Istilah pencipta lagu, kadang diucapkan sebagai komponis artinya seseorang yang menghasilkan ciptaan lagu, dibedakan dengan penyair yang membuat syair. Hal ini sering dijumpai dalam sebuah lagu.