Daftar fam Ambon

artikel daftar Wikimedia

Fam Ambon merujuk pada nama keluarga (klan) yang dipakai di belakang nama pemberian pada masyarakat Ambon. Dalam konteks ini yang disebut sebagai masyarakat Ambon adalah masyarakat asli yang menghuni Maluku Bagian Tengah, dengan daerah huni meliputi Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease (Haruku, Saparua, dan Nusalaut), Pulau Ambalau, serta Pulau Seram dan pulau-pulau kecil di sekitarnya (Manipa, Buano, dan Kelang).

Kata "fam" diserap dari bahasa Belanda, kependekan dari familienaam yang berarti 'nama keluarga'. Selain fam, istilah lain yang biasa digunakan adalah matarumah atau lumatau. Selain itu, istilah marga kadang-kadang juga digunakan. Nama fam dalam masyarakat Ambon mengandung elemen-elemen lokal atau masyarakat asli yang hingga saat ini didapati pada orang-orang Nuaulu, Manusela, Alune, dan Wemale. Selain itu, banyak nama fam yang berakar dari bahasa-bahasa luar Maluku, baik dari bahasa Belanda, Portugis, Arab, atau daerah-daerah lain di Indonesia.

Berikut adalah daftar fam atau marga Ambon berdasarkan pulau dan negeri asal mereka, serta daftar beberapa fam Ambon yang mengklaim bahwa leluhur mereka berasal dari luar Maluku Bagian Tengah.

 • Bahta
 • Belassa
 • Belatu
 • Booy[1]
 • Fatsey
 • Kodja
 • Latuconsina[2]
 • Lesylawang
 • Loilatu[1]
 • Mahtelu
 • Mounesa
 • Mony
 • Namkatu
 • Saliu[1]
 • Soulissa[1]
 • Souwakil
 • Tukmuly[1]
 1. Huwae
 2. Kaya
 3. kaipatty
 4. Lalihatu
 5. Lopumeten
 6. Mauwa
 7. Patty
 8. Ralahalu
 9. Sabandar
 10. Sapakoly
 11. Siwalete
 12. Sipahelut
 13. Sohilait


 1. Da Costa[3]
 2. Maatitaputty[4]
 3. Mainake, kadang dieja Mainaky[5]
 4. Silooy[6]
 5. Waas[7]
 1. Henaulu
 2. Kalauw
 3. Layn
 4. Mamang
 5. Madero
 6. Mahulauw
 7. Mahulette
 8. Nurlily
 9. Paisuly
 10. Ralalatu
 11. Sanduan
 12. Suneth
 13. Talanggera
 1. Hatala
 2. Lebeharia
 3. Lisaholet
 4. Mamang
 5. Masawoy
 6. Nurlette
 7. Tahalua
 8. Waliulu
 1. Dias
 2. Huwae
 3. Kolibonso
 4. Leimena[8]
 5. Maitimo
 6. Palapessy
 7. Sahulata
 8. Sariwating
 9. Tanihatu
 10. Tupan
 11. Wairata
 1. Dirks
 2. Sinanu
 3. Hatusupy
 4. Hiariej
 5. Joris
 6. Joseph
 7. Keppy
 8. Kumbangsila
 9. Leirissa
 10. Paliama
 11. Patty
 12. Persulessy
 13. Pesulima
 14. Reintjes
 15. Rikumahu
 16. Sengkerij
 17. Simatauw
 18. Souhuka
 19. Tentua
 20. Timorason
 21. Titahena
 22. Tohata
 23. Van Capelle
 24. Wattimury
 1. Alfons[9]
 2. De Fretes
 3. De Lima[9]
 4. Gomies[9]
 5. Kastanya[9]
 6. Kastanja[9]
 7. Loppies[9]
 8. Maulany
 9. Makatita[9]
 10. Muskita[9]
 11. Paays[9]
 12. Paaijs[9]
 13. Parera[9]
 14. Pareira[9]
 15. Pattiruhu[9]
 16. Salamena[9]
 17. Waas[9]
 1. Hahury
 2. Holatila
 3. Mussa
 4. Pakaila
 5. Sutrahitu
 6. Tupenalai
 7. Tentua
 1. Hunila
 2. Lakatua
 3. Syatauw
 4. Uspessy
 5. Warela
 6. Warella
 7. Mahubessy
 8. Nunumete
 1. Hehalatu
 2. Hehamony
 3. Manuputty
 4. Picaulima
 5. Risamasu
 6. Salamahu
 7. Samson
 8. Marlissa
 1. Eli
 2. Kapitanhitu
 3. Lating
 4. Launuru
 5. Malawat
 6. Mony
 7. Ollong
 8. Pailokol
 9. Piris
 10. Selan
 11. Tatawalat
 12. Tatisina

Meliputi matarumah-matarumah asal Negeri (Hitulama dan Hitumessing), antara lain:

 1. Anggoda
 2. Assel
 3. Hurasan
 4. Kahaela
 5. Kholly
 6. Lessy
 7. Lulun
 8. Nasela
 9. Nunlehu
 10. Pelu
 11. Ruhunussa
 12. Rumahallo
 13. Selang
 14. Slamat
 15. Tuwael
 16. Tatawalat
 17. Tomu
 18. Tomulain
 19. Uwen
 20. Wael
 21. Wailussy
 22. Waliulu
 23. Waulath
 1. Angkotamony[10]
 2. Tupan
 1. Harmusial
 2. Horhoruw[11]
 3. Hursepuny
 4. Kappuw
 5. Keiluhu
 6. Leiwaherilla[12]
 7. Lekahattu
 8. Leisasel
 9. Lewakabessy
 10. Lilipory
 11. Matuahitimahu
 12. Matakena
 13. Matuanakotta
 14. Patalala
 15. Pesurnay
 16. Pattihahuan
 17. Rahatalani
 18. Pattianakota
 19. Pattinasarany
 20. Pattiapon
 21. Pattiasina
 22. Paays[3]
 23. Paaijs[3]
 24. Pessy
 25. Rhibok[3]
 26. Rheebok[3]
 27. Sameaputty
 28. Souhuwat
 29. Souripet
 30. Tepalawatin
 31. Tehupeiory
 32. Thenu
 33. Waas[3]
 1. Hatuwe
 2. Lumaela
 3. Nukuhaly
 1. De Fretes[3]
 2. De Queljoe[3]
 3. De Quelju)[3]
 4. De Sillo[3]
 5. Hahoru[5]
 6. Heharu
 7. Latupapua[13]
 8. Laukon[14]
 9. Latuheru
 10. Pattihawean
 1. Laisouw[15]
 2. Lausepa[15]
 3. Latuapo[15]
 4. Sia [15]
 5. Ailatat[15]
 6. Sameth[15]
 7. Lolyalang[15]
 8. Elang[5]
 9. Hukul[5]
 10. Mamang[5]
 11. Wailulu[5]
 12. Nidihu[15]
 13. Holak[15]
 14. Sopaheluwakan[15]
 1. Adriaansz
 2. Adrianus
 3. Ferdinandus
 4. Gerrits
 5. Hehuwat
 6. Huliselan
 7. Manuputty
 8. Pieter
 9. Saimima
 10. Watimena
 1. Narua[5]
 2. Salhuteru[16]
 3. Tuhumury[5]
 4. Tuhusula[5]
 5. Maulany
 6. Lekatompessy
 7. Latukolan
 8. Salamor
 9. Oppier
 10. Rissakota
 11. Leasa
 12. Nanuru
 13. Singadji
 14. Singkery
 15. Soplantila
 16. Watilete
 1. Lessy
 2. Lestusen
 3. Mony
 4. Opier
 5. Oppier
 6. Pary
 7. Rehalat
 8. Somoal
 9. Soplestuny
 10. Soplestuni
 11. Tuny
 12. Wael
 13. Naya
 1. Hetharion[17][18]
 2. Kakisina[17]
 3. Makatita[18][17]
 4. Marlissa[17][18]
 5. Nussy[17][5]
 6. Petta[17]
 7. Simantunny[17]
 8. Talahatu[17]
 9. Titalessy[17]
 10. Titarsole[17]
 11. Tuhumena[17]
 12. Tulaseket[17][5]
 1. Hatuala
 2. Haulaki
 3. Kiang
 4. Lating
 5. Latukau
 6. Laupopue
 7. Lawalata
 8. Leisella
 9. Lestaluhu
 10. Lilisula
 11. Lulung
 12. Lessy
 13. Malawat
 14. Matita
 15. Makatita
 16. Mony
 17. Ollong
 18. Pei
 19. Pellaw
 20. Pulhehe
 21. Talacua
 22. Samaniri
 23. Sasole
 24. Selakoko
 25. Selay
 26. Thenu
 27. Tomu
 28. Tulapessy
 29. Wakang
 1. Ameth
 2. Latukau
 3. Latulanit
 4. Lauselang
 5. Leikawa
 6. Manilet
 7. Mony
 8. Pical
 9. Sasole
 10. Sialana
 11. Tawainlatu
 12. Thenu
 13. Ulath
 14. Wakang
 1. Alfons
 2. De Fretes
 3. Francis
 4. Gaspersz
 5. Huwae
 6. Latuheru
 7. Loppies
 8. Muskita
 9. Pattileuw
 10. Pessiwarissa
 11. Piris
 12. Pieris
 13. Polway
 14. Telussa
 15. Waas[3]
 16. Warela
 17. Sasabone
 18. Sondakh[5]
 1. Hehalatu
 2. Soumena
 3. Heluth
 4. Lumaela
 5. Mahulauw
 6. Paihaly
 7. Salon
 8. Salong
 9. Soulisa
 10. Assel
 11. Tunny
 12. Talahatu
 13. Pesihatu
 14. Ulukapi
 15. Sopalauw
 16. Uluputty
 17. Selly
 18. Hehaitu
 19. Lisaitu
 20. Maasily
 21. Tuny
 1. Antonglatu[19][20]
 2. De Soysa[19][21]
 3. Kaitjili[20][21]
 4. Latuary[5]
 5. Latukolan[5]
 6. Lopulalan[20][21]
 7. Pea[16]
 8. Pieter[5]
 9. Pieters[3]
 10. Soplanit[22]
 11. Tehupuring
 12. Watilette[19][21]
 1. Brainella
 2. Latupella
 3. Mailuhu
 4. Maitimu
 5. Matuwalatupauw
 6. Moseros
 7. Parera
 8. Pareira
 9. Rinsampessy
 10. Sarimanela
 11. Simauw
 12. Tahitu
 13. Tanamal
 14. Tanahitumesseng
 15. Termature
 16. Titariuw
 17. Tomaluweng
 18. Tuatanassy
 19. Tuhilatu
 20. Walaia
 21. Watimury
 1. Hatulesila
 2. Da Costa[3]
 3. Pikahulan[3]
 4. Tita
 5. Limba
 6. Wattimena
 7. Soplantila
 1. Latumeten[23]
 2. Makatita[24]
 3. Maspaitella[25]
 4. Talahatu[25]
 5. Van Room
 1. Gomies[3]
 2. Kailola[26]
 3. Loppies[26]
 4. Mahulete[5]
 5. Parera[5]
 6. Pareira[3]
 7. Tomasila[26]
 1. Mahu[5]
 2. Nukuhehe[5]
 3. Nukuhaly
 4. Lalihun
 5. Hatuina
 6. Hatoeina
 7. Hataul
 8. Sampulawa
 9. Hatuwe
 10. Honlisa
 11. Nalahelu
 12. Soplanit
 13. Haupea
 14. Aihena
 15. Titapele
 16. Tala
 17. Talla
 18. Pesilina
 19. Welitela
 20. Henalale
 21. Mahulaw
 22. Mony
 23. Paulain
 24. Sitania
 25. Kakali
 26. Mewar
 1. Da Silva[5]
 2. De Wanna[3]
 3. Eigendorf[3]
 4. Hahury
 5. Latumalea
 6. Latumanuwey
 7. Latuputty
 8. Huwaa
 9. Pesulima
 10. Rehatta
 11. Ririmasse
 12. Salakory
 13. Soplanit
 14. Tamtelahittu
 1. Alputila
 2. Da Costa[3]
 3. Halawane
 4. Haliwela
 5. Hatumena
 6. Hursepuny
 7. Kailola
 8. Kailuhu
 9. Kaijadoe
 10. Lainsamputty
 11. Leiwakabessy
 12. Maatita
 13. Matita
 14. Matita
 15. Matitawaer
 16. Maatitawaer
 17. Matitawaer
 18. Manuputty
 19. Manuputy
 20. Pattirane
 21. Pattisina
 22. Pietris[3]
 23. Putinela
 24. Rering
 25. Ririhatuela
 26. Salampessy
 27. Sitanala
 28. Siwalette
 29. Suitela
 30. Talla
 31. Tanasale
 32. Tapilaha
 33. Tentua
 34. Tusmain
 35. Waisapy
 1. Dias
 2. Hehuwat
 3. Pisarahu
 4. Soplanit[22]
 5. Tomahua
 6. Tuhuleruw
 1. Risahondua[27]
 2. Maruapey
 3. Tuharea[12]
 4. Leurima
 5. Tahapary
 1. Hasanela
 2. Luhulima
 3. Mewar
 4. Rolobessy
 5. Ruhuputty
 6. Silawanebessy
 7. Tatuhey
 8. Tuarita
 9. Tuasamu
 10. Tuharea
 11. Tuanaya
 12. Soo
 13. Tehumatena
 14. Tehumataena
 1. Hunusalela
 2. Kotahatuhaha
 3. Lekasalaisa
 4. Lestaluhu
 5. Lesteluhu
 6. Nahumarury
 7. Ohorella
 8. Parry
 9. Sarlata
 10. Tehuhatuella
 11. Tehupelasury
 12. Tuasalamony
 13. Tuasamu
 14. Umarella
 15. Kotta
 16. Tawainella
 17. Marasabessy
 1. Mahulete[5]
 2. Makatita
 3. Tanase[5]
 4. Laitupa
 5. Kotala
 6. Kotalahataiti
 7. Laisouw
 8. Heluth
 9. Niapele
 10. Lain
 1. Andries[3]
 2. Moenster[3]
 3. Van Harling[3]
 4. Tisera[28]
 5. Kumbangsila[3]
 1. Bakarbessy
 2. De Lima[3]
 3. Habibuw
 4. Habibu
 5. Habiboe
 6. Kalay
 7. Kayadoe
 8. Manuputty
 9. Maspaitella
 10. Matakupan
 11. Pattimukay
 12. Pattireuw
 13. Reawaruw
 14. Ririhatuela
 15. Risambessy
 16. Rumalaiselan
 17. Salamony
 18. Tahitu
 19. Tahitoe
 20. Talaperuw
 21. Titapasanea
 22. Tuasela
 23. Tubalawony
 24. Tuhalauruw
 25. Tuanahu
 26. Wattimanela
 27. Lumasina
 28. Matapere
 29. Tusmain
 30. Tapilaha
 31. Tuatesan
 32. Parinussa
 33. Pattisia
 34. Walasary
 1. Bakay
 2. Mahu
 3. Mewar
 4. Paila
 5. Pattah
 6. Sahupoly
 7. Samal
 8. Saulatu
 9. Silawane
 10. Suneth
 11. Supeleti
 12. Wael
 13. Nakul
 14. Pelu
 15. Uweng
 1. Polanunu
 2. Tapessy
 3. Talanaya
 4. Nahukoly
 5. Tuhelelu
 6. Pakay
 7. Pesilette
 8. Tolahulia
 9. Polpoke
 10. Tanassy
 11. Tomaluhu
 12. Consina
 13. Mewal
 14. Hupeka
 15. Hayale
 16. Tandekasila
 17. Lihulae
 18. Tolakoly
 19. Samalatu
 20. Lessy
 21. Simattau
 22. Huwae
 23. Samal
 24. Sanduan
 25. Latuliu
 26. Putun
 27. Makatita
 28. Wakasala
 29. Mewar
 1. Sinay
 2. Saiya
 3. Saija
 4. Saya
 5. Manusiwa
 6. Akihary
 7. Mual
 8. Nahumury
 9. Riry
 10. Malawauw
 11. Malawau
 12. Radjawane
 13. Tepal
 14. Teterissa
 15. Tuankota
 16. Leuhena
 17. Pattinusa
 18. Pokomasse
 19. Komas
 20. Hendriks
 21. Sahureka
 22. Pattinama
 23. Dobberd
 24. Soumokil
 25. Timisela
 26. Uneputty
 27. Johannes
 28. De Fretes
 29. Kaitjili
 30. Baragain
 1. Bremer
 2. Bernardus
 3. Dobberd
 4. Ferdinandus, berkedudukan sebagai matarumah parentah
 5. Hendatu
 6. Jordan
 7. Kaihatu
 8. Kakisina
 9. Kissya
 10. Lappy
 11. Lappya
 12. Latuharhary
 13. Lesimanuaya
 14. Mantouw
 15. Mustamu
 16. Nirahua
 17. Pasalbessy
 18. Ririmasse
 19. Rugebregt
 20. Sellanno
 21. Silvera
 22. Silahooy
 23. Sitania
 24. Souisa
 25. Talabessy
 26. Titapasanea
 27. Risakahu
 1. Hatalaibessy
 2. Laisina
 3. Maruanaya
 4. Mataheru
 5. Matulessy
 6. Noya
 7. Pasanea
 8. Sahureka
 9. Siahaya
 10. Suribori
 11. Taihuttu
 12. Tuanakotta
 13. Izaak
 14. Tahapary
 1. Karepesina
 2. Pattiasina
 3. Pattikupa
 4. Pattimahu
 5. Sella
 6. Wassahua
 7. Latuconsina
 8. Ripamole
 1. Marasabessy
 2. Tuanany
 3. Ohorella
 4. Tuaputty
 5. Mahu
 6. Tuanaya
 7. Tuasamu
 8. Tuatoy
 9. Usemahu
 10. Sahartira
 1. Leatomu
 2. Mozes
 3. Nahusona
 4. Pariury
 5. Pattihalawane
 6. Pattileamonia
 7. Pattiradjawane
 8. Pattiwaellapia
 9. Patty
 10. Radjawane
 11. Rajaboean
 12. Sahurella
 13. Salaka
 14. Salakory
 15. Salassa
 16. Salatnaya
 17. Sapia
 18. Sapija
 19. Sapury
 20. Schaduw
 21. Takaria
 22. Tupalessy
 23. Werinussa
 24. Riry
 1. Haumahu
 2. Hetharia
 3. Hukom
 4. Kaihatu
 5. Lesirolo
 6. Manusiwa
 7. Pattiata
 8. Pattikawa
 9. Pattinama
 10. Pattynama
 11. Patty
 12. Ririasa
 13. Sekewael
 14. Suripatty
 15. Tohatta
 16. Uneputty
 17. Uneputti
 18. Wattimena
 1. Angkotasan
 2. Latuamury
 3. Latuconsina
 4. Latupono
 5. Sahubawa
 6. Salampessy
 7. Talaohu
 8. Tualeka
 9. Tuahena
 10. Tualepe
 11. Tuankotta
 12. Tuakia
 13. Tuasikal
 1. Sangadji
 2. Sangaji
 3. Tuheteru
 4. Lessy
 5. Mony
 6. Loukaki
 7. Learity
 1. Amahoru
 2. Ferdinandus
 3. Kaihatu
 4. Kakisina
 5. Kissya
 6. Latupapua
 7. Louhenapessy
 8. Mantou
 9. Matita
 10. Payer
 11. Pesireron
 12. Rehatta
 13. Rieuwpassa
 14. Riupasa
 15. Riupassa
 16. Rihya
 17. Sangaji
 18. Sangadji
 19. Souissa
 20. Tahya
 21. Tutuarima
 22. Sihasale
 1. Anakotta
 2. Andries
 3. Noya
 4. Ririhena
 5. Salakory
 6. Tahalea
 7. Timisela
 1. Apitula
 2. Asohorty
 3. Aunalal
 4. Hilaul
 5. Hitirissa
 6. Huka
 7. Karual
 8. Lalopua
 9. Leasiwal
 10. Lekahena
 11. Leleury
 12. Lelsury
 13. Lessil
 14. Maerissa
 15. Maiheuw
 16. Manuputty
 17. Manusama
 18. Masesua
 19. Monipola
 20. Pahar
 21. Parihala
 22. Pattiselanno
 23. Peilouw
 24. Picanussa
 25. Picauria
 26. Sahetapy
 27. Samu-samu
 28. Seumaru
 29. Tanamal
 30. Tiyahahu
 1. Anakotapary
 2. Berhitu
 3. Dominggos
 4. Leuwol
 5. Loupatty
 6. Mailoa
 7. Marwa
 8. Matatula
 9. Nahuway
 10. Samallo
 11. Tahapary
 12. Tutupary
 13. Wairisal
 14. Wattimena
 1. Aponno
 2. Ayawaila
 3. Berhitu
 4. Frans
 5. Hehanussa
 6. Hetharua
 7. Holle
 8. Hukom
 9. Hursepuny
 10. Kakiailatu
 11. Kakiai
 12. Mailoa
 13. Mairuhu
 14. Manduapessy
 15. Molle
 16. Nasrany
 17. Paais
 18. Paaijs
 19. Parinussa
 20. Pattianakotta
 21. Pattiasina
 22. Pattinasarany
 23. Pelupessy
 24. Picauly
 25. Picauli
 26. Pikauli
 27. Rumailal
 28. Rusimalesi
 29. Sahusiwa
 30. Samallo
 31. Sepanari
 32. Siahainenia
 33. Simatauw
 34. Sitaniapessy
 35. Sopacua
 36. Soumokil
 37. Tarumaseley
 38. Titahalawa
 39. Tupanno
 40. Turumena
 41. Turubasa
 42. Waerisal
 43. Wakanno
 44. Wattimena
 1. Amanupunnjo
 2. Haurissa
 3. Kakiai
 4. Latuputty
 5. Leiwakabessy
 6. Nendissa
 7. Pakel
 8. Porsisa
 9. Samallo
 10. Selanno
 11. Soselisa
 12. Talakua
 13. Tanasale
 14. Tenlima
 15. Titiheruw
 16. Tomasoa
 17. Wattimena
 1. Abrahams
 2. Ayal/Aijal
 3. Berhitu
 4. Basaur
 5. Korenelauw
 6. Haurissa
 7. Hetharie
 8. Hiariej
 9. Italilpessy
 10. Latu/Latoe
 11. Leiwakabessy
 12. Lewerissa
 13. Manuputty
 14. Matulessy
 15. Pattiasina
 16. Pattikawa
 17. Pasanea
 18. Rikumahu
 19. Saamena
 20. Sapulette
 21. Siaila
 22. Simaela
 23. Simon
 24. Soleman
 25. Sopacua
 26. Soselisa
 27. Souhoka
 28. Syaranamual
 29. Tapilatu
 30. Wattimena
 1. Abrahams
 2. Fenanlamber
 3. Haurissa
 4. Kiriwenno
 5. Latuputty
 6. Ohello
 7. Risamena
 8. Risamenapatty
 9. Soselisa
 10. Tapiheru
 11. Titiheru
 12. Toisuta
 13. Tomasoa
 14. Uruilal
 15. Wattimena
 1. Ayal
 2. Ayhuan
 3. Hehanussa
 4. Hiariej
 5. Hitijahubessy
 6. Hukom
 7. Lahumeten
 8. Latumahina
 9. Laurens
 10. Lebelauw
 11. Lesiela
 12. Leuwol
 13. Lois
 14. Lokollo
 15. Maipauw
 16. Makoy
 17. Nahuway
 18. Namarubessy
 19. Nendissa
 20. Pattikayhatu
 21. Pattimaipau
 22. Riruma
 23. Ruhukail
 24. Ruhupatty
 25. Sahuburua
 26. Selanno
 27. Siahay
 28. Siaila
 29. Simon
 30. Soumete
 31. Tahalele
 32. Toisuta
 33. Tomasoa
 34. Tulalessy
 35. Wakanno
 36. Warlauw
 37. Wattimena
 38. Wattimury
 1. Amahorseya
 2. Hehanussa
 3. Huwae
 4. Lesilolo
 5. Nanulaitta
 6. Hahury
 7. Hatusupy
 8. Hukom
 9. Huliselan
 10. Malaihollo
 11. Matruty
 12. Melatunan
 13. Pattiasina
 14. Polnaya
 15. Polnaija
 16. Ritawaemahu
 17. Siahainenia
 18. Souisa
 19. Taberima
 20. Tahalele
 21. Talane
 22. Tanasale
 23. Wenno
 24. Werinussa
 25. Mayaut
 26. Pattileamonia
 1. Hattu
 2. Kainama
 3. Kaya
 4. Komul
 5. Latupeirissa
 6. Leihitu
 7. Leuwol
 8. Lohy
 9. Loupatty
 10. Manuhutu
 11. Matulessy
 12. Parinussa
 13. Paunno
 14. Pelamonia
 15. Picarima
 16. Putuhena
 17. Ruhulessin
 18. Sahuleka
 19. Samalohi
 20. Sarimolle
 21. Souhoka
 22. Souisa
 23. Takaria
 24. Tamaela
 25. Waelauru
 26. Waelauruw
 1. Amahoru
 2. Samalo
 3. Mahubessy
 4. Hatala
 5. Haulussy
 6. Hehamahua
 7. Titaheluw
 8. Syauta
 9. Pattiiha
 10. Putuhena
 1. Pattiiha
 2. Pattinaja
 3. Hitipeuw
 4. Leatemia
 5. Syauta
 6. Lilipaly
 7. Lisapaly
 8. Paliama
 9. Apituley
 10. Haullussy
 11. Tahamata
 12. Sahetapy
 13. Wattimena
 14. Hehanussa
 15. Joseph
 16. Luhulima
 17. Sopacua
 18. Titaheluw
 19. Kipuw
 20. Anakotta
 1. De Queljoe
 2. Hehamahua
 3. Likumahuwa
 4. Litamahuputty
 5. Lucas
 6. Manuputty
 7. Marlessy
 8. Matulessy
 9. Nitalessy
 10. Pattinasarany
 11. Papilaya
 12. Papilaja
 13. Pasanea
 14. Piter
 15. Sahetapy
 16. Sakalessy
 17. Siahaya
 18. Sopacua
 19. Syaranamual
 20. Tomasowa
 21. Tuapattinaya
 22. Wattimena
 1. Litiloly
 2. Luhulima
 3. Ningkeula
 4. Pupun
 5. Putuhena
 6. Saihitua
 7. Samallo
 8. Syauta
 9. Tuahuns
 10. Tuhulele
 11. Tutupoho
 1. Hehamahua
 2. Huliselan
 3. Ihalauw
 4. Lawalata
 5. Leatemia
 6. Leleuly
 7. Litiloly
 8. Luhulima
 9. Malessy
 10. Metekohy
 11. Manuputty
 12. Patty
 13. Selanno
 14. Silanno
 15. Matatula
 16. Ninkeula
 17. Pasalbessy
 18. Peimahul
 19. Siahaya
 20. Silahoy
 21. Sipalsulta
 22. Sopacua
 23. Tousalwa
 24. Marcus
 25. Titiorim
 26. Nenkeula
 1. Ayawaila
 2. Hatupuan
 3. Hatupuang
 4. Hehakaya
 5. Hehaiha
 6. Hehahia
 7. Hutubessy
 8. Lahallo
 9. Latumahina
 10. Latusallo
 11. Leiwakabessy
 12. Likubessy
 13. Likumahua
 14. Lumalessil
 15. Makailopu
 16. Manuputty
 17. Manuputty
 18. Matulapelwa
 19. Matulatuwa
 20. Noya
 21. Pelupessy
 22. Pikawala
 23. Sahetapy
 24. Saptenno
 25. Seilatu
 26. Serhalawan
 27. Silahooy
 28. Silalily
 29. Sinanu
 30. Sopacua
 31. Syahailatua
 32. Tatipatta
 33. Titahena
 34. Titaley
 35. Toisuta
 36. Tomasoa
 37. Tongke
 38. Tutupoly
 39. Wakanno
 1. Lawalata
 2. Luhukay
 3. Maelissa
 4. Mayaut
 5. Parinussa
 6. Pattiata
 7. Pattiselanno
 8. Sopamena
 9. Soukotta
 10. Latumaelissa
 11. Bernard
 1. Aponno
 2. Berhitu
 3. Latuihamallo
 4. Nanlohy
 5. Polnaya
 6. Sahertian
 7. Takaria
 8. Tetelepta
 9. Wattimury
 10. Tahitu
 11. Kainama
 12. Tapilouw
 13. Tupamahu
 14. Halussy
 15. Hattu
 1. Anakotta
 2. Halauwet
 3. Radjalabis
 4. Ririnama
 5. Simatauw
 6. Titaley
 7. Poetiray
 8. Herman
 9. Hogendorp
 10. Joseph
 11. Sourbag
 12. De Sirat
 13. Sinanu
 14. Siegers
 15. Sieger
 1. Ahuluheluw
 2. Atihutta
 3. Sanaky
 4. Hitipeuw
 5. Holle
 6. Italilipessy
 7. Kesaulija
 8. Latuwasan
 9. Leleulya
 10. Leleuly
 11. Liklikwatil
 12. Louhatapessy
 13. Matahelumual
 14. Matauseya
 15. Mollehuwae
 16. Paliama
 17. Parinussa
 18. Patty
 19. Pelamonia
 20. Pelupessy
 21. Pulumahuny
 22. Saimima
 23. Sapulette
 24. Sasabone
 25. Syauta
 26. Silahooy
 27. Sopacua
 28. Sopaheluwakan
 29. Sopamena
 30. Tehupaly
 31. Tutuhatunewa
 32. Uktolseja
 33. Tuamulya
 34. Pelupessy
 35. Sahupala
 1. Holle
 2. Kaplale
 3. Matauseya
 4. Wattiheluw
 5. Pattiiha
 6. Picalouhata
 7. Pattisahusiwa[29]
 8. Pelupessy
 9. Saimima[13]
 10. Salatalohy
 11. Sanaky
 12. Sopaheluwakan
 13. Patty
 14. Sahupala
 15. Papulua
 16. Sopamena
 17. Oktoseja
 18. Pattykamarobo
 19. Sangaji
 20. Saumena
 21. Tuhepaly
 1. Kaitjil[30]
 2. Kaicili[30]
 3. Kaicily
 4. Leuwol
 5. Limaheluw[30]
 6. Limahelu
 7. Lokopessy[30]
 8. Matakena[30]
 9. Nanuwasa[30]
 10. Nustan[30]
 11. Pakalesia[30]
 12. Paliama[30]
 13. Pattileka[30]
 14. Pattilekasapija[30]
 15. Pattipeiluhu[30]
 16. Peilokonon[30]
 17. Pietersz[30]
 18. Polhaupessy[30]
 19. Pollatu[30]
 20. Sahanaya[30]
 21. Sahetapy
 22. Sahusilawane[30]
 23. Sapija[30]
 24. Sasabone[30]
 25. Siahaya
 26. Siwalette[30]
 27. Sopacua
 28. Supusepa[30]
 29. Taberima
 30. Tanalepy[30]
 31. Taribuka[30]
 32. Tatipikalawan[30]
 33. Tehumana[30]
 34. Tehusyarana[30]
 35. Telupatawala[30]
 36. Tolmolya[30]
 37. Hengst
 38. Pattiwael van Westerloo
 • Matarumah Maatita Tomanusa

Berikut adalah matarumah di Ullath yang namanya tertulis pada tiang-tiang baileo-nya.[31][32]

 1. Hakamoly
 2. Latul (Latumutuane)
 3. Lawalata
 4. Lekasila
 5. Lilihua
 6. Litaay
 7. Lusikooy
 8. Maail
 9. Manukiley
 10. Nikijuluw (Latu Nekaulu)
 11. Pattipeilohy (Salayakepatty)
 12. Patty (Pattimanawae)
 13. Pical
 14. Sahetapy
 15. Sapulette
 16. Siwabessy (Pesisamalo)
 17. Soulisabessy
 18. Supusepa
 19. Telehala (Parinusalatu)
 20. Toisuta (Lilihuapelu)
 21. Toumahuw (Newotolu)
 22. Tulalesia
 • Matarumah pendatang
 1. Ahuluheluw
 2. Latuharhary
 3. Latumaerissa
 4. Latumahina
 5. Latumalea
 6. Loupatty
 7. Lumalesil
 8. Manuhutu
 9. Manuputty
 10. Matheos
 11. Matulessy
 12. Molle
 13. Paaijs
 14. Parinusa
 15. Pattirua
 16. Picauli
 17. Pieter
 18. Siahaya
 1. Latumahina
 2. Sopamena
 3. Lawalata
 4. Luhukay
 5. Mayaut
 6. Sahusilawane
 7. Siahaya
 8. Tomasoa
 9. Lessil
 10. Patty
 11. Pattiwael
 12. Tuapattinaya
 13. Pattinama
 14. Mairuhu
 15. Luturmas
 16. Pattinasarany
 17. Louhenapessy
 18. Sahetapy
 19. Papilaya
 20. Leatemia
 21. Souisa
 22. Sohilait
 23. Yacob
 24. Lewerissa
 25. Puturuhu
 26. Lekatompessy
 27. Loupatty
 28. Barens
 29. Makaluy
 1. Titawanno
 2. Pirsouw
 3. Laturette
 4. Nindatu
 5. Kukupessy
 6. Manupassa
 7. Kikalessy
 8. Sulilatu
 9. Sulipatty
 10. Pattirua
 11. Latusia
 12. Lewaru
 13. Manuputty
 14. Mandaku
 15. Sapasuru
 16. Sepalatu
 1. Dokolamo
 2. Ngidiho
 3. Siboto
 4. Tilar
 5. Mandang
 6. Hermanses
 7. Tomagola
 8. Bantaeng
 9. Minangkabau
 10. Rumahtiga
 11. Wawoni
 12. Cikoang
 13. Umagap
 14. Umasugi
 15. Soamole
 16. Duwila
 17. Makatita
 18. Lesilawang
 19. Rumuar
 20. Lolialang
 21. Kasturian
 22. Heluth
 23. Wainda
 • Soa Lessy
 1. Hallatu
 2. Hallatu Kilang
 3. Latarisa
 4. Titaley
 5. Sangaji
 • Soa Loko
 1. Tupamahu
 2. Pelletimu
 3. Latuny
 4. Wattimena
 5. Lokollo
 6. Lernaya
 7. Sopacua
 8. Topsela
 9. Hinsouw
 10. Talainta
 11. Burnama
 12. Soparue
 13. Tahapary
 • Soa Latu
 1. Wattimury
 2. Lasamahu
 3. Sopacuaperu
 4. Mainassy
 5. Tahalele
 6. Talarima
 • Soa Nopu
 1. Kakiay
 2. Sahalessy
 3. Lewenusa
 4. Lesiputty
 5. Sahakay
 • Soa Ety
 1. Tuhuteru
 2. Tuhuteru teung Surikamba
 3. Tuhuteru teung Tumbilanga
 4. Laturake
 5. Nunuela
 6. Kunuela
 7. Pelapory
 • Soa Na'ani
 1. Husemahu
 2. Loupatan
 3. Mulihatu
 4. Nahumata
 5. Poipessy
 6. Salasela
 7. Sombalatu (Na'ani)
 8. Tamalene
 9. Tambipessy
 10. Tipaheuw
 • Soa Nuru Huhuni
 1. Loupary
 2. Ninilouw
 3. Nurlette
 4. Sombalatu
 5. Toramahu
 • Soa Nuru Naini
 1. Hitimala
 2. Lukaraja
 3. Mahelatu
 4. Tamarele
 5. Tombalissa
 6. Tuheitu teuno Pasanehu
 7. Tuheitu teuno Salyure
 • Soa Ola
 1. Nanilette
 2. Palirone
 3. Sahitumbi
 4. Salekota
 5. Titalouw
 6. Tohalisa
 1. Hutuely
 2. Kuhuela
 3. Latulette
 4. Limawael
 5. Nusaaly
 6. Nusale
 7. Titalouw
 8. Nahusuly
 1. Waelaruno
 2. Maatoke
 3. Salawono
 1. Seipala
 2. Tuhuteru
 3. Kalibonso
 4. Metiary/Metiarij
 5. Pelapory
 6. Surilatu
 7. Titawano
 8. Tupasouw
 • Soa Perio
 1. Hehanussa
 2. Wattimena
 3. Sallatalohi
 4. Wael
 • Soa Riaullo
 1. Lussy
 2. Unupu
 3. Taruna
 4. Kayare
 5. Lepenuhu
 6. Sero
 7. Ohorella
 • Soa Makairio
 1. Tubaka
 2. Kokino
 3. Tukan
 4. Toule
 5. Wakanno
 6. Samallo
 7. Amanoupunyo
 8. Huwawaiputih
 9. Sabre
 1. Ruspanah
 2. Taniwel
 3. Rumahlatu
 4. Akollo
 5. Rumaela
 6. Niak
 7. Paunussa
 8. Leirissa
 9. Natten
 1. Kakisina
 2. Kasturian
 3. Kermite
 4. Kuhupapuw
 5. Kuhuwael
 6. Lasatira
 7. Louhatapessy
 8. Manait
 9. Manintamahatu
 10. Mantouw
 11. Manuputty
 12. Matanassy
 13. Matenahoru
 14. Pattiserlihuan
 15. Pattirousamal
 16. Pesireron
 17. Puttileihalat
 18. Riry
 19. Rutumalessy
 20. Seimahuira
 21. Seipattiratu
 22. Seipattiseun
 23. Souhuken
 24. Suripatty
 25. Tamaelasapal
 1. Haumasse/Heumassej
 2. Kainama
 3. Maruwela
 4. Matenahoru
 5. Pariama
 6. Pattinama
 7. Pentury
 8. Pocerattu
 9. Putirulan
 10. Puttileihalat
 11. Sahetapy
 12. Sapia/Sapija
 13. Talapessy
 14. Tamaela
 15. Tauran
 16. Tomatala
 17. Tuaputtimain
 18. Tuhehay
 19. Tupanwael
 20. Tuparia
 21. Tupessy
 22. Tureay
 23. Terinate
 1. Berasa
 2. Lilimau
 1. Assel
 2. Kaisuku
 3. Lohy
 4. Pulu
 5. Tomalima
 6. Sitania
 1. Asomate
 2. Lumakutile
 3. Lumanuele
 4. Limehuwey
 5. Maatoke
 6. Patalatu
 7. Patamanue
 8. Sapulette (kadang dieja sebagai Sapulete)
 9. Makatita
 10. Salakory
 11. Souhaly
 12. Soplatu
 13. Tutupary
 14. Masihuwey
 15. Tenine
 16. Rumpuin
 17. Samasal
 18. Taniwel
 19. Waelauruw
 20. Soakalune
 21. Maruanaya
 22. Maulani
 23. Atihuta
 24. Wattimena (kadang dieja sebagai Watimena
 25. Palijama (kadang dieja sebagai Paliama)
 26. Ritiau
 27. Sembor
 28. Suala
 29. Tamala
 30. Tomasoa
 1. Hurry
 2. Kamama
 3. Leipary
 4. Matoke
 5. Nahatue
 6. Peirisa
 7. Pia
 8. Sopalan
 9. Soumory
 10. Sounawe
 1. Lekahana
 2. Manutu
 3. Maoki
 1. Akerina
 2. Akyuwen
 3. Atapary
 4. Corputty
 5. Halapiry
 6. Kakerissa
 7. Salawaney
 8. Siauta (kadang dieja sebagai Syauta)
 9. Sopacua
 10. Tuasuun
 11. Wairata
 12. Meruwella
 1. Latarissa
 2. Lewenussa
 3. Wattimena
 4. Nusalelu
 5. Soumory
 6. Polatu
 7. Salaputa
 8. Alaydrus
 9. Alhamid
 10. Elwar
 11. Elwarin
 1. Amahoru
 2. Hatalea
 3. Kumkelo
 4. Kuniyo
 5. Latue
 6. Lessy
 7. Namasela
 8. Namma
 9. Mahua
 10. Selano
 11. Soloto
 12. Sopalatu
 13. Tihurua
 14. Wakano
 15. Wasolo
 16. Wenno
 1. Kasale
 2. Rumamina
 3. Rumarihu
 4. Saparuane
 5. Matulessy
 6. Tipiary
 7. Laale
 8. Laulu
 9. Rumahloine
 10. Kasimilale
 11. Picasouw
 1. Akohilo
 2. Hattan
 3. Kewalessy
 4. Pakalessy
 5. Lulukay
 6. Mahu
 7. Nusalelu
 8. Pauwae
 9. Peikua
 10. Samallo
 11. Selano
 12. Susurito
 13. Tomagola
 14. kolalina
 15. Waelissa
 16. Wellete
 17. Lessy
 18. Selehulano
 19. Italilino
 20. Ohello
 21. Waleuru
 22. Marahena
 23. Solowen
 24. Malikito
 25. Wakano
 26. Lahaalo
 27. Lata'ina
 28. Sahulauw
 29. Gimalaha
 30. Thie
 31. Amahoru
 32. Ilelapotuwa
 33. Sourete
 1. Lailosa
 2. Mahali
 3. Lohi
 4. Matoke
 1. Lussy/Lussij/Loessij
 2. Tubaka/Toebaca
 3. Hehanussa
 4. Wakanno
 5. Wattimena
 6. Samallo
 7. Ohorella
 8. Kolalo
 9. Lelangwayang
 10. Manuputty/Manuputtij
 11. Jumat/Djoemat
 12. Jumad
 13. Toisutta
 14. Sastro
 15. Djakarija
 16. Said
 17. Kila
 18. Galela
 19. Latoge
 20. Mukadar
 21. Esomar/Asomer
 22. Rumasilan/Roemeselan
 23. Touwely
 24. Lokollo
 1. Patty
 2. Mussa
 3. Sosal
 4. Riring
 5. Ukratalo
 6. Pattimura
 7. Tupamahu
 8. Loporuhu
 9. Wattimury
 10. Wenno
 11. Mahubessy
 12. Samallo
 13. Kakiay
 14. Hatala
 15. Wakano
 16. Tella
 17. Hataul
 18. Parihua

Karlutu Kara

sunting
 1. Rumamelette
 2. Soakalune
 3. Maahaly
 4. Latukarlutu
 5. Aliputty
 6. Rotasow
 7. Tuaewa
 8. Ayal
 9. Nahusona
 10. Nilapancuran
 11. Erbabley
 12. Liule
 13. Siahaya
 14. Manuhuttu
 15. Huwae
 16. Latue
 17. Karmite
 18. Latusuay
 19. Lessy
 20. Luanmassa
 21. Kilanmassa
 22. Latuherlau
 23. Sekerone
 24. Sapulette
 25. Ruimassa
 26. Hulupaa
 27. Talaksoru
 28. Kelmaskosu
 29. Titawono
 30. Sopahelewakan
 31. Mozes
 32. Yapiluway
 33. Rumawatine
 34. Noya
 35. Parera
 36. Lethulur
 37. Elkel

Warasiwa

sunting
 1. Latutuaparaya
 2. Pulatu
 3. Rumahuru
 4. Walakuti
 5. Samale
 6. Latuwemale
 7. Lumatayalane
 8. Rumaselite
 9. Latulusia
 10. Solehuwei
 11. Pangkaya
 12. Yaniate
 13. Matasilia
 14. Rumakutile
 1. Silaya
 2. Kamelane
 3. Salimala
 4. Kamanitu
 5. Maalalu
 6. Kouwe
 7. Lumapelumei
 8. Yakalemei
 9. Sinia
 10. Oita
 11. Kalaimena
 12. Lumalai
 13. Manakuti
 14. Elake
 15. Mananue
 16. Limehuwei
 17. Wanuele
 18. Kapite
 19. Lesiela
 20. Maitale

Fam yang berasal dari luar Maluku Tengah

sunting

Daftar ini memuat nama-nam fam (marga) Ambon yang mengklaim bahwa nenek moyang mereka berasal dari luar daerah Maluku Tengah.

 • Amahoru (bermukim di Negeri Iha), terlebih dahulu singgah di Buton dan Banda.[5]
 • Samalo (bermukim di Negeri Iha)[5]
 • Olong (bermukim di Negeri Hila)[13]
 • Rumaratu/Roemeratoe (bermukim di Negeri Hila)
 • Lating (bermukim di Negeri Hila)[5]
 • Galela (bermukim di Negeri Hualoy dan di Pulau Buru tepatnya di Negeri Ubung, Negeri Waelapia dan Negeri Waimangit)
 • Nussy (bermukim di Negeri Lilibooi)[5]
 • Seimahuira (bermukim di Negeri Kaibobo)[5]
 • Tulaseket (bermukim di Negeri Lilibooi)[5]
 • Siwalete (bermukim di Negeri Allang), terlebih dahulu singgah di Pulau Bacan.[5]
 • Tuhusula (bermukim di Negeri Latuhalat), terlebih dahulu singgah di Pulau Manipa.[5]
 • Manuhutu (bermukim di Negeri Haria), terlebih dahulu singgah di Kepulauan Banda.[5]
 • Marsaoly (bermukim di Negeri Waelapia, Pulau Buru)
 • Waelisa (bermukim di Negeri Tamilouw)[5]
 • Usmany (bermukim di Negeri Aboru)

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
 1. ^ a b c d e Handoko, Wuri "Perkembangan Islam di Pulau Ambalau: Kajian Atas Data Arkeologis dan Tradisi Makam Islam Berundak" pp. 25-34 from KAPATA Arkeologi, Volume 8, Nomor # 1, Juli 2012, p. 27.
 2. ^ Handoko, Wuri "Perkembangan Islam di Pulau Ambalau: Kajian Atas Data Arkeologis dan Tradisi Makam Islam Berundak" pp. 25-34 from KAPATA Arkeologi, Volume 8, Nomor # 1, Juli 2012, p. 27 dan 30.
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Pieris, John (2004). Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban, Analisis Kritis Aspek: Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Keamanan, Edisi I. Yayasan Obor Indonesia. hlm. 203. 
 4. ^ Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 499. 
 5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 476. 
 6. ^ Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 498. 
 7. ^ Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 500. 
 8. ^ Herin, Frans Pati (4 Mei 2015). "Ironi Desa Ema, Desa Kelahiran J Leimena yang Kini Masih Terbelakang". Kompas.com. Diakses tanggal 7 Mei 2015. 
 9. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 494. 
 10. ^ Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 510. 
 11. ^ Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 503. 
 12. ^ a b Leurima, Abdullah (14 Mei 2021). "Masyarakat Abubu dan Hatusua Bangga Berlebaran di Tengah Tengah". RRI. Diakses tanggal 8 Mei 2022. 
 13. ^ a b c d e f Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 477. 
 14. ^ Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 507. 
 15. ^ a b c d e f g h i j Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Bartels 2016 476
 16. ^ a b Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 497. 
 17. ^ a b c d e f g h i j k l Kadek Wiweka, Titus Indrajaya, Suci Sandi Wachyuni, Putu Pramania Adnyana, Anastasia Enike Hanorsian 2019, hlm. 5.
 18. ^ a b c Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 501. 
 19. ^ a b c "Gunter de Soysa Resmi Jabat Raja Negeri Nusaniwe". Siwalimanews.com. 1 September 2020. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
 20. ^ a b c "Raja de Soyza Tak Punya Tiang Soa di Baileu Negeri Nusaniwe". Spektrumonline.com. 20 Oktober 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-07. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
 21. ^ a b c d Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid I: Kebudayaan. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 193. ISBN 9786024241506. 
 22. ^ a b c d e f g Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 475. 
 23. ^ Manilet-Ohorella, G. A. (1983). Leirissa, R. Z.; Sjafei, Suwadji; Kartadarmadja, M. Soenjata, ed. Wim J. Latumeten: Hasil Karya dan Pengabdiannya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Invetarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. hlm. 5. 
 24. ^ Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 487. 
 25. ^ a b Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 485. 
 26. ^ a b c Bartels, Dieter (2017). Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, Jilid II: Sejarah. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). hlm. 506. 
 27. ^ Lalopua, Yola Permani & Rachel Iwamony "Teologi Pela: Studi Teologi Kontekstual di Negeri Abubu dan Negeri Tengah-Tengah" pp. 74-85 from Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama, Volume 1, Nomor # 1, 2019, p. 80.
 28. ^ Pieris, John (2004). Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban, Analisis Kritis Aspek: Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Keamanan, Edisi I. Yayasan Obor Indonesia. hlm. 203. 
 29. ^ Burhani, Ruslan (26 Maret 2011). "Raja Bali Hadiri Pelantikan Raja Sirisori Islam". Antaranews.com. Diakses tanggal 8 Mei 2022. 
 30. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac Wattimena, Lukas "Pengelompokan Masyarakat Negeri Tuhaha, Pulau Saparua, Maluku Tengah" pp. 81-88 from KAPATA Arkeologi, Volume 9, Nomor # 2, 2013, p. 87.
 31. ^ T. JA. Uneputty, Usman Thalib, M. Nanlohy, B. Berhitu, A. Batkunda 1985, hlm. 175.
 32. ^ Rosmin Tutupoho 1991, hlm. 22.

Daftar pustaka

sunting

Monograf

sunting
 • Rosmin Tutupoho (1991). Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Maluku. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya. hlm. 22, 53. 

Jurnal

sunting