Pangeran Mangkoe Boemi Nata

Pangeran Husin bergelar Pangeran Mangkoe Boemi Nata[12][5][8] atau Pangeran Mangkoe Boemi[13][14] atau Pangerang Mangkoe Boemie[15][16] atau Pangeran Mangkubumi Nata Kasuma adalah mangkubumi Kesultanan Banjar yang dilantik oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ia merupakan anak laki-laki yang kedua Sultan Sulaiman. Ia menjabat mangkubumi mendampingi ayahandanya Sultan Sulaiman Saidullah (2). Sedangkan anak laki-laki tertua Sultan Sulaiman Saidullah (2) yaitu Pangeran Adam menjadi Sultan Muda (Pangeran Ratu). Sebenarnya anak pertama Sultan Sulaiman merupakan seorang perempuan yakni Ratu Umi yang dilahirkan oleh Nyai Siti Gading. Sultan Adam merupakan anak kedua Sultan Sulaiman yang dilahirkan oleh Nyai Ratu Intan Sari.

Padoeka Pangeran Mangkoe Boemi[1]
Berkuasa1823-1842
Penobatan1823
LahirPangeran Husin
Indonesia Martapura (Indonesia)
WafatIndonesia Martapura (Indonesia)
WangsaDinasti Mangkubumi Tamjidillah I
AyahSultan Sulaiman Saidullah
IbuNyai Ratna
Permaisuri1. Nyai Intan, anak Alooh Oengka binti Kiai Adipati Singasari[2][3]

2. Nyai Sepuh[2]
3. Nyai Bulan[2]
4. Nyai Kambir[2]
5. Nyai Udningasih[2]

6. Nyai Taësah[4]
Anak1. ♂ Pangeran Kasoema Ningrat - anak Nyai Udningasih[2][5][6]

2. ♂ Pangeran Tjitra (Cinta) Kasoema - anak Nyai Udningasih[2][5]
3. ♂ Pangeran Ardi Kasoema - anak Nyai Udningasih[2][5][7]
4. ♂ Goesti Moeksin (Kusin) - anak Nyai Udningasih[2][5]
5. ♂ Goesti Djamal - anak Nyai Udningasih[2][5]
6. ♀ Ratoe Siti - anak Nyai Intan[2][5][8]
7. ♀ Ratoe Asia/Ratoe Soeria Mataram[9]
8. ♀ Ratoe Maimoenah/Ratoe Said Zein[10]
9. ♂ Pangeran Aria Wangsa Kasoema- anak Nyai Bulan[2]
10. ♂ Pangeran Muhammad Napis (Hanafiah) - anak Nyai Kambir[2]
11. ♂ Pangeran Melaya (Mulin) Kesoema - anak Nyai Udningasih[2]
12. ♀ Ratu Bandara/Berlah - anak Nyai Bulan[2]
13. ♂ Pangeran Amir - anak Nyai Sepuh[2]
14. ♂ Pangeran Purbaya (Parbaya) - anak Nyai Bulan[2]
15. ♂ Pangeran Ahmad - anak Nyai Udningasih[2]
16. ♀ Ratu Syarif Abdullah - anak Nyai Udningasih[2]
17. ♂ Gusti Alimuddin
18. ♀ Gusti Abun Sari
19. ♂ Gusti Daud
20. ♂ Pangeran Nasir

21. ♂ Pangeran Tirta Kesoema[11]
AgamaIslam Sunni

Menurut tradisi kesultanan Banjar yang berlaku pada saat itu, di antara putera-putera dari seorang Sultan yang sedang berkuasa, maka anak laki-laki tertua dari permaisuri akan dilantik sebagai Sultan Muda dan putera kedua dari permaisuri akan dilantik sebagai mangkubumi (Pangeran Mangkubumi) untuk menggantikan mangkubumi sebelumnya yang meninggal dunia. Semenjak dibuatnya perjanjian 4 Mei 1826, pihak Belanda dapat mencampuri pengaturan permasalahan mengenai pengangkatan Sultan Muda dan Pangeran Mangkubumi, yang mengakibatkan rusaknya adat kerajaan dalam bidang ini.

Sebelum menjabat mangkubumi namanya adalah Pangeran Husin. Ia wafat tahun 1842. Ia mengantikan mangkubumi sebelumnya Ratu Anom Ismail yang dihukum bunuh karena didakwa akan melakukan kudeta terhadap Sultan Sulaiman . Pangeran Mangkoe Boemi Nata merupakan kakek Pangeran Hidayatullah II, sebab ibundanya yang bernama Ratu Siti merupakan puteri dari Pangeran Mangkoe Boemi Nata .[8]

Surat-surat kepada Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting[17]Sunting

 • AN. 55, Arkib Negara, Jakarta.

Pangeran Mangkubumi, Banjarmasin → Gur. Jen., 1 Safar 1239 (7 Oktober 1823). Isi: Pernyataan bahwa Mangkubumi bersedia diangkat sebagai kepala pemerintah Banjar dan telah bersumpah sesuai dengan perjajian antara Kompeni dan negeri Banjar.

SilsilahSunting

Pangeran Mangkoe Boemi Nata memperisteri sepupunya Nyai Intan, adik Adipati Danu Raja (anak Alooh Oengka binti Kiai Adipati Singasari) yang melahirkan Ratu Siti (ibu Pangeran Hidayatullah)[3]

Tanah Badatu/Tanah PelungguhSunting

Penghasilan dari banua-banua dibagi-bagikan kepada anak-anak, cucu dan saudara Sultan Adam serta para pejabat birokrasi kerajaan, misalnya sebagai berikut:[18]

Tabel Distribusi hasil pungutan tanah apanase dan tambang intan pada Masa Sultan Adam

Nomor Nama Hubungan dengan P. Mangkubumi Nata Keterangan
1 Pangeran Kasoema Ningrat putera P. Mangkubumi Tambang intan di Tampang
2 Pangeran Tirta Kasoema putera P. Mangkubumi Tambang intan di Nangka
3 Raden Ardi Kasoema putera P. Mangkubumi Tambang intan di Rantau Bujur
4 Raden Djainal putera P. Mangkubumi Tambang intan di Tampunang
5 Raden Daud putera P. Mangkubumi Tambang intan di Alas
6 Pangeran Moeksin putera P. Mangkubumi Tambang intan di Parupuk
7 P Suria Wangsa bin P. Aria Wangsa cucu P. Mangkubumi Tambang intan di Bungkuk dekat Tanah Basung (Martapura)

Kekerabatan dengan Adipati Banua LimaSunting

Kekerabatan Pangeran Mangkoe Boemi Nata dengan Adipati Banua Lima.

ADIPATI BANUA LIMA
↓ (berputera)
PUTRI ADIPATI BANUA LIMA
 • ♀ Alooh Oengka x ♂ Kiai Ngabehi Jaya Negara (Pambakal Karim)
↓ (berputra)
 1. Kiai Adipatie Danoe Radja
 2. ♀ Nyai Intan x Pangeran Mangkoe Boemi Nata
↓ (berputra)
 • ♀ Ratu Siti x SULTAN MUDA Abdoel Rahman
↓ (berputra)
 1. ♂ Sultan Hidayatullah Halillillah
 2. ♀ Ratu Syarif Umar (isteri Pangeran Syarif Umar)
 3. ♀ Ratu Rampit/Ratu Jaya Kasuma (isteri Pangeran Jaya Kasuma/Raden Tuyong)
PERMAISURI SULTAN BANJAR
 • ♀ Nyai Ratu Sepuh x ♂ RAJA BANJAR: Sultan Sulaiman Saidullah 2
↓ (berputra)

MANGKUBUMI BANJAR

 • Pangeran Mangkoe Boemi Nata + ♀ Nyai Intan
↓ (berputra)

PERMAISURI RAJA PULAU LAUT

↓ (berputra)
 • ♂ Raja Pulau Laut: Pangeran Berangta Kasuma
↓ (berputra)
 • ♂ Raja Pulau Laut: Pangeran Amir Husin Kasuma + ♀ Ratoe Besse
↓ (berputra)
 • ♂ Raja Pulau Laut: Pangeran M. Aminullah Kasuma + ♀ Ratu Tajeng
↓ (berputra)
 • ♀ Putri Jahrah Kasoema
↓ (berputra)
 • ♂ Gusti Chaldoen + ♀ Gusti Rohana
↓ (berputra)
 1. ♀ Gusti Mahrita
 2. ♀ Gusti Risnawati
 3. ♀ Gusti Megaria
 4. ♀ Gusti Helyani
 5. ♀ Gusti Helnawati
 6. ♂ Gusti Helyadi

Bagan SilsilahSunting

Jalur silsilah Pangeran Mangkoe Boemi Nata
SULTAN BANJAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR
Sultan Tahmidullah
(Panembahan Kuning)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANGKUBUMI BANJAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Aria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR
Sultan Hamidullah
(Sultan Kuning)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANGKUBUMI BANJAR
Sultan Tamjidillah I
Sultan Sepuh dari Banjar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Jalaluddin Syah II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR
Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah
 
♂ Datu Kabul
 
 
 
 
 
ADIPATI BANUA LIMA
Kiai Adipati Singasari
 
 
 
 
 
Putri Lawiyah
 
MANGKUBUMI BANJAR
Sunan Nata Alam
Sultan Tahmid Ilah II
(Panembahan Batu)
 
♀ Ratu Syarifah Aminah
binti Syarif Nuh mufti Prambanan
 
MANGKUBUMI BANJAR
Ratu Anom Kasuma Giri
 
Ratoe Laija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dewa Masmawa Sultan Mahmud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Amir
 
♂ Kiai Ngabehi Jaya Negara
(Pambakal Karim)
 
♀ Alooh Oengka
 
♂ Tumenggung Dipa Nata
 
♂ Kiai Temenggung Warga Nata
 
♀ Njahi Ratoe Intan Sarie
 
SULTAN BANJAR
Sultan Sulaiman Rahmatullah
 
♀ Njahi Siti Gading[19]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Nyai.......
 
♂ Pangeran Haji Muhammad
 
 
 
 
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Mas'ud
 
ADIPATI BANUA LIMA
♂ Kiai Adipatie Danoe Radja
 
♀ Nyai Intan
(anak Alooh Oengka binti Kiai Adipati Singasari)
 
♀ Nyai Rami
 
♂ Pangeran Kasir
 
♀ Njahi Ratoe Koemala Sarie
 
SULTAN BANJAR
Sultan Adam
 
MANGKUBUMI BANJAR
Pangeran Mangkoe Boemi Nata
(Pangeran Husin)
 
♀ Nyai Intan
(anak Alooh Oengka binti Kiai Adipati Singasari)
 
♀ Ratoe Sungging Anum
 
♂ Pangeran Perbatasari
 
♀ Ratu Haji Musa
binti Sultan Sulaiman
 
RAJA KUSAN
♂ Pangeran Haji Musa
 
♀ Nyai ......
 
 
 
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Amaroe'llah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Antasari
 
 
 
Said Zein
 
♀ Ratoe Maimoenah
 
Ratoe Asia
 
Pangeran Soeria Mataram
(anak Nyai Endah)
 
 
 
SULTAN MUDA BANJAR
Sulthan Moeda Abdoel Rachman
(Pangeran Ratu)
 
♀ Ratoe Sulthan Abdoel Rachman
(Ratoe Siti) anak Nyai Intan[19]
 
♂ Pangeran Kasoema Ningrat
(anak Nyai Udningasih)
 
Pangeran Amir
(anak Nyai Sepuh)
 
 
 
♀ Gusti Abun Sari
 
RAJA KUSAN/PULAU LAUT
Pangeran Abdoel Kadir
 
RAJA PULAU LAUT
Pangeran Djaija Samitra
 
♀ Nyai Ambak
(adik Nyai Ratu Kamala Sari)
 
♂ Raja Muda: Daeng Mas Kuncir Datu Lolo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANGKUBUMI/SULTAN BANJAR XVI
♂ Panembahan Muhammad Said
 
ADIPATI BANUA LIMA
Pangeran Adipati
Pangeran Aria Koesoema
(anak Nyai Besar Aminah)
 
Putri......
 
 
♀ Ratoe Sjerief Oemar
 
♀ Goestie Sitie Ayer Maas
binti Pangeran Tahhmid
bin Sultan Sulaiman
 
SULTAN BANJAR
Pangeran Mangkubumi
Sultan Hidayatullah Halil-li'llah
(Gusti Andarun)
 
 
 
♀ Nyai Rahamah
 
♀ Ratoe Djaya Kesoema
(Ratoe Rampit)
 
♂ Pangeran Djaya Kesoema
(Radin Toeyong)
bin Pangeran Amir
bin Pangeran Mangkoe Boemi Nata
 
♂ Goesti Sopie
 
 
RAJA PULAU LAUT
♂ Pangeran.......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti Muhammad Arsyad
 
 
♂ Pangeran Amin
 
♀ Poetri Boelan
 
 
 
♂ Pangeran Kesoema Indra
bin Pangeran Kassir
bin Sultan Sulaiman
 
♀ Ratoe Kesoema Indra
 
 
♀ Goesti Serief Banoen
 
♂ Pangeran Muhammad
 
 
 
 
 
♀ Ratoe Saléha
 
♂ Pangeran Mohhamad Ali Bassa
(Goesti Isa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti Muhammad Hussein
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Mohhamad Hanafia
 
♂ Pangeran Shashra Kesuma
(anak Nyai Noerain)
 
♂ Pangeran Abdullah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Ratu Halimah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti Abdul Wahab
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....
 
♂ Gusti Dawud
 
♀ R.A. Zakiyah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Daeng Sarrojini Naidu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti .....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....
 
 
 
♂ Raden Yusuf Dawud
 
♀ Ning Munifah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Raihan Omar Hasani Priyanto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti .....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....
 
 
 
 
 
♂ Ismail Hasyim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Surat yang pernah dikirim Pangeran Mangkubumi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda[20]Sunting

 • AN. 55, Arkib Negara, Jakarta.

Pangeran Mangkubumi, Banjarmasin → Gur. Jen., 1 Safar 1239 (7 Oktober 1823). Isi: Pernyataan bahwa Mangkubumi bersedia diangkat sebagai kepala pemerintah Banjar dan telah bersumpah sesuai dengan perjanjian antara Kompeni dan negeri Banjar.

Didahului oleh:
Pangeran Perabu Anum
Mangkubumi
1823-1843
Diteruskan oleh:
Ratoe Anom Mangkoeboemi Kentjana

Catatan kakiSunting

 1. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama eysinga
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s (Indonesia)Saleh, Mohamad Idwar (1986). Tutur Candi, sebuah karya sastra sejarah Banjarmasin. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. hlm. 157. 
 3. ^ a b c http://silsilahkayutangi.blogspot.com/p/silsilah-kiai-adipati-singasari-raja.html
 4. ^ (Belanda) J. M. C. E. Le Rutte (1863). Episode uit den Banjermasingschen oorlog (edisi ke-2). A.W. Sythoff. hlm. 11. 
 5. ^ a b c d e f g (Belanda) Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Batavia), Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Batavia) (1860). Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap. 9. Lange. hlm. 126.  Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> tidak sah; nama "Tijdschrift 9" didefinisikan berulang dengan isi berbeda
 6. ^ (Belanda)Verzameling der merkwaardigste vonnissen gewezen door de Krijgsraden te velde in de Zuid- en Ooster-afdeeling van Borneo gedurende de jaren 1859-1864: bijdrage tot de geschiedenis van den opstand in het Rijk van Bandjermasin. Ter Landsdrukkerij. 1865. hlm. 13. 
 7. ^ (Belanda) van Rees, Willem Adriaan (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863. 1. D. A. Thieme. hlm. 75. 
 8. ^ a b c (Belanda) van Rees, Willem Adriaan (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863. 2. D. A. Thieme. hlm. 11. 
 9. ^ Ratoe Asia - menikah dengan Pangeran Soeria Mataram, putra Sulthan Adam (Ratoe Asia - gehuwd met Pangeran Soeria Mataram, zoon van Sulthan Adam).
 10. ^ Ratoe Maimoena - ibu rumah tangga yang terpisah dari Pangeran Said Zein, sekarang (tahun 1860) di Batavia, memiliki tiga anak perempuan, salah satunya sudah menikah dengan Pangeran Aria Kasuma, saudara dari Sulthan Moeda Tamdjid lllah; itu 2 lainnya dikelola oleh Ratoe Kramat (Ratoe Maimoena - gesepareerde huisvrouw van Pangeran Said Zein, thans te Batavia, heeft drie dochters, waarvan 1 gehuwd met Pangeran Aria Kasoema, broeder van Sulthan Moeda Tamdjid lllah; de 2 anderen worden onderhouden door Ratoe Kramat).
 11. ^ (Belanda) Rees, Willem Adriaan van (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863. 2. D. A. Thieme. hlm. 236. 
 12. ^ Rees, Willem Adriaan (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863 (dalam bahasa Belanda). D. A. Thieme. hlm. 12. 
 13. ^ van Eysinga, Philippus Pieter Roorda (1841). Handboek der land- en volkenkunde, geschiedtaal-, aardrijks- en staatkunde von Nederlandsch Indie (dalam bahasa Belanda). 3. Van Bakkenes. hlm. 175. 
 14. ^ van Ejsinga, Philippus Pieter Roorda (1843). Indie: ter bevordering der kennis van Nederlands oostersche bezittingen. III. Boek Java : aardrijkskunde, staatkunde, krijgswezen, oudheidkunde, godsdiensten, kronijken, geschiedenis (dalam bahasa Belanda). 1. Gebroeders Nys. hlm. 175. 
 15. ^ Landsdrukkerij (Batavia), Landsdrukkerij (Batavia) (1832). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar (dalam bahasa Belanda). 8. Lands Drukkery. hlm. 68. 
 16. ^ Landsdrukkerij, Landsdrukkerij (Batavia) (1843). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar (dalam bahasa Belanda). 16. Batavia: Lands Drukkery. hlm. 72. 
 17. ^ Surat Beriluminasi Raja Nusantara; Mu'jizah, Iluminasi dalam Surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19, forthcoming
 18. ^ (Indonesia)Kiai Bondan, Amir Hasan (1953). Suluh Sedjarah Kalimantan. Bandjarmasin: Fadjar. 
 19. ^ a b Willem Adriaan Rees (1867). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863: nader toegelicht (dalam bahasa Belanda). Dutch East Indies: D.A. Thieme. hlm. 22. 
 20. ^ Surat Beriluminasi Raja Nusantara; Mu'jizah, Iluminasi dalam Surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19, forthcoming

Pranala luarSunting