Kategori:Bahasa-bahasa yang terancam berat

Bendera UNESCO
Status Keterancaman Bahasa
Punah (EX)
Terancam
Aman

Kategori lain

Topik berkaitan

Kategori UNESCO dalam buku Atlas Bahasa-Bahasa di Dunia yang Terancam Kepunahan
Penjelasan kategori UNESCO berdasarkan
Atlas Bahasa-Bahasa di Dunia yang
Terancam Kepunahan