Pangeran Dipati Tuha

"Maka tersebut perkataan Pangeran di Darat disuruh sebut oleh Ratu Kota Waringin kepada orang banyak Panembahan di Darat. Maka Panembahan di Darat itu yang menghabisi segala perintah. Yang pangiwa itu Kiai Tumenggung Raksanagara itu. Maka anak Panembahan di Darat, Raden Halus dinamai Pangeran Dipati Tuha".

— Hikayat Banjar.[1]

Pangeran Dipati Tuha artinya "Pangeran Dipati yang Tua" merupakan gelar kebangsawanan Banjar yang diberikan kepada Pangeran ke-1 atau putera sulung dari Sultan Banjar dan putera sulung mangkubumi di Kesultanan Banjar. Gelar Pangeran Dipati Tuha ini sering dipakai di pulau Kalimantan dan daerah lainnya.

Para Pangeran yang menyandang gelar Pangeran Dipati Tuha:

 • Sultan Inayatullah alias Ratu Agung (Sultan Banjar ke-5), merupakan Pangeran ke-1 atau putera sulung dari Sultan Mustain Billah alias Marhum Panembahan (Sultan Banjar ke-4). Ia dikenal sebagai Pangeran Dipati Tuha ke-1. Setelah mangkatnya Sultan Inayatullah, maka putera sulungnya dinobatkan sebagai raja Banjar ke-6 dengan gelar resmi Sultan Saidullah (d/h Raden Kasuma Alam).
 • Raden Halus yang merupakan menantu almarhum Sultan Inayatullah karena ia menikahi puteri Sultan Inayatullah yang bernama Gusti Batar. Bersamaan dengan penobatan Sultan Saidullah tersebut, maka Raden Halus, yang merupakan Pangeran ke-1 atau putera sulung dari mangkubumi Panembahan di Darat (d/h Pangeran di Darat) dilantik dengan gelar Pangeran Dipati Tuha ("Pangeran Dipati yang Tua"). Raden Halus ini dikenal sebagai Pangeran Dipati Tuha ke-2. Raden Halus ini merupakan adik ipar Sultan Saidullah (Sultan Banjar ke-6).
 • Bersamaan dengan penobatan Ratu Anom alias Sultan Saidullah itu pula, maka Raden Kasuma Lalana (adik tiri Sultan Saidullah), yang merupakan Pangeran ke-2 atau putera ke-2 dari almarhum Sultan Inayatullah (d/h Pangeran Dipati Tuha ke-1) dilantik dengan gelar Pangeran Dipati Anom ("Pangeran Dipati yang Muda"). Raden Kasuma Lalana ini dikenal sebagai Pangeran Dipati Anum ke-2. Sedangkan Pangeran Dipati Anum ke-1 merupakan gelar yang pernah digunakan oleh Panembahan di Darat. Raden Kasuma Lalana ini merupakan sudara sebapak dengan Sultan Saidullah alias Ratu Anom.

Hikayat Banjar dan Kotawaringin menyebutkan pelantikan mangkubumi Pangeran Dipati Anom ke-1 alias Pangeran di Darat dengan gelar yang lebih tinggi yaitu Panembahan:[1]


Silsilah sunting

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR I
♂ Sultan Suryanullah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR II
♂ Sultan Rahmatullah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR III
♂ Sultan Hidayatullah dari Banjar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiai Wiranata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR IV
♂ Sultan Mustain Billah
Raden Senapati
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Nyai Hayu 1 binti Kiai Wiranata
 
♂ Pangeran Dipati Antasari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gusti Barap binti Raden Aria Dikara dari Kota Bangun
 
MANGKUBUMI BANJAR


PANGERAN DIPATI ANOM 1


Panembahan di Darat
 
Dayang Biru dari Kotawaringin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dayang Putih
 
SULTAN BANJAR V


PANGERAN DIPATI TUHA 1


♂ Sultan Inayatullah dari Banjar
 
Gusti Timbuk
(binti Raden Aria Papati bin Sultan Hidayatullah I Raja Banjar)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Nyai Hayu 2
 
MANGKUBUMI BANJAR
Pangeran Mas Dipati
bin Pangeran Dipati Antasari
 
Putri Mandi Angin (anak dengan Gusti Barap 2 binti Raden Aria Dikara dari Kota Bangun)
 
♀ Putri Timbako
binti Pangeran Dipati Antasari
 
Raden Kasuma Nagara
 
♀ Putri Kumkuma
binti Pangeran Dipati Tapasana Sultan Rakyatullah
 
Pangeran Dipati Wiranata
(Raden Balah)
 
♀ Gusti Tanya
binti Pangeran Dipati Anta-Kasuma Ratu Bagawan dari Kotawaringin
 
Raden Putra-Kasuma
(Raden Tukang)
 
Raden Jiwanata
(Raden Hagal)
 
Raden Nala-Kasuma
Raden Jungkir
(anak dengan Dayang Putih 1 dari Kotawaringin)
 
Gusti Hacil
(anak dengan Dayang Biru dari Kotawaringin)
 
♂ Raden Sutasoma
Pangeran Singamarta
(anak Putri Busu)
 
Raden Karta (anak dengan Dayang Biru dari Kotawaringin)
 
Gusti Dewi
 
Raden Yuda
 
♀ Gusti Sari Bulan
(binti Pangeran Dipati Tuha 1 Sultan Inayatullah)
 
PANGERAN DIPATI TUHA 2
Raden Halus
 
♀ Gusti Batar
 
SULTAN BANJAR VI


♂ Sultan Saidullah dari Banjar


Raden Kasuma Alam
 
PEMANGKU SULTAN BANJAR


PANGERAN DIPATI ANOM 2
Sultan Dipati Anom


Raden Kasuma Lelana
(anak Gusti Timbuk)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Raden Hugar
 
♀ Gusti Balura
 
 
 
 
 
 
 
♂ Raden Buyut Lancap
 
 
 
 
 
♀ Gusti Cabang
 
♂ Raden Buyut Kasuma Banjar
bin Pangeran Dipati Kasuma Mandura
 
♂ Raden Jayengrana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Raden Pajang
(Raden Suta Kasuma)
bin Pangeran Dipati Kasuma Mandura
 
♀ Gusti Pandara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Putri Piting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bagan Silsilah sunting

KESULTANAN BANJAR
* ♂ Sultan Banjar I: Sultan Suryanullah (Suriansyah)
↓ (berputra)
* ♂ Sultan Banjar II: Sultan Rahmatullah
↓ (berputra)
* ♂ Sultan Banjar III: Sultan Hidayatullah 1
↓ (berputra)
* ♂ Sultan Banjar IV: Sultan Musta'ainu Billah = ♀ Putri Juluk 1/Ratu Agung binti Pangeran Demang
↓ (berputra)
SULTAN BANJAR
 • ♂ Sultan Banjar V: Pangeran Dipati Tuha 1 (Sultan Inayatullah) = ♀ Nyai Mas Tarah binti Tuan Haji Umar.
↓ (berputra)
 • ♂ Sultan Banjar VI: Saidullah (Sultan Ratu Anom) = ♀ Nyai Wadon
↓ (berputra)
 • ♂ Sultan Banjar VII: Amrullah (Raden Bagus Kasuma)
↓ (berputra)
 • ♂ Sultan Banjar: Tahmidillah 1 (Panembahan Kuning)
↓ (berputra)
 • ♂ Sultan Banjar: il-Hamidullah (Sultan Kuning)
MANGKUBUMI BANJAR
 • ♂ Mangkubumi Banjar: Pangeran Dipati Anom 1 (Panembahan di Darat)
↓ (berputra)
 • Pangeran Dipati Tuha 2 (Raden Halus) = ♀ Gusti Batar binti Sultan Inayatullah/Pangeran Dipati Tuha 1
↓ (berputra)
 1. ♂ Pangeran..........
 2. ♀ Putri.............

Catatan kaki sunting

 1. ^ a b (Melayu)Ras, Johannes Jacobus (1990). Hikayat Banjar diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh. Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 9789836212405. ISBN 983-62-1240-X