Perak Hilir

distrik di Malaysia

Perak Hilir adalah sebuah daerah yang terletak di bagian selatan Negara Bagian Perak, Malaysia. Dia berbatasan dengan Sungai Bernam dan Sabak Bernam, Selangor di sebelah selatan dan Selat Melaka di sebelah barat. Dia juga berbatasan dengan daerah-daerah Batang Padang di sebelah timur dan batas-batas Perak Tengah dan Manjung di sebelah utara dan barat lautnya. Perak Hilir meliputi kawasan seluas ±166.306 ha yaitu keenam dari segi luas kawasan daerah dalam Negara Bagian Perak dan terbagi atas sembilan distrik.

Perak Hilir terletak di Negara Bagian Perak

Luas tanah yang diusahakan untuk pertanian ialah seluas 127.000 ha yang merupakan 77% dari keseluruhan luas kawasan Daerah Hilir Perak. Dari luas kawasan tersebut, seluas 75.600 ha atau 59,5% adalah kepunyaan perumahan sedangkan 51.400 ha adalah kepunyaan pekebun kecil.

Daerah Hilir Perak merupakan kawasan terbesar yang ditanam dengan kelapa sawit dan kelapa yaitu masing-masing 65,5%, 15,2% dan kelapa kelapa seluas 8%. Pada tahun 1991, Daerah Hilir Perak mempunyai sebanyak 203.020 penduduk tetapi sensus 2000 menunjukkan bahawa penduduk Hilir Perak telah kurang sebanyak 5.941 iaitu 196.098. Ini mungkin disebabkan berlakunya penghijrahan keluar dari daerah untuk mencari kerja. Terdapat di dalam daerah sendiri, kampung yang mempunyai peluang pekerjaan seperti Mukim Durian Sebatang, Hutan Melintang dan Changkat Jong mengalami pertambahan penduduk sebanyak 25% terdapat di kawasan kota sementara 75% tinggal di luar kota.

Administrasi sunting

Pusat administrasi Daerah Hilir Perak bertempat di kota Teluk Intan dengan mempunyai sebanyak lebih kurang 50 kantor pemerintahan dan berundang-undang yang beranggotakan lebih kurang 7.500 orang pembantu.

Kantor Daerah dan Tanah Hilir Perak merupakan nadi pusat administrasi daerah yang bertanggung jawab keseluruhannya dalam hal-hal administrasi daerah, perayaan-perayaan resmi, perancangan dan penyelarasan proyek-proyek pembangunan, pelaksanaan pembangunan luar bandar dan otoritas undang-undang dan peraturan tanah.

Administrator utama daerah adalah pegawai daerah merangkap Yang Dipertua Majlis Daerah Hilir Perak (MDHP) yang menyelaraskan perancangan, pengesanan dan pelaksanaan proyek-proyek bagi keseluruhan daerah. Ia dibantu oleh Ketua-Ketua Penolong Pegawai Daerah Pembangunan dan Tanah dan Penolong-Penolong Pegawai di Pejabat Daerah dan Tanah. Bagi di MDHP dia dibantu oleh Sekretaris Majlis. Ia juga adalah Pengurus Komite Keselamatan Daerah untuk memastikan masyarakat dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Ia juga dibantu oleh Ketua Polisi Daerah dan Sekretaris Keselamatan Daerah.