Yokhebed (bahasa Ibrani: יוֹכֶבֶד,יוֹכָבֶד‎, Yoḫéved, Yoḫáved, Yôḵéḇeḏ, Yôḵāḇeḏ, artinya "Yahweh adalah kemuliaan"; bahasa Inggris: Jochebed; dalam Islam disebut Yukabid يوكابد) adalah putri Lewi[1] dan ibu dari Miryam, Harun dan Musa, menurut catatan Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Alkitab Kristen. Suaminya, yang juga keponakannya, adalah Amram bin Kehat bin Lewi.[2] Menurut legenda Yahudi, Yokhebed dikuburkan di "Makam Matriarkh", di Tiberias.

Kelahiran Musa

sunting

Catatan mengenai Yokhebed terutama berhubungan dengan kelahiran Musa, di dalam kitab kedua Taurat, yaitu Kitab Keluaran 2:1–10. Ia hidup pada zaman Israel diperbudak di Mesir. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, untuk membunuh bayi yang baru lahir jika anak laki-laki. Ketika Yokhebed melahirkan Musa, dilihatnya bahwa anak itu cantik, sehingga disembunyikannya tiga bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil; kakaknya perempuan (Miryam) berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat, apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah puteri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata: "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada puteri Firaun: "Akan kupanggilkah bagi tuan puteri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan puteri?" Sahut puteri Firaun kepadanya: "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah puteri Firaun kepada ibu itu: "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada puteri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya: "Karena aku telah menariknya dari air." Kelak Musa memimpin bangsa Israel ke luar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan.

Hubungan dengan Amram

sunting

Menurut Kitab Bilangan, Yokhebed dilahirkan ketika Lewi sudah ada di Mesir.[1] Di Kitab Keluaran dicatat bahwa Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi isterinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya.[3] Kelak pernikahan dalam hubungan keluarga semacam ini dilarang di hukum Taurat.[4] Sejumlah naskah bahasa Yunani dan Latin dari Septuaginta menulis bahwa Yokhebed adalah saudara sepupu ayah Amram dan ada juga yang menulisnya sebagai saudara sepupu Amram.[5] Dalam kitab apokrif Testament of Levi ditulis bahwa Yokhebed lahir ketika Lewi, ayahnya, berusia 64 tahun.

Silsilah

sunting

Menurut catatan Alkitab, silsilah keluarga Yokhebed adalah sebagai berikut:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lewi
 
istri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerson
 
Kehat
 
Merari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 putra
 
 
 
 
 
 
2 putra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yokhebed
 
Amram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yizhar
 
Hebron
 
Uziel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miryam
 
Harun
 
Zipora
 
Musa
 
wanita Kush
 
3 putra
 
 
 
 
 
3 putra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadab
 
 
 
 
Gersom
 
Eliezer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abihu
 
 
 
 
Sebuel
 
Rehabya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleazar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itamar
 
 
 
 
Pinehas
 


Dalam Al Qur'an tercatat riwayat Musa, meskipun ada perbedaan dengan cerita Alkitab, antara lain: usaha ibunya menyelamatkan bayi Musa, penyeberangan Laut Merah, semak yang terbakar, dan Sepuluh Perintah Tuhan.[6] Nama ibu Musa tidak disebutkan.

Referensi

sunting
  1. ^ a b Bilangan 26:59
  2. ^ Keluaran 6:20
  3. ^ Keluaran 6:20
  4. ^ Imamat 18:12
  5. ^ Exodus 6:16–20, LXX
  6. ^ Roraback, Amanda (2004). Islam in a Nutshell. Enisen Publishing. hlm. 27.