Ulama

pemuka agama Islam
(Dialihkan dari Alim)

Ulama (bahasa Arab: العلماء, har. 'orang-orang berilmu, para sarjana'‎) adalah pemuka agama atau panutan agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut mengalami penyelewengan dan di salah artikan berubah ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam saja.

Pengertian ulama secara harfiyah adalah “orang-orang yang memiliki ilmu”. Dari pengertian secara harfiyah dapat disimpulkan bahwa ulama adalah:

  1. Orang Muslim yang menguasai ilmu agama Islam.
  2. Muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh, sebagaimana terangkum dalam Al-Quran dan ''as-Sunnah''.
  3. Menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya.

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting