in Islamic Epigraphy from Southeast Asia" (dalam bahasa Inggris). 3. University of London: 447. 
 14. ^ Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1864). "Notulen van de Algemeene en Directie-vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappenn" (dalam bahasa Belanda). 1. Lange & Company: 315. 
 15. ^ Rachmat Salahuddin, Sitti Maryam (1999). Henri Chambert-Loir, ed. Bo' Sangaji Kai: catatan kerajaan Bima. Indonesia: Ecole française d'Extrême-Orient : Yayasan Obor Indonesia, 1999. hlm. 56. ISBN 9794613398.  ISBN 9789794613399
 16. ^ Mantja, Lalu (1984). Sumbawa pada masa dulu: suatu tinjauan sejarah. Indonesia: Rinta. hlm. 121. 
 17. ^ Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia: From the 16th to the 21st Century (dalam bahasa Inggris). Indonesia: Springer. 11 Jun 2007. hlm. 96. ISBN 0230605087.  ISBN 9780230605084
 18. ^ Chambert-Loir, Henri (Juli 2004). Henri Chambert-Loir, ed. Kerajaan Bima dalam sastra dan sejarah (edisi ke-2). Jl. Palmerah Selatan No. 21, Jakarta 10270, Indonesia: (KPG) Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 121. ISBN 9799100119.  ISBN 978-979-9100-11-5
 19. ^ Chambert-Loir, Henri (2010). Iman dan Diplomasi. Jl. Palmerah Selatan No. 21, Jakarta 10270, Indonesia: (KPG) Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 97. ISBN 9799102375.  ISBN 9789799102379
 20. ^ M. Hilir Ismail (2004). Peran Kesultanan Bima dalam perjalanan sejarah Nusantara. Indonesia: Lengge bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan the Ford Foundation. hlm. 263. ISBN 9793544112.  ISBN 9789793544113
 21. ^ Aliudin Mahyudin, Siti Nurbaiti (2004). Silsilah dari Bima. Indonesia: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. hlm. 35. 
 22. ^ https://sinarbulannews.files.wordpress.com/2011/01/silsilah-sultan-adam.jpg
 23. ^ van Rees, Willem Adriaan (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863: met portretten, platen en een terreinkaart (dalam bahasa Belanda). 1. D. A. Thieme. hlm. 8. 
 24. ^ "Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde" (dalam bahasa Belanda). 14. Batavia: Lange & Company, Martinus Nijhoff. 1864: 503. 
 25. ^ De gids: nieuwe vaderlandsche letteroefeningen (dalam bahasa Belanda). G. J. A. Beijerinck. 1866. hlm. 48. 
 26. ^ "Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde" (dalam bahasa Belanda). Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1860: 98. 
 27. ^ "Rijksuniversiteit te Leiden. Bibliotheek". Codices manuscripti (dalam bahasa Inggris). 25. E.J. Brill. 1998. 
 28. ^ http://sejarahastrologimetafisika.blogspot.com/2011/06/silsilah-kerajaan-banjar.html
 29. ^ http://web.raex.com/~obsidian/seasiaisl.html#Bandjarmasin
 30. ^ https://plus.google.com/104506069717580147857/posts/gsKkmG8PtcB
 31. ^ http://web.raex.com/~obsidian/seasiaisl.html#Bandjarmasin
 32. ^ (Belanda) van Dijk, L. C. (1862). Ne©erland's vroegste betrekkingen met Borneo, den Solo-Archipel, Cambodja, Siam en Cochin-China, Scheltema. hlm. 58. 
 33. ^ http://kesultananbanjar.com/id/hubungan-kesultanan-sumbawa-dengan-kesultanan-banjar/
 34. ^ https://plus.google.com/104506069717580147857/posts/gsKkmG8PtcB
 35. ^ Indonesia. Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Nusa Tenggara Barat (1997). Peninggalan sejarah dan kepurbakalaan Nusa Tenggara Barat. Indonesia: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Nusa Tenggara Barat. 
 36. ^ https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://kesultananbanjar.com/id/wp-content/uploads/2014/11/SILSILAH-SULTAN-SUMBAWA.pdf&hl=en