Datuk adalah gelar yang diberikan kepada sejumlah orang di berbagai kebudayaan.

Asal usul

sunting

Datuk atau Datuak atau Dato' berasal dari Bahasa Proto-Melayu-Polinesia yaitu datu yang berarti penguasa, atau kepala suku, kata ini menjadi basis dari kata ratu,[1] Selanjutnya hal ini dapat juga dirujuk dari Prasasti Telaga Batu, di mana pada baris 11 terdapat kata kedatuan yang ditafsirkan sama dengan kedaton atau keraton yakni istana raja, sehingga kedatuan dapat disamakan dengan wilayah datu.[2] Selanjutnya kata datu ini berubah penuturan menjadi "datuk", suatu gelaran yang masih digunakan sampai saat ini di Minangkabau (Indonesia ), Malaysia, Brunei dan Filipina (Filipina Selatan), Thailand (Thailand Selatan ) .

Datuk di Minangkabau

sunting

Datuk yang dalam dialek Minang dilafalkan "Datuak", adalah gelar adat yang diberikan kepada seseorang melalui kesepakatan suatu suku (marga) yang ada di wilayah Minangkabau (provinsi Sumatera Barat sekarang) dan selanjutnya disetujui sampai ke tingkat rapat adat oleh para tokoh pemuka adat setempat (Kerapatan Adat Nagari biasa disingkat dengan KAN).

Sebelum gelar ini disandang seseorang, mesti dilakukan suatu upacara adat atau malewakan gala (Bahasa Minang), dengan sekurangnya memotong seekor kerbau dan kemudian diadakan jamuan makan. Dan jika calon Datuk tersebut tidak mampu untuk mengadakan acara tersebut, maka dia tidak berhak untuk menyandang gelar Datuk tersebut.

Pewarisan gelar Datuk dalam tradisi Minangkabau, berbeda dengan tradisi Melayu, gelar datuk dapat diwariskan menurut sistem matrilinial. Bila seorang Datuk meninggal dunia, gelar Datuk tersebut dapat diberikan kepada saudara laki-lakinya, atau keponakan (kemenakan) yang paling dekat hubungan kekerabatannya dari garis ibu.

Datuk di Malaysia

sunting

Di Malaysia, Datuk atau Dato' adalah gelar kehormatan yang dianugerahkan oleh Sultan atau Raja atau Yang di-Pertuan Besar. Gelar ini setaraf dengan gelaran "Sir" di Britania Raya. Gelar darjah ini dapat juga diberikan selain kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan, dan tak jarang ditambahkan dengan gelar yang lain seperti sri, maka jadilah "datuk sri...". Dan yang agak bergeser sedikit adalah pemakaian gelar datuk atau dato' di Malaysia tidak lagi diberikan hanya bagi orang asli Melayu tetapi juga dapat diberikan pada etnis yang lain, seperti dari etnis China, India ataupun lain sebagainya.

Perbedaan lain penggunaan gelar antara datuk Minangkabau dengan Malaysia adalah gelar datuk di Minang ditambahkan sesudah nama asli, tetapi di Malaysia istilah datuk atau dato' ditempatkan sebelum nama asli.

Datuk di masyarakat Muslim Filipina

sunting

Gelar Datu juga digunakan oleh masyarakat Muslim di Filipina . Gelar ini disandang oleh para pimpinan dari satu klan atau marga.

Datuk dalam pengertian yang lain

sunting

Dalam pengertian yang lain, seorang kakek juga dipanggil datuk atau disingkat atuk atau atuak dalam bahasa Minang. Dalam pengertian yang sama, seorang kakek juga dipanggil datuk dalam masyakarat Lampung. Bagi masyarakat Suku Banjar, datuk adalah panggilan untuk orang tua dari kakek atau nenek.

Terdapat juga istilah Dotu di Suku Minahasa, yang memiliki dua arti: Seorang tetua dari sebuah suku atau fam (Familienaam) atau buyut (Orang tua dari kakek atau nenek), istilah dotu seringkali disalahartikan dengan Walak yang memiliki arti "Kepala Daerah" dalam bahasa Minahasa.

Referensi

sunting
  1. ^ Robert Blust 2010 (ACD)
  2. ^ Slamet Muljana, (2006), Sriwijaya, Yogyakarta: LKIS. ISBN 979-8451-62-7.

Lihat pula

sunting