Yizhar (bahasa Ibrani: יִצְהָר, Modern Yits'har Tiberias Yiṣhār ; "yang memercikkan minyak";[1] bahasa Inggris: Izhar) adalah putra Kehat dan cucu Lewi,[2] menurut catatan Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Alkitab Kristen. Yizhar adalah saudara Amram, sehingga merupakan paman dari Miryam, Harun dan Musa.

Keturunan sunting

Yizhar mempunyai 3 putra: Korah, Nefeg dan Zikhri.[3]

Garis keturunan Yizhar melalui Korah ialah: Aminadab (=Yizhar), Korah, Asir, Tahat, Uriel, Uzia, Saul.[4]

  • Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot.[5]
  • Garis keturunan Ahimot ialah: Elkana, Zofai, Nahat, Eliab, Yeroham, Elkana (ayah Samuel).[6]
  • Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung dan anak yang kedua ialah Abia.[7]

Silsilah Yizhar ke Heman, penyanyi Kemah Suci pada zaman Daud ialah: Yizhar, Korah, Ebyasaf, Asir, Tahat, Zefanya (=Uriel?), Azaria (=Uzia?), Yoel (=Saul?), Elkana, Amasai, Mahat (=Ahimot?), Elkana, Zuf (=Zofai?), Toah (=Nahat?), Eliel (=Eliab?), Yeroham, Elkana, Samuel, Yoel, Heman.[8]

  • Korah, putra Yizhar, mempunyai 3 putra: Asir, Elkana dan Abiasaf.[9]

Korah beserta seluruh keluarganya binasa ditelan bumi di gunung Sinai ketika memberontak terhadap pimpinan Musa dan Harun.[10], tetapi rupanya ada anak Abiasaf (=Ebyasaf) yang terluput dan menjadi kakek moyang nabi Samuel.[11]

Silsilah sunting

Menurut catatan Alkitab, silsilah keluarga Yizhar adalah sebagai berikut:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lewi
 
istri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerson
 
Kehat
 
Merari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 putra
 
 
 
 
 
 
2 putra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yokhebed
 
Amram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yizhar
 
Hebron
 
Uziel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miryam
 
Harun
 
Zipora
 
Musa
 
wanita Kush
 
3 putra
 
 
 
 
 
3 putra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadab
 
 
 
 
Gersom
 
Eliezer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abihu
 
 
 
 
Sebuel
 
Rehabya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleazar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itamar
 
 
 
 
Pinehas
 

Referensi sunting

Lihat pula sunting