Salat Id

Ibadah salat sunah yang dilakukan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha

Salat Id adalah ibadah salat wajib yang dilakukan setiap Idulfitri dan Iduladha. Salat Id termasuk dalam salat sunah muakad, artinya salat ini walaupun bersifat sunah, tetapi sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya.

Salat Id di Taiwan.

Niat salatSunting

Niat salat ini, sebagaimana juga salat-salat yang lain cukup diucapkan di dalam hati, yang terpenting adalah niat hanya semata karena Allah semata dengan hati yang ikhlas dan mengharapkan rida-Nya.

Waktu dan tata cara pelaksanaanSunting

Waktu salat hari raya adalah setelah terbit matahari sampai condongnya matahari. Syarat, rukun dan sunahnya sama seperti salat yang lainnya. Hanya ditambah beberapa sunah sebagai berikut:

 • Berjemaah
 • Takbir tujuh kali pada rakaat pertama, dan lima kali pada rakaat kedua
 • Mengangkat tangan setinggi bahu pada setiap takbir.
 • Setelah takbir yang kedua sampai takbir yang terakhir membaca tasbih.
 • Membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Al-Qomar pada rakaat kedua. Setelah itu, surah A’la pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasiyah pada rakaat kedua.
 • Imam menyaringkan bacaannya.
 • Khotbah dua kali setelah salat sebagaimana khotbah Jumat.
 • Pada khotbah Idulfitri memaparkan tentang zakat fitrah dan pada Iduladha tentang hukum-hukum kurban.
 • Mandi, berhias, memakai pakaian sebaik-baiknya, dan bertakbir saat keluar rumah.
 • Makan terlebih dahulu pada salat Idulfitri pada salat Iduladha sebaliknya.

Hadis berkenaanSunting

 • Diriwayatkan dari Abu Said, ia berkata: Adalah Nabi SAW. pada Idulfitri dan Iduladha keluar ke musala (padang untuk salat), maka pertama yang dia kerjakan adalah salat, kemudian setelah selesai dia berdiri menghadap kepada manusia sedang manusia masih duduk tertib pada saf mereka, lalu dia memberi nasihat dan wasiat (khotbah) apabila dia hendak mengutus tentara atau ingin memerintahkan sesuatu yang telah dia putuskan, dia perintahkan setelah selesai dia pergi. (H.R: Al-Bukhary dan Muslim)
 • Telah berkata Jaabir ra: Saya menyaksikan salat Id bersama Nabi Muhammad SAW. Dia memulai salat sebelum khotbah tanpa azan dan tanpa ikamah, setelah selesai dia berdiri bertekan atas Bilal, lalu memerintahkan manusia supaya bertakwa kepada Allah, mendorong mereka untuk taat, menasihati manusia, dan memperingatkan mereka, setelah selesai dia turun mendatangi saf wanita dan selanjutnya dia memperingatkan mereka. (H.R: Muslim)
 • Diriwayatkan dari Ummu 'Atiyah ra. ia berkata: Rasulullah SAW. memerintahkan kami keluar pada 'Idulfitri dan 'Iduladha semua gadis-gadis, wanita-wanita yang haid, wanita-wanita yang tinggal dalam kamarnya. Adapun wanita yang sedang haid mengasingkan diri dari musala tempat salat Id, mereka menyaksikan kebaikan dan mendengarkan dakwah kaum muslimin (mendengarkan khotbah). Saya berkata: Ya Rasulullah bagaimana dengan kami yang tidak mempunyai jilbab? Dia bersabda: Supaya saudaranya meminjamkan kepadanya dari jilbabnya. (H.R: Jama'ah)
 • Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. Ia berkata: Adalah Nabi SAW. Tidak berangkat menuju musala kecuali dia memakan beberapa biji kurma, dan dia memakannya dalam jumlah bilangan ganjil. (H.R: Al-Bukhary dan Muslim)
 • Diriwayatkan dari Zaid bin Arqom ra. ia berkata: Nabi Muhammad SAW. Mendirikan salat Id, kemudian dia memberikan rukhsah/kemudahan dalam menunaikan salat Jumat, kemudian dia bersabda: Barang siapa yang mau salat jumat, maka kerjakanlah. (H.R: Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)
 • Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari neneknya, ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW. bertakbir pada salat Id dua belas kali takbir. dalam rakaat pertama tujuh kali takbir dan pada rakaat yang kedua lima kali takbir dan tidak salat sunah sebelumnya dan juga sesudahnya. (H.R: Amad dan Ibnu Majah)
 • Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud ra. bertakbir pada hari-hari Tasyrik dengan lafaz sebagai berikut (artinya): Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada Illah melainkan Allah dan Allah Mahabesar, Allah Mahabesar dan bagi-Nya segala puji. (H.R Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih)
 • Diriwayatkan dari Abi Umair bin Anas, diriwayatkan dari seorang pamannya dari golongan Anshar, ia berkata: Mereka berkata: Karena tertutup awan maka tidak terlihat oleh kami hilal Syawal, maka pada pagi harinya kami masih tetap berpuasa, kemudian datanglah satu kafilah berkendaraan di akhir siang, mereka bersaksi dihadapan Rasulullah saw. bahwa mereka kemarin melihat hilal. Maka Rasulullah SAW. memerintahkan semua manusia (umat Islam) agar berbuka pada hari itu dan keluar menunaikan salat Id pada hari esoknya. (H.R: Lima kecuali At-Tirmidzi)
 • Diriwayatkan dari Azzuhri, ia berkata: Adalah manusia (para sahabat) bertakbir pada hari raya ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka menuju tempat salat Id sampai mereka tiba di musala (tempat salat Id) dan terus bertakbir sampai imam datang, apabila imam telah datang, mereka diam dan apabila imam bertakbir maka mereka pun ikut bertakbir. (H.R: Ibnu Abi Syaibah)

ReferensiSunting