Iliad atau Ilias dan Odisseia merupakan dua puisi wiracarita (epos) utama Yunani yang dikatakan ditulis oleh Homeros, seorang penyair buta.

Illiad merupakan sebuah karya yang menceritakan tentang siasat Akhilles dalam Perang Troya sehingga dapat mengalahkan Troya.