Huruf Å memiliki berbagai cara pengucapan dalam abjad Swedia, Finlandia (meskipun tidak ada kata dalam bahasa Finlandia yang memiliki huruf å), Denmark, Norwegia, Frisia Utara, Jawa, Walloon, Chamorro, dan Istro-Rumania. Abjad lain yang menggunakan huruf ini meliputi Sami Lule, Sami Skolt, dan Sami Selatan.

Åå
Åå

Å sering disebut sebagai sebuah A dengan lingkaran/cincin, mengartikan lingkaran/cincin ini sebagai tanda diakritik. Namun, dalam bahasa yang menggunakannya, lingkaran ini tidak dianggap sebagai diakritik tetapi bagian dari huruf. Berkembang sebagai bentuk semi-ligatur A dengan a lebih kecil di atasnya untuk mengartikan a panjang, sama dengan tanda umlaut ¨ yang berasal dari e kecil yang ditulis di atas huruf.

Bahasa Jawa menggunakan å (a cincin), menunjukkan vokal bulat setengah terbuka belakang ⟨ɔ⟩ bersama dengan ó (o aksen tirus).

Bagi bahasa yang tidak menggunakan dalam abjadnya, huruf ini dikenal sebagai simbol Ångström.

Catatan

sunting
  • Pettersson, Gertrud (1996), Svenska språket under sjuhundra år: en historia om svenskan och dess utforskande, Lund: Studentlitteratur, ISBN 91-44-48221-3

Pranala luar

sunting


Alfabet Latin standar ISO
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Huruf A dengan diakritik
Áá Àà Ăă Ắắ Ằằ Ẵẵ Ẳẳ Ââ Ấấ Ầầ Ẫẫ Ẩẩ Ǎǎ Åå Ǻǻ Ää Ǟǟ Ãã Ȧȧ Ǡǡ Ąą Āā Ảả Ȁȁ Ȃȃ Ạạ
Ặặ Ậậ Ḁḁ Ⱥⱥ Ɐɐ Ɑɑ
Huruf dengan tanda cincin ( ◌̊ ◌̥ )
Åå Ůů W̊ẘ Y̊ẙ