Nguyễn Khoan

Nguyễn Khoan (Hán tự: 阮寬, 906–967) merupakan seorang panglima perang dari Vietnam selama era Dua Belas Panglima Perang.

Dua Belas Panglima Perang

Khoan adalah cucu Nguyễn Hãng, seorang jenderal asal Tiongkok. Khoan memiliki dua adik laki-laki, Nguyễn Thủ Tiệp dan Nguyễn Siêu, keduanya adalah panglima perang.[1]

Khoan menguasai Tam Đái (Distrik Yên Lạc modern, Provinsi Vinh Phuc), dan yang menyebut dirinya sendiri Nguyễn Thái Bình (阮太平).[2][3] Kemudian, ia dikalahkan oleh Đinh Bộ Lĩnh.

ReferensiSunting

  1. ^ Nguyễn Bạt Tụy 1954: Tên người Việt Nam. - In trong: tập kỷ yếu hội Khuyến Học Việt Nam, Sài Gòn, tr49-50.
  2. ^ Việt Nam sử lược, Quyển 1, Phần 3, Chương 1
  3. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, Peripheral Records vol. 5