Imam Salat merujuk pada seseorang yang ditunjuk untuk memimpin salat yang dilakukan secara bersama-sama (berjama'ah). Imam shalat biasanya seorang lelaki.

Lihat pulaSunting