Reog dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian: