Tara Dharmasetu

Untuk pengertian lain, lihat Tara

Tara adalah nama puteri Sri Dharmasetu dari Wangsa Soma. Dari perkawinannya dengan Samaragrawira raja Wangsa Sailendra (sekitar 802819), ia melahirkan Balaputradewa yang menjadi raja Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan berita tersebut, Sri Dharmasetu pun dianggap sebagai raja kerajaan Sriwijaya, atau dengan kata lain, Balaputradewa mewarisi takhta dari kakeknya tersebut.

Tara Dharmasetu
WangsaSoma
(kelahiran)
Syailendra
(pernikahan)
AyahDharmasetu
PasanganSamaragrawira
AnakBalaputradewa