Bilangan 7

(Dialihkan dari Bilangan 7:48)

Bilangan 7 (disingkat Bil 7) adalah pasal ketujuh Kitab Bilangan dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Termasuk dalam kumpulan kitab Taurat yang disusun oleh Musa.[1][2]

Bilangan 7
Leningrad-codex-04-numbers.pdf
Kitab Bilangan lengkap pada Kodeks Leningrad, dibuat tahun 1008.
KitabKitab Bilangan
KategoriTaurat
Bagian Alkitab KristenPerjanjian Lama
Urutan dalam
Kitab Kristen
4
pasal 6
pasal 8

TeksSunting

WaktuSunting

 • Peristiwa yang dicatat di pasal ini terjadi setelah tanggal 1 bulan yang ke-2 dalam tahun yang ke-2 sesudah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir[3] (~1446 SM).

TempatSunting

 • Bangsa Israel berkemah di padang gurun Sinai.[3]

StrukturSunting

 • Bilangan 7:1-9 = Persembahan para pemimpin Israel yang diberikan Tuhan kepada orang Lewi untuk pekerjaannya.
 • Bilangan 7:10-89 = Persembahan para pemimpin Israel selama 12 hari

Ayat 12Sunting

Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab, dari suku Yehuda. (TB)[4]

Persembahan para pemimpinSunting

Para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah, pada hari mezbah itu diurapi; para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. TUHAN berfirman kepada Musa: "Satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu."[5]

Masing-masing persembahannya ialah:

 • satu pinggan perak, seratus tiga puluh (130) syikal timbangannya, dan
 • satu bokor penyiraman dari perak tujuh puluh (70) syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus,
 • keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;
 • satu cawan sepuluh (10) syikal emas beratnya, berisi ukupan;
 • seekor lembu jantan muda,
 • seekor domba jantan dan
 • seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;
 • seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa;
 • dan untuk korban keselamatan:
  • dua (2) ekor lembu,
  • lima (5) ekor domba jantan,
  • lima (5) ekor kambing jantan dan
  • lima (5) ekor domba berumur setahun.
Bil 7 Kepala Bani / Suku Hari ke- persembahan sajian (tepung halus+minyak) kurban bakaran kurban penghapus dosa kurban keselamatan/pendamaian
Pinggan perak Bokor penyiraman perak Cawan Emas (isi ukupan) lembu jantan kambing jantan domba jantan setahun kambing jantan lembu domba jantan kambing betina domba jantan setahun
12-17 Nahason bin Aminadab Yehuda 1 130 syikal 70 syikal 10 1 1 1 1 2 5 5 5
18-23 Netaneel bin Zuar Isakhar 2 130 syikal 70 syikal 10 1 1 1 1 2 5 5 5
24-29 Eliab bin Helon Zebulon 3 130 syikal 70 syikal 10 1 1 1 1 2 5 5 5
30-35 Elizur bin Syedeur Ruben 4 130 syikal 70 syikal 10 1 1 1 1 2 5 5 5
36-41 Selumiel bin Zurisyadai Simeon 5 130 syikal 70 syikal 10 1 1 1 1 2 5 5 5
42-47 Elyasaf bin Rehuel Gad 6 130 syikal 70 syikal 10 1 1 1 1 2 5 5 5
48-53 Elisama bin Amihud Efraim 7 130 syikal 70 syikal 10 1 1 1 1 2 5 5 5
54-59 Gamaliel bin Pedazur Manasye 8 130 syikal 70 syikal 10 1 1 1 1 2 5 5 5
60-65 Abidan bin Gideoni Benyamin 9 130 syikal 70 syikal 10 1 1 1 1 2 5 5 5
66-71 Ahiezer bin Amisyadai Dan 10 130 syikal 70 syikal 10 1 1 1 1 2 5 5 5
72-77 Pagiel bin Okhran Asyer 11 130 syikal 70 syikal 10 1 1 1 1 2 5 5 5
78-83 Ahira bin Enan Naftali 12 130 syikal 70 syikal 10 1 1 1 1 2 5 5 5
84-88 Persembahan pentahbisan mezbah 12 pinggan 12 bokor 12 cawan 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 24 60 60 60

Ayat 89Sunting

Apabila Musa masuk ke dalam Kemah Pertemuan untuk berbicara dengan Dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian, yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerub itu; demikianlah Ia berfirman kepadanya. (TB)[6]

Tradisi YahudiSunting

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

 1. ^ W.S. LaSor, D.A. Hubbard & F.W. Bush. Pengantar Perjanjian Lama 1. Diterjemahkan oleh Werner Tan dkk. Jakarta:BPK Gunung Mulia. 2008. ISBN 979-415-815-1, 9789794158159
 2. ^ J. Blommendaal. Pengantar kepada Perjanjian Lama. Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1983. ISBN 979-415-385-0, 9789794153857
 3. ^ a b Bilangan 1:1
 4. ^ Bilangan 7:12 - Sabda.org
 5. ^ Bilangan 7:10-11 - Sabda.org
 6. ^ Bilangan 7:89 - Sabda.org
 7. ^ Penanggalan parsyah

Pranala luarSunting