Watsiq bin Mu’tasim (m. 847) ialah Khalifah Bani Abbasiyah yang menjabat antara 842 sampai 847. Ia menggantikan ayahnya al-Mu'tasim Billah, dan menunjukkan ketertarikan yang mirip dalam belajar; sehingga ialah pelindung besar para sarjana, seperti seniman. Ia termasyhur karena bakat musiknya sendiri, dan dianggap telah menyusun lebih dari 100 lagu.

Selama masa pemerintahannya, sejumlah pergolakan berkobar, yang terbesar ialah di Suriah dan Palestina. Pergolakan itu ialah akibat bertambahnya jurang besar antara penduduk Arab dan prajurit Turki yang terbentuk oleh ayah al-Watsiq, al-Mutasim. Pergolakan itu dipadamkan, tetapi antagonisme antara kedua kelompok itu terus meluas dengan angkatan Turki mendapatkan kekuasaan.

Al-Watsiq meninggal pada 847 karena demam tinggi, dan digantikan saudaranya al-Mutawakkil.

Didahului oleh:
Al-Mu'tasim
Khalifah Bani Abbasiyah
(842847)
Diteruskan oleh:
Al-Mutawakkil