Al-Mustarsyid Billah (10921135) bergelar Abu Manshur dengan nama asli al-Fadhl bin al-Mustazhir Billah adalah Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad dari tahun 1118 sampai 1135. Dilahirkan pada bulan Rabiul Awal 485 H atau April 1092 dari seorang ibu yang mantan budak. Dia dilantik sebagai khalifah tatkala ayahnya meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal 512 H atau Juli 1118.

Al-Mustarsyid terbunuh di Muraghah pada hari Kamis tanggal 16 Zulkaidah tahun 529 H / 28 Agustus 1135.

Didahului oleh:
al-Mustazhir
Khalifah Bani Abbasiyah
(11181135)
Diteruskan oleh:
ar-Rasyid