Syaibah bin Hasyim

Kakek Muhammad

Syaibah bin Hâsyim (Arab: شيبة بن هاشم) (lahir 497 – 579) lebih dikenal dengan nama Abdul Muthalib atau 'Abd al-Muthalib (artinya: budak Muthalib) sejak ia dibesarkan oleh pamannya Muthalib bin Abdul Manaf. Suatu ketika Muthalib dan Syaibah bepergian dengan hewan tunggangannya, dan saat masyarakat melihatnya mereka mengira keponakannya itu sebagai budaknya Muthalib. Maka sejak itu Syaibah dikenal dengan julukan Abdul Muthalib.

Abdul Muthalib
عَبْد ٱلْمُطَّلِب
Abd al-Muttalib.png
Pemimpin ke-4 suku Quraisy
Kepemimpinan497 - 579 M
PendahuluHasyim bin Abdul Manaf
PenerusAbu Thalib bin Abdul Muttalib
LahirSyaibah bin Hasyim
497
Yatsrib, Hijaz
(sekarang Madinah, Saudi Arabia)
Wafat579
Mekkah, Hejaz
(sekarang Saudi Arabia)
Pemakaman
SukuBani Hasyim
AyahHasyim bin Abdul Manaf
Pasangan
Anak
Arabعَبْد ٱلْمُطَّلِب شَيْبَة ٱبْن هَاشِم

Nasabnya ialah Syaibah (al-Hamd) bin Hāsyim bin Abdu Manāf bin Qushayy bin Kilāb bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ayy bin Ghālib bin Fihr bin Mālik bin an-Nadhr bin Kinānah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizār bin Ma'd bin 'Adnān.[1]

Saat Muthalib wafat, Syaibah bin Hasyim menggantikan posisi pamannya sebagai pemuka Suku Quraisy. Ia adalah yang menghadapi Abrahah ketika hendak menghancurkan Ka'bah.

Silsilah KeluargaSunting

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fihr
(QURAISY)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdu Manaf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ātikah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waqidah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muthalib
 
Hasyim
Bani Hasyim
 
Abdu Syams
Bani Syams
 
 
 
 
 
 
 
Naufal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdul Muthalib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umayyah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatimah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lubnā
 
 
Halah
 
 
Natilah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abū Thālib
 
 
Umu Hakim
 
 
Arwā
 
 
Umaymah
 
 
Hamzah
 
 
Abdul Kaba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zubair
 
 
Abdullāh
 
Barrah
 
Atikah
 
Abū Lahab
 
Safiyyah
 
Abbās
 
 
Abūl-Āsh
 
 
 
Harb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thalib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uthbah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʿUtsmān I
 
ʿAffān
 
 
 
 
 
Abū Sufyān
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja'far
 
 
 
MUHAMMAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uthaibah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsmān b. Affān
 
al-Ḥakam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khadijah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imam Ali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdullāh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muʿāwiyah I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zainab
 
 
Ruqayah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali b. Abdullah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bani Umayah
Khawlah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatimah
 
Kultsum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ḥasan
 
Ḥusain
 
 
 
 
 
 
 
Muhammad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammad
 
 
 
 
 
 
 
Ibrāhim
 
Mansur
 
Saffāḥ
 
Musa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bani Abasiyah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ReferensiSunting

  1. ^ Sirah Ibn Hisyam