Al-Fadhl bin al-Abbas

Al-Fadhl bin al-Abbas (Arab:الفضل بن العباسadalah sepupu dan Sahabat Nabi Muhammad. Ia juga saudara dari Abdullah bin Abbas dan ia meninggal di Suriah akibat wabah Amwas.