Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana


Rаtое Anoem Mangkoe Boemie Kantjana (ejaan Banjar: Ratu Anum Mangkubumi Kancana)[5][6][7] atau Ratoe Anom Mangkoe Boemie Kentjana (ejaan Melayu: Ratu Anom Mangkubumi Kencana)[8][9][10][11] atau Pangeran Perabu Anum Mangkubumi Kencana[2] adalah Perdana Menteri atau wazir mu'adlam atau mangkubumi (Rijksbestierder, kepala administrasi pemerintahan) negara dependensi Kesultanan Banjar.

Pangeran Noh / Pangeran Noch[1]
Wali Sultan Pangeran Mangkubumi Kesultanan Banjar
Mangkubumi Kerajaan Banjar
Berkuasa3 Mei1841-7 September 1851
Penobatan3 Mei 1841 M /1261 H
PendahuluPangeran Mangkoe Boemi Nata (1823-1 Mei1841)
PenerusTamjidullah II (7 September 1851 - 10 Juni 1852)
Informasi pribadi
Kelahiran1803
Martapura, Kesultanan Banjar
Kematian7 September 1851(1851-09-07) (umur 47–48)
Martapura, Kesultanan Banjar
Pemakaman
Martapura, Kesultanan Banjar
WangsaWangsa Banjar
Nama lengkap
1.Pangeran Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana

2.Pangeran Ratoe Anom Mangkoeboemie Kintjana

3.Pangeran Perabu Anum Mangkubumi Kencana[2]

4.Pangeran Noh Ratu Anom Mangku Bumi Kencana
Nama takhta
Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana
AyahSultan Adam
IbuNyai Ratu Kamala Sari binti Kiai Adipati Singasari (tahun 1855 usia 90 Tahun Nyai Ratu Kamala Sari atau Njahi Ratoe Koemala Sarie)
Pasangan
1. Permaisuri Ratu : ♀ Ratoe Bandjer Maas, keponakan Sultan Adam dari Banjar, menjadi janda Pangeran Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana pada tahun 7 September 1851, dan kemudian menikah dengan Sultan Tamjidillah II.


Anak1. ♂ Pangeran Ali lahir Martapura 1820


2. ♂ Pangeran Mohamat lahir Martapura 1821 Pangeran Muhammad Tambak Anyar ( Pangeran Mohamat Tambak Anjar)

3. ♂ Pangeran Achmat lahir Martapura 1824[3]

4. ♂ Pangeran Abdullah lahir Martapura 1826

5. ♂ Pangeran Mohamat Seman lahir Martapura 1839

6. ♀ Gusti Aminah (Ratoe Aminah) lahir Martapura 1841

7. ♀ Gusti Hadidjah /Chadidjah/Khadidjah (Ratoe Hadidjah) lahir Martapura 1843

8. ♀ Gusti Salamah (Ratoe Salamah) lahir Martapura 1845

9. ♀ Gusti Koema Radjeman (Ratoe Koema Radjeman) lahir Martapura 1848

10. ♀ Gusti Djambroet (Ratoe Djambroet) lahir Martapura 1849
[4]

Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana wafat 7 September 1851
AgamaIslam Sunni

Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana adalah adik kandung sultan muda abduurahman dilantik Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana untuk mendampingi Sultan Muda abdurrahman dan Sultan Adam dan diresmikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menggantikan Pangeran Mangkoe Boemi Nata telah wafat pada tahun 1 mei 1841.[12][13]

Ia menjabat mangkubumi mendampingi ayahandanya Sultan Adam yang menjadi kepala negara Kesultanan Banjar. Menurut tradisi kesultanan Banjar yang berlaku pada saat itu, di antara putera-putera dari seorang Sultan yang sedang berkuasa, maka putera sulung dari permaisuri akan dilantik sebagai Pangeran ratu alias Sultan Muda dan putera kedua dari permaisuri akan dilantik sebagai Pangeran Mangkubumi (kepala pemerintahan) untuk menggantikan mangkubumi sebelumnya yang meninggal dunia.

Semenjak dibuatnya perjanjian 4 Mei 1826, pihak Belanda dapat mencampuri pengaturan permasalahan mengenai pengangkatan Sultan Muda dan Pangeran Mangkubumi, yang mengakibatkan rusaknya adat kerajaan dalam bidang ini. Semenjak dibuatnya perjanjian 4 Mei 1826, Belanda dapat mencampuri pengaturan permasalahan mengenai pengangkatan Pangeran Ratu (Putra Mahkota) dan Pangeran Mangkubumi, yang mengakibatkan rusaknya adat kerajaan dalam bidang ini.


9 saudara Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor lahir 1803 adalah sebagai berikut :

1. ♂ Pangeran Ratu Sultan Muda Abdoe Rachman lahir 1796 (Kakak kandung Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana)


2.. ♂ Pangeran Soeria Mataram Lahir 1801 (Kakak Tiri Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana)


3.♂ Pangeran Noch/Nor lahir 1803(anak Njahi Ratoe Kamala Sari) Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana 1841 - wafat 1851)


4. ♂ Pangeran Prabu Citra lahir 1807 Pangeran Ratoe Anom Mangkoe Boemi Praboe Anom 1851-1855 Sultan Muda berkuasa 1855-1858 (Adik kandung Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana)


5. ♀ Ratu Aminah menikah dengan Pangeran Sjarif Hussin bin Muhammad Baharun Darma Kasoema (Adik kandung Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana)


6. ♀ Ratoe Salamah menikah Pangeran Sjarief Ali bin Abdurrahman Alaydrus Kasoema Negara,(Adik kandung Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana)


7. ♀ Ratoe Kramat/Ratoe Didjah (Khadijah) diperistri Pangeran Sjarief Abdoellah Nata Kasoema bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husein bin Thoha bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Umar bin Abdurrahman bin Abdurrahman Assegaf, (Adik kandung Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana)


8. ♀ Ratoe Djantra Kasoema(anak Njahi Peah) (Adik Tiri Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana)


9. ♂ Pangeran Nasaroedin (Serudin)(Adik Tiri Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana)


10. ♀ Ratoe Idjah (Adik Tiri Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana) di peristri Pangeran antasari Melahirkan putri Hasiah Ratu Wirakusuma II diperistri Pangeran Wirakusuma II pada tahun 1839 perkawinan nya melahirkan 1840 Ratu Syarif Abubakar bersuamikan Pangeran syarif abubakar pada tahun 1857 mempunyai satu putri pada tahun 1858 bernama Syarifah Ratu Intan adalah cucu Pangeran Mangkubumi Wirakusuma II pada tahun 3 maret 1862 satu keluarga Pangeran Mangkubumi Sultan Ratu Anom Wirakusuma II diasingkan oleh hindia belanda hingga Gugur di cianjur jawa barat


10 anak putra puri Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor

1. ♂ Pangeran Ali lahir Martapura 1820 adalah putra ♀ Ratoe Bandjer Maas dengan Pangeran Mangkubumi Noh [berkuasa 3 mei 1841-7 september 1851 Bergelar Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana adik kandung sultan muda abdurrahman]


2. ♂ Pangeran Mohamat lahir Martapura 1821 bergelar Pangeran Muhammad Tambak Anyar ( Pangeran Mohamat Tambak Anjar) adalah putra ♀ Ratoe Bandjer Maas dengan Pangeran Mangkubumi Noh [berkuasa 3 mei 1841-7 september 1851 Bergelar Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana adik kandung sultan muda abdurrahman

3. ♂ Pangeran Achmat lahir Martapura 1824 adalah putra ♀ Ratoe Bandjer Maas dengan Pangeran Mangkubumi Noh [berkuasa 3 mei 1841-7 september 1851 Bergelar Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana adik kandung sultan muda abdurrahman[14]

4. ♂ Pangeran Abdullah lahir Martapura 1826 adalah putra ♀ Ratoe Bandjer Maas dengan Pangeran Mangkubumi Noh [berkuasa 3 mei 1841-7 september 1851 Bergelar Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana adik kandung sultan muda abdurrahman]

5. ♂ Pangeran Mohamat Seman lahir Martapura 1839 adalah putra ♀ Ratoe Bandjer Maas dengan Pangeran Mangkubumi Noh [berkuasa 3 mei 1841-7 september 1851 Bergelar Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana adik kandung sultan muda abdurrahman]

6. ♀ Gusti Aminah (Ratu Aminah) lahir Martapura 1841 adalah putri ♀ Ratoe Bandjer Maas dengan Pangeran Mangkubumi Noh [berkuasa 3 mei 1841-7 september 1851 Bergelar Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana adik kandung sultan muda abdurrahman]

7. ♀ Gusti Hadidjah /Chadidjah/Khadidjah (Ratoe Hadidjah) Lahir Martapura 1843 Adalah Putri ♀ Ratoe Bandjer Maas Dengan Pangeran Mangkubumi Noh [Berkuasa 3 Mei 1841-7 September 1851 Bergelar Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana Adik Kandung Sultan Muda Abdurrahman].♀ Gusti Hadidjah /Chadidjah/Khadidjah (Ratoe Hadidjah) Di Peristri Pangeran Mangkubumi Sultan Ratu Anom Wira Kusuma Putra Sultan Muda Abdurrahman Bin Sultan Adam dari Banjar Bin Sultan Sulaiman dari Banjar.♀ Gusti Hadidjah /Chadidjah/Khadidjah (Ratoe Hadidjah) Melahirkan ♀ Goesti Ainoen Djariah / Ratu Ainun Jariah

8. ♀ Gusti Salamah (Ratoe Salamah) lahir Martapura 1845 adalah putri ♀ Ratoe Bandjer Maas dengan Pangeran Mangkubumi Noh [berkuasa 3 mei 1841-7 september 1851 Bergelar Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana adik kandung sultan muda abdurrahman].

9. ♀ Gusti Koema Radjeman (Ratoe Koema Radjeman) lahir Martapura 1848 adalah putri ♀ Ratoe Bandjer Maas dengan Pangeran Mangkubumi Noh [berkuasa 3 mei 1841-7 september 1851 Bergelar Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana adik kandung sultan muda abdurrahman].

10. ♀ Gusti Djambroet (Ratoe Djambroet) lahir Martapura 1849 adalah putri ♀ Ratoe Bandjer Maas dengan Pangeran Mangkubumi Noh [berkuasa 3 mei 1841-7 september 1851 Bergelar Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana adik kandung sultan muda abdurrahman].
[4]


keluarga Besar Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor 1.Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor lahir 1803 adalah Cicit Buyut Sultan Tahmidilah II

2.Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor lahir 1803 adalah cucu Sultan Sulaiman


3.Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor lahir 1803 putra Sultan Adam dengan anak Njahi Ratoe Kamala Sari


4.Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor lahir 1803 (anak Njahi Ratoe Kamala Sari) Ia merupakan putera ketiga Sultan Adam.


5.Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor lahir 1803 (anak Njahi Ratoe Kamala Sari) merupakan Kakak kandung Sultan Muda Prabu Anom /Prabu Citra lahir 1807.


6.Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor lahir 1803 (anak Njahi Ratoe Kamala Sari) merupakan adik tiri Pangeran Soeria Mataram Lahir 1801 (anak Nyai Besar Endah)


7.Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor lahir 1803 (anak Njahi Ratoe Kamala Sari) adik kandung sultan Muda Abdoe Rachman lahir 1796.


8.Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor lahir 1803 adalah Paman Pangeran Mangkoe Boemi Tamjidillah al-Watsiq Billah - Wali Raja (Sultan) Pangeran Mangkubumi Kesultanan Banjar


9.Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor lahir 1803 adalah Paman Pangeran Mangkoe Boemi Wira Kasoema al-Watsiq Billah -Wali Raja (Sultan) Pangeran Mangkubumi Kesultanan Banjar


10.Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor lahir 1803 adalah Paman Pangeran Mangkoe Boemi Hidayatullah Halillah -Wali Raja (Sultan) Pangeran Mangkubumi Kesultanan Banjar


11.Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor lahir 1803 adalah kakek buyut (bahasa Banjar: datu') dari Pangeran Muhammad Noor (Gubernur Kalimantan pertama).


12. Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana / Pangeran Ratu Noch / Pangeran Ratu Nor lahir 1803 Disebut juga Pangeran Ratu.[15]

Tanah Apanage

sunting

Gaji dan Penghasilan Ratu Anom Mangkubumi Kencana sebagai Mangkubumi kerajaan Banjar didapatkan dari hasil pungutan dari Riam Kiwa, Sungai Pinang, Maniapun Besar, Maniapun Kecil, tanah Mongah, tanah Mursalib, tanah Awalang, tanah Jaya Wana, tanah Rangkas, tanah Gebu Laksana, Telu Banua, Baruh Bidjan, Balumbu, Pandju, Barungan, Sungai Djambak Badatar, Batang Taugan, Danau Bangkau, Apang, Diwata Besar, Diwata Kecil, Sungai Lapas, Sungkalan, Talatah Munuk, Banyu Hirang, Lampur, Gelagah, Bedatah, Batara Gangga, Bitin, Danau Panggang, Lambujur, Sungai Luang, Tampang Awang, Kalumpang, Hakurung- Bajayau Basar.[16]

Daerah-daerah tempat tambang batubara baik Tambang Batu Bara Oranje Nassau maupun Tambang Batu Bara Julia Hermina merupakan Tanah Badatu (tanah pelungguh) yang diberikan oleh sultan Adam kepada mangkubumi bernama Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana. Namun karena diambil alih Belanda, maka sebagai gantinya mangkubumi mendapatkan empat puluh Gulden (f.140,-) untuk setiap ton batubara yang dihasilkan.[17][18][19]

Kematian

Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana wafat tanggal 7 September 1851[1][20]


Silisilah dan Anak Cucu Keturunan Ratoe Anom Mangkubumi Kencana

sunting

Silsilah Kekerabatan dengan Sultan Banjar.

SULTAN BANJAR VIII
Panembahan Tengah (Panembahan Tingie)[21]
Sultan Tahmidullah
[22]
↓ (berputera)
SULTAN BANJAR IX.b. (Tutus Anum)
Panembahan Badarul Alam
Sultan Tamjidillah 01
↓ (berputera)
SULTAN BANJAR X.b.
Sultan Tamhidillah (Tahmidillah II)
Sunan Sulaiman Saidullah I
Panembahan Batuah
↓ (berputera)
SULTAN BANJAR XI.b.
Sultan Sulaiman Saidullah II
↓ (berputera)
SULTAN BANJAR XII
Sultan Adam
↓ (berputera)
MANGKUBUMI BANJAR
Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana
Pangeran Noch
↓ (berputera 10 orang, diataranya Pg. Ahmad dan Pg. Muhammad Tambak anyar - anggota 10 Komisi kerajaaan )
PANGERAN BANJAR

A. ♂ Pangeran Muhammad Tambak Anyar

↓ (berputera)
↓ (berputera)
 1. Gt...
 2. Gt...
 3. Gt...
 4. Pangeran Mohammad Noor (Pahlawan Nasional)
↓ (berputera)[23]
 1. ♂ Gusti Mansyuri Noor
 2. ♂ SPsi. Gusti Hidayat Noor
 3. ♂ Gusti Arifin Noor
 4. ♂ Gusti Suriansyah Noor (suami Heldy Djafar - janda Soekarno)
  1. ♀ Gusti Maya Firanti Noor (isteri Ari Sigit)
 5. ♂ Gusti Adi Darmansyah Noor
 6. ♂ drg. Gusti Rizali Noor
↓ (berputera)
 • ♂ Gusti Firdauzi Nusyirwan Noor
 • ♀ Gusti Firoza Damayanti Noor (istri Chrisye)
PANGERAN BANJAR

B. Pangeran Ahmad (Memiliki 10 Anak)

 • 1. Pangeran Isa
 • 2. Goesti Kasoem
 • 3. Goesti Hasan
 • 4. Goesti Salamah
 • 5. Pangerang Abdoerachman
 • 6. Pangeran Moesa
 • 7. Goesti Idjah
 • 8. Goesti Adjar
 • 9. Goesti Hoesin ( Memiliki 2 orang Putra 2 orang putrid)
  • 1. Goesti Djoemantan
  • 2. Goesti Intan
  • 3. Goesti Salmah
  • 4. Goesti Anang Sabran ( Memiliki 15 Orang Anak)
   • 1. Goesti Poernama
   • 2. Goesti Kencana
   • 3. Goesti Emran (memiliki 2 Orang Anak)
    • 1.Gusti Rozani Eva Kanada
    • 2.Gusti Nirmala Dien Melindasari
   • 4. Goesti Ratna (memiliki 5 Orang Anak )
    • 1. Rikma Yuliansyah
    • 2. Rini Guntarti Tavip
    • 3. Abriansyah
    • 4. Irawansyah
    • 5.Sari Agustina
   • 5. Goesti Achmad Sabri (memiliki 4 Orang Anak )
    • 1. Gusti Noor Ifansyah
    • 2. Gusti Dewi Erlinda
    • 3.Gusti Ratu Erina
    • 4Gusti Emma Sriwana
   • 6. Goesti Muhammad Sabri (memiliki 9 Orang Anak )
    • 1. Gusti Ardianysah
    • 2. Gusti Rusmawarni
    • 3. Gusti Rustam
    • 4. Gusti Ramayani
    • 5. Gusti Monalisa
    • 6. Gusti Ina Yani
    • 7. Gusti Aryati
    • 8. Gusti Ati Raja
    • 9. Gusti Yuliana
   • 7. Goesti Yulia (memiliki 5 Orang Anak )
    • 1. Gusti Anang Ardiansyah
    • 2. Agos sofyan
    • 3. Sri Elitha
    • 4. Evawani
    • 5. Anang Irfansyah
   • 8.Goesti Dahlia (memiliki 3 Orang Anak )
    • 1. Ida Fatahlita arifin
    • 2. Mada Yunita arifin
    • 3. Mega dalita arifin
   • 9. Goesti Anang Suryanata (memiliki 4 Orang Anak )
    • 1. Gusti Suriansyah
    • 2. Gusti surya kesuma
    • 3. Gusti Heni Herliani
    • 4. Gusti Nata Kesuma
   • 10. Goesti Hidayatullah (memiliki 1 Orang Anak )
    • 1.Gusti Rahmadita
   • 11. Goesti Jaya Kasuma (memiliki 3 Orang Anak )
    • 1.Gusti Maimunah
    • 2.Gusti Zainal Hakim
    • 3.Gusti Rahmah Kusuma
   • 12.Goesti Ardi kasuma (memiliki 2 Orang Anak )
    • 1. Gusti Yandi Pratama
    • 2. Gusti Ade Pratiwi
   • 13. Goesti Indra Kasuma (memiliki 3 Orang Anak )
    • 1. Gusti Andhika Kusuma
    • 2. Gusti Arie Putera Kasuma
    • 3. Gusti Gita Permadi Kusuma
   • 14. Goesti Surya Kasuma (memiliki 3 Orang Anak )
    • 1. Gusti Novia Kusuma
    • 2. Gusti Ali Mustaqim
    • 3. Gusti Maida Fitrie
   • 15. Goesti Danu Kasuma (memiliki 2 Orang Anak )
    • 1.Gusti Winda Yasinta Dewi
    • 2.Gusti Wandi Distalatta
 • 10. Pangeran Ismail
↓ (berputera)
 • Haji Gusti Muhammad Said
↓ (memiliki 2 orang putra dan 2 orang putri)

1. ♂ H. Gt. Hormansyah (memiliki 11 orang putra dan 2 orang putri)

 1. ♂ H. Gusti Muhammad Thamrin
 2. ♂ Gusti Achmad Arifini
 3. ♀ Gusti Roosliyani
 4. ♂ Gusti Effendi
 5. ♂ Gusti Syafri Kesuma Jaya
 6. ♂ Gusti Ahmad Farid Fadillah
 7. ♂ Gusti Muhammad Suriyansyah
 8. ♂ Gusti Syahrir Syah (Junjung Buih)
 9. ♂ Gusti Yusriansyah
 10. ♀ Gusti Ernawati
 11. ♂ Gusti Rusliansyah
 12. ♂ Gusti Syamsul Bahrin
 13. ♂ Gusti Rodiansyah

2. ♀ Hj. Gt. Norsehan Djohansyah (memiliki 5 orang putri)

 1. Siti Meliyani Djohansyah
 2. Siti Jurliyani Djohansyah
 3. Siti Herliyani Djohansyah
 4. Siti Marliyani Djohansyah
 5. Siti Dahliyani Djohansyah

3.♀ Hj. Gt. Ratna Sari

4. ♂ H. Gt. Anwar (memiliki 4 orang putra dan 9 orang putri)

 1. ♀ Gusti Rahmi
 2. ♂ Gusti Jaya
 3. ♀ Gusti Lilis
 4. ♀ Gusti Chandra
 5. ♀ Gusti Layla
 6. ♂ Gusti Johan
 7. ♀ Gusti Nemi Fatmawati Wati
 8. ♀ Gusti Dewi
 9. ♀ Gusti Lesti
 10. ♂ Gusti Andre
 11. ♀ Gusti Nessy
 12. ♀ Gusti Reny
 13. ♂ Gusti Deni

RELASI KESULTANAN BANJAR DENGAN KIAI ADIPATI SINGASARI BANUA LIMA AMUNTAI 1778 – 1835 Mempunyai anak 12 orang yaitu

sunting

A.I Nyai Srikandi ( tidak beranak)

B.II Nyai Rika (tidak beranak)

C.III Alooh amimah mempunya anak 5 orang yaitu :

 1. Kiai Martasuta mempunyai anak 9 orang
                
 2. Kiai Suradiraja mempunyai anak 7 orng
                
 3. Anang Musa mempunyai anak 4 orang
                
 4. ALOOH IPAM mempunyai anak 2 orang
                
 5. Anang yasin mempunyai anak 8 orang


D.IV Temenggung Dipanata mempunyai anak 6 orang yaitu :

1. Nyai Sutadipa mempunyai anak 7 orang
                
2. Anang Syamsyuddin mempunyai anak 3 orang
                
3. Kiai Temenggung Ariadinata mempunyai anak 8 orang
                
4.Nyai Rami istri pangeran Kasir mempunyai anak 7 orang
                
5. Kiai Wargadinata mempunyai anak 9 orang
                
6. Alooh Ampit warganata mempunyai anak 3 orang


E.V Alooh oengka mempunyai anak 4 orang yaitu:

1.Adipatie Danoe Radja mempunyai anak 3 orang
2. Nyai Intan istri Pangeran Mangkoe Boemi Nata , mempunyai anak 17 orang, diantaranya ratu siti , ibu dari pangeran Hidayatullah II dari Banjar.
3.Alooh Namir mempunyai anak 3 orang
4.Mahmud tidak mempunyai anak


F.VI Alooh Angool mempunyai anak 9 orang yaitu:

1. Anang Sahit mempunyai anak 3 orang
                
2. Nyai karta Supa mempunyai anak 4 orang
                
3. Alooh Noor Intan mempunyai anak 6 orang
                
4. Anang kanang mempunyai anak 6 orang
                
5. Alooh Noeraan tidak mempunyai anak
                
6. Anang Wali mempunyai anak 3 orang
                
7. Nyai Siti mariam istri pangeran Amir mempunyai anak 2 orang
                
8. Anang Rokok mempunyai anak 2 orang
                
9. Alooh Sinah Istri pangeran Napis mempunyai anak 5 orang


G.VII Ratu Sepuh (Nyai Ratu Intan Sari/Ratna) Isteri Sultan Sulaiman mempunyai anak 6 orang yaitu:

1. Sultan Adam mempunyai anak 11 orang
                
2. Pangeran Husein bergelar Pangeran Mangkoe Boemi Nata - menjadi mangkubumi sejak 1823 memiliki 17 anak.
                
3. Pangeran Perbatasari - memiliki 5 anak 
                
4. Ratu Haji Musa / Salamah (diperisteri Pangeran Hadji Moesa ( Raja Kusan II ) - memiliki 3 anak. ( Raja Pulau Laut) 
                
5. Pangeran Kassir (Khusairi) memiliki 5 anak. 
                
6. Ratu Salamah / Ratu Sungging Anum (menikahi Pangeran Sungging Anom bin Ratu Anom Ismail Mangku Bumi Sukma Dilaga) - tidak memiliki keturunan.


H.VIII Kiai Temenggung Warganata mempunyai anak 5 orang anak yaitu:

1. Alooh Asiah
                
2. Kiai Djaja Sina
                
3. Alooh Katijah
                
4. Alooh Alimah
                
5.Alooh Amunu


I. IX Alooh Noersari ( tidak beranak)

J. X Alooh Simah ( tidak beranak)


K.XI Alooh Aloes ( tidak beranak)


L.XII Alooh Baraoe ( tidak beranak)

================
sunting

C.1 Kiai Martasuta mempunyai anak 9 orang yaitu:

1. alooh Dijah 
        
2. Anang Asmail
        
3. Alooh Oemi
        
4. joeragan Kusin
        
5. Alooh Raidah
        
6. Joeragan kasan
        
7. Alooh Kamidah
        
8. Alooh Sahari
        
9. Anang Abdulkadir


C.2 Kiai Suradiraja mempunyai anak 6 orang yaitu:

1. Alooh Tikah
        
2. Alooh Timpung
        
3. Anang Buti’
        
4. Anang Soman
        
5. Alooh Nonah
        
6. Alooh Naimah


C.3 Alooh Ipam mempunyai anak 2 orang yaitu:

1. Kiai Mangundipura mempunyai anak 3 orang
        
2. Kiai Djajadipura mempunyai anak 17 orang


C.5 Anang Yasin mempunyai anak 8 orang yaitu : ( belum di ketahui)


D.1 Nyai Sutadipa mempunyai anak 7 orang yaitu

        1. Alooh Dijah
        2. Anang Shabuddin
        3. Kiai Demang laksana mempunyai anak 1 orang
        4. Anang Usup
        5. Alooh Aminah istri adipati Danuraja mempunyai anak 3 orang.
        6. Kiai mangun Rasmi mempunyai anak 4 orang yaitu :
                1. Anang Djulai
                2. Anang Adool
                3. Anang Matur
                4. Alooh rahmah
        7. Anang Noeh


D.2 Anang Syamsuddin mempunyai anak 3 orang yaitu

        1. Anang Hamid
        2. Alooh Binti
        3. Anang Sahuddin


D3. Kiai Temenggung Ariadinata mempunyai anak 8 orang yaitu:

1.    Alooh Marhamah istri R.M.Wirayudha mempunyai anak 9 orang
2.    Kiai Sutawangsa mempunyai anak 10 orang
3.    Alooh oentak mempunyai anak 4 orang
4.    Anang Muhammad Ali alias Anang Koentoel
5.    Anang Timba mempunyai anak 1 orang
6.    Alooh Angsa
7.    Anang Mohammad Arsyad
8.    Alooh Fatimah


D.4 Nyai Rami Istri Pangeran kasir mempunyai anak 7 orang yaitu :

1. Pangeran Djantara Kusuma
        
2. Pangeran Sahabuddin
        
3. Pangeran Ali
        
4. Ratu Salamah
        
5. Gusti Ainun Djariah
        
6. Gusti Sapiah
        
7. Gusti Oemi


D.5 Kiai Warganata mempunyai anak 9 orang yaitu :

1. Alooh Djaloha
        
2. Kiai Darma widjaja
        
3. Anang Soman
        
4. Anang Osman
        
5. Alooh Salamah
        
6. Alooh Fatimah
        
7. Anang mohammad Yoenoes
        
8. Anang Kadir
        
9 Anang Sanang


D.6 Alooh Ampit istri dar Anang yasin mempunyai anak 8 orang yaitu:

1. Alooh tipah
        
2. Alooh oetil
        
3. Anang Saad
        
4. Anang Sohot ( guru silat)
        
5. Alooh Dawang
        
6. Anang Rahmat
        
7. Anang Matahaer
        
8. Alooh dijah


D.7 Temenggung Wartanata mempunyai anak 3 orang yaitu :

1. Anang Mohammad yunus
        
2. Anang Arsyad
        
3. Alooh Dijah

E. 1 Kiai Danuraja mempunyai anak 3 orang yaitu :

1. Kiai Temenggung mangkunata Kusuma
        
2. Kiai Temenggung Ngubei Wargakusuma
        
3. Hadji Temenggung Kasuma Juda Negara


E.2 Nyai Istri Pangeran mangkubumi nata mempunyai anak 17 orang yaitu :

1. pangeran Mohamad Hanfiah
        
2. pangeran Amir
        
3.Kusuma Ningrat
        
4. Djaterakusuma
        
5. ratu Sitti ( Ibu Pangeran Hidayatullah)
        
6. pangeran Nasir
        
7. pangeran Purbaya
        
8. pangeran Ahmad
        
9. pangeran AriaWangsa
        
10. pangeran ArdiKasuma
        
11. pangeran Mulin Kasuma
        
12. Ratu Bendahara
        
13. Gusti Alimuddin
        
14. Gusti Djamal
        
15.Gusti Abun Sari istri pangeran Abdulkadir (raja P.laut)
        
16. Gusti daud
        
17. Pangeran Muksin


E.3 Alooh Namir

1. Alooh Maimunah
        
2. alooh Siti rahmah
        
3. alooh Siti Ma’ani

C.4. 1) Kiai Mangundipura mempunyai anak di Kalimantan ada3 dan di jawa ada 2 yaitu:

1. Anang Ahmad mempunyai anak :

1. Anang Mohammad Yusuf ( Anang Kumis) gelar Manteri Negara di Tenggarong, mempunyai anak :

1. Kiai Anang Basar
        
2. Anang kacil
        
3. Galoeh Basar
        
4. Galoeh Putih
        
5. Galoeh Hitam
        
6. Anang Abubakar ( Nenek dari Bakran – komisaris Polisi)
        
7. Anang kutai
        
8. Hadji Ishak ( Anang Gonjang ) orang tua dari
                a. Eramsyah
                b. Imaluddin
                c. Yusuf Azidin
        
9. Galoeh Tambal
        
10. Galoeh Bintang
        
11. Hadji Abdurrasad
12. hadji Mohamad Djafar ( Basah ) , Hoofddjaksa kerapatan besar kerajaan Kutai di tenggarong, mempunyai anak :
        a. Djumantan , Istri Eramsyah
        b. Ideham
13. Galuh Kumala
14. Anang Baco’
        2. Anang Matali
        3. Alooh hadjiah


Di jawa : 2 orang yaitu:

1.    Raden Said di Gombang
2.    Raden Sitti


C.4 Kiai Djajadipura mempunyai anak 17 orang yaitu :

1. Ratu Anoom istri pangeran Ragent , mempunyai anak
                

I. ratu Rebeh Istri dari ratu Begawan, mempunyai anak :

1. Pangeran Ratu Sukama Alamsyah , mempunyai anak :
                                
a. Imanuddin gelar Pangeran Kasumi Anum , Sultan Kota Waringin.
                                
b. Amiril . Dll.
                        

2. pangeran Kasuma Sari

II. Gusti Kacang

III. Gusti Saripah, mempunyai anak :

1.    Gusti Etah Samarinda , mempunyai anak :
a.    Gusti Sabran ( Komisaris Polisi)
b.   Gusti Abdurakhman
2.    Gusti Ali
3.    Gusti Ratu
4.    Gusti Kumala
2     Alooh Maimunah Istri Anang Mantul , mempunyai anak :

I. H . Biduri istri Raden Temenggung kasuma Judanegara II. Anang basar ( Anang karim) III. Alooh Bintang Istri H. hasan ,

mempunyai anak :
1.    Hadji Anang Abdul Hamid , mempunyai anak :
a.    Oeman
b.   Oedin
c.    Wahid

IV. Anang Abussamad , mempunyai anak:

1.    Soelaiman
2.    ( tidak di ketahui namanya)
3.    Anang Arsyad mempunyai anak:

I. H . mangsoer ( orang tua H. Affandi, pernah menjadi sergent kerajaan Johore di Batu Pahat.

II. Anang Basar , bebini di Karang Intan

III. Anang Mataher di Jelai (Sampit).

IV. H. Jawiah berlaki Jaksa lelang ( Muhammad Usman , Orang Tua H. Ramli ).

4. Anang Muhammad Haris ( Napis ) kawin dengan…… ( Sebelah Palembang ) mempunyai anak:

I.          Galuh Maitaibah
II.         H. Abdurahman
III.        Anang Oesman
IV.        Anang Salman , kawin dengan Saadiah , mempunyai anak :
1.    H. Anang Kaderi ( pensiunan Patih , Lahir di amuntai , jumat pagi 07.00. tgl 19 april 1909 atau 25 rabiul awal 1327 H. mempunyai anak :

a. Anang Sulaiman

V. Oemi Kalsoem

VI. Koentari, istri dari Anang Mohamad Sanusi

VII. Noer Hasan di Negara

5. Aminah, Istri dari H. Abdulgani , mempunyai anak :

I.          M. Aboelhasan Amuntai , mempunyai anak :

1. Hamzah , mempunyai anak :

a.    Imansyah
b.   Soeriansyah , Sampit
c.    Abdullah

2. Asmail , mempunyai anak :

a.    Bahroen ( Surabaya ) 

3. Dahlan ( sampit ) mempunyai anak :

a.    Alipandi ( Sampit )

4. Alibadroen ( kween) mempunyai anak :

a.    H. jahrah.

II. Anang Kacil 6. Alooh Edong

7. Taesah , ibu dari anang Matamin , anang matamin mempunyai anak :

a.    Anang jago
b.   Alooh Jikin , Istri dari H. Anang Abdul Hamid
c.    Hadji Imberan.

8. Jahora ( oeya ) , ibu Julak Jikin

9. Ita

10. Jaleha ( nini dari m. rais ), mempunyai anak :

I.          Tihawa ( taluk masjid )
II.         Anang Doerasit


11. ……………. Ibu dari :

1.    Anang oteh
2.    Jobedah , istri dari Anang Tambi, kertak baru B.masin.
( Keterangan : Anang Tambi Adalah Menantu serta Kemanakan dari Ninda Anang Biak , Negara ).


12. ………………… istri anang sohot pendekar silat , mempunyai anak :

I.          Soedan di Semblimbingan ( Pulau Laut ).


13. Alooh mas ( Tidak beranak)


14. Alooh Intan , istri dari H. Abdul madjid , mempunyai anak : I. Anang Anmad II. Anang Sanoesi III. Anang polen ( orang tua dari H. Syahrul, Sungai mesa, B.masin. IV. Anang Arip V. Anang Dumalik VI. Acil , mempunyai anak :

1.    Anang Cupran
2.    Anang Ardiansyah
3.    Anang Aliansyah
4.    Anang Ibramsyah
5.    Askiah
6.    Komala sari

a. Boerhan


VII. Hadji Koerraisin ( mekah ) istri dari H. Abdurachman

VIII. Alooh Adui ( Kamaruzaman )


15. Anang Biak ( Anak dari Kiai Djajadipura ) , mempunyai anak : I. Anang Darjat kawin dengan Aminah , mempunyai anak :

a.    Misnar , Dll

II. Siti Ainun Zariah kawin dengan oetoeh , mempunyai anak : 1. M. Alifandi kawin dengan Diang binti Sahrum, mempunyai anak :

a.    Tamdjid Widjaya kawin dengan Ratnawaty mempunyai anak :
i.          Riviandy ( jambi 25 – 6-1969)
ii.         Novita purnama Sari ( Jambi 15-11-1970)
iii.        Fairy Zulkarnaen ( Jambi 24-12-1972)

2. Iskandar kawin dengan mastan , mempunyai anak :

a.    Norsyah kawin dengan Husaini , mempunyai anak :
b.   Ida kawin dengan Alwi, mempunyai anak
i.          Hajar
ii.         Mir’atul haq
iii.         
c.    Anang Indra jaya Iskandar
d.   Hidayatullah
e.   ‘Ain
f.    Qodrat
g.    Rokhyal ‘Ain ( 8-10-1972)

3. Askiah kawin dengan Mukeri, mempunyai anak:

a.    Helmy kawin dengan ….
b.   Makhfuz kawin dengan Siti maryam, mempunyai anak
1.    Mahyudin (Negara – 8-1-1980) – meninggal ( 20 maret-1980)
2.    M.nur  (Negara -1981) ( meninggal dunia )
3.    Syaifuddin nor ( Negara 22-11-1982) senin 07.00 WITA
4.    Sekar Melati ( Negara 15-9-1984 ) 19.00 sabtu
5.    Tajuddin Noor ( Negara 30-7-1986 rabu 19.00)
6.    Edy rahman ( Negara 13-3-1992 jum’at 20.00)
7.    Nur Hayati ( Banjarmasin 18-3-1997 selasa 12.55 )

c. Bachriah kawin dengan M.Mujeddi jeles , mempunyai anak :

1.    Syaidah
2.    Nurul hikmah

d. Syahriah kawin dengan zainigani, mempunyai anak :

1.    Zuhriah
2.    Hamdiah
3.    Hamdah
4.    Fitria
5.    Azhar
6.    Iwan

e. Saniah kawin dengan ngadimin, mempunyai anak :

1.    M. aries
2.    Rahmad setiawan
f.    Hadijah kaawin dengan M. rayhan Noor, mempunyai anak
1.    Renny Aulia
2.    Irsha Aulia
3.    M. Hendra raymawan

4. Sahran kawin dengan Jamariah , mempunyai anak

a.Kaspul Anwar kawin dengan Fatimah , mempunyai anak
b. khairiyah kawin dengan maliki , mempunyai anak :
        1. salman
c. rustam ( Meninggal Dunia )
d. Rusminah kawin denganRD. Syarnoebi , mempunyai anak :
e.Jamila
f.Lina


III. Sitti Mujelis kawin dengan Baijuri , mempunyai anak :

1.    Masabi
2.    Mastra
3.    Muhamad


16. Alooh Sapiah , , istri Busalih gelar panglima batu Amping ( tidak beranak )

17. …..( Bintang), orang tua dari :

1.    Anang usuf bin h. Bukhari Ulama di pamangkih
2.    Abdusamat
3.    Maksid


Relasi dengan Regent Amoentaij Kiai Adipati Singasari merupakan kakek Radhen Adipatie Danoe Radja.

ADIPATI BANUA LIMA
♂ Kiai Adipati Singasari
(memiliki anak 12 orang)
Kiai Temenggung Dipanata
(mempunyai anak 7 orang)
Alooh Oengka
(mempunyai anak 4 orang)
PERMAISURI SULTAN BANJAR
Nyai Ratu Sepuh
(mempunyai 6 anak dengan Sultan Sulaiman Rahmatullah)
REGENT AMOENTAIJ
Kiai Adipatie Danoe Radja
mempunyai anak:
1. Kiai Temenggung Mangkunata Kusuma
2. Kiai Temenggung Ngabei Wargakusuma
3. Hadji Temenggung Kasuma Juda Negara
Nyai Intan
diperisteri Pangeran Mangkoe Boemi Nata, mempunyai anak:
1. Ratu Siti (ibu Pg. Hidayatullah II)
Alooh Namir
(mempunyai anak 3 orang)
Mahmud
(tidak mempunyai anak)Relasi dengan Raja Kusan dan Raja Pulau Laut Kiai Adipati Singasari leluhur raja-raja Pulau Laut.

ADIPATI BANUA LIMA
♂ Kiai Adipati Singasari
(memiliki anak 12 orang)
♀ Nyai Ratu Sepuh
(mempunyai 6 anak dengan Sultan Sulaiman Rahmatullah - Sultan Banjar)
PERMAISURI RAJA KUSAN
♀ Ratu Haji Musa/Ratu Salamah
(memiliki 3 anak dengan Pangeran Hadji Moesa - raja Kusan II.[24])
Pangeran Muhammad NafisRAJA KUSAN-PULAU LAUT
Pangeran Abdoel Kadir
(beristeri ♀ Gusti Abun Sari binti Pangeran Mangkoe Boemi Nata)
PENGUASA BATULICIN
Pangeran Panji
(beristeri ♀ Aji Landasan binti Raja Aji Jawi, tidak memiliki keturunan)


Kiai Adipati Singasari merupakan mertua Sultan Sulaiman dari Banjar bin Pangeran Mangkubumi Wiranata Sunan Nata Alam) dan kakeknda dari Sultan Adam, Pangeran Mangkoe Boemi Nata (Pangeran Husin), Pangeran Perbatasari, Ratu Hadji Moesa, Pangeran Kasir dan Ratu Sungging Anum.

ADIPATI BANUA LIMA
Kiai Adipati Singasari
(memiliki anak 12 orang)
Kiai Temenggung Dipanata
(mempunyai anak 7 orang)
PERMAISURI SULTAN BANJAR
Nyai Ratu Sepuh
(mempunyai 6 anak dengan Sultan Sulaiman Rahmatullah)
Kiai Temenggung Warganata
(mempunyai anak 5 orang)
SULTAN BANJAR
Sultan Adam
(mempunyai anak 11 orang)
MANGKUBUMI BANJAR
Pangeran Mangkoe Boemi Nata (P. Husin)
(mempunyai anak 17 orang)
Pangeran Perbatasari
(mempunyai anak 5 orang)
PERMAISURI RAJA KUSAN
Ratu Haji Moesa
(mempunyai 3 anak dengan Pangeran Hadji Moesa raja Kusan II)
Pangeran Kasir
(mempunyai anak 17 orang)
Ratu Sungging Anum
tidak mempunyai anak, diperisteri Pangeran Sungging Anum
bin Ratu Anum (ismail) Mangkubumi Sukma Dilaga


RELASI RATU BIDURI Ratu anak Ratu Siti

Pangeran Said Zein(Sayyid Zein)
♂ Pangeran Sjerief Oemar (PANGERAN SYARIF UMAR)
♀ Ratu Maimunah(anak Putri Lawiyah)binti Pangeran Mangkubumi Nata 1761-1801 Sunan Nata Alam
♂ Pangeran Sjerief Aboe Bakar(PANGERAN SYARIF ABU BAKAR)
sultan muda Abdur Rahman dari Banjar
♀ Ratu Biduri binti
Ratu Siti Binti Pangeran Husin Pangeran Mangkoe Boemi Nata
♀ Syarifah Intan
SULTAN MUDA BANJAR

♂ Pangeran Ratu

Pangeran Sultan Muda Abdur Rahman dari Banjar
MANGKUBUMI BANJAR ♂ Pangeran Wira Kasoema
♀ Nyai Halimah Putri juriat Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari
♀ Ratoe Sjerief Aboe Bakar(RATU SYARIF ABU BAKAR)
SULTAN BANJAR

♂ Gusti Inu Kartapati

Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin Pangeran Antasari
♀ Ratu Hasiah
♀ Ratoe Idjah(anak Njahi Salamah) binti Sultan Sulaiman dari Banjar

Kematian

sunting

Dia wafat 5 Maret 1852.[20]

JALUR SILSILAH Nyai Ratu Halimah Putri Juriat Muhammad Arsyad al-Banjari

sunting
Silsilah:
1.Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
↓ (berputri)
2.Fatimah Az-Zahra
↓ (berputra)
3.Husain Asy-Syahid
↓ (berputra)
4.Ali Zainal Abidin As-Sajjad
↓ (berputra)
5.Muhammad Al-Baqir
↓ (berputra)
6.Ja'far Ash-Shadiq
↓ (berputra)
7. Ali Al-Uraidhi
↓ (berputra)
8. Muhammad An-Naqib
↓ (berputra)
9. Isa Ar-Rumi
↓ (berputra)
10. Ahmad Al-Muhajir
↓ (berputra)
11. Ubaidillah
↓ (berputra)
12. Alwi Al-Awwal (Alawiyyin) Abi Sa'adah
↓ (berputra)
13. Muhammad Maula Shama'ah
↓ (berputra)
14. Alwi Ats-Tsani
↓ (berputra)
15. Ali Khali' Qasam
↓ (berputra)
16. Muhammad Shahib Mirbath
↓ (berputra)
17. Ali Walidil Faqihi / Ali Faqih Nuruddin Al-'Adham Al-Faqih Al-Muqaddam
↓ (berputra)
18. Muhammad Al-Faqih Muqaddam (+1232 M)
↓ (berputra)
19. Alwi Al-Ghayyur
↓ (berputra)
20. Ali Maula Ad-Dark
↓ (berputra)
21. Muhammad Al-Mauladawilah
↓ (berputra)
22. Abdurrahman Assegaf
↓ (berputra)
23. Syaikh Abu Bakar As-Sakran
↓ (berputra)
24. Abdullah Al-'Aydarus Al-Akbar (Datu Seluruh Keluarga Al-'Aydarus)
↓ (berputra)
25. Syaikh
↓ (berputra)
26. Abdullah
↓ (berputra)
27. Husain
↓ (berputra)
28. Ahmad Ash-Shalabiyah
↓ (berputra)
29. Sulthan Syarif Hasyim Abu Bakar Mindanao Al-Hindi
↓ (berputra)
30. Abdul Haris ( Sulthan Abdurrasyid )
↓ (berputra)
31. Abu Bakar
↓ (berputra)
32. Abdullah Lok-Gabang
↓ (berputra)
33. Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari
↓ (berputri)
Syarifah diperistri Syekh Abdul Wahab Bugis
↓ (berputri)
Datu Fatimah Abdul Wahab Al-Banjary diperistri Tuan Haji Muhammad Said Bugis

( Al-Banjary)

↓ (berputri)
Nyai Ratu Halimah diperistri Pangeran Ratu Sultan Muda Abdur Rahman dari Banjar'
↓ (berputra)
Wali sultan banjar Pangeran Mangkoe Boemi Pangeran Wirakusuma II menikahi Ratu Hasiah binti Pangeran Antasari
↓ (berputri)
Ratoe Sjerief Aboe Bakar(RATU SYARIF ABU BAKAR) diperistri Pangeran Sjerief Aboe Bakar(PANGERAN SYARIF ABU BAKAR)
↓ (berputri)
Syarifah Intan
Muhammad Arsyad al-Banjari menikah dengan 11 perempuan, yaitu :

1. ♂ DARI ISTRI TUAN BAJUT, MEMPUNYAI ANAK

↓ (berputri)

1.1.♀ -SYARIFAH AL-BANJARI

1.2.♀ -Aisyah Al-Banjari

2.DARI ISTRI TUAN BIDURI, MEMPUNYAI ANAK

↓ (berputra)

2.1. Qadhi H.Abu Su'ud Al- Banjari

2.2-Sayyidah Al-Banjari

2.3. -Syekh Qadhi H.Abu Na'im Al-Banjari

2.4. -Khalifah H.Syihabuddin Al-Banjari

3.DARI ISTRI TUAN LIPUR, MEMPUNYAI ANAK

↓ (berputra)

3.1-Abdul Manan Al-Banjari

3.2-H.Abu Najib Al-Banjari

3.3.-Al Alim Al Fadhil H.Abdullah Al-Banjari

3.4-Abdurrahman Al-Banjari

3.5-Al Alim Al Fadhil H.Abdurrahim Al-Banjari

4. DARI ISTRI TUAN GUWAT,ISTRI DARI KETURUNAN CHINA TUAN GO HWAT NIO MEMPUNYAI ANAK

↓ (berputra)

4.1. -Asiyah Al-Banjari

4.2. -Khalifah H.Hasanuddin Al-Banjari

4.3.-Khalifah H.Zainuddin Al-Banjari

4.4.-Rayhanah Al-Banjari

4.5.-Hafshah Al-Banjari

4.6-Mufti H.Jamaluddin Al-Banjari

5. DARI ISTRI TUAN TURIYAH, MEMPUNYAI ANAK :

↓ (berputra)

5.1 -Nur'aini Al-Banjari

5.2.-Rahmah Al-Banjari

5.3-Hawa Al-Banjari

6. DARI ISTRI RATU AMINAH BINTI PANGERAN THAHA, MEMPUNYAI ANAK :

↓ (berputra)

6.1. Mufti Pangeran H. Ahmad (Mufti H. Ahmad)

6.2.-Shafiyyah Al-Banjari

6.3.-Shafura Al-Banjari

6.4.-Maimun Al-Banjari

6.5.-Sholehah Al-Banjari

6.6.-Pangeran H.Muhammad Al-Banjari

6.7.-Maryam Al-Banjari

7. DARI ISTRI TUAN PALUNG, MEMPUNYAI ANAK :

↓ (berputra)

7.1. -Salman Al-Farizi Al-Banjari

7.2.-Salamah Al-Banjari

7.3.-Salim Al-Banjari

8. Dari istri Tuan Kadarmanik, tidak mempunyai anak.

9. Dari istri Tuan Markidah,tidak mempunyai anak.

10.Dari istri Tuan Liyyuhi ,tidak mempunyai anak.

11.Dari istri Tuan Dayi tidak mempunyai anak.

Jalur Silsilah Ratu Halimah
Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menikahi TUAN BAJUT)
↓ (berputri)
SYARIFAH AL-BANJARI diperistri ♂ Syekh Abdul Wahab Bugis Al-Banjary
↓ (berputri)
DATU FATIMAH ABDUL WAHAB AL-BANJARI Diperistri ♂ Tuan Haji Muhammad Said Bugis( Al-Banjary)
↓ (berputri)
RATU HALIMAH AL-BANJARI Diperistri Pangeran Ratu Sultan Muda Abdur Rahman dari Banjar
↓ (berputra)
WALI SULTAN BANJAR Pangeran Wirakusuma II menikahi Ratu Hasiah binti Pangeran Antasari
↓ (berputri)
RATOE SJERIEF ABOE BAKAR(RATU SYARIF ABU BAKAR) Diperistri PANGERAN SJERIEF ABOE BAKAR(PANGERAN SYARIF ABU BAKAR)
↓ (berputri)
SYARIFAH INTAN


Silsilah Kekerabatan dengan Sultan Banjar.

SULTAN BANJAR VIII
Panembahan Tengah (Panembahan Tingie)[25]
Sultan Tahmidullah
[26]
↓ (berputera)
SULTAN BANJAR IX.b. (Tutus Anum)
Panembahan Badarul Alam
Sultan Tamjidillah 01
↓ (berputera)
SULTAN BANJAR X.b.
Sultan Tamhidillah (Tahmidillah II)
Sunan Sulaiman Saidullah I
Panembahan Batuah
↓ (berputera)
SULTAN BANJAR XI.b.
Sultan Sulaiman Saidullah II
↓ (berputera)
SULTAN BANJAR XII
Sultan Adam
↓ (berputera)
MANGKUBUMI BANJAR
Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana
Pangeran Noch
↓ (berputera 10 orang)
PANGERAN BANJAR
↓ (berputera)
 • Pangeran Ali
↓ (berputera)
 1. Gt...
 2. Gt...
 3. Gt...
 4. Pangeran Mohamad Noor
↓ (berputera)[23]
 1. ♂ Gusti Mansyuri Noor
 2. ♂ SPsi. Gusti Hidayat Noor
 3. ♂ Gusti Arifin Noor
 4. ♂ Gusti Suriansyah Noor (suami Heldy Djafar - janda Soekarno)
  1. ♀ Gusti Maya Firanti Noor (isteri Ari Sigit)
 5. ♂ Gusti Adi Darmansyah Noor
 6. ♂ drg. Gusti Rizali Noor
↓ (berputera)
 • ♂ Gusti Firdauzi Nusyirwan Noor
 • ♀ Gusti Firoza Damayanti Noor (istri Chrisye)
PANGERAN BANJAR
 • Pangeran Ahmad (Memiliki 10 Anak)
 • 1. Pangeran Isa
 • 2. Goesti Kasoem
 • 3. Goesti Hasan
 • 4. Goesti Salamah
 • 5. Pangerang Abdoerachman
 • 6. Pangeran Moesa
 • 7. Goesti Idjah
 • 8. Goesti Adjar
 • 9. Goesti Hoesin ( Memiliki 2 orang Putra 2 orang putrid)
  • 1. Goesti Djoemantan
  • 2. Goesti Intan
  • 3. Goesti Salmah
  • 4. Goesti Anang Sabran ( Memiliki 15 Orang Anak)
   • 1. Goesti Poernama
   • 2. Goesti Kencana
   • 3. Goesti Emran (memiliki 2 Orang Anak)
    • 1.Gusti Rozani Eva Kanada
    • 2.Gusti Nirmala Dien Melindasari
   • 4. Goesti Ratna (memiliki 5 Orang Anak )
    • 1. Rikma Yuliansyah
    • 2. Rini Guntarti Tavip
    • 3. Abriansyah
    • 4. Irawansyah
    • 5.Sari Agustina
   • 5. Goesti Achmad Sabri (memiliki 4 Orang Anak )
    • 1. Gusti Noor Ifansyah
    • 2. Gusti Dewi Erlinda
    • 3.Gusti Ratu Erina
    • 4Gusti Emma Sriwana
   • 6. Goesti Muhammad Sabri (memiliki 9 Orang Anak )
    • 1. Gusti Ardianysah
    • 2. Gusti Rusmawarni
    • 3. Gusti Rustam
    • 4. Gusti Ramayani
    • 5. Gusti Monalisa
    • 6. Gusti Ina Yani
    • 7. Gusti Aryati
    • 8. Gusti Ati Raja
    • 9. Gusti Yuliana
   • 7. Goesti Yulia (memiliki 5 Orang Anak )
    • 1. Gusti Anang Ardiansyah
    • 2. Agos sofyan
    • 3. Sri Elitha
    • 4. Evawani
    • 5. Anang Irfansyah
   • 8.Goesti Dahlia (memiliki 3 Orang Anak )
    • 1. Ida Fatahlita arifin
    • 2. Mada Yunita arifin
    • 3. Mega dalita arifin
   • 9. Goesti Anang Suryanata (memiliki 4 Orang Anak )
    • 1. Gusti Suriansyah
    • 2. Gusti surya kesuma
    • 3. Gusti Heni Herliani
    • 4. Gusti Nata Kesuma
   • 10. Goesti Hidayatullah (memiliki 1 Orang Anak )
    • 1.Gusti Rahmadita
   • 11. Goesti Jaya Kasuma (memiliki 3 Orang Anak )
    • 1.Gusti Maimunah
    • 2.Gusti Zainal Hakim
    • 3.Gusti Rahmah Kusuma
   • 12.Goesti Ardi kasuma (memiliki 2 Orang Anak )
    • 1. Gusti Yandi Pratama
    • 2. Gusti Ade Pratiwi
   • 13. Goesti Indra Kasuma (memiliki 3 Orang Anak )
    • 1. Gusti Andhika Kusuma
    • 2. Gusti Arie Putera Kasuma
    • 3. Gusti Gita Permadi Kusuma
   • 14. Goesti Surya Kasuma (memiliki 3 Orang Anak )
    • 1. Gusti Novia Kusuma
    • 2. Gusti Ali Mustaqim
    • 3. Gusti Maida Fitrie
   • 15. Goesti Danu Kasuma (memiliki 2 Orang Anak )
    • 1.Gusti Winda Yasinta Dewi
    • 2.Gusti Wandi Distalatta
 • 10. Pangeran Ismail
↓ (berputera)
 • Haji Gusti Muhammad Said
↓ (memiliki 2 orang putra dan 2 orang putri)

1. ♂ H. Gt. Hormansyah (memiliki 11 orang putra dan 2 orang putri)

 1. ♂ H. Gusti Muhammad Thamrin
 2. ♂ Gusti Achmad Arifini
 3. ♀ Gusti Roosliyani
 4. ♂ Gusti Effendi
 5. ♂ Gusti Syafri Kesuma Jaya
 6. ♂ Gusti Ahmad Farid Fadillah
 7. ♂ Gusti Muhammad Suriyansyah
 8. ♂ Gusti Syahrir Syah (Junjung Buih)
 9. ♂ Gusti Yusriansyah
 10. ♀ Gusti Ernawati
 11. ♂ Gusti Rusliansyah
 12. ♂ Gusti Syamsul Bahrin
 13. ♂ Gusti Rodiansyah

2. ♀ Hj. Gt. Norsehan Djohansyah (memiliki 5 orang putri)

 1. Siti Meliyani Djohansyah
 2. Siti Jurliyani Djohansyah
 3. Siti Herliyani Djohansyah
 4. Siti Marliyani Djohansyah
 5. Siti Dahliyani Djohansyah

3.♀ Hj. Gt. Ratna Sari

4. ♂ H. Gt. Anwar (memiliki 4 orang putra dan 9 orang putri)

 1. ♀ Gusti Rahmi
 2. ♂ Gusti Jaya
 3. ♀ Gusti Lilis
 4. ♀ Gusti Chandra
 5. ♀ Gusti Layla
 6. ♂ Gusti Johan
 7. ♀ Gusti Nemi Fatmawati Wati
 8. ♀ Gusti Dewi
 9. ♀ Gusti Lesti
 10. ♂ Gusti Andre
 11. ♀ Gusti Nessy
 12. ♀ Gusti Reny
 13. ♂ Gusti Deni

Hubungan Silsilah dengan Raja Sumbawa

sunting

}}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR I 1520-1546
♂ Sultan Suriansyah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Tuan Khatib Banun
 
 
 
DIPATI
♂ Pangeran Anom
Pangeran di Hangsana
 
SULTAN BANJAR II
♂ Sultan Rahmatullah
 
♂ Pangeran di Laut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Nyai Ratu.....
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR III
♂ Sultan Hidayatullah I
 
♀ Putri Nur Alam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR IV
♂ Sultan Mustain Billah
Raden Senapati
 
 
 
 
 
 
 
Raden Subamanggala
Pangeran Mangkunagara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR V.a.
♂ Sultan Inayatullah
Pangeran Dipati Tuha I
 
MANGKUBUMI BANJAR
Panembahan di Darat
Pangeran Dipati Anom 01
 
WALI SULTAN BANJAR
♂ Sultan Ri'ayatullah
Pangeran Tapasena
(Wali Sultan Amrullah Bagus Kesuma)
 
 
RAJA KOTAWARINGIN 1
Ratu Bagawan dari Kotawaringin
 
Ratu Hayu
Putri Busu
 
 
 
 
 
 
Raden Timbakal
Pangeran Dipati Martasari
 
 
Si Jawa
 
RAJA SUMBAWA
Dewa Maja Paruwa
 
 
 
RAJA-RAJA TALLO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAJA SELEPARANG
♂ Deneq Mas Pakel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR VI.a.
♂ Sultan Saidullah
Raden Kasuma Alam
 
 
 
 
Putri Gelang
↓(bersuami)
Raden Saradewa
 
RAJA KOTAWARINGIN 2
Ratu Amas
(beristeri Puteri Galuh Hasanah binti Pangeran Adipati Tapa Sana)
 
♂ Raden Kasuma Taruna
Pangeran Dipati Kasuma Mandura
 
Pangeran Singamarta
Raden Sutasoma
 
PUTRI TALIWANG
♀ Mas Surabaya
 
 
 
PANGERAN TALIWANG 1
Raden Subangsa
Raden Marabut
 
PUTRI SUMBAWA
♀ Dewa Mas Panghulu
 
RAJA SUMBAWA
Dewa Mas Goa
 
RAJA TALLO
♂ Harun Al Rasyid
 
♂ Karaeng Panaikang Daeng Niaq
(adik Harun Al Rasyid Raja Tallo)
 
RAJA SUMBAWA
Dewa Mas Pamayam
Dewa Mas Cinni
 
RAJA SELEPARANG
♂ Dewa Mas Kertajagat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR VII.a.
♂ Raden Bagus
Sultan Amarullah Bagus Kasuma
Pangeran Suria Angsa dari Banjar
(Sultan Saidillah 02)
 
SULTAN BANJAR VII.b.
♂ Raden Basus
Pangeran Suria Negara
Sultan Tahlil-Lillah
Sultan Tahirullah
Ahmed Tantahid-allah
 
Gusti Kasuma Matan
Raden Buyut Kasuma Matan
Pangeran Putra
 
 
 
 
♂ Raden Pajang
Raden Suta Kasuma
 
Gusti Pandara
 
 
 
DATU TALIWANG
Amas Mattaram
 
 
SULTAN SUMBAWA III (1672/75 – 1702/05)
♂ Dewa Mas Bantan
Sultan Harunnurrasyid I
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Siti Halimah Daeng Tomi Karaeng Tannisanga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAJA SELEPARANG
♂ Raja Kertabumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR VIII.b.
Panembahan Kusuma Dilaga
 
SULTAN BANJAR VIII.a.
Sultan Tahmidullah 01
Panembahan Tengah
 
MANGKUBUMI BANJAR
Pangeran Purba Negara
(Pangarang-Purba-Negarree)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATU TALIWANG
♂ Gusti Amin
 
KARAENG BONTOLANGKASA 05
 
DATU TALIWANG
SULTAN SUMBAWA IV (1702-17..)
Amas Madina
Sultan Jalaluddin Muhammad Syah I
 
I Rakkia Karaeng Kanjenne Addatuang Sidenreng VI Arung Berru VII (m. 1720 - 1740)
 
DATU JEREWEH
Mas Palembang
♂ Dewa Maja Jereweh
 
♀ Karaeng Bontoje'ne
 
 
 
♀ Dewa Isa Karaeng Barong Patola
 
♂ Daeng Mamuntuli Arung Kadjoe bin Arung Teko dari Bone
 
 
 
 
 
DATU SERAN
PEMANGKU SULTAN SUMBAWA (1723-1725)
♂ Raja Tua Datu Bala Sawo
Dewa Loka Ling Sampar
 
 
 
♂ Datu Budi
 
♀ Dewa Iya
Datu Balasao
DatuTengah
Karaeng Bonto Pa'ja
 
SULTAN BIMA
Sultan Hasanuddin Muhammad Ali Syah
 
♀ Ince' Bagus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raja Bugis Pagatan
 
SULTAN BANJAR 1730-1734 IX.a.
Sultan Chamiedoela / Chamidullah / Hamidullah
Panembahan Kuning Hamidullah dari Banjar
 
MANGKUBUMI BANJAR
Pangeran Dipati Mangkubumi
Pangérang Dipatty Soeria di Laga
(Pangeran Mangkubumi Suria Delaga)
Pangeran Mangku Delaga
 
SULTAN BANJAR IX.b.
♂ Sultan Sepuh dari Banjar Pangeran Mangkubumi Tamjidillah I
 
 
 
 
PANGERAN BANJAR ♂ Pangeran Datu Aria / Pangeran Wirakusuma I dari Banjar / Datu Pangeran Aria / Pangeran Aria Wirakusuma / Datu Aria Sumbawa
 
DATU TALIWANG
♂ Pangeran Laya Kesuma
 
KARAENG BONTOLANGKASA 6
♂ I Mappasempa' Daeng Mamaro Opu Mangnguluang
 
 
 
SULTANAH SUMBAWA VII
Sultanah Siti Aisyah
 
 
 
 
 
DATU TALIWANG
SULTAN SUMBAWA VI
Sultan Muhammad Kaharuddin I
 
PERMAISURI BINAMU
♀ Karaeng Baine Binamu We Tenri Ico Dai Karaeng Mangarabombang
Datu Pampang
 
RAJA BINAMU (JENEPONTO) XI m. 1796-1814
♂ I Bebasa Daeng Lalo Karaeng Lompoa Ri Binamu
 
♀ Putri
 
DATU JEREWEH
♂ ALAUDDIN / HASANUDDIN
 
DATU SERAN
Dewa Mas Pakil
Dewa Lengan Seran
 
♀ Putri
 
♂ Datu Seppe
 
♂ Datu Dollah
 
♂ Manuru Daha
Abdul Muslimin Ali Syah
Sultan Alauddin Muhammad Ali Syah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adik Gusti Kasim Arung Turawee Bugis Paser
 
Raja Kusan I (1734-1759) Pangeran Muhammad Aminullah SULTAN BANJAR X.a.(3 Agustus 1759- Wafat 16 Januari 1761)
♂ Sultan Muhammad Aminullah Muhammad dari Banjar Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah
Muhammadillah
Raja Kusan I
 
♀ Ratu Sultan Muhammad binti Pangeran Mangkubumi Tamjidillah I Sultan Sepuh dari Banjar
 
 
 
 
 
♂ MANGKUBUMI BANJAR 1760 -1762 Pangeran Mangkubumi Pangeran Mas
Ratu Anum Kasuma Yuda
 
DATU TALIWANG
♂ Gusti Aceh
 
SULTAN SUMBAWA IX 1762-1765
♂ Gusti Mesir Abdurrahman
Sultan Muhammad Jalaluddin Syah II
 
 
RAJA PERMAISURI SUMBAWA
Karaeng Bonto Masugi
Datu Bonto Paja
Siti Khadijah
 
RAJA TALLO
MANGKUBUMI GOWA
♂ I Manyombali Daeng Patompo Karaeng Barang Mamase Raja Tallo Mangkubumi Gowa
 
♂ I Lotting Shalahuddin Daeng Marakka TuMalompoa ri Data
 
♀ Putri.....
 
♂ Dea Adipati Lalu Kaidah Mele Habirah Lalu Jamelela Dea Koasa Unter Iwes
 
♀ Lala Saragialu Daeng Talebang
 
 
 
 
DATU SERAN
SULTAN SUMBAWA XIV m. 1777-1791
♂ Sultan Harun Ar Rasyid II
Datu Budi Lalu Mahmud
 
 
 
 
 
♀ Ran Tambas
Lala Tambas
 
 
SULTAN SUMBAWA VIII 1761-1752
Sultan Lalu Onye Datu Ungkap Sermin Dewa Lengit Ling Dima
 
♂ Lalu Muntadarman Datu Bajing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putri Ratu Lawiyah binti Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah Muhammad dari Banjar
 
SULTAN BANJAR X.b.
Sunan Nata Alam Sultan Tahmidillah II
Panembahan Batu
(Sultan Tamhidillah)
 
♀ Ratu Syarifah Aminah
 
 
♀ Ratoe Laija
(Putri Ratu Laiya Sara / Putri Sara)
 
SULTAN SUMBAWA X 1765
Dewa Masmawa Sultan Mahmud
 
 
RAJA TALLO
MANGKUBUMI GOWA
♂ I Mahmud Daeng Sila Karaeng Beroanging Raja Tallo Mangkubumi Gowa
 
 
 
 
 
♂ I Tamparang Daeng Taesa Karaeng Cilallang
 
♂ Karaeng Manippi Datu Bonto Mangape
 
♀ Lala Intan Ratu Nong Sasir
 
 
 
♀ Datu Giri
 
SULTAN BIMA IX m. 1773-1817
♂ Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah Mantau Asi Saninu
 
SULTANAH SUMBAWA XII m. 1791-1795
♀ Sultanah Shafiyatuddin
Daeng Massiki
 
 
 
 
 
♂ Lalu Abdullah Syahbandar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raja Kusan II(1786-1830): Pangeran Amir tertangkap pada 14 Mei 1787, kemudian diasingkan ke Cylon Srilangka.
 
SULTAN BANJAR XI.a.

♂ Sri Sultan Amirul Mukminin Abdullah diasingkan ke Lampung
 
♀ Ratu Siti Air Mas (Ratu Siti Aer Mas binti Sunan Nata Alam Sultan Tahmidillah II Panembahan Batu/Sultan Tamhidillah) makam di Amuntai Candi Agung
 
SULTAN BANJAR XI.b.
Sultan Sulaiman Rahmatullah
 
 
 
♀ Nyai Ratu Intan Sari (Nyai Ratu Sepuh/Nyai Ratna binti Kiai Adipati Singasari
 
 
SULTAN SUMBAWA XIII
Sultan Muhammad Kaharuddin II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Lala Amatollah
 
 
 
♀ Ratu.....
 
SULTAN BIMA X m. 1818-1854
♂ Sultan Ismail Muhammad Syah, Rumata Mawa’a Alus, Mantau Dana Sigi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Lalu Cela Tureli Belo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Mas'ud Menikah Ratu Khadijah binti Sultan Sulaiman Rahmatullah Sulaiman dari Banjar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Ratu Khadijah binti Sultan Sulaiman Rahmatullah Sulaiman dari Banjar
 
SULTAN BANJAR Bandjarmasing
Sultan Adam lahir 1782 memerintah
3 Juni 1825-1 November 1857
 
Njahi Ratoe Kamala Sarie / Njahi Ratoe Koemala Sarie / Nyai Ratu Kamala Sari binti Kiai Adipati Singasari
 
 
♂ Datu Bonto Mangape
 
SULTAN SUMBAWA XIV
Sultan Lalu Mesir
 
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Amaroe'llah
 
♀ Lala Rante Patola binti Anwar Abdul Nabi
 
♀ Lala Dendo binti Syahbandar Lalu Abdullah
 
♂ Muhammad Yakub Ruma Kapenta Wadu
 
 
 
 
SULTAN BIMA XI m. 1854-1868
♂ Sultan Abdullah Muhammad Syah Rumata Mawa’a Adil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERMAISURI BIMA
♀ Siti Saleha Bumi Pertiga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratoe Idjah(anak Njahi Salamah) di peristri Pangeran antasari
 
SULTAN BANJAR 14 Maret 1862 - 11 Oktober 1862
Gusti Inu Kartapati
Pangeran Antasari
Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin
 
♀ Ratu Salmiyah (Ratu Salmah) binti Pangeran Mas'ud bin Raja Kusan Sultan Amir melahirkan Putra Mahkota Pangeran Rahmattilah
 
SULTAN MUDA BANJAR Bandjarmasing
Pangeran Ratu
Sultan Muda Abdur-Rahman
lahir 1799 Memerintah
3 Juni 1825-5 Maret 1852
 
Nyai Ratu Halimah Putri Pangeran Syekh Muhamad Said Bugis Albanjari menikah Siti Fatimah putri Pangeran Syekh Abdul Wahab menikah Puan Syarifah Putri Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari
 
MANGKUBUMI BANJAR
1857-1862 ♂ Pangeran Mangkubumi Noch Ratoe Anom Mangkoe Boemi Kentjana
 
DATU TALIWANG
♂ Daeng Mesir
 
♀ Datu Balasari
 
♂ Raja Muda: Daeng Mas Kuncir Datu Lolo
 
♂ Daeng Padusung
 
♀ Daeng Ante Datu Singasari binti M. Yakub Ruma Kapenta Wadu
 
MANGKUBUMI BIMA
♂ Muhammad Qurais bin Muhammad Hidir Raja Bicara Bima
 
PERMAISURI BIMA
♀ Sitti Fatimah binti Lalu Yusuf Ruma Sakuru
 
SULTAN BIMA XIII m. 1881-1915
♂ Sultan Ibrahim Rumata Mawa’a Taho Perange
 
 
PERMAISURI DOMPU
♀ Ratu.........
 
SULTAN DOMPU XX
♂ Sultan Muhammad Sirajuddin, Manuru Kupa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Sjerief Oemar
 
♀ Ratu Biduri binti Pangeran Ratu Sultan Muda Abdur-Rahman Abdur Rahman dari Banjar
 
Ratu Wirakusuma Ratoe Hasiah
menikah
1839
Ibu Suri Tua / Ibu Agung
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR C diasingkan Cianjur 3 Maret 1862
Seri Sultan Ratu Anom Wirakusuma Alwasjik Billah Sulthan Bandjarmasing 3 November 1859-3 maret 1862
Pemangku Raja (Wali Sultan Bandjarmasing)
28 Juni 1859-3 November 1859
Pangeran Mangkubumi Bandjarmasing
3 November 1857-28 juni 1859
Pangeran Ratu Anom
1841-1857
 
 
 
Ratu Wirakusuma Ratu Ratna Ratu
Ibu Suri Muda Ratu Kerajaan Kusan Pulau Laut Batulicin Bangkalan

menikah 1852
Putri Pangeran Muhamad Nafis Raja Kusan IV Bin Pangeran Haji Musa Raja Kusan III bin Pangeran Haji Muhammad Raja Kalua Kelua
 
DATU TALIWANG
♂ Muhammad Kaharuddin
Daeng Mappaconga
 
♀ Datu Balasari
 
SULTAN SUMBAWA XVI
Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III
 
 
 
♀ Siti Maryam Daeng Risompa Datu Ritimu
 
 
 
PERMAISURI BIMA
♀ Sitti Maryam
 
 
 
SULTAN BIMA XIV m. 1915-1951
♂ Sultan Muhammad Salahuddin Marrbora di Jakarta, Ma Kakidi Agama
 
 
 
 
 
 
PERMAISURI BIMA
♀ Siti Aisyah binti SULTAN DOMPU XX
Sultan Muhammad Sirajuddin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Ratoe Sjerief Ali
 
♀ Ratoe Sjerief Kesoema
 
Pangeran Sjerief Aboebakar
menikah 1857
 
Ratoe Sjerief Aboe Bakar Wirakusuma III
Lahir
1840
 
 
 
Ratoe Ainoen Djariah Wirakusuma III
(anak Nyai Ratoe Hadidjah)
 
Pangeran Muhamadilah Wirakusuma III
lahir
1853
 
Ratoe Hasiah Wirakusuma III
 
Ratoe Hapsah Wirakusuma III
 
DATU RAJA MUDA SUMBAWA
♂ Datu Raja Muda Daeng Rilangi
 
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERMAISURI SUMBAWA
♀ Siti Khodijah Daeng Ante Ruma Pa'duka
 
 
 
SULTAN BIMA XV m. 1951-2001
♂ Sultan Haji Abdul Kahir II, Ama Ka'u Kahi, Ruma Ma Wa'a Busi Ro Mawo
 
PERMAISURI BIMA
♀ Hj. RM Zubaidah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syarifah Ratu Intan Wirakusuma IV
lahir
1858
 
 
♂ ♂ Pangeran Muhamadilah Wirakusuma III
lahir
1853
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♀ Nindo Siti Rahayu Daeng Risompa
 
♂ Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV
 
PERMAISURI SUMBAWA
♀ Datu Tenri
 
 
 
PERMAISURI BIMA
♀ Hj. Indah Damayanti Putri
 
SULTAN BIMA XVI m. 4 Juli 2013-23 Desember 2013
♂Sultan Haji Fery Zulkarnain (Dae Ferry)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pangeran Musa Wirakusuma IV
(lahir di Cianjur)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUTRI SUMBAWA
♀ Daeng Nadia Indriana Hanoum
 
PUTRI SUMBAWA
♀ Daeng Sarrojini Naidu
 
♂ Sentot Agus Priyanto
 
 
 
Jena Teke SULTAN MUDA BIMA XVII
♂ Muhammad Putera Ferryandi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratu Yuyu Wahyuningsih Wirakusuma V
(lahir di Cianjur)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Raindra Saadya Ramadhan Priyanto
 
♂ Raihan Omar Hasani Priyanto
 
♂ Rayaka Ali Kareem Priyanto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henry Wirakusuma VI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Didahului oleh:
Pangeran Mangkoe Boemi Nata
Mangkubumi
1841-1851
Diteruskan oleh:
Pangeran Tamjidullah

Catatan kaki

sunting
 1. ^ a b Tijdschrift voor Nederlandsch Indië (dalam bahasa Belanda). 9. Lange & Company. 1860. hlm. 103. 
 2. ^ a b Annabel Teh Gallop (2002). "Malay Seal Inscriptions: A Study in Islamic Epigraphy from Southeast Asia" (dalam bahasa Inggris). 3. University of London: 461. 
 3. ^ "Silsilah Ratoe Anom Mangkoeboemi Kentjana". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-09-23. Diakses tanggal 2014-04-29. 
 4. ^ a b (Belanda) Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Batavia), Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Batavia) (1860). Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap. 9. Lange. hlm. 124. 
 5. ^ "Landsdrukkerij". Almanak en Naamregister voor Nederlandsch-Indië voor het SCHRIKKEL-JAAR 1844 (dalam bahasa Belanda). 17. Batavia: Ter Lands-Drukkerij. 1843. hlm. 71. 
 6. ^ (Belanda) Landsdrukkerij (Batavia), Landsdrukkerij (Batavia) (1845). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar. 18. Lands Drukkery. hlm. 73. 
 7. ^ (Belanda) Landsdrukkerij (Batavia), Landsdrukkerij (Batavia) (1846). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar. 19. Lands Drukkery. hlm. 85. 
 8. ^ (Belanda) Landsdrukkerij (Batavia), Landsdrukkerij (Batavia). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar. 21. Lands Drukkery. hlm. 80. 
 9. ^ (Belanda) Landsdrukkerij (Batavia), Landsdrukkerij (Batavia) (1849). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar. 22. Lands Drukkery. hlm. 83. 
 10. ^ (Belanda) Landsdrukkerij (Batavia), Landsdrukkerij (Batavia) (1851). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar. 24. Lands Drukkery. hlm. 82. 
 11. ^ (Belanda) Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde (1860). "Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde". 9: 102. 
 12. ^ Landsdrukkerij (Batavia), Landsdrukkerij (Batavia) (1843). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar (dalam bahasa Belanda). 16. Lands Drukkery. hlm. 72. 
 13. ^ J. B. J Van Doren (1860). Bydragen tot de kennis van verschillende overzeesche landen, volken, enz (dalam bahasa Belanda). 1. J. D. Sybrandi. hlm. 239. 
 14. ^ "Silsilah Ratoe Anom Mangkoeboemi Kentjana". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-09-23. Diakses tanggal 2014-04-29. 
 15. ^ (Indonesia) Mohamad Idwar Saleh; Tutur Candi, sebuah karya sastra sejarah Banjarmasin, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1986
 16. ^ Kiai Bondan, Amir Hasan (1953). Suluh Sedjarah Kalimantan. Bandjarmasin: Fadjar. 
 17. ^ Inaguras, Libra Hari (2015). "TAMBANG BATU BARA ORANJE NASSAU , KALIMANTSEBUAH SELATAN, DALAM PANDANGAN INDUSTRI ARKEOLOGI". Jl. Raya Condet Pejaten No. 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional: 1. 
 18. ^ Ir. Simon Felix Sembiring, PhD (13 Februari 2013). Jalan Baru Untuk Tambang. Indonesia: Jalan Baru Untuk Tambang. hlm. 26. ISBN 6020418731.  ISBN 9786020418735
 19. ^ Maatschappij-Belangen (dalam bahasa Belanda). 1872. hlm. 83. 
 20. ^ a b A. MEIJER (Jonkheer.) (1866). De Onpartijdigheid van den Schrijver van De Bandjermasinsche Krijg (van 1859 tot 1863 ... W. A. van Rees). (dalam bahasa Belanda). De Veij Mestdagh. hlm. 10.  Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> tidak sah; nama "De onpartijdigheid" didefinisikan berulang dengan isi berbeda
 21. ^ https://plus.google.com/104506069717580147857/posts/gsKkmG8PtcB
 22. ^ [pranala nonaktif permanen][pranala nonaktif permanen][pranala nonaktif permanen][pranala nonaktif permanen][pranala nonaktif permanen][pranala nonaktif permanen][pranala nonaktif permanen] (Belanda) Willem Adriaan Rees, De bandjermasinsche krijg van 1859-1863: met portretten, platen en een terreinkaart, D. A. Thieme, 1865
 23. ^ a b Ully Hermono, Peter Kasenda (2011). "Heldy cinta terakhir Bung Karno". PT Kompas Media Nusantara: 207. 
 24. ^ http://silsilahkayutangi.blogspot.com/p/silsilah-kiai-adipati-singasari-raja.html
 25. ^ https://plus.google.com/104506069717580147857/posts/gsKkmG8PtcB
 26. ^ [pranala nonaktif permanen][pranala nonaktif permanen][pranala nonaktif permanen][pranala nonaktif permanen][pranala nonaktif permanen][pranala nonaktif permanen][pranala nonaktif permanen] (Belanda) Willem Adriaan Rees, De bandjermasinsche krijg van 1859-1863: met portretten, platen en een terreinkaart, D. A. Thieme, 1865

Pranala luar

sunting