Muhammad bin Abd al-Mu'in

Syarif Muhammad bin 'Abdul Mu'in bin 'Awn (Syarif Muhammad III)[1] (bahasa Arab: محمد بن عبد المعين بن عون, 1767 – 29 Maret 1858), adalah Syarif di Kota Makkah dari tahun 1827 hingga 1836, 1840 hingga 1851, dan 1856 hingga 1858. Beberapa selang waktu itu adalah perseteruannya dengan Syarif sebelumnya, 'Abdul Muthalib bin Ghalib dari Klan Zaid. Sebelum kemudian ia memenangkan klannya atas jabatan sebagai penguasa Makkah.

Muhammad bin Abd al-Muin, digambarkan dalam buku tahun 1848 karya William Francis Lynch

Ia berhasil menjadi Syarif (semacam jabatan Emir) atas dukungan Khedive Muhammad Ali dari Kewalirajaan Mesir.

SilsilahSunting

Muhammad bin 'Abdul Mu'in bin 'Awn bin Muhsin bin 'Abdullah bin Husain bin 'Abdullah bin Hasan bin Muhammad Abu Numay II bin Barakat II bin Muhammad bin Barakat I bin Hasan II bin 'Ali bin 'Ajlan bin Rumaitsah bin Muhammad Abu Numay I bin Hasan bin 'Ali Abu Sa'ad bin Qatadah bin Idris bin Mutha'in bin Abdul Karim bin 'Isa bin Husain bin Sulaiman bin 'Ali bin 'Abdullah bin Muhammad ats-Tsa'ir bin Musa ats-Tsani bin 'Abdullah al-Ridha bin Musa al-Jun bin 'Abdullah al-Mahd al-Kamil bin Hasan al-Mutsanna bin Hasan al-Mujtaba bin 'Ali bin Abi Thalib bin 'Abdul Muthalib al-Hasyimi al-Quraisyi.

Isteri: Shalihah binti Gharim bin Zafir bin Majdu' al-'Isbili al-Kulsumi asy-Syahri

Putera:

  1. Syarif 'Abdullah al-Kamil Pasha (memerintah 1858 - 1877), lahir 1823 dan wafat di Taif, 26 Juni 1877.
  2. Syarif 'Ali Bey, lahir 1833. ayah dari Syarif Husain (memerintah 1908 - 1916 kemudian mengklaim gelar Khalifah Islam) wafat di Istanbul, 1871.
  3. Syarif Husain Pasha (memerintah 1877 -1880).
  4. Syarif 'Awn al-Rafiq Pasha (memerintah 1882 - 1905), lahir di Mekah, Februari 1841 dan wafat di Taif, 17 Juli 1905
  5. Syarif 'Abdul Ilah Pasha (memerintah 1881 - 1882 )
  6. Syarif Sultan Bey

ReferensiSunting

  1. ^ "mecca4". www.royalark.net. Diakses tanggal 2021-08-13.