Daftar kata serapan dari bahasa Arab dalam bahasa Indonesia

artikel daftar Wikimedia

Di bawah ini disajikan daftar kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia. Karena mayoritas warga Indonesia adalah muslim, maka artikel ini ditulis untuk memberi wawasan berbahasa. Berikut dengan bentuk dan ejaan aslinya.

Kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang berasal dari bahasa Arab cukup banyak, diperkirakan sekitar 2.000 - 3.000. Namun frekuensinya lumayan besar. Secara relatif jumlah ini antara 40 % - 60 %. Sebagian kata-kata Arab ini masih utuh dalam arti yang sesuai antara lafal dan maknanya, ada sebagian lagi berubah, dan banyak juga yang hasil cocoklogi.

Tak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun menyerap bebrapa kata dari bahasa Arab, bisa dilihat di: Daftar kata serapan dari bahasa Arab dalam bahasa Inggris

Lafal dan arti masih sesuai dengan aslinya sunting

 • abad, abjad, akad, abadi, abah, abdi, adat, adil, ajal, amar, amal, aljabar, almanak, asal, asli, awam, akhir, azan;akal, ahli, akibat, awal, akhir, alam, alim, aman, afdal, akhlaq,
 • bakhil, baligh, batil, barakah; bab, bakda,
 • daftar; Dewan, Dunia, derajat, dzuriyat,
 • faham, fardu, fasih, fadilah, faedah,
 • ghaib, ghibah,
 • hikmah, hayat, halal, huruf, haram, hakim, haji; hajat, hidayah, hadiah, hal, hikayat, harkat, hisab,
 • ilmu, insan;ikhlas, infaq, ijabah, ijtihad, ibadah,iklan, iblis, inkar, ikhtiar, iman, islam, imam,
 • jawab; jenis, jasad, jamak, jidar, jilid, jin,
 • Kaum, kafir, khas, khianat, khaliq, khidmat, keramat, khitan, kiamat, (al)kitab, karib, kuliah, kursi, kertas;kalam, kuat, kifarat, kubur,kadar, khusus, khabar,
 • lafaz;lisan, lazim, laknat, lemari
 • munafik, maaf, munajat, muhasabah,mujarab, mualaf, musyrik, musyawarah, markas, mistar, malaikat, mahkamah, musibah, mungkar, maut, mimbar; madzhab, mudharat, makna, manfaat, markas, makam, mi'raj, miskin, mihrab, mushibah, makmum,
 • niat, nasib, nisbah, napas;nafsu, nazar, nisab, najis,
 • pahala,
 • qiblat, qalbu, qurban,
 • rukun, ruku, ruju, rukyat, rakyat, rahmat, ridho, riwayat, rasul, rizki, rukiyah,
 • syariat, shalat; safaat, shalih, salam, surat, sahabat, syarikat, sifat, sujud, sakarat, syiar,
 • takdir, taat, tabiat, tabayun, taqwa, tertib, taklid, tamat, tabligh,
 • ulama;umur, udzur, usul, umum, umat, ustadz,
 • wajib; wuquf, wasiat,
 • yaqin, yakni, yatim,
 • ziarah, zina(h), zakat, zaman, zakar,

Lafalnya berubah, artinya tetap sunting

 • berkah, barakat, atau berkat dari kata barakah
 • buya dari kata abuya
 • derajat dari kata darajah
 • jenis dari kata jins
 • kabar dari kata khabar
 • kamera dari kata qamara
 • katulistiwa dari kata khat al-istiwa
 • lafal dari kata lafazh
 • lalim dari kata zhalim
 • makalah dari kata maqalatun
 • masalah dari kata mas-alatun
 • menara dari kata minarah
 • mungkin dari kata mumkinun
 • resmi dari kata rasmiyyun
 • soal dari kata suaalun
 • rezeki dari kata rizq
 • Sekarat dari kata sakaraat
 • Serikat dari kata syirkah
 • Nama-nama hari dalam sepekan: Ahad (belakangan jadi Minggu artinya = 1 atau hari Ahad), Senin (Isnaini = 2 atau hari Senin), Selasa (Tsulatsaa), Rabu (Arbi'aa), Kamis (Khamiis), Jumat (Jumu'ah) dan Sabtu (Sabtun)

Lafal dan arti berubah dari lafal dan arti semula sunting

 • keparat dalam bahasa Indonesia merupakan kata makian yang kira-kira bersepadan dengan kata sialan, berasal dari kata kufarat yang berarti orang kafir (jamak)
 • logat dalam bahasa Indonesia bermakna dialek atau aksen, berasal dari kata lughah yang bermakna bahasa atau aksen.
 • naskah dari kata nuskhatun yang bermakna secarik kertas.
 • perlu, berasal dari kata fardhu yang bermakna harus.
 • petuah dalam bahasa Indonesia bermakna nasihat, berasal dari kata fatwa yang bermakna pendapat hukum.
 • laskar dalam bahasa indonesia bermakna prajurit atau serdadu, berasal dari kata 'askar yang berarti sama

Lafalnya benar, artinya berubah sunting

 • ahli, dalam bahasa indonesia bermakna orang yang mempunyai kemampuan, berasal dari bahasa Arab yang bermakna luas yaitu orang yang berasal dari.
 • "kalimat" dalam bahasa Indonesia bermakna rangkaian kata-kata, berasal dari bahasa Arab yang bermakna kata.
 • siasat, juga bermakna politik dalam bahasa arab modern
Daftar isi: Atas - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Pranala luar

A sunting

 • abad (ابد abad) – 100 tahun
  • abadi (ابدي abadī) – kekal
 • ab'ad (ابعاض ab`āḍ)
 • abawi (ابوي abawī)
 • abdi (عبد `abd)
 • abdul (عبدل `abdu'l)
 • abid (عابد `ābid)
  • abidin (عابدين `ābidīn)
 • abjad (ابجد abjad) – aksara
 • abnus (ابنوس abnūs)
 • abras (ابرص abraṣ)
 • absah (افصح afṣaḥ) – sesuatu yang berlaku
 • abtar (ابتر abtar)
 • abu (ابو abū) – bapak
 • abyad (ابيض abyaḍ)
 • adab (ادب adab) – budaya, kultur
 • adad (اعداد a`dād)
 • adal (عدل `adl)
 • adalat (عدال `adāla)
 • Adan (عدن `adn) – Taman Eden, Firdaus
 • adas (عدس `adas)
 • adat (عاد `āda) – kebiasaan, tradisi
 • adawat (عداو `adāwa)
 • adib (اديب adīb)
 • adil (عادل `ādil)
 • af'al ( af`āl)
 • afdal ( afḍal)
 • afiat ( `āfiya)
 • Aflatun (افلاظون Aflāṭūn) – bentuk Arab dari nama Plato, salah seorang filsuf Yunani Kuno yang terbesar
 • afrit ( `ifrīt)
 • afwah ( afwāh)
 • aghlaf ( aghlaf) – tidak disunat
 • Ahad (احد aḥad) – hari Minggu
 • ahad ( āḥād) – berhubungan dengan hadis
 • ahdiat ( aḥadīya)
 • ahkam ( aḥkām)
 • ahlan wasahlan ( ahlan wasahlan)
 • ahli ( ahl) – pakar
 • ahlu ( ahl) – anggota
  • ahlulbait ( ahlu'lbait) – rumah tangga Nabi Muhammad SAW
  • ahlulkitab (أهل الكتاب ahlu'lkitāb) – anggota agama yang juga diakui oleh al-Qur'an
  • ahlulkubur ( ahlu'lqubūr) – orang mati
  • ahlulnujum ( ahlu'lnujūm) – ahli nujum, kaum magis
  • ahlulsuluk ( ahlu'lsulūk)
  • ahlussunah waljamah ( ahlu'ssunna wa'l-jamā'a)
 • ahmak ( aḥmaq)
 • ahmar ( aḥmar)
 • aib ( `aib) – malu
 • aif ( `aif) – tak sempurna
 • ain (1) (عين`ain) – mata
 • ain (2) (ع `ain) – huruf dalam abjad Arab yang melambangkan fonem emfatis
 • Ainah ( A`inna)
 • ain albanat ( `ain al-banāt)
 • Aisyah ( `ā'isha)
 • ajab ( `ajab)
 • ajaib ( `ajā'ib)
 • ajal ( ajal)
 • ajalullah ( ajalu'illāh)
 • Ajam ( `ajam)
  • Ajami ( `ajamī)
 • ajir ( ajīr)
 • ajnabi (أجنبي ajnabī)
 • ajnas ( ajnās)
 • ajwaf ( ajwaf)
 • akad ( `aqd)
 • aka'id ( `aqā'id)
 • akal (عقل `aql)
 • akas ( `aks)
 • akbar (أكبر akbar)
 • akekah ( `aqīqa)
 • akhbar ( akhbār) – berita, koran di Malaysia
 • akhbiat ( al-akhbiya)
 • akhdar ( akhḍar)
 • akhir ( ākhir) – penghujung
 • akhirat ( ākhira)
 • akhirulkalam ( ākhiru'lkalām)
 • akhlak ( akhlāq)
 • akibat ( `āqiba)
 • akidah ( `aqīda) – kepercayaan
 • akik (عقيق `aqīq)
 • akil ( `āqil)
 • akilbalig ( `āqilbāligh) – sudah cukup umur
 • akmal ( akmal)
 • akrab ( aqrab)
 • Akrab ( `Aqrab) – rasi Skorpion
 • aksa (اقصا aqṣā) – jauh
 • akwal ( aqwāl)
 • al (ال al-)
 • ala (1) (على `alā)
 • ala (2) ( a`lā)
 • alaihi (عليه `alaihi)
 • alaihi assalam (عليه السلام `alaihi as-salam)
 • alaihima (عليهما `alaihimā)
 • alaika (عليك `alaika)
 • alaikum (عليكم `alaikum)
 • ala kadarnya ( `alā qadr)
 • alam (1) (عالم `ālam) – dunia
  • alami (عالمي `ālamī)
  • alamiah ( `ālamī)
  • alamin (عالمين `ālamīn)
  • alam kabir (عالم كبير `ālam kabīr)
  • alam malakut ( `ālam malakūt)
  • alam saghir (عالم صغير `ālam ṣaghīr)
 • alam (2) ( a`lam) – tahu
 • alam (3) (علم `alam) – bendera
 • alamar ( al-amr)
 • alamat ( `alāma) – adress, tanda
 • alamatulhayat ( `alāmatu'lḥayāh)
 • alaswad ( al-aswad)
 • alat (آلة āla) – peranti, jentera
 • albarni ( al-barnī) – gula-gula
 • Aldubul akbar ( al-dubbu'l akbar)
 • Aldubul asgar ( al-dubbu'l aṣghar)
 • alf (ألف alf) – ribu
 • alfiah ( alfīya)
 • Alhak ( Al-haqq) - Tuhan
 • alhamdulillah (الحمد لله al-ḥamduli'llāh)
 • alhasil ( al-ḥāṣil)
 • ali ( `alīy)
 • aliat ( `alīya)
 • alif (1) ( alīf) – teman, mitra
 • alif (2) ( alif) – huruf pertama dalam abjad Arab
 • alif-ba-ta ( alif-bā'-tā' ) – abjad Arab
 • alim (1) ( `ālim)
 • alim (2) ( alīm)
 • alimiat ( `ālimīya)
 • aljabar ( al-jabr)
 • Aljazair ( Al-Jazā'ir) – negara di Afrika Utara juga dikenal sebagai Algeria
 • alkah ( `alaqa)
 • alkali ( al-qiliy) – sejenis senyawa kimia
 • alkamar ( al-qamar) – bulan, satelit bumi
 • Alkasyaf ( al-kashshāf)
 • Alkitab ( Al-kitāb) – kitab suci agama Kristen, juga dikenal sebagai Bibel
 • alkohol ( al-kuḥūl) – senyawa kimia
 • alkonya ( al-kunya) – nama marga, nama famili
 • Allah (الله Allāh) – Tuhan
 • Allahuma ( Allāhuma)
 • allamah ( `allāma)
 • almal'un ( al-mal`ūn)
 • almarhum ( al-marḥūm) - yang disayangi
 • almas ( almās)
 • Almasih ( al-masīḥ) – Mesias, Yesus Kristus
 • almukhalis ( al-mukhalliṣ) – sang penyelamat
 • alwat ( alwa)
 • am ( `āmm) – umum
 • amal ( `amal)
 • Amalik ( `Amālīq) – nama seorang nabi
 • aman ( amān) - damai
 • amanat ( amāna)
 • amar ( amr)
 • amar ma'ruf naih mungkar ( al-amr bi'l ma`rūf wa'l-nahy'an il-munkar) – bersatulah dengan apa yang baik
 • ambal ( ḥanbal) – karpet
 • ambar ( `anbar)
 • amid ( `amīd)
 • amil ( `āmil)
 • amin (1) ( āmīn) – penutup doa
 • amin (2) ( amīn)
 • amir ( amīr)
 • amirulbahar ( amīru'l-baḥr)
 • amirulhaj ( amīru'l-ḥajj)
 • amirul-mu'minin ( amīru'l-mu'minīn)
 • amlas ( amlas)
 • ammaba'du ( ammā ba`du)
 • ammi ( ummī)
 • amri ( amr)
 • amris ( ?)
 • amsal ( amthāl) – perumpamaan
 • ana ( ana) – saya
 • anam ( anām)
 • anasir ( `anāṣir) – elemen
 • anbia ( anbiyā' ) – para nabi (bentuk jamak)
 • ane ( ana) – saya
 • anhu ( `anhu) – dari dia
 • ansar ( anṣār)
  • ansari ( anṣāri)
 • Antakiah ( Anṭākiya) – Antiokia
 • antelas ( aṭlas) – sejenis bahan
 • antum ( antum) – engkau
 • apiun (أفيون afyūn) – opium
 • Arab ( `Arab) – Arab, bahasa Arab
  • Arabi ( `Arabī)
  • Arabiyah (عربية `Arabīya)
 • araf ( a`rāf)
 • Arafat ( `arafāt) – nama sebuah bukit
 • arak ( `araq)
 • aral ( `araḍ)
 • aras ( `arsh)
 • araz ( arz)
 • Arba'a ( al-arba`ā' ) – hari Rabu
 • arbab ( arbāb) - tuan
 • ardi ( arḍ) – bumi
 • arham ( arḥam)
 • arif ( `ārif) – bijaksana
  • arifin ( `ārifīn)
 • arik ( ariq)
 • aris ( arīs)
 • arka ( arakku)
 • arkan ( arkān)
 • arnab ( arnab) – kelinci
 • arud ( `arūḍ)
 • arus ( `arūs) – penganten lelaki
 • arwah ( arwāḥ) – roh
 • as ( ās)
 • asabah ( `aṣaba)
 • asabiah ( `aṣabīya)
 • asad ( asad) – singa
 • asah ( aṣaḥḥ)
 • asal (أصل و جمعه أصول aṣl)
 • asar ( `aṣr)
 • asas (أساس asās)
 • asbabunnuzul ( asbābu 'n-nuzūl)
 • asfal (اسفل asfal) - paling rendah, paling bawa
 • asfar ( aṣfar)
 • ashab ( aṣḥāb)
 • ashabussittah ( aṣḥābu'ssitta)
 • asi ( `āṣī)
 • askal ( athqāl)
 • askar ( `askar) – prajurit, serdadu
 • Askariah ( `askarīya)
 • asli ( aṣlī) – yang orisinal
 • asma ( asmā' ) – nama
 • asrafin ( asrāfīn)
 • asrar ( asrār)
 • assalam alaikum ( as-salām'alaikum)
 • astaga ( ?)
 • astagfirullah (استغفرالله astaghfiru'llāh) - semoga allah mengampuniku
 • aswad ( aswad)
 • asyhadu (أشهد ashhadu) – saya bersaksi, saya menyaksikan, saya melihat
 • asyik ( `āshiq) – sibuk dengan senang
  • asyikin ( `āshiqīn) – pencinta
 • Asymawil ( ishmawīl) – bentuk Arab dari nama Yahudi Samuel
 • Asyura ( `āshūrā' ) – hari raya pada tanggal 10 Muharram
 • atar ( `iṭr) – parfum, wewangian
 • atlas ( aṭlas) – peta bumi
 • audu billahi ( a`ūdhu billāh)
 • aulia (أوليا awliyā' ) - wali, penolong
 • aur ( a`war)
 • aurat ( `aura)
 • ausat ( ausaṭ)
 • auzan fiil ( auzān f'il)
 • awab ( awwāb)
 • awal ( awwal) – mula
 • awam ( `awāmm) – orang umum
 • awan ( a`wān) – penolong
 • ayam ( ayyām) – hari
 • a'yan thabitah ( a`yān thābita)
 • ayar ( `ayyār)
 • ayat ( āya)
 • azab ( `adhāb)
 • azal ( azal) – masa lampau
 • azali ( azalī)
 • azam (1) ( a`ẓam)
 • azam (2) ( `azm)
 • azan ( adhān) – panggilan untuk bersholat
 • azhar ( azhar)
 • azim ( `aẓīm)
 • azimat ( `azīma) – jimat, barang keramat, suci
 • aziz ( `azīz) – tersayang
 • azmat ( `aẓama)
 • Azmu ( faras al-a`ẓam) – Pegasus
 • Azrakiah ( azraqīya) – nama sebuah aliran
 • azul ( azal)
 • azza wa jalla ( `azza wa-jalla)

B sunting

 • ba (با bā' ) – huruf kedua dalam abjad Arab
 • baad ( ba`ḍ) – seseorang tertentu
 • bab (باب bāb) – pasal, sargah
 • Babil ( Bābil) – Babel
 • Babussalam (باب السّلام Bābu'ssalām) – pintu selamat-gapura di Makkah
 • bada (بعد ba`da) – setelah
  • badahu (بعده ba`dahu) – setelah itu
 • badal ( badal) – pengganti
 • badan ( badan) – tubuh
  • badani ( badanī) – fisikal
 • badar ( badr) – bulan purnama
 • badi' ( badī`) – gaya sastra
 • Badui ( badawī) – suku di Banten, bagian barat pulau Jawa
  • Badawi, Bedawi – suku nomad di Timur Tengah
 • bagal ( baghl) – hewan pengangkat, separuh kuda, separuh keledai
 • bahak ( bahaq) –
 • bahar ( baḥr) – laut
  • bahari ( baḥarī) – maritim
  • bahri ( baḥarī) – maritim
 • bahas ( baḥth) – diskusi
 • bahrulhayat ( baḥru'lḥayāh) – laut kehidupan
 • baid ( ba`īd) – jauh
 • bainah ( bayyina') – bukti
 • bait (1) ( bait) – rumah
 • bait (2) ( bait) – larik puisi atau lagu
 • Baitullah (بيت اللّٰه baitu'llāh) – Rumah Allah
 • Baitul Makmur (بيت المعمور Baitu'lma`mūr) – rumah di sorga ketujuh
 • baitulmal (بيت المال baitu'lmāl) – tempat penyimpanan harta
 • Baitulmukadas ( Baitu'lmuqaddas) – Yerusalem
 • baka ( baqā' ) – kekal
 • bakarah ( baqara) – sapi, lembu
 • bakhil ( bakhīl) – sengsara
 • baki ( bāqī) –
  • bakiah ( baqīya) –
 • bala ( balā' ) – bencana
 • balad ( balad) – negara
 • balaghah ( balāgha) – keindahan berbahasa
 • balasan ( balsam) – balsem
 • balgam ( balgham)
 • balig ( bāligh) – berumur
 • baligat ( bāligha) – berumur (bentuk feminin)
 • bani ( banī) – anak
 • barakat ( baraka) – pangestu
  • barakatuh ( barakātuhu) –
  • berkah ( baraka) –
  • berkat ( baraka) –
 • baras ( baraṣ) – lepra
 • bardi ( bardī) – papirus
 • Bari ( bāri' ) – Sang Pencipta
 • barzakh ( barzakh) – intervensi
 • Basir ( baṣīr) – Sang Penglihat
 • basit (1) ( bāsiṭ) – banyak
 • basit (2) ( basīṭ) – sederhana
 • basmalah ( basmala) – pengucapan
 • basyar ( bashar) – manusia
 • basyir ( bashīr) – duta
 • batal ( bāṭil) – tidak jadi
  • batil
 • batin ( bāṭin) – dalam
 • batrik ( batrak) – Patriark
 • bawab ( bawwāb) – penjaga pintu
 • bawasir ( bawāsīr) – ambeien
 • bayan ( bayān) – terbuka
 • bayat ( bai`a) – penghormatan
 • bayat ridwan ( bai`atu'rriḍwān) – pernyataan yang menyenangkan
 • berguk ( burqu' ) – tutup badan
 • betik ( biṭṭīkh) – pepaya
 • biah ( bī`a) – sinagoge
 • bidah ( bid`a) – heresi
  • bida'ah
 • bidak ( baidaq) – pion catur
 • bigair ( bi-ghair) – kecuali
 • bihi ( bi-hi) – dengan itu
 • bikir ( bikr) – perawan
 • bilal ( bilāl) – muedin
 • bilhak ( bi'l-ḥaqq) – benar-benar
 • billahi ( bi-llāhi) – Dengan Tuhan
 • bin ( ibn) – putra
 • bina ( binā' ) – gedung
 • binti ( bint) – putri
 • bismillah ( bi-'smi'llāh) – Atas Nama Tuhan
 • bissawab ( bi'ṣṣawāb) – Kebenaran itu
 • Buraq ( burāq) – semacam kuda semberani
 • buldan ( buldān) – kota-kota
 • bulug ( bulūgh) – dewasa
 • bun ( bunn) – kacang kopi
 • bunduk ( bundūq) – anak haram
 • burdah (1) ( burda) –jubah
 • burdah (2) ( burda) – himne pujaan
 • burhan ( burhān) – bukti
 • burj ( burj) – benteng
 • burjusyamsi ( burju'shshams) – orbit matahari
 • burka' ( burqu' ) – kerudung
 • burnus ( burnus) – jubah
 • buruj ( burūj) –
 • burus ( baraṣ) – lepra

D sunting

 • da'ayah ( di`āya) –
 • dabaran ( al dabarān) –
 • dabat ( dābba) –
 • dabus ( dabbūs) –
 • daerah ( dā'ira) –
 • daftar
 • dahiat ( dāhiya) –
 • dahri ( dahrī) –
  • dahriah ( dahrīya) –
 • dahsyat ( dahsha) –
 • daif ( ḍa`īf) –
 • daim ( dā'im) –
 • dain ( dain) –
 • Dajal (دجال dajjāl) – anti-Christ
 • dakah ( dakka) –
 • dakhil ( dākhil) –
 • dakik ( daqīq) –
 • dakwa ( da`wā) –
 • dakwah ( da`wa) –
 • dal ( dāl) –
 • dalal ( dallāl) –
 • dalalah (1) ( dallāla) –
 • dalalah (2) ( dalāla) –
 • dalalat ( ḍalāla) –
 • dalfin (دلفن dulfin) – lumba-lumba
 • dalil ( dalīl) – bukti, butir tesis, argumen
 • dam ( dam) –
 • damawi ( damawī) –
 • damiah ( dāmiya) –
 • damir ( ḍamīr) –
 • dammah ( ḍamma) –
 • Damsyik (دمشق Dimashq) – Damaskus
 • danaah ( danā'a) –
 • dap ( daff) –
 • dar ( dār) –
 • darab ( ḍarb) –
 • daraj ( darj) –
 • daras ( dars) –
 • dardar ( dardār) –
 • darih ( ḍarīḥ) –
 • darul akhirat ( dāru'l ākhira) –
 • darulbaka ( dāru'l baqā' ) –
 • darulfana ( dāru'l fanā' ) –
 • darulharab ( dāru'l ḥarb) –
 • darulislam ( dāru'l islam) –
 • daruljalal ( dāru'l jalāl) –
 • darurat ( ḍarūra) –
 • darussalam ( dāru'ssalām) –
 • daryah ( dirāya) –
 • dat ( dhāt) –
 • dauk ( dhauq) –
 • daulat ( daula) –
 • daur ( daur) –
 • dawam ( dawām) –
 • dayus ( dayyūth) –
 • debah ( dhabḥ) –
 • Delu ( dalw) –
 • derajat ( daraja) –
 • dianat ( diyāna) –
 • Dewan
 • diat ( diya) –
 • dik ( dīk) –
 • dikir ( dhikr) –
 • dimnan ( ḍimnan) –
 • din ( dīn) – agama
 • dinar (دينار dīnār) – mata uang
 • dirayat ( dirāya) –
 • dirham ( dirham) –
 • doa ( du`ā' ) – sembahyang
  • do'a
 • doba ( dubbā' ) –
 • dorak ( dauraq) –
 • dubur ( dubur) – anus
 • dukan ( dukkān) – toko
 • dukhun ( dukhn) –
 • Duldul ( Duldul) –
 • dunia ( dunyā) – jagat
  • duniawi
  • duniawiah
 • dur ( durr) –
 • dustur ( dustūr) – konstitusi

E sunting

 • effendi (افندي afandī) – semacam gelar
 • eja (هجأ hijā' ) – cara penulisan, pasang aksara, spelling
 • ente (انت anta) – engkau

F sunting

 • fa ( ...) –
 • faal ( ...) –
 • faal ( ...) –
 • faal ilat ( ...) –
 • fadihat ( ...) –
 • fadil ( ...) –
 • fadilat ( ...) –
 • fadul ( ...) –
 • faedah ( ...) –
 • paham ( ...) –
 • faidah khabar ( ...) –
 • fajar ( ...) –
 • fakhar ( ...) –
 • fakih ( ...) –
 • fakir ( ...) –
 • falak ( ...) –
 • falakiah ( ...) –
 • Famal-hut ( ...) –
 • fana ( ...) –
 • fani ( ...) –
 • faraid ( ...) –
 • farak ( ...) –
 • faras al-bahar ( ...) –
 • fardu ( ...) –
 • fardul-ain ( ...) –
 • fardul-kifayah ( ...) –
 • farik ( ...) –
 • farsakh ( ...) –
 • fasahah ( ...) –
 • fasal ( ...) –
 • fasid ( ...) –
 • fasih ( ...) –
 • fasik ( ...) –
 • fasilah ( ...) –
 • fatah (1) ( ...) –
 • fatah (2) ( ...) –
 • fatan ( ...) –
 • fatihah ( ...) –
 • fatir ( ...) –
 • faturrahman ( ...) –
 • fatwa ( ...) –
 • fawr ( ...) –
 • fellah ( ...) –
 • fi ( ...) –
 • fidah ( ...) –
 • fiil (1) ( ...) –
 • fiil (2) ( ...) –
 • fiil mudarik ( ...) –
 • fikih ( ...) –
 • fikrah ( ...) –
 • filsafat ( ...) –
 • filsafi ( ...) –
 • filsuf ( ...) –
 • firajullah ( ...) –
 • firak ( ...) –
 • firasat ( ...) –firasat
 • Firaun ( ...) –
 • firdaus ( ...) –
 • firdausi ( ...) –
 • firkah ( ...) –
 • fitnah ( ...) –
 • fitrah (1) ( ...) –
 • fitrah (2) ( ...) –
 • fitri ( ...) –
 • fuad ( ...) –
 • fukaha ( ...) –
 • fukara ( ...) –
 • fulan ( ...) –
 • fulus ( ...) –
 • furdah ( ...) –
 • furkan ( ...) –
 • furu' ( ...) –
 • furud ( ...) –
 • futuat ( ...) –

G sunting

 • al-Gafar ( ...) –
  • al-Gafir ( ...) –
  • al-Gafur ( ...) –
 • gaib ( ghaib) – hilang; tak tampak
 • Gailan ( Ghaylān) –
 • gairah ( ghaira) – hasrat
 • galabah ( ghalaba) –
 • galib ( ghālib) –
 • gamal ( jamal) –
 • gamis ( qamīṣ) –
 • gana ( ghanā' ) –
 • gani ( ghanīy) –
 • garba ( gharb) –
 • garib ( gharīb) –
 • garisah ( gharīza) –
 • Gassaniah ( Ghassāniyya) –
 • gayat ( ghāya) –
 • gaza ( ghazā) –
 • gazal ( ghazal) –
 • gazi ( ghāzī) –
 • gengsi ( jinsī) –
 • geramsut ( qaramsut) –
 • gereba ( qirba) –
 • ghain ( ...) –
 • gilat ( ...) –
 • gina ( ...) –
 • gizi ( ...) – bernutrisi
 • gobar ( ...) –
 • gulam ( ...) –
 • gurab ( ...) –
  • Gurabiah ( ...) –
 • gurur ( ...) –
 • gusul ( ...) –
 • guyub ( ...) –

H sunting

 • Habib (حبيب) - Pelita Hati, Bunga Hati
  • Habibi (حبيبي) - Yang tercinta, Terkasih (Laki²)
  • Habibah (حبيبة) - Yang Tersayang (Perempuan)
 • Had - Batas
 • Hadiah < (Hadiyyah الهديّة) = Suatu Apresiasi
 • Hadir - berKeberadaan, Wujud, ada
  • Hadirin - PeSerta/Partisipan (laki²)
  • Hadiroh - PeSerta (Perempuan)
 • Hafal < (Hafadz BTB(Bentuk Tidak Baku) dari (Hafidz" حفظ)) = Melindungi, Mengawetkan, Menyimpan
  • Hafiz < BTB dari Hafidz = Yang Menghafal
  • Tahfiz < BTB dari Tahfidz = Menghafal
 • Hajat < (Hājah حاجة) = suatu Keperluan
 • Haji < (Hajj حجّ)
  • Hajjah (حاجّة)
 • Hak < (Haq حق)
 • Hakikat < (Haqīqah حقيقة) = Esensi Yang Sebenarnya
 • Hakim (حكيم)
 • Hibah (ھبة) Hembusan, Kerunia - Derma, Donasi Murni.
 • Hikayah (حكاية) - Kilas Balik, Kisah
 • Hikmah (حكمة) - Kebijaksanaan, Nilai-Nilai.
 • Hukum < BTB dari (Hukm حكم) = Kumpulan Hak-Hak/Kewajiban Rakyat
 • Hal
 • Halal (حلال)
 • Halwah (حلو) - kenikmatan
 • Hamil (حامل)
 • Haram (حرام)
 • Harkat - Derajat
 • Harfiah < Harfiyah
 • Hasil (حاصل)
 • Hasrat - Penyesalan disertai Harapan
 • Hasyiah - ¹Tepi, ²Catatan, keterangan Ditepi Buku
 • Hasanah - Kebaikan-Kebaikan
 • Hilap < Hilaf < (Khilāf خلاف) = Kesalahan, Perbedaan. Perelisihan.
 • Hina < BTB dari (Hayyin هين) = Rendahan, Dasar, Lemah.
 • Hindu (هندوس)
 • Hitam < ( Ihtam, Hātim, Hatm الحَتم و الحاتِم و الأحتم) = Warna hitam
 • Huruf (حرف)
 • Hujat < Hujah < (Hujjah حجّة) - Justifikasi
  • Hujatan
 • Hayat < (Hayāh حياة) = Kehidupan, Sepanjang hidup
 • Hemat < (Himmah همة Cita²,Harapan) - Menyederhanakan/Menahan Pengeluaran Materil
 • Hewan < BTB dari (Hayawān حيوان) = Binatang
  • Hewani
 • Helat > Perhelatan

I sunting

 • Ibarat > (`Ibāroh (عبارة) Ungkapan) - "Merujuk", Sebagaimana, Seperti (Kalimat rujuk)
 • Ibrāhīm
 • Ibrani – bahasa bangsa Yahudi, nisbat kepada keturunan Nabi Ibrahim
 • Iduladha
 • Idulfitri
 • Ihlas < Ihklash - Bersih Hati
 • Ijazah
 • Ijtima' - Diskusi, Perkumpulan, rapat
 • Iklan
 • Iklim < (Iqlīm اقليم) Teritorial = Keadaan Meteorologi Skala Daerah
 • Ilahi - (Ilāh اله)- Tuhan
  • Ilahiyah > (Ilāhiyyah الهية)- Perihal Ketuhanan
 • Ilafi < Jiwa Terhalus Berkelanai Hidup Penuh Kehadiran Sang Khaliq .
 • `Illat (علّة) - Biang Kerok
 • `Ilmu (علم)
  • Ilmiah < `Ilmiyyah = Bersifat Akademik
  • Ilmuan < `Ilmu-wan = Akademisi
 • Iman (ايمان) - KeYaqinan
 • Imbal < Timbal < (Mtbdal مُتَبَادَل) = yang bertukar, timbal balik , mutual
 • Imla < Imlak < (Imla` املأ) - Dikte
 • Infak < Infaq - Sumbangan Moral Materi Demi Kebaikan
 • Ingkar (انكر) - Menyangkal
 • Injil - Wahyu pada Nabi Isa Terawal yang Dibukukan sebelum Paulus.
 • Insan - Diri Seorang Manusia
  • Insani - Bersifat Insan
 • Istiadat < Isti`ādah - Kebiasaan, Budaya, Adat
 • Istiqomah (استقامة) - Mentalitas kekonsistenan
 • Istilah (اصطلاح)
 • istirahat > (Istirōhah استراحة) - Rehat
 • istisyhar – proklamasi, pemakluman secara Resmi dan Umum
 • Isyarat > (Isyarah اشارة) - Petunjuk, Tanda-tanda
 • Istiwa` (استواع) Paralel
 • Itlak < Itlaq = Fanatik Suatu Kebenaran dengan Penafikan Variable lain.
 • Itifak < (Ittifaq اتّفاق) - Kesepakatan
 • Izin < Idzin < (Iðin اذن)

K sunting

 • Ka`bah – Acuan Sentral Arah yang disakralkan.
 • Kabar > (Khabarخبر) - Berita
 • Kabisat > (Kabīsah كبيسة)
 • Kafilah > Kontingen
 • Kaidah > Rumusan Asas Hukum
 • Kait > (Qayyid' قيد ) sambung, mengenai
 • Kalam (كلام)  Ungkapan, Perkataan, Wacana
 • Kalimat (كلمة) - Kata
 • Kamar (Qomar/Qomaroh قمر/قمرة)
 • Kamera > (Qomarah قمرة)
 • Kamis > (Al-khamīs يوم الخميس Hari Kamis)
 • Kamir > (Khamir خمير) - Ragi
 • Kamus > (Qomus  قاموس)
 • Kaum > (Qoum - قوم) Kumpulan, Bangsa
 • Karib > (Qarīb قريب) - Akrab, Dekat
 • Karun > (Qorun قارون Raja Qorun)
 • Keparat >
 • Kesumat > (Khushūmah خصومة) Antagonistis,  Pertikaian
 • Keramat > (Karāmah كرامة) - Kelebihan yang Diluar > Logika Manusia dari Sang Khalik
 • Khawātir (خواطر) - Bersitan-bersitan
 • Khat > (Khath خط Garis) - Garis, Buah Tangan (Karya), kaligrafi
  • Khatulistiwa > (خط الاستواء) - Garis/Sisi Tengah
 • Khayāl > (خيال) - Imaji
  • Khayāli  -  Bersifat Khayal
 • khas > (خص - Hubungan tertentu) Istimewa
  • Khusus (خصوص) Spesifik
  • Khasiat (khasiyah خاصية) Kelebihan/Manfaat khas
 • Khitan - Sirkumsisi
 • Khianat (خيانة)- Ketidaksetiaan
 • Khilaf (خلاف) - Kontroversi
 • Kiamat (Qiyāmah قيامة) - Hari Kebangkitan
 • Korban > (qurbān قربان)
 • Kubah > (Kubbah قبّة)
 • Kualat (Quwālah قوالة omongan Berlebihan/Keterlaluan) celaka
 • Kuat  > (Quwwah قوة)
 • Kubur > (Qubūr قبور)
 • Kudus (Qudus/Quds قدس) - Suci, Sakral
 • Kuliah > (Kulliyah كلية Golongan Komprehensif) - ¹Perguruan Tinggi, Unversitas.
 • Kursi (Kursiy كرسي)
 • Kurun > (Qurūn قرون) Jangka Waktu
 • Kafan (كفن) - pembungkus mayat
 • kadar (قدر) - ukuran
 • Kutubusitah

L sunting

 • lazim – umum, biasa, lumrah
 • lihat – pandang, tonton
 • logat – aksen, dialek
 • linnasi -

= M sunting

 • Ma'af < Mā `Afw (ما عفو) - Permohonan Absolusi/Permohonaan Ampun
 • Ma'Rifah < Kepengetahuanan , kepemahamanan
 • mu'allaf - orang yang baru saja masuk agama Islam
 • Mana < Mā-aina (ما اين) Dimana - Kata Tanya Tempat.
 • Mahar - Maskawin
 • Mahir (ماهر) - Orang yang pandai atau pintar akan sesuatu
 • Mahkamah - Tribunal/Pengadilan
 • Mahluk < Mahkluq (مخلوق) - Yang diciptakan, Hal/Entitas Selain pencipta
 • Majlis (مجلس) - Tempat Berbagi Ide/Ilmu/Pemikiran
 • Makam < Maqām (مقام) Semayam.
 • Makar < Makkār - Tipu Daya,siasat, kepengelicikan.
 • Makna < Ma`nā (معنى) - Arti/Maksud
 • Maksud < Maqsūd (مقصود) - Tujuan kehendak
 • Makmur < Ma'mūr (معمور) - Kesejahteraan
 • Malaikat
 • Malak = mengambil tanpa haknya.
 • Malas < mallets (ملت) - capek, lelah
 • Makalah < maqalah (مقالة)
 • Manfa'at < Manfa`ah (منفعة) - Keuntungan, Dampak Positif
 • Marah < Amarah < Hamarah/Mu'ārah (المعامرة/الهمرة) - Geram/kerut muka karena Emosi.

Markah (مركة) - tanda

 • Masalah < mas-alah (مسألة) -

Problematika

 • Maslahat < Maslahah (مصلحة) - Kemakmuran, Manfaat
 • Masyarakat < Musyarak (مشارك) - Peserta, Partisipan, Rakyat (رعية)
 • Mafsadah (مفسدة) - Konsekwensi Hukum
 • Masa` (mā sa'ah  ما ساعة - jam berapa saat ini?) Kapan? > Iyakah?
 • Melarat < Me + Mudlarrah (مضرّة)
  • Mudarat < Mudlarrah (مضرّة) - kerugian , Dampak Negatif
 • Menara < manāroh
 • Meriam < Mariyam
 • Merjan < Marjān
 • Memar < Memard (مِمرَاض) yang sakit-sakitan - Bekas Pukulan Tumpul
 • Merah > Mrah > Amrah > (Hamrah حمرة merah tua, Merah padam )
 • Midar < ( المدار < دَارَ-يدور) memutar, Berotasi
  • Edar < mi Edar
  • Minder < Min dār (من دار) - Pikiran yang Berputar² Pertimbangannya sehingga ragu.
 • Milik < Milk (ملك) = Mempunyai
 • Misal < Mitsal < Miθal = Perumpamaan
 • Miskīn (مسكين)
 • Mufakat < Muwāffaqah(موافقة) - Kesepakatan
  • Sepakat < Se + Mufakat
 • Muluk < Mulk (مٌلك) - yang Memguasai, Raja, Berderajat tinggi
 • Munafik < Munāfiq (منافق) - Hipokrit/"Berwajah dua"
 • Mungkin < Mumkin (ممكن)
 • Musibah < Mushībah (مصيبة) - Cobaan Berat, Tragedi
 • Musim > (Mūsim موسم) - Pergantian Periode Iklim
 • Muslihat < Mushlihah - tipu daya, siasat
 • Musyawarah (مشاورة) - perembukan
 • Mutakhir > (Muta'akh-khir متأخر) - Ter Update
 • Mutlak < Muthlaq (مطلاق) Absolut.
 • Mati (مات)
 • Mayat > Mayyit (ميّت) - Jenazah.

N sunting

 • Nabi – Duta Tuhan kepada umat manusia
 • Na'as > Nahas (نحس) - Malang, Tidak beruntung, Sial
 • Nabati > Nabātiy (نباتي) - Terkait Tetumbuhan
 • Nadar > Nadzar - Janji Pada Diri diatas saksi Tuhan
 • Nadi > Nabdhi (نبض) Denyut Pembuluh - Pembuluh darah
 • Napas > Nafas (النَفَس) - Hirupan udara/Respirasi
 • Nafsu > (النفس) Jiwa = Dorongan Keinginan
 • Nafkah > Nafaqoh (نفقة) = Tanggungan Kehidupan pada Keluarga
 • Nafi - Mengingkari
 • Nahi (نهي) - Larangan,Himbauan,Perhatian,Pencegahan
 • Naib > Na'ib - Wakil,Pengganti
 • Nakal - aniyaya
 • Naqli - Berdasar Literatur Pertama (Al-Qur'ān-Al-Hadīst)
 • Nasab - Keturunan/Hubungan Kekeluargaan
 • Nasehat > Nashīhah (نصيحة)
 • Nasīb > Nashīb (نصيب) - Ketentuan Hidup
 • Naskah > Naskhah (نسخة)
 • Nasrani (نصراني)– Suatu Sekte Moneteistik keKristenan
 • Niat > Niyah (نية) = Tekad/Ketetapan Hati
 • Nikah - Ikatan/Janji Pasutri Dengan Akad
 • Nikmat > Ni`Mah (نعمة) - Anugerah,Kenyamanan
 • Nisbi - relatif
 • Nisab - Harta Minimum yang Dizakatkan
 • Nubuat - Risalah Kenabian
 • Nukil - Mengutip
 • Nur - Cahaya
 • Nutfah - Semen
 • Nyaman > (امن-امنًا) = Tentram, Aman
 • Nyimak > N+Simā`(سماع) = Memperhatikan

O sunting

oknum – seseorang

P sunting

 • Pas dari kata Bas yang biasa diartikan cukup
 • perlu

Q sunting

 • al-Qur'an – kitab suci umat Muslim

R sunting

 • Rakyat < Ra`yyah(رَعِيَّة) - rakyat , warga
 • Rakyu < Ra'Y (رأي) - Pandangan, Gagasan
 • Rasul
 • Rehat < Istirōhah (استراحة) - Istirahat
 • Rejeki < Rizqi (رزق)
 • Resmi (رسمي) - Sah, Formal
 • Risalah (رسالة) Pesan, Titisan, Makalah, Notula
 • Ridho - Tulus Berserah Diri
  • Rela < Ridla < Ridho
 • Rihlah(رحلة) - Perjalanan
 • Riwayat < Metode kepewarisan Ilmu
 • Rumus < Rumuz (رُمُوز) - Acuan, Formula
 • Ruh (روح) - Jiwa
  • Rohani (روحانية) - Kejiwawiyan

S sunting

 • Saat (ساعة) - jam (waktu)
 • Sabtu (السبت) - hari ketujuh dalam satu pekan, hari Saniscara
 • Salam (سلام)
 • salat (صلاة)
 • salib (صليب)
 • salju (ثلج)
 • Selasa (ثلاثاء) - hari ketiga dalam satu pekan, hari
 • setan (‌شيطان)
 • sabun (صابون)

T sunting

 • Ta'jil - hidangan untuk berbuka puasa terutama makanan manis-manis seperti kolak, kurma, dsb.
 • Tasawuf – ilmu sufisme
 • Takdir
 • Talak

U sunting

 • ubuwah ( ubūwa) – paternitas
 • udu ( `adūw) – musuh
 • ufuk ( ufuq) – cakrawala, horison
 • ujmah ( `ujma) – barbarisme
 • ujrat ( ujra) – gaji
 • ujub ( `ujb) – kebanggaan
 • ukab ( `uqāb) – bendera sang Nabi
 • ukhdud ( ukhdūd) – pakaian jaket
 • ukhuwah ( ukhūwa) – persaudaraan
 • uktab ( `uqāb) – elang
 • ulama (علماء ulamā' ) – guru agama
 • ulwi ( `ulwī) – tinggi, megah
 • um ( umm) – ibu
 • umat (أمة umma) – komunitas agama
 • umiah ( ummīya) – buta huruf, kebodohan
 • ummi ( ummī) – ibu saya
 • Ummul Kitab ( ummu'l-kitāb) –al-Fatihah (Ibu segala Kitab)
 • ummul walad ( ummu'l-walad) – ibu
 • umrah (عمرة `umra) – perjalanan religius ke Makkah
 • umum ( `umūm) – general
 • umumah (1) ( umūma) – keibuan
 • umumah (2) ( `umūma) – kepamanan
 • umur ( `umr) – usia
 • unjul ( `unjal) – sejenis musang
 • unsur (عنصر `unṣur) – elemen
 • unsuri ( `unṣurī) – elementer
 • upafirkah ( firqa) – sub-aliran
 • urfani ( `irfāni) – spiritual
 • urian ( `uryān) – telanjang
  • uriani ( `uryān) – telanjang
 • uruf ( `urf) – budaya setempat
 • usali ( uṣallī) –
 • uskup ( usquf) – pemimpin gereja
 • uslub ( uslūb) – gaya sastra
 • ustad ( ustādh) – guru besar
 • usul (أصول uṣūl) – asal
 • usur ( `ushr) –
 • Utarid (عطارد `uṭārid) – planet Merkurius
 • uzlat ( `uzla) –
 • uzur (1) ( `udhr) –
 • uzur (2) ( `udhr) – sakit-sakitan

W sunting

 • wa ( wa) – dan
 • wa'ad ( wa`d) –
 • wa'adah ( wa`da) –
 • wa ba'dahu ( wa-ba`dahu) –
 • wabah ( wabā' ) –
 • wabillahi ( wa-bi'llāhi) –
 • wadat ( waḥda) –
 • wadi (1) ( wādī) – lembah
 • wadi (2) ( wadī) – sperma atau urin
 • wadiah ( waḍī'a) – simpanan
 • Wadud, al-Wadud ( al-wadūd) –
 • wafak ( wafq) –
 • wafat ( wafāh) – meninggal
 • Wahab, al-Wahab ( al-wahhāb) –
 • wahadaniah ( waḥdānīya) –
 • wahadat ( waḥda) –
 • wahah ( wāḥa) – oase, oasis
 • waham ( wahm) –
 • wahib ( wāhib) –
 • wahid ( wāḥid) – satu
 • wahidiat ( wāḥidīya) –
 • wahyu ( waḥy) –
 • wajad ( wajd) –
 • wajah ( wajh) – muka
 • wajah sabah ( wajh al-shibh) –
 • wajib ( wājib) –
 • wajur ( wajūr) –
 • wakaf ( waqf) –
 • wakas ( waqṣ) –
 • wakif ( wāqif) –
 • wakil ( wakīl) –
 • waktu ( waqt) – masa
 • walad ( walad) –
 • walak ( walā' ) –
 • walakin ( wa-lākin) –
 • walau ( wa-lau) – meski
 • walhal ( wa'l-ḥāl) –
 • walhasil ( wa'l-ḥāṣil) –
 • wali ( walīy) –
 • walimah ( walīma) –
 • waliullah ( walīyu'llāh) –
 • wa'llahi ( wa-'llāhi) –
 • wallahu a'lam ( wa'llāhu `alam) –
 • warak ( wara' ) –
 • warasa ( waratha) –
 • wari' ( wari`) –
 • warid (1) ( wārid) –
 • warid (2) ( warīd) –
 • waris ( warith) – sesuatu yang diberikan kepada keturunan
  • warisan
 • warkat ( waraqa) – resi, surat
 • warkatu'l ikhlas ( waraqatu'l-ikhlas) –
 • wartah ( warṭa) –
 • wasak ( wasq) –
 • wasfah ( waṣfa) –
 • Wasi, al-Wasi ( wāṣi' ) –
 • wasi ( waṣīy) –
 • wasiat ( waṣīya) –
 • wasikah ( wathīqa) –
 • wasil ( wāṣil) –
 • wasilah ( wāṣila) –
 • wasiliah ( wāṣilīya) –
 • wasir ( ...) –
 • wasit ( wāsiṭ) –
 • wasitah ( wāsiṭa) –
 • waslah ( waṣla) –
 • wassalam ( wa'ssalām) – dan damai
 • waswas ( waswās) – curiga
 • watad ( watad) –
 • watan ( waṭan) –
 • wathik ( wāthiq) –
 • watik ( waṭ' ) –
 • wazan ( wazn) –
 • wazeh ( wāḍiḥ) –
 • widak ( widā' ) –
 • wijahah ( wajāha) –
 • wikalat ( wikāla) –
 • wiladah ( wilāda) –
 • wilayah (ولاي wilāya) – regio
 • wirid ( wird) –
 • witir ( witr) –
 • wudhu ( wuḍū) – menyucikan diri
 • wujud ( wujūd) – rupa
 • wukuf ( wuqūf) –

Y sunting

 • ya (يا yā' ) – huruf dari abjad Arab
 • yad (يد yad) – tangan
 • Yafit (يافث Yāfit) – salah seorang putra nabi Nuh
 • Yahudi (يهودي Yahūdī) – sebuah bangsa di Timur Tengah
  • Yahudiah ( Yahūdīya) – berhubungan dengan Yahudi
 • Yahya (يحيا Yaḥyā) – Yohanes
 • yais ( ya's) – perubahan hidup
 • Yajuj dan Majuj (يأجوج و مأجوج Ya'jūj wa Ma'jūj) – Gog dan Magog
 • yakin (ياقين yaqīn) – percaya
 • yakni (يعني ya`nī) – yaitu
 • yakun (يكن yakun) – yaitu
 • yakut (ناقوت yāqūt) –
 • Yaman (اليَمَنيّة al-Yaman) – sebuah negara di Timur Tengah
 • yarkan (يرقان yarqān) – sakit kuning
 • Yasin (ياسين Yā Sīn) – sebuah nama
 • yasyib (يشب yashb) – yasper (sebuah batu mineral)
 • yatim (يتيم yatīm) – yang tak memiliki bapak
 • yaum ( yaum) – hari
 • yaumiah ( yaumīya) – buku harian
 • Yunani (يوناني Yūnānī) – negara di Eropa Tenggara
 • Yunusiah ( Yūnusīya) – sebuah aliran

Z sunting

²(Adz-dzakar الذَّكر Kejantanan) - Kemaluan Laki²

 • Zakat
 • Zaman (زمان)
 • ziarah - dharmawisata ibadah
 • zuamah

Sumber sunting

Kata-kata pada daftar ini terutama diambil dari sumber-sumber berikut:

 • (Indonesia) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 • (Prancis) (Indonesia) Pierre Labrouse, 1985, Kamus Umum Indonesia-Prancis, Paris: Association Archipel dan Jakarta: Gramedia
 • (Inggris) Russell Jones, 1978, Arabic Loan-Words in Indonesian. A check-list of words of Arabic and Persian origin in Bahasa Indonesia and Traditional Malay, in the Reformed Spelling. London: School of Oriental and African Studies