Bilangan 15 (disingkat Bil 15) adalah bagian dari Kitab Bilangan dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Termasuk dalam kumpulan kitab Taurat yang disusun oleh Musa.[1][2]

Struktur

sunting

Ayat 30-31

sunting
"Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista TUHAN, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, 31sebab ia telah memandang hina terhadap firman TUHAN dan merombak perintah-Nya; pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya."[3]

Allah membedakan antara dosa yang tidak disengaja (Bilangan 15:22–29) dengan dosa-dosa yang disengaja, yaitu dosa yang dengan keras kepala dibuat untuk menentang Dia dan firman-Nya (Bilangan 15:30–31). Dosa yang tidak sengaja memerlukan pendamaian (Bilangan 15:24–28) walaupun tidak memisahkan orang tersebut dari umat pilihan Allah. Akan tetapi, dosa yang disengaja dan menentang, memisahkan seorang dari umat Allah dan dari penebusan yang disediakan bagi mereka (Bilangan 15:30–31; lihat 1 Yohanes 3:15).[4]

Ayat 38

sunting
 
Tzitzit biru-putih tersimpul dalam gaya Sefardim (bawah), sementara yang seluruhnya putih bergaya Ashkenazim (atas). Perhatikan perbedaan lilitan (antarsimpul) berpola 7-8-11-13 dan rata pada tzitzit Ashkenazim, dibandingkan dengan pola 10-5-6-5 dan bergerigi pada tzitzit Sefardim.
 
Seorang pria Yahudi berjalan memakai pakaian dengan jumbai Tzitzit di Nachlaot, Yerusalem.

Bahasa Indonesia

sunting
"Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan."[5]

Bahasa Ibrani

sunting

Teks Masoret (dibaca dari kanan ke kiri)

דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על־כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על־ציצת הכנף פתיל תכלת׃

Transliterasi

dab·bêr ’el-bə·nê yiś·rā·’êl wə·’ā·mar·tā ’ă·lê·hem, wə·‘ā·śū lā·hem tzî·tziṯ ‘al-kan·p̄ê ḇiḡ·ḏê·hem lə·ḏō·rō·ṯām; wə·nā·ṯə·nū ‘al-tzî·tziṯ ha·kā·nāp̄ pə·ṯîl tə·ḵê·leṯ.

Bahasa Yunani

sunting

Septuaginta

λάλησον τοῖς υἱοῖς ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτοὺς καὶ ποιησάτωσαν ἑαυτοῖς κράσπεδα ἐπὶ τὰ πτερύγια τῶν ἱματίων αὐτῶν εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν καὶ ἐπιθήσετε ἐπὶ τὰ κράσπεδα τῶν πτερυγίων κλῶσμα ὑακίνθινον

Transliterasi

lalēson tois uiois israēl kai ereis pros autous kai poiēsatōsan eautois kraspeda epi ta pterugia tōn imatiōn autōn eis tas geneas autōn kai epithēsete epi ta kraspeda tōn pterugiōn klōsma uakinthinon

Pengutipan

sunting

Yesus Kristus menegur kelakuan mereka yang sengaja memakai jumbai (bahasa Yunani: kraspeda; bahasa Ibrani: tzitzit‎) panjang hanya supaya mendapat pujian orang lain:

"Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang; mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang."[6]

Yesus Kristus sendiri mematuhi perintah pemakaian tzitzit ini. Dalam Injil Matius, Injil Markus maupun Injil Lukas, tertulis kata "jumbai" yang diterjemahkan dari bahasa Yunani kraspedon, yang dalam Septuaginta (terjemahan Alkitab Ibrani dalam bahasa Yunani dari abad ke-3 SM) dipakai untuk menerjemahkan kata tzitzit. Kata "jumbai" itu terdapat dalam catatan bahwa orang-orang sakit "memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubah-Nya. Dan semua orang yang menjamah-Nya menjadi sembuh."[7] Ini terjadi setelah peristiwa sebelumnya, yaitu perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun menjadi sembuh hanya karena "menjamah jumbai jubah-Nya (Yesus)"[8]

Referensi

sunting
  1. ^ W.S. LaSor, D.A. Hubbard & F.W. Bush. Pengantar Perjanjian Lama 1. Diterjemahkan oleh Werner Tan dkk. Jakarta:BPK Gunung Mulia. 2008. ISBN 979-415-815-1, 9789794158159
  2. ^ J. Blommendaal. Pengantar kepada Perjanjian Lama. Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1983. ISBN 979-415-385-0, 9789794153857
  3. ^ Bilangan 15:30–31
  4. ^ The Full Life Study Bible. Life Publishers International. 1992. Teks Penuntun edisi Bahasa Indonesia. Penerbit Gandum Mas. 1993, 1994.
  5. ^ Bilangan 15:38
  6. ^ Matius 23:5
  7. ^ Matius 14:36; Markus 6:56
  8. ^ Matius 9:20; Lukas 8:44

Lihat pula

sunting

Pranala luar

sunting