Yosua 15 (disingkat Yos 15) adalah pasal kelima belas Kitab Yosua dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen yang memuat riwayat Yosua dalam memimpin orang Israel menduduki tanah Kanaan.[1] Pasal ini berisi catatan mengenai pembagian tanah Kanaan kepada suku Yehuda dan Kaleb bin Yefune.[2]

Yosua 15
Kitab Yosua lengkap pada Kodeks Leningrad, dibuat tahun 1008.
KitabKitab Yosua
KategoriNevi'im
Bagian Alkitab KristenPerjanjian Lama
Urutan dalam
Kitab Kristen
6
 
Pembagian tanah suku-suku Israel
 • Kisah yang dicatat di pasal ini terjadi setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan,[3] dan telah berperang selama 5 tahun untuk menaklukkan tanah Kanaan. Diperkirakan sekitar tahun 1400 SM.

Tempat

sunting

Struktur

sunting

Terjemahan Baru (TB) membagi pasal ini: (disertai referensi silang dengan bagian Alkitab lain):

Ayat 14

sunting
Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman dan Talmai, anak-anak Enak. (TB)[4]

Ayat 20

sunting
Inilah milik pusaka suku bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. (TB)[5]

Ayat 21

sunting
Kota-kota suku bani Yehuda yang paling ujung, dekat batas tanah Edom di Tanah Negeb, ialah Kabzeel, Eder, Yagur, (TB)[6]

Ayat 33

sunting
[Kota-kota suku Yehuda: ...] Di Daerah Bukit: Esytaol, Zora, Asna, (TB)[7]

Ayat 34

sunting
[Kota-kota suku Yehuda: ...] Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, (TB)[8]

Ayat 35

sunting
[Kota-kota suku Yehuda: ...] Yarmut, Adulam, Sokho, Azeka, (TB)[9]

Ayat 36

sunting
[Kota-kota suku Yehuda: ...] Saaraim, Aditaim, Gedera dan Gederotaim; empat belas kota dengan desa-desanya. (TB)[10]

Ayat 51

sunting
[Kota-kota suku Yehuda: ...] Gosyen, Holon dan Gilo; sebelas kota dengan desa-desanya; (TB)[11]
 • Gilo adalah kota kediaman Ahitofel seorang penasihat Daud yang kemudian memihak kepada Absalom ketika memberontak terhadap Daud.[12] Ahitofel, adalah seorang bijak. Nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah; demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom.[13] Eliam putra Ahitofel[14] mempunyai putri, Batsyeba,[15] yaitu istri Uria orang Het yang diambil oleh Daud menjadi istrinya dengan cara keji.[16] Eliam dan Uria termasuk ke dalam 37 pahlawan Daud yang paling terkemuka.[17]

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
 1. ^ W.S. LaSor, D.A. Hubbard & F.W. Bush. Pengantar Perjanjian Lama 1. Diterjemahkan oleh Werner Tan dkk. Jakarta:BPK Gunung Mulia. 2008. ISBN 979-415-815-1, 9789794158159
 2. ^ J. Blommendaal. Pengantar kepada perjanjian lama. Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1983. ISBN 979-415-385-0, 9789794153857
 3. ^ a b Yosua 4:19
 4. ^ Yosua 15:14 - Sabda.org
 5. ^ Yosua 15:20 - Sabda.org
 6. ^ Yosua 15:21 - Sabda.org
 7. ^ Yosua 15:33 - Sabda.org
 8. ^ Yosua 15:34 - Sabda.org
 9. ^ Yosua 15:35 - Sabda.org
 10. ^ Yosua 15:36 - Sabda.org
 11. ^ Yosua 15:51 - Sabda.org
 12. ^ 2 Samuel 15:12
 13. ^ 2 Samuel 16:23
 14. ^ 2 Samuel 23:34
 15. ^ 1 Tawarikh 3:5
 16. ^ 2 Samuel 11:1–27
 17. ^ 2 Samuel 23:8–39

Pranala luar

sunting