Bahasa Banten

Bahasa Banten dapat merujuk kepada beberapa bentuk dialek bahasa: