Untuk sultan ke-8 Fatimiyah, lihat Ma'ad al-Mustanshir Billah.

Al-Mustanshir (1192 - 1242) (bahasa Arab: المستنصر بالله) adalah Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad dari 1226 hingga 1242. Ia adalah putera Azh-Zhahir bi Amrillah dan cucu dari An-Nashir. Sedikit yang bisa diceritakan tentangnya selain ia hangat dan saleh. Seperti ayahandanya, ia tetap menjadi kholifah dengan sedikit pengaruh politik.

Didahului oleh:
azh-Zhahir
Khalifah Bani Abbasiyah
(12261242)
Diteruskan oleh:
al-Musta'shim