Mazhab Hambali

(Dialihkan dari Hanabilah)

Mazhab Hambali atau Al-Hanabilah (bahasa Arab: الحنابلة, translit. al-ḥanābilah‎) adalah mazhab fikih dalam Islam dengan pendirinya Ahmad bin Hanbal. Dasar-dasarnya yang pokok ialah berpegang pada:

  1. Alquran
  2. Hadits marfu'
  3. Fatwa sahabat dan mereka yang lebih dekat pada al-Qur-an dan hadits, di antara fatwa yang berlawanan
  4. Hadits mursal shahabi atau hadits mursal yang disampaikan oleh rawi yang tsiqah
  5. Qiyas

Mazhab ini dianut kebanyakan penduduk Hijaz, di pedalaman Oman dan beberapa tempat sepanjang Teluk Persia dan di beberapa kota Asia Tengah.