Al-Muttaqi Billah (Arab: المتقي) bergelar Abu Ishaq, dengan nama lengkap Ibrahim bin al-Muqtadir bin al-Mu'tadhid bin al-Muwaffaq Thalhah bin al-Mutawakkil merupakan Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad dari tahun 940 sampai 944. Dia dilantik sebagai khalifah setelah kematian saudaranya. Saat dilantik, ia berumur tiga puluh empat tahun. Ibunya adalah mantan budak yang bernama Khalub, ada pula yang menyebutkan nama ibunya adalah Zahrah.

Didahului oleh:
ar-Radhi
Khalifah Bani Abbasiyah
(940944)
Diteruskan oleh:
al-Mustakfi