Nguyễn Thủ Tiệp

Nguyễn Thủ Tiệp (Hán tự: 阮守捷, 908–967) merupakan seorang panglima perang dari Vietnam selama era Dua Belas Panglima Perang.

Dua Belas Panglima perang

Tiệp adalah cucu Nguyễn Hãng, seorang jenderal asal Tiongkok. Tiệp memiliki kakanda Nguyễn Khoan dan adik laki-laki Nguyễn Siêu, keduanya adalah panglima perang.[1]

Tiệp memegang Tiên Du (Distrik Tiên Du modern, Provinsi Bac Ninh). Dia meyebut dirinya sendiri Nguyễn Lệnh Công (阮令公)[2][3] dan kemudian berubah menjadi Vũ Ninh vương (武寧王).

Ia dikalahkan oleh Đinh Bộ Lĩnh pada tahun 967.

ReferensiSunting

  1. ^ Nguyễn Bạt Tụy 1954: Tên người Việt Nam. - In trong: tập kỷ yếu hội Khuyến Học Việt Nam, Sài Gòn, tr49-50.
  2. ^ Việt Nam sử lược, Quyển 1, Phần 3, Chương 1
  3. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, Peripheral Records vol. 5