Onn Jaafar

Dato Onn Jaafar (12 Februari 1895 – 19 Januari 1962) merupakan pendiri Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (United Malays National Organisation atau (UMNO)). Ia merupakan seorang kerabat kerajaan Johor dan pegawai daerah dalam dinas administrasi kolonial, sebelum berhenti karena membantah dasar Inggris.

Datuk Onn meletakkan jabatannya dalam UMNO pada tahun 1951 akibat perbedaan pendapat mengenai penyertaan warga non-Melayu dalam politik negara.

Dato Onn Jaafar mendirikan rumah tangga bersama Datin Halimah Hussein, dan salah seorang anak mereka ialah Almarhum Tun Hussein bin Dato' Onn, Perdana Menteri Malaysia ke-3.