Pangeran Mangkoe Boemi Nata

Pangeran Husin bergelar Pangeran Mangkoe Boemi Nata[5][9][13] atau Pangeran Mangkoe Boemi[14][15] atau Pangerang Mangkoe Boemie[16][17] atau Pangeran Mangkubumi Nata Kasuma (bin Sultan Sulaiman) adalah mangkubumi Kesultanan Banjar yang dilantik oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ia adalah adik Pangeran Sultan Adam yang telah ditetapkan sebagai pengganti Sultan Sulaiman.

Padoeka Pangeran Mangkoe Boemi[1] (Pangeran Husin)
Mangkubumi Kesultanan Banjar
Berkuasa1823-1842
Penobatan1823
KelahiranGoesti Koesin
Martapura (Banjar)
Kematian1842
Martapura (Banjar)
WangsaDinasti Tutus Anum
AyahSultan Sulaiman dari Banjar
IbuNyai Ratu Intan Sari (Ratna) Ratu Sepuh binti Kiai Adipati Singasari
Pasangan
1. Nyai Intan, anak Alooh Oengka binti Kiai Adipati Singasari[2][3]

2. Nyai Sepuh[2]
3. Nyai Bulan[2]
4. Nyai Kambir[2]
5. Nyai Udningasih[2]
6. Nyai Taësah (Njahi Sitie Esah) ikut pengasingan ke cianjur 1862[4]

AnakPangeran Kasoema Ningrat[2][5][6]
Pangeran Tjitra Kasoema/Pangeran Citra Kasoema[2][5]
Pangeran Ardi Kasoema[7][2][5][8]
Pangeran Moeksin[2][5]
Goesti Jamal (Pangeran Jamal)[2][5]
Goestie Sitie (Ratoe Siti)[2][5][9]
Ratoe Asia[10]
Ratoe Maimoenah[11]
Pangeran Aria Wangsa Kasoema[2]
Pangeran Muhammad Napis[2]
Pangeran Melaya Kesoema[2]
Ratu Bandara (Ratu Bendahara) Ratu Berlah[2]
Pangeran Amir[2]
Pangeran Parbaya (Pangeran Purbaya)[2]
Pangeran Ahmad[2]
Ratu Syarif Abdullah[2]
Gusti Alimuddin
Gusti Abun Sari
Goesti Daud
Pangeran Nasir
Pangeran Tirta Kesoema[12]
AgamaIslam Sunni
PekerjaanKepala pemerintahan Kesultanan Banjar

Pangeran Mangkubumi Nata Kasuma merupakan anak laki-laki yang kedua Sultan Sulaiman. Ia menjabat mangkubumi mendampingi ayahandanya Sultan Sultan Sulaiman.Pangeran Mangkoe Boemi Nata memperisteri sepupunya Nyai Intan, adik Adipati Danu Raja (anak Alooh Oengka binti Kiai Adipati Singasari) yang melahirkan Ratu Siti (ibu Pangeran Hidayatullah)[3]

Sedangkan anak laki-laki tertua Sultan Sulaiman yaitu Pangeran Adam menjadi Sultan Muda (Pangeran Ratu). Sebenarnya anak pertama Sultan Sulaiman merupakan seorang perempuan yakni Ratu Umi yang dilahirkan oleh Nyai Siti Gading. Sultan Adam merupakan anak kedua Sultan Sulaiman yang dilahirkan oleh Nyai Ratu Intan Sari.

Menurut tradisi kesultanan Banjar yang berlaku pada saat itu, di antara putera-putera dari seorang Sultan yang sedang berkuasa, maka anak laki-laki tertua dari permaisuri akan dilantik sebagai Sultan Muda dan putera kedua dari permaisuri akan dilantik sebagai Raden Dipati atau Pangeran Dipati atau Pangeran Dipati Anom yaitu calon mangkubumi untuk menggantikan mangkubumi atau Pangeran Mangkubumi sebelumnya yang meninggal dunia.

Semenjak dibuatnya perjanjian 4 Mei 1826, pihak kolonial Hindia Belanda dapat mencampuri pengaturan permasalahan mengenai pengangkatan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Muda, yang mengakibatkan rusaknya adat istiadat kerajaan dalam bidang ini.

Sebelum menjabat mangkubumi namanya adalah Pangeran Husin. Ia wafat tahun 1842. Ia mengantikan mangkubumi sebelumnya Ratoe Anom Ismail yang dihukum bunuh pada tahun 1805 karena didakwa akan melakukan kudeta terhadap Sultan Sulaiman. Pangeran Mangkoe Boemi Nata merupakan kakek dari pihak ibu Pangeran Hidayatullah II, sebab ibundanya yang bernama Ratu Siti Maryamah merupakan puteri dari Nyai Intan dengan Pangeran Mangkoe Boemi Nata .[9]

Bagan Silsilah sunting

Jalur silsilah Pangeran Mangkoe Boemi Nata
}} }}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR VIII.b.
Panembahan Kusuma Dilaga [18]
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR VIII.a.
Sultan Tahmidullah
(Panembahan Tengah)[19]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANGKUBUMI BANJAR
♂ Pangeran Dipati Mangkubumi
Pangéran Dipatty Soeria di Laga [20]
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR IX.a.
Sultan Hamidullah
(Panembahan Kuning)
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR IX.b
Sultan Tamjidillah I
Sultan Sepuh dari Banjar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Tapasena 02
Pangeran Istana Dipati
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Mas Dipati Gending
 
♂ Pangeran Desa Bumi
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Wira Kasuma 01
 
♂ Gusti Datu Aria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Mas Aria Sukma[21]
 
 
♀ adik Aroeng Trawee
 
SULTAN BANJAR X.a
Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah
Tahmidu Billah
(Tahmidillah 01)[22]
 
♀ Ratu Sultan Muhammad
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Kerama Jaya
 
♂ Gusti Bintang
 
♂ Pangeran Tiparan
 
♂ Pangeran ......
 
♂ Pangeran Arga
 
♂ Pangeran Dipati
 
♂ Pangeran Kasuma Negara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN SUMBAWA
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Jalaluddin Syah II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Datu Kabul
 
ADIPATI BANUA LIMA
Kiai Adipati Singasari
 
♂ Pangeran Rahmat
Pangeran Tumenggung
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti Kusin
 
Putri Lawiyah
(Rabiah)
 
SULTAN BANJAR X.b
Sunan Nata Alam
Sultan Tahmid Ilah II
(Panembahan Batu)[23]
 
♀ Ratu Syarifah Aminah
binti Syarif Nuh mufti Prambanan
 
Ratu Anum Kasuma Yuda
 
♂ Pangeran Ibrahim
 
 
♂ Pangeran Purga
 
♂ Pangeran Mangku Dilaga
 
♂ Pangeran Peraba
(Pangeran Prabu Jaya)
 
♂ Pangeran Mangku
 
♂ Pangeran Isa
 
♀ Putri Sara
Ratoe Laija
 
SULTAN SUMBAWA
Dewa Masmawa Sultan Mahmud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR XI.a.2.
♂ Pangeran Amir
(Sultan Amir)
 
♂ Kiai Ngabehi Jaya Negara
(Pambakal Karim)
 
♀ Alooh Oengka
 
♂ Tumenggung Dipa Nata
 
SULTAN BANJAR XI.a.1.
♂ Sri Pangeran Abdullah
(Amirul Mukminin Abdullah)[23]
 
♀ Ratu Siti Air Mas
 
♀ Njahi Ratoe Intan Sarie[24]
 
SULTAN BANJAR XI.b
Sultan Sulaiman Rahmatullah
 
♀ Nyai Cina
 
 
♀ Gusti Kanifah
 
♀ Ratu Nata Kesuma
 
♂ Pangeran Nata Kesuma
 
MANGKUBUMI BANJAR
Ratoe Anom Ismail
Ratu Anom Mangkubumi Sukma Dilaga
 
♂ Pangeran Nata
 
KEPALA SELA-SELILAU
KUSAMBI
♂ Pangeran Haji Muhammad
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN SUMBAWA
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Mas'ud
 
 
 
ADIPATI BANUA LIMA
♂ Kiai Adipatie Danoe Radja
 
 
 
♀ Nyai Rami
 
♂ Pangeran Kasir
 
♀ Njahi Ratoe Koemala Sarie
 
SULTAN BANJAR XII
Sultan Adam
 
♀ Nyai Intan
(anak Alooh Oengka binti Kiai Adipati Singasari)
 
MANGKUBUMI BANJAR
Pangeran Mangkoe Boemi Nata
(Pangeran Husin)
 
♂ Pangeran Singa Sarie[25]
 
 
♂ Pangeran Perbata Sari
 
♀ Ratoe Sungging Anum
 
♂ Pangeran Sungging Anom
 
♀ Ratu Haji Musa
(Ratu Salamah)
binti Sultan Sulaiman
 
RAJA KUSAN
BATULICIN
BANGKALAAN
♂ Pangeran Hadji Moesa
 
♀ Nyai Mabuk[2]
 
 
 
SULTAN SUMBAWA
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Amaroe'llah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR
♂ Gusti Inu Kartapati
Pangeran Anta Sarie
Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin
 
 
 
♂ Pangeran Said Zein
 
♀ Ratoe Maimoenah
 
♀ Ratoe Asia
 
♂ Pangeran Soeria Mataram
(anak Nyai Endah)
 
SULTAN [MUDA] BANJAR XIII.a.
Sulthan Moeda Abdoel Rachman
(Pangeran Ratu)
 
♀ Ratoe Siti [Mariama]
(anak Nyai Intan)[24]
 
 
♂ Pangeran Kasoema Ningrat
(anak Nyai Udningasih)
 
♂ Pangeran Amir
(anak Nyai Sepuh)
 
♂ Pangeran Tjitra Kasoema
 
♂ Pangeran Ardi Kasoema
 
♂ Pangeran Aria Wangsa
 
♀ Gusti Abun Sari
 
RAJA KUSAN
BATULICIN
PULAU LAUT
Pangeran Abdoel Kadir
 
RAJA PULAU LAUT
Pangeran Djaija Samitra
 
♀ Nyai Ambak
(adik Nyai Ratu Kamala Sari)
 
RAJA MUDA SUMBAWA
Daeng Mas Kuncir Datu Lolo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR
♂ Gusti Mad Said
Pangeran Muhammad Said
Panembahan Muda Muhammad Said
 
ADIPATI BANUA LIMA
Pangeran Adipati
Pangeran Aria Koesoema
(anak Nyai Besar Aminah)
 
♀ Syarifah Alawiyah
 
 
♀ Ratoe Sjerief Oemar
 
♀ Goestie Sitie Ayer Maas
binti Pangeran Tahhmid
bin Sultan Sulaiman
 
 
SULTAN BANJAR XIV.b.
Pangeran Mangkubumi
Sultan Hidayatullah Halil-li'llah
(Gusti Andarun)
 
 
♀ Nyai Rahamah
 
♀ Ratoe Djaya Kesoema
(Ratoe Rampit)
 
♂ Pangeran Djaya Kesoema
(Radin Toejong)
 
♂ Goesti Sopie
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Suria Wangsa
 
♀ Nyai ......
 
RAJA PULAU LAUT
Pangeran Berangta Kasuma
 
♂ Pangeran Kasoema Giri
(Goesti Abdoellah)[26]
 
♀ ....
 
SULTAN SUMBAWA
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti Muhammad Arsyad
 
 
♂ Pangeran Amin
 
♀ Poetri Boelan
 
 
♂ Pangeran Kesoema Indra
bin Pangeran Kassir
bin Sultan Sulaiman
 
♀ Ratoe Kesoema Indra
 
♂ Pangeran Shashra Kesuma
(anak Nyai Noerain)
 
♀ Goesti Serief Banoen
(Gusti Sari Banon)
 
♂ Pangeran Muhammad
 
 
♀ Ratoe Saléha
 
♂ Pangeran Mohhamad Ali Bassa
(Goesti Isa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Ratoe Besse
(binti Adji Daha/Adji Madoera)
 
RAJA PULAU LAUT
Pangeran Amir Husin Kasuma
 
♀ Gusti Mulia
 
♂ Gusti Udan
 
SULTAN SUMBAWA
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti Muhammad Hussein
 
 
 
 
.....
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Mohhamad Hanafia
 
 
 
♂ Pangeran ......
 
 
♂ Pangeran Abdullah
 
 
 
 
♀ Ratu Halimah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Ratu Tajeng
 
RAJA PULAU LAUT
Pangeran M. Aminullah Kasuma
 
♂ patih Gusti Ahmad M
 
♀ Putri Hj. Zubaedah
binti Pangeran Arga Kasuma
 
SULTAN SUMBAWA
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti Abdul Wahab
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran .....
 
♀ R.A. Zakiyah
 
♂ Gusti Dawud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti Amin
 
♀ Putri Jahrah Kasoema
 
♂ .....
 
♀ .....
 
♀ Daeng Sarrojini Naidu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti .....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran .....
 
♀ Ning Munifah
 
♂ Raden Yusuf Dawud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Gusti Rohana
 
♂ Gusti Chaldoen
 
♂ ....
 
♀ ....
 
♂ Raihan Omar Hasani Priyanto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti .....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ .....
 
♂ Ismail Hasyim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ .....
 
♂ Gusti Helyadi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Surat yang pernah dikirim Pangeran Mangkubumi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda[27] sunting

 • AN. 55, Arkib Negara, Jakarta.

Pangeran Mangkubumi, Banjarmasin → Gur. Jen., 1 Safar 1239 (7 Oktober 1823). Isi: Pernyataan bahwa Mangkubumi bersedia diangkat sebagai kepala pemerintah Banjar dan telah bersumpah sesuai dengan perjanjian antara Kompeni dan negeri Banjar.

Didahului oleh:
Pangeran Perabu Anum
Mangkubumi
1823-1843
Diteruskan oleh:
Ratoe Anom Mangkoeboemi Kentjana

Catatan kaki sunting

 1. ^ van Eysinga, Philippus Pieter Roorda (1843). Indie: ter bevordering der kennis van Nederlands oostersche bezittingen. III. Boek Java : aardrijkskunde, staatkunde, krijgswezen, oudheidkunde, godsdiensten, kronijken, geschiedenis (dalam bahasa Belanda). 1. Gebroeders Nys. hlm. 175. 
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t (Indonesia)Saleh, Mohamad Idwar (1986). Tutur Candi, sebuah karya sastra sejarah Banjarmasin. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. hlm. 157.  Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> tidak sah; nama "tutur candi" didefinisikan berulang dengan isi berbeda
 3. ^ a b http://silsilahkayutangi.blogspot.com/p/silsilah-kiai-adipati-singasari-raja.html
 4. ^ (Belanda) J. M. C. E. Le Rutte (1863). Episode uit den Banjermasingschen oorlog (edisi ke-2). A.W. Sythoff. hlm. 11. 
 5. ^ a b c d e f g Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Batavia), Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Batavia) (1860). Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap (dalam bahasa Belanda). 9. Lange. hlm. 126.  Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> tidak sah; nama "Tijdschrift 9" didefinisikan berulang dengan isi berbeda
 6. ^ Verzameling der merkwaardigste vonnissen gewezen door de Krijgsraden te velde in de Zuid- en Ooster-afdeeling van Borneo gedurende de jaren 1859-1864: bijdrage tot de geschiedenis van den opstand in het Rijk van Bandjermasin (dalam bahasa Belanda). Ter Landsdrukkerij. 1865. hlm. 13. 
 7. ^ [https://books.google.co.id/books?id=hZJUAAAAcAAJ&pg=PA126&dq=Pangeran+Ardi+Kasoema&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjE5vuwsuDfAhXCsY8KHb1vC1UQ6AEILDAB#v=onepage&q=Pangeran%20Ardi%20Kasoema&f=false
 8. ^ van Rees, Willem Adriaan (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863 (dalam bahasa Belanda). 1. D. A. Thieme. hlm. 75. 
 9. ^ a b c van Rees, Willem Adriaan (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863 (dalam bahasa Belanda). 2. D. A. Thieme. hlm. 11. 
 10. ^ Ratoe Asia - menikah dengan Pangeran Soeria Mataram, putra Sulthan Adam (Ratoe Asia - gehuwd met Pangeran Soeria Mataram, zoon van Sulthan Adam).
 11. ^ gesepareerde huisvrouw van Pangeran Said Zein, thans te Batavia, heeft drie dochters, waarvan 1 gehuwd met Pangeran Aria Kasoema, broeder van Sulthan Moeda Tamdjid lllah; de 2 anderen worden onderhouden door Ratoe Kramat).
 12. ^ Rees, Willem Adriaan van (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863 (dalam bahasa Belanda). 2. D. A. Thieme. hlm. 236. 
 13. ^ Rees, Willem Adriaan (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863 (dalam bahasa Belanda). D. A. Thieme. hlm. 12. 
 14. ^ van Eysinga, Philippus Pieter Roorda (1841). Handboek der land- en volkenkunde, geschiedtaal-, aardrijks- en staatkunde von Nederlandsch Indie (dalam bahasa Belanda). 3. Van Bakkenes. hlm. 175. 
 15. ^ van Ejsinga, Philippus Pieter Roorda (1843). Indie: ter bevordering der kennis van Nederlands oostersche bezittingen. III. Boek Java : aardrijkskunde, staatkunde, krijgswezen, oudheidkunde, godsdiensten, kronijken, geschiedenis (dalam bahasa Belanda). 1. Gebroeders Nys. hlm. 175. 
 16. ^ Landsdrukkerij (Batavia), Landsdrukkerij (Batavia) (1832). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar (dalam bahasa Belanda). 8. Lands Drukkery. hlm. 68. 
 17. ^ Landsdrukkerij, Landsdrukkerij (Batavia) (1843). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar (dalam bahasa Belanda). 16. Batavia: Lands Drukkery. hlm. 72. 
 18. ^ "Mencari Surat-Surat :: Sejarah Nusantara". Arsip Nasional Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-06-20. Diakses tanggal 2018-09-16. 
 19. ^ Annabel Teh Gallop (2002). "Malay Seal Inscriptions: A Study in Islamic Epigraphy from Southeast Asia" (dalam bahasa Inggris). 3. University of London: 447. 
 20. ^ Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van. 1938. hlm. 170. 
 21. ^ https://web.archive.org/web/20140303172019/http://sinarbulannews.wordpress.com/2011/01/02/silsilah-keturunan-sultan-adam-al-wasikubillah-martapura-kerajaan-banjar/
 22. ^ Gordon, Bruce R. (2018-01-11). "Southeast Asia: the Islands". CoreComm Internet - Start. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-01-11. Diakses tanggal 2018-09-16. 
 23. ^ a b "Rulers in Asia (1683 – 1811): attachment to the Database of Diplomatic letters" (PDF). Arsip Nasional Republik Indonesia. hlm. 48. Diakses tanggal 2018-09-16. 
 24. ^ a b Willem Adriaan Rees (1867). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863: nader toegelicht (dalam bahasa Belanda). Dutch East Indies: D.A. Thieme. hlm. 22. 
 25. ^ Lembaga Kebudajaan Indonesia, Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1860). Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap (dalam bahasa Belanda). 9. Batavia: Lange & Company. hlm. 126. 
 26. ^ https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/kalimantan-4/martapura-banjar/
 27. ^ Surat Beriluminasi Raja Nusantara; Mu'jizah, Iluminasi dalam Surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19, forthcoming

Pranala luar sunting