Sokho (ejaan alternatif: Sokhoh, Sochoh, Soco, Sokoh, bahasa Ibrani: שוכה,שוכו,שכה) adalah nama dua kota kuno yang berada dalam teritori Kerajaan Yehuda, dan keduanya sekarang merupakan reruntuhan.

Salah satu dari dua kota ini merupakan reruntuhan kembar yang dikenal sebagai Khirbet Shuwaikah Fauka dan Tahta (Upper and Lower Shuwaikah), 6 km sebelah barat daya Eshtamoa di distrik bukit Hebron (Yosua 15:48). Reruntuhan lain lebih popular, terletak di atas bukit dengan pemandangan Lembah Ela antara Adulam dan Azeka (Yosua 15:35).

Alkitab juga mencatat kota Sokho lain di daerah Hefer di Sharon (1 Raja–raja 4:10).

Catatan Alkitab Sunting

Inilah milik pusaka suku bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku bani Yehuda ... (Yosua 15:20,21)
...Yarmut, Adulam, Sokho, Azeka,... (Yosua 15:35)
...Lagi di Pegunungan: Samir, Yatir, Sokho,... (Yosua 15:48)
Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang; mereka berkumpul di Sokho yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Sokho dan Azeka di Efes-Damim. (1 Samuel 17:1)
Ben-Hesed di Arubot; wilayahnya ialah Sokho dan seluruh tanah Hefer;[1]
Isteri Mered, perempuan Yehuda itu, melahirkan Yered, bapa Gedor, dan Heber, bapa Sokho, dan Yekutiel, bapa Zanoah.
Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda...Bet-Zur, Sokho, Adulam,[2]
Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di Daerah Bukit dan di Tanah Negeb Yehuda. Merekapun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Sokho dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu.[3]

Lihat pula Sunting

Referensi Sunting

Pranala luar Sunting