Lambda atau λάμβδα (huruf besar: Λ; huruf kecil: λ) adalah huruf kesebelas dalam alfabet Yunani. Huruf ini mempunyai nilai 30 dalam sistem angka Yunani.

Lambda
Alfabet Yunani
A Alfa N Nu
B Beta Ξ Ksi
Γ Gama O Omikron
Δ Delta Π Pi
E Epsilon R Ro
Z Zeta Σ Sigma
H Eta T Tau
Θ Teta Y Upsilon
I Iota Φ Fi
K Kapa X Khi
L Lambda Ψ Psi
M Mu Ω Omega
Huruf yang tidak dipakai lagi
F Digama San
Heta Syo
Huruf numerik
Stigma Sampi
Q Kopa

Diakritik Yunani


Dalam bidang keilmuan, simbol huruf kecil lambda λ, digunakan sebagai lambang: