Al-Mustazhir (1078-1118) (Arab: المستظهر بالله) bergelar Abu al-'Abbas dan nama aslinya adalah Ahmad bin al-Muqtadi Billah adalah Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad dari tahun 1094 sampai 1118. Dia menggantikan ayahnya al-Muqtadi.

Didahului oleh:
al-Muqtadi
Khalifah Bani Abbasiyah
(10941118)
Diteruskan oleh:
al-Mustarsyid