Panembahan di Darat

Pangeran Dipati Anom (ke-1) (Pangoran De Patty Anom[1] atau radja de Patty Anom[2]) bergelar mangkubumi Pangeran di Darat terakhir bergelar Panembahan di Darat (bin Sultan Mustain Billah) adalah mangkubumi (kepala pemerintahan) Kesultanan Banjar sekitar tahun 1642-1652.[3][1][2])

Panembahan di Darat
Mangkubumi Kesultanan Banjar
Berkuasa1642-1652
WangsaDinasti Banjarmasin
Nama lengkap

Pangeran Dipati Anom
Pangeran di Darat
AyahSultan Mustain Billah
IbuRatu Agung binti Pangeran Demang
Permaisuri1. Gusti Barap binti Raden Aria Dikara

2. Dayang Biru
3. Dayang Putih

4. Si Hayu
Anak1. ♂ Pangeran Dipati Tuha (ke-2)/Raden Halus

2. ♂ Pangeran Dipati Wiranata

3. ♂ Raden Kasuma Nagara

4. ♂ Raden Putra-Kasuma
5. ♂ Raden Jiwanata
6. ♂ Raden Nala-Kasuma (anak Dayang Putih, Kotawaringin)
7. ♂ Raden Karta (anak Dayang Biru)
8. ♂ Raden Yuda (anak Si Hayu)
9. ♀ Putri Mandi Angin (anak Gusti Barap 2)
10. ♀ Gusti Hacil (anak Dayang Biru)

11. ♀ Gusti Dewi (anak Si Hayu)

Ia menggantikan Kiai Tumenggung Raksanagara (d/h Kiai Tanu Raksa). Ia menjabat mangkubumi mendampingi Sultan Inayatullah bin Sultan Mustain Billah (abangnya) dan sultan berikutnya yaitu Sultan Saidullah bin Sultan Inayatullah (keponakannya).[3]

Dia merupakan Pangeran (anak raja) pertama kali yang menjabat mangkubumi di Kesultanan Banjar, pada masa sebelumnya mangkubumi tidak dijabat oleh keturunan raja, tetapi dijabat oleh seorang yang bergelar Kiai dari kalangan non-bangsawan. Sejak itu berlaku tradisi di kesultanan Banjar bahwa di antara putera-putera dari seorang Sultan yang sedang berkuasa, maka putera sulung dari permaisuri akan dilantik sebagai Pangeran Mahkota (Pangeran Dipati Tuha) dan Pangeran kedua (Pangeran Dipati Anom) putera kedua dari permaisuri akan berpeluang besar untuk dilantik sebagai mangkubumi (Pangeran Mangkubumi) untuk menggantikan mangkubumi sebelumnya yang meninggal dunia.[3]

Karier politikSunting

Mangkubumi Sultan InayatullahSunting

Nama semasa kecilnya tidak diketahui, namun dalam Hikayat Banjar disebutkan nama atau gelarnya sebelum memegang jabatan mangkubumi (kepala pemerintahan) adalah Pangeran Dipati Anom (ke-1). Kemudian ia menjabat selama 7 (tujuh) tahun bertugas sebagai mangkubumi bagi Sultan Inayatullah (Sultan Ratu Agung/Pangeran Dipati Tuha 1) ketika itu nama pangkatnya adalah Pangeran di Darat yang diberikan oleh Ketua Dewan Mahkota pada saat itu yaitu Pangeran Dipati Anta-Kasuma yaitu saudara sekandungnya yang bertahta sebagai raja Kerajaan Kotawaringin. Di kalangan priyayi dan kaum bangsawan perubahan nama atau gelar menunjukkan adanya pergantian rezim dan perubahan kepada gelar pangkat yang lebih tinggi.[3]

Mangkubumi Sultan SaidullahSunting

Sepeninggal Sultan Inayatullah (Sultan Ratu Agung) ia tetap menjabat mangkubumi sampai akhir hayatnya untuk Sultan Saidullah (keponakannya) selama 5 (lima) tahun. Sewaktu menjadi mangkubumi bagi Sultan Saidullah (Sultan Ratu Anom) nama pangkatnya diubah menjadi Panembahan di Darat yang juga diberikan oleh Ketua Dewan Mahkota pada saat itu yang masih dijabat oleh Pangeran Dipati Anta-Kasuma yang juga masih menjadi raja muda di Kerajaan Kotawaringin. Setelah kemangkatannya maka jabatan mangkubumi tersebut dilanjutkan oleh Pangeran Dipati Anta Kasuma sendiri. Pada masa itu Pangeran Dipati Anta Kasuma telah berdomisili kembali di Banjarmasin, setelah ia menyerahkan tahta kerajaan Kotawaringin kepada puteranya yang bernama Ratu Amas (Pangeran Mas Dipati).[3]

SilsilahSunting

Panembahan di Darat merupakan keturunan ke-10 dari Lambung Mangkurat dan juga keturunan ke-10 dari pasangan Puteri Junjung Buih dan Maharaja Suryanata. Maharaja Suryanata (nama lahir Raden Putra) dijemput dari Majapahit sebagai jodoh Puteri Junjung Buih (saudara angkat Lambung Mangkurat).[3]

 1. Panembahan di Darat/Pangeran Dipati Anom I/Pangeran di Darat = Gusti Barap 2 binti Raden Aria Dikara dari Kota Bangun/Sribangun)
  1. ♀ Putri Mandi Angin (anak dengan Gusti Barap 2), diperisteri Raden Kasuma Raga Pangeran Mas Dipati bin Pangeran Dipati Antasari
  2. ♂ Raden Kasuma Nagara, beristeri Putri Timbako binti Pangeran Dipati Antasari
   1. ♂ Raden Buyut Lancap (anak Putri Timbako)
  3. ♂ Pangeran Dipati Wiranata/Raden Balah, beristeri Putri Kumkuma binti Pangeran Dipati Tapasana Sultan Rakyatullah
   1. ♀ Gusti Cabang = Raden Buyut Kasuma Banjar (beranak Putri Piting)
  4. ♂ Raden Putra-Kasuma/Raden Tukang, beristeri Gusti Tanya binti Pangeran Dipati Anta-Kasuma Ratu Bagawan dari Kotawaringin
   1. ♂ Raden Jayengrana (anak Gusti Tanya)
  5. ♂ Raden Jiwanata/Raden Hagal
  6. ♂ Raden Nala-Kasuma/Raden Jungkir (anak dengan Dayang Putih 1 dari Kotawaringin)
  7. ♀ Gusti Hacil (anak dengan Dayang Biru), beristeri Raden Sutasoma (Pangeran Singamarta) anak Putri Busu
  8. ♂ Raden Karta (anak dengan Dayang Biru)
  9. ♀ Gusti Dewi (anak dengan Si Hayu)
  10. ♂ Raden Yuda (anak dengan Si Hayu), beristeri Gusti Sari Bulan binti Pangeran Dipati Tuha 1 Sultan Inayatullah
  11. Pangeran Dipati Tuha II/Raden Halus, beristeri Gusti Batar binti Pangeran Dipati Tuha 1 Sultan Inayatullah

SilsilahSunting

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR I
♂ Sultan Suryanullah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR II
♂ Sultan Rahmatullah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR III
♂ Sultan Hidayatullah I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiai Wiranata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR IV
♂ Sultan Mustain Billah
Raden Senapati
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Nyai Hayu 1 binti Kiai Wiranata
 
♂ Pangeran Dipati Antasari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gusti Barap binti Raden Aria Dikara dari Kota Bangun
 
MANGKUBUMI BANJAR
Panembahan di Darat
 
Dayang Biru dari Kotawaringin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dayang Putih
 
SULTAN BANJAR V
♂ Sultan Inayatulllah
Pangeran Dipati Tuha 1
 
Gusti Timbuk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Nyai Hayu 2
 
MANGKUBUMI BANJAR
Pangeran Mas Dipati
bin Pangeran Dipati Antasari
 
Putri Mandi Angin (anak dengan Gusti Barap 2 binti Raden Aria Dikara dari Kota Bangun)
 
♀ Putri Timbako
binti Pangeran Dipati Antasari
 
Raden Kasuma Nagara
 
♀ Putri Kumkuma
binti Pangeran Dipati Tapasana Sultan Rakyatullah
 
Pangeran Dipati Wiranata
(Raden Balah)
 
♀ Gusti Tanya
binti Pangeran Dipati Anta-Kasuma Ratu Bagawan dari Kotawaringin
 
Raden Putra-Kasuma
(Raden Tukang)
 
Raden Jiwanata
(Raden Hagal)
 
Raden Nala-Kasuma
Raden Jungkir
(anak dengan Dayang Putih 1 dari Kotawaringin)
 
Gusti Hacil
(anak dengan Dayang Biru dari Kotawaringin)
 
♂ Raden Sutasoma
Pangeran Singamarta
(anak Putri Busu)
 
Raden Karta (anak dengan Dayang Biru dari Kotawaringin)
 
Gusti Dewi
 
Raden Yuda
 
♀ Gusti Sari Bulan
binti Pangeran Dipati Tuha 1 Sultan Inayatullah
 
Pangeran Dipati Tuha 2
(Raden Halus)
 
♀ Gusti Batar
 
SULTAN BANJAR VI
♂ Sultan Saidulllah
Raden Kasuma Alam
 
PEMANGKU SULTAN BANJAR
Sultan Dipati Anom
Raden Kasuma Lelana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Raden Hugar
 
♀ Gusti Balura
 
 
 
 
 
 
 
♂ Raden Buyut Lancap
 
 
 
 
 
♀ Gusti Cabang
 
♂ Raden Buyut Kasuma Banjar
bin Pangeran Dipati Kasuma Mandura
 
♂ Raden Jayengrana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Raden Pajang
(Raden Suta Kasuma)
bin Pangeran Dipati Kasuma Mandura
 
♀ Gusti Pandara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Putri Piting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Relasi dengan Sultan SumbawaSunting

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR I 1500-1546
♂ Sultan Suriansyah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Tuan Khatib Banun
 
 
 
♂ Pangeran Anom
Pangeran di Hangsana
 
SULTAN BANJAR II
♂ Sultan Rahmatullah
 
♂ Pangeran di Laut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Nyai.....
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR III
♂ Sultan Hidayatullah I
 
♀ Putri Nur Alam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR IV
♂ Sultan Mustain Billah
Raden Bagus
 
 
 
 
 
 
 
Raden Subamanggala
Pangeran Mangkunagara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Dayang Biru dari Kotawaringin
 
MANGKUBUMI BANJAR
m. 1642-1647
Panembahan di Darat
 
Ratu Hayu
Putri Busu
 
 
 
 
 
 
Raden Timbakal
Pangeran Dipati Martasari
 
 
Si Jawa
 
RAJA SELEPARANG-SUMBAWA
(Kamutar 4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAJA KOTAWARINGIN 1
MANGKUBUMI BANJAR
Ratu Bagawan dari Kotawaringin
 
♂ Raden Karta
 
♀ Gusti Hacil
 
Pangeran Singamarta
Raden Sutasoma
 
PUTRI TALIWANG
♀ Mas Surabaya
 
 
 
PANGERAN TALIWANG 1
Raden Subangsa
Raden Marabut
 
PUTRI SUMBAWA
♀ Dewa Mas Panghulu
 
SULTAN SUMBAWA
Dewa Mas Pamayam
Mas Cinni
 
♂ I Mappaijo Daeng Mannjauru Sultan Harun Al Rasyid Tumenanga ri Lampana (Raja Tallo ke-10)
 
♀ Ratu......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putri Gelang
↓(bersuami)
Raden Saradewa
Merong Giri Mustafa
 
♂ Pangeran Dipati Kasuma Mandura bin Ratu Bagawan dari Kotawaringin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEDATUAN TALIWANG
Mas Mataram
 
SULTAN SUMBAWA III (1672/75 – 1702/05)
♂ Dewa Mas Bantan
Sultan Harunnurrasyid I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Siti Halimah Daeng Tomi Karaeng Tannisanga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gusti Kesuma Matan
Raden Buyut Kasuma Matan
Pangeran Putra
Pangeran Muda
 
♂ Raden Suta Kasuma
 
 
 
Gusti Pandara
 
 
 
PANGERAN BANJAR
♂ Pangeran Laya Kesuma
 
DATU TALIWANG
♂..........
 
DATU TALIWANG
SULTAN SUMBAWA IV (1702-17..)
♂ Mas Madina
Sultan Jalaluddin Muhammad Syah I
 
♀ I Rakkia Karaeng Kanjenne Addatuang Sidenreng VI Arung Berru VII (m. 1720 - 1740)
 
DATU JEREWEH
Mas Palembang
♂ Dewa Maja Jereweh
 
♀ Putri....
 
♀ Dewa Isa Karaeng Barong Patola
 
♂ Daeng Mamuntuli Arung Kadjoe bin Arung Teko dari Bone
 
 
 
 
 
DATU SERAN
PEMANGKU SULTAN SUMBAWA (1723-1725)
♂ Raja Tua Datu Bala Sawo
Dewa Loka Ling Sampar
 
♀ Dewa Iya Datu Balasao
(janda Sultan Hasanuddin Muhammad Ali Syah Sultan Bima V)
 
♂ Datu Budi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gusti Jakar Kencana
Sultan Ratoe
Sultan Muhammad Zainuddin Sekusor
RAJA MATAN 1659–1725
 
Daeng Rilakka (Rilèkké-ريلاك)
 
 
SULTAN BANJAR
Sultan Tahmidullah 1
 
PANGERAN BANJAR
♂ Datu Pangeran Aria
 
DATU TALIWANG
♂ Gusti Amin
 
KARAENG BONTOLANGKASA 6
♂ I Mappasempa' Daeng Mamaro Opu Mangnguluang
 
 
SULTANAH SUMBAWA VII
Sultanah Siti Aisyah
 
 
 
SULTAN SUMBAWA VI
Sultan Muhammad Kaharuddin I
 
 
 
 
 
PERMAISURI BINAMU
♀ Karaeng Baine Binamu We Tenri Ico Dai Karaeng Mangarabombang
Datu Pampang
 
RAJA BINAMU (JENEPONTO) XI m. 1796-1814
♂ I Bebasa Daeng Lalo Karaeng Lompoa Ri Binamu
 
DATU JEREWEH
♂ ALAUDDIN / HASANUDDIN
 
DATU SERAN
♂ ........
 
 
 
♂ Datu Seppe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERMAISURI MEMPAWAH
Putri Kesumba, Ratu Agung Sinuhun
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH I 1740–1761
Opu Daeng Menambon Pangeran Mas Surya Negara
 
 
SULTAN BANJAR m. 1734-1759
Sultan Tamjidillah I
Sultan Sepuh dari Banjar
 
DATU TALIWANG
♂ Gusti Aceh
 
SULTAN SUMBAWA IX 1762-1765
♂ Gusti Mesir Abdurrahman
Sultan Muhammad Jalaluddin Syah II
 
RAJA PERMAISURI SUMBAWA
Siti Khadijah
Karaeng Bonto Masugi
Datu Bonto Paja
 
♂ I Manyombali Daeng Patompo Karaeng Barang Mamase Raja Tallo Mangkubumi Gowa
 
♂ I Lotting Shalahuddin Daeng Marakka TuMalompoa ri Data
 
♀ Putri.....
 
♂ Dea Adipati Lalu Kaidah Mele Habirah Lalu Jamelela Dea Koasa Unter Iwes
 
 
 
♀ Lala Saragialu Daeng Talebang
 
 
 
SULTAN SUMBAWA XIV m. 1777-1791
DATU SERAN
♂ Sultan Harun Ar Rasyid II
Datu Budi Lalu Mahmud
 
♀ Ran Tambas
Lala Tambas
 
 
 
SULTAN SUMBAWA VIII 1761-1752
Sultan Lalu Onye Datu Ungkap Sermin Dewa Lengit Ling Dima
 
♂ Lalu Muntadarman Datu Bajing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRI PADUKA RATU SULTAN
Utin Chandra Midi
 
SULTAN PONTIANAK I m. 1778-1808
Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie
 
♀ Ratoe Sjerip
Ratu Syahranum
Putri Syara
Ratu Sarip Banum
Utin Kasmiri
 
♀ Ratoe Laija
 
SULTAN SUMBAWA X 1765
Dewa Masmawa Sultan Mahmud
 
♂ I Mahmud Daeng Sila Karaeng Beroanging Raja Tallo Mangkubumi Gowa
 
 
 
 
 
♂ I Tamparang Daeng Taesa Karaeng Cilallang
 
♂ Karaeng Manippi Datu Bonto Mangape
 
 
♀ Lala Intan Ratu Nong Sasir
 
 
 
 
♀ Datu Giri
 
SULTAN BIMA IX m. 1773-1817
♂ Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah Mantau Asi Saninu
 
SULTANAH SUMBAWA XII m. 1791-1795
♀ Sultanah Shafiyatuddin
Daeng Massiki
 
 
♂ Lalu Abdullah Syahbandar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH
Syarif Hussein Alkadrie
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH (27 Agustus 1787)
SULTAN PONTIANAK II 1808-1819
Sultan Syarif Kasim Alkadrie
 
 
 
♀ Syarifah Salmah
 
♂ Syarif Muhammad
 
SULTAN SUMBAWA XIII
Sultan Muhammad Kaharuddin II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Lala Amatollah
 
 
 
 
 
♀ Ratu.....
 
SULTAN BIMA X m. 1818-1854
♂ Sultan Ismail Muhammad Syah, Rumata Mawa’a Alus, Mantau Dana Sigi
 
 
 
 
 
 
 
♂ Lalu Cela Tureli Belo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN PONTIANAK III (1819-1855)
Sultan Syarif Osman Alkadrie
(anak Nyai Kusuma Sari)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Datu Bonto Mangape
 
SULTAN SUMBAWA XIV
Sultan Lalu Mesir
 
SULTAN SUMBAWA XV
Sultan Lalu Muhammad Amaroe'llah
 
♀ Lala Rante Patolah binti M. Yakub Ruma Kapenta Wadu
 
♀ PERMAISURI SULTAN BIMA
 
♂ Sultan Abdul Aziz Ma Wa'a Sampela (Sultan Bima XII m. 1868-1881)
 
 
 
 
 
 
SULTAN BIMA XI m. 1854-1868
♂ Sultan Abdullah Muhammad Syah Rumata Mawa’a Adil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERMAISURI BIMA
♀ Siti Saleha Bumi Pertiga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATU TALIWANG
♂ Daeng Mesir
 
♀ Datu Balasari
 
DATU RAJA MUDA SUMBAWA
Daeng Mas Kuncir Datu Lolo Daeng Manassa
 
 
♂ Daeng Padusung Mappasusung
 
 
 
♀ Daeng Ante Datu Singasari
 
MANGKUBUMI BIMA
♂ Muhammad Qurais bin Muhammad Hidir Raja Bicara Bima
 
PERMAISURI BIMA
♀ Sitti Fatimah binti Lalu Yusuf Ruma Sakuru
 
 
 
SULTAN BIMA XIII m. 1881-1915
♂ Sultan Ibrahim Rumata Mawa’a Taho Perange
 
 
 
SULTAN DOMPU XX
♂ Sultan Muhammad Sirajuddin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN SUMBAWA XVI
Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Siti Maryam Daeng Risompa Datu Ritimu
 
 
 
 
PERMAISURI BIMA
♀ Sitti Maryam
 
 
 
SULTAN BIMA XIV m. 1915-1951
♂ Sultan Muhammad Salahuddin Marrbora di Jakarta, Ma Kakidi Agama
 
 
 
 
 
 
 
PERMAISURI BIMA
♀ Siti Aisyah binti SULTAN DOMPU XX
Sultan Muhammad Sirajuddin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATU RAJA MUDA SUMBAWA
♂ Datu Raja Muda Daeng Rilangi
 
SULTAN SUMBAWA XVII
Sultan Muhammad Kaharuddin III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERMAISURI SUMBAWA
♀ Siti Khodijah Daeng Ante Ruma Pa'duka
 
 
 
SULTAN BIMA XV m. 1951-2001
♂ Sultan Haji Abdul Kahir II, Ama Ka'u Kahi, Ruma Ma Wa'a Busi Ro Mawo
 
PERMAISURI BIMA
♀ Hj. RM Zubaidah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Nindo Siti Rahayu Daeng Risompa
 
SULTAN SUMBAWA XVIII
Sultan Muhammad Kaharuddin IV
 
PERMAISURI SUMBAWA
♀ Siti Khodijah Daeng Ante Ruma Pa'duka
 
 
 
 
 
PERMAISURI BIMA
♀ Hj. Indah Damayanti Putri
 
SULTAN BIMA XVI m. 4 Juli 2013-23 Desember 2013
♂Sultan Haji Fery Zulkarnain (Dae Ferry)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUTRI SUMBAWA
♀ Daeng Nadia Indriana Hanoum
 
PUTRI SUMBAWA
♀ Daeng Sarrojini Naidu
 
♂ Sentot Agus Priyanto
 
 
 
 
 
Jena Teke SULTAN MUDA BIMA XVII
♂ Muhammad Putera Ferryandi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Raindra Saadya Ramadhan Priyanto
 
♂ Raihan Omar Hasani Priyanto
 
♂ Rayaka Ali Kareem Priyanto
 
 
 
 
 
Didahului oleh:
Kiai Tumenggung Raksanagara
Mangkubumi
1642-1652
Diteruskan oleh:
Ratu Bagawan

Catatan kakiSunting

 1. ^ a b (Belanda) Cense, Anton Abraham (1928). De kroniek van Bandjarmasin. C.A. Mees. hlm. 95. 
 2. ^ a b (Belanda) Ludovicus Carolus Desiderius van Dijk; George Willem Vreede (1862). Neêrlands vroegste betrekkingen met Borneo, den Solo-Archipel, Cambodja, Siam en Cochin-China: een nagelaten werk. J. H. Scheltema. hlm. 53. 
 3. ^ a b c d e f Ras, Johannes Jacobus (1990). Hikayat Banjar (dalam bahasa Melayu). Diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh. Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. ISBN 9789836212405.  ISBN 983-62-1240-X