Ad-Darimi ialah salah satu Imam Ahli Hadis Sunni, Nama lengkapnya Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad. Ad Darimi adalah nisbah kepada Darim bin Malik dari kalangan at-Tamimi. Dan dengan nisbah ini dia terkenal. Ia di lahirkan pada taun 181 H dan wafat pada tahun 255 H, dalam usia 75 tahun.

Karya-karyanyaSunting

  • Sunan ad-Darimi, Kitab hadis yang banyak menjadi rujukan.
  • Tsulutsiyat, kitab hadis
  • al Jami’
  • Tafsir

Pranala luarSunting

biografi-imam-darimi