Al-Muqtafi Liamrillah (Arab: المكتفى) (m. 1160) bergelar Abu Abdullah dengan nama asli Muhammad bin al-Mustazhir adalah khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad dari 1136 hingga 1160. Dia dilahirkan pada tanggal 22 Rabiul awal 489 H atau 20 Maret 1096, dari seorang ibu yang berasal dari Ethiopia.

Dilantik sebagai khalifah kala pencopotan keponakannya, ar-Rasyid. Saat pelantikan, dia berumur 40 tahun. Sebab diberinya gelar al-Muqtafi karena dia melihat Rasulullah dalam mimpinya enam hari sebelum menjadi khalifah. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata. "Perkara ini (khilafah) akan sampai di tanganmu, maka ikutlah jalan Allah (iqtafi liamrillah)."

Didahului oleh:
ar-Rasyid
Khalifah Bani Abbasiyah
(11361160)
Diteruskan oleh:
al-Mustanjid