Abdurrahman Alkadrie dari Pontianak

Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie[1] adalah Pendiri dan Sultan pertama Kerajaan Pontianak. Ia dilahirkan pada tahun 1142 Hijriah / 1729/1730 M, putra Al Habib Husin, seorang penyebar ajaran Islam yang berasal Arab.[2]

Tiga bulan setelah ayahnya wafat pada tahun 1184 Hijriah di Kerajaan Mempawah, Syarif Abdurrahman bersama dengan saudara-saudaranya bermufakat untuk mencari tempat kediaman baru. Mereka berangkat dengan 14 perahu Kakap menyusuri Sungai Peniti. Waktu dzuhur mereka sampai di sebuah tanjung, Syarif Abdurrahman bersama pengikutnya menetap di sana. Tempat itu sekarang dikenal dengan nama Kelapa Tinggi Segedong.

Namun Syarif Abdurrahman mendapat firasat bahwa tempat itu tidak baik untuk tempat tinggal dan ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mudik ke hulu sungai. Tempat Syarif Abdurrahman dan rombongan salat zuhur itu kini dikenal sebagai Tanjung Dhohor.

Ketika menyusuri Sungai Kapuas, mereka menemukan sebuah pulau, yang kini dikenal dengan nama Batu Layang, di mana sekarang di tempat itulah Syarif Abdurrahman beserta keturunannya dimakamkan. Di pulau itu mereka mulai mendapat gangguan hantu Pontianak atau Kuntilanak. Syarif Abdurrahman lalu memerintahkan kepada seluruh pengikutnya agar memerangi hantu-hantu itu. Setelah itu, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Kapuas.

Menjelang subuh 14 Rajab 1184 Hijriah atau 23 Oktober 1771, mereka sampai pada persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Setelah delapan hari menebas pohon di daratan itu, maka Syarif Abdurrahman lalu membangun sebuah rumah dan balai, dan kemudian tempat tersebut diberi nama Pontianak. Di tempat itu kini berdiri Masjid Jami dan Keraton Kadariah.

Akhirnya pada tanggal 8 bulan Sya'ban 1192 Hijriah,bertepatan dengan hari Senin dengan dihadiri oleh Raja Muda Riau, Raja Mempawah, Landak, Kubu dan Matan, Syarif Abdurrahman dinobatkan sebagai Sultan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al Habib Alkadrie.

Syarif Abdurrahman Alkadrie mangkat tahun 1807.[3]

Dibawah kepemimpinannya kerajaan Pontianak berkembang sebagai kota pelabuhan dan perdagangan yang cukup disegani.

Syarif Abdurrahman Alkadrie memiliki 66 putra dan putri[4]

Sri Paduka Ratu Sultan Utin Chandra MidiSunting

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR I 1500-1546
♂ Sultan Suriansyah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR II
♂ Sultan Rahmatullah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR III
♂ Sultan Hidayatullah I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR IV
♂ Sultan Mustain Billah
 
 
 
 
 
♂ Ne' Rumaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAJA KOTAWARINGIN I
Pangeran Dipati Anta-Kasuma
 
♀ Dara Irang
 
♂ Patih Gumantar
 
 
 
SULTAN-SULTAN INDRAGIRI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raden Saradewa
(Panembahan Ayer Mala)
RAJA MATAN 1622–1630
 
Putri Gelang
 
 
 
♂ Patih Nyakbang
 
RAJA NEGERI BATURIJAL
♂ Raja Qahar/Khahar
 
SULTAN INDRAGIRI X
(M. 1676-1687)
♂ Sultan Usuluddin Ahmad Syah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gusti/Raden Buyut Kasuma Matan
Pangeran Putra
Merong Giri Mustaka
Sultan Muhammad Tsafiuddin
Panembahan Meliau
RAJA MATAN 1630–1659
 
 
 
 
 
♂ Panembahan Senggawok
 
♀ Putri Cermin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gusti Jakar Kencana
Pangeran Muda
Sultan Ratoe
Sultan Muhammad Zainuddin Sekusor
RAJA MATAN 1659–1725
 
 
 
 
 
 
 
Mas Indrawati
 
♂ Daeng Rilakka (Rilèkké-ريلاك)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Syarif Sayyid 'Abdu'l Rahman al-Idrus
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti Kesuma Bandan
Sultan Muhammad Mu'azuddin
 
Sinuhun Ratu Agung Kusumba
Dayang Zuhayrah
 
 
 
 
 
 
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH I 1740–1761
Opu Daeng Menambon
Pangeran Mas Surya Negara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Syarif Idrus Al-Idrus Raja /Tuan Besar I Kubu
 
 
SRI PADUKA RATU SULTAN
Utin Chandra Midi
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN PONTIANAK I (1771-1808)
Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie bin Habib Husin + Nyai Tua
 
 
 
Nyai Kusuma Sari
 
Daeng Muda
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH II 1761–1787
Gusti Jamiril
Panembahan Adiwijaya Kesuma
 
 
 
Daeng Laila
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Syarif Muhammad (1795 – 1829) Yang di-Pertuan Besar Kubu.
 
♂ Syarif Abdurrahman Al-Idrus
 
Syarifah Aisyah Alkadrie
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH (1808-1823)
Syarif Hussein Alkadrie
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH III (27 Agustus 1787)
SULTAN PONTIANAK II 1808-1819
Sultan Syarif Kasim Alkadrie
 
Syarifah Salmah Alkadrie
(anak Putri Syahranum binti Sultan Banjar)
 
SULTAN PONTIANAK III (1819-1855)
Sultan Syarif Osman Alkadrie
 
 
 
 
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH 1813-1826
Gusti Jati
Sultan Muhammad Zainal Abidin
 
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH 1826-1855
Gusti Amin
Panembahan Adinata Krama Umar Kamaruddin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAJA SEBAMBAN I
Pangeran Sjarif Ali Al Aidroes
 
 
Syarif Abu Bakar Alkadrie
 
 
Syarifah Fatimah Alkadrie
 
 
 
 
 
SULTAN PONTIANAK IV(1855-1872)
Sultan Syarif Abdul Hamid I Alkadrie
 
 
 
 
 
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH
Gusti Mukmin
Panembahan Mukmin Nata Jaya Kusuma
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH 1855–1860
Gusti Makhmud
Panembahan Muda Makhmud Alauddin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN PONTIANAK V (1872-1895)
Sultan Syarif Yusuf Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syarifah Thaha Alkadrie
↓(bersuami)
Syarif Mahmud Alkadrie bin Sultan Syarif Yusuf Alkadrie SULTAN PONTIANAK V 1872-1895
 
Syarif Mahmud Alkadrie
 
 
SULTAN PONTIANAK VI (1895-1944)
Sultan Syarif Muhammad Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH
Gusti Usman
Panembahan Usman Nata Jaya Kusuma
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH 1860-1892
Gusti Ibrahim, Panembahan Ibrahim Muhammad Syafiuddin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syarif Usman Alkadrie
 
Ratu Anom Negara Syarifah Fatimah Alkadrie binti Sultan Syarif Muhammad Alkadrie
 
Ratu Perbu Wijaya Syarifah Khadijah Alkadrie
 
SULTAN PONTIANAK
Sultan Syarif Abdul Hamid II Alkadrie
 
♂ Pangeran Agung Syarif Mahmud Alkadrie
 
PEMANGKU KERAJAAN
♀ Gusti Intan
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH 1902-1943
Gusti Ibrahim, Panembahan Muhammad Taufik Akkamuddin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN PONTIANAK VI (1944-1945)
Sultan Syarif Thaha Alkadrie
 
 
 
Syarif Slamet Alkadrie
 
Syarif Yusuf Max Nico Alkadrie
 
SULTAN PONTIANAK IX (2004-2017)
Sultan Syarif Abu Bakar Alkadrie
 
 
 
 
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH 1955-2002
Panembahan Jimmy Mohammad Ibrahim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. Syarif Toto Thaha Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN PONTIANAK X (2017-sekarang)
Sultan Syarif Machmud Melvin Alkadrie
 
 
 
 
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH 2002-sekarang
Pangeran Ratu Mulawangsa Mardan Adijaya Kesuma Ibrahim
 
 
 
 
 
 
 


Nyai Kusuma SariSunting

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR I 1500-1546
♂ Sultan Suriansyah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR II
♂ Sultan Rahmatullah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR III
♂ Sultan Hidayatullah I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR IV
♂ Sultan Mustain Billah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAJA KOTAWARINGIN I
Pangeran Dipati Anta-Kasuma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putri Gelang
↓(bersuami)
Raden Saradewa
(Panembahan Ayer Mala)
RAJA MATAN 1622–1630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gusti/Raden Buyut Kasuma Matan
Pangeran Putra
Merong Giri Mustaka
Sultan Muhammad Tsafiuddin
Panembahan Meliau
RAJA MATAN 1630–1659
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gusti Jakar Kencana
Pangeran Muda
Sultan Ratoe
Sultan Muhammad Zainuddin Sekusor
RAJA MATAN 1659–1725
 
 
 
 
 
Habib Syarif Ahmad Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Syarif Sayyid 'Abdu'l Rahman al-Idrus
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Agung Martadipura (RAJA TANAH MERAH 1725–1730)
 
Putri Kesumba
(diperisteri PANEMBAHAN MEMPAWAH I Opu Daeng Menambon bin Daeng Rilakka (Rilèkké-ريلاك)
 
♀ Nyai Tua
 
Habib Syarif Hussein Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Syarif Idrus Al-Idrus Raja /Tuan Besar I Kubu
 
 
 
 
 
 
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH II
♂ Gusti Jamiril, Panembahan Adiwijaya Kesuma
 
SRI PADUKA RATU SULTAN
Utin Chandra Midi
 
 
 
SULTAN PONTIANAK I (1771-1808)
Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie bin Habib Husin
 
 
 
 
 
Nyai Kusuma Sari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Syarif Muhammad (1795 – 1829) Yang di-Pertuan Besar Kubu.
 
♂ Syarif Abdurrahman Al-Idrus
 
Syarifah Aisyah Alkadrie
 
 
 
 
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH (27 Agustus 1787 – 1808)
SULTAN PONTIANAK II 1808-1819
Sultan Syarif Kasim Alkadrie
 
PANEMBAHAN MEMPAWAH (1808-1823)
Syarif Hussein Alkadrie
 
Syarifah Salmah Alkadrie
(anak Putri Syahranum)
 
SULTAN PONTIANAK III (1819-1855)
Sultan Syarif Osman Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAJA SEBAMBAN I
Pangeran Sjarif Ali Al Aidroes
 
Syarif Abu Bakar Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syarifah Fatimah Alkadrie
 
 
 
SULTAN PONTIANAK IV(1855-1872)
Sultan Syarif Abdul Hamid I Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Syarif Hasan bin Sultan Syarif Ali Al-Idrus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN PONTIANAK V (1872-1895)
Sultan Syarif Yusuf Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAJA SEBAMBAN II
♂ Pangeran Syarif Qasim Al-Idrus
 
Syarifah Thaha Alkadrie
↓(bersuami)
Syarif Mahmud Alkadrie bin Sultan Syarif Yusuf Alkadrie SULTAN PONTIANAK V 1872-1895
 
Syarif Mahmud Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN PONTIANAK VI (1895-1944)
Sultan Syarif Muhammad Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Syarif ........ Al-Idrus
 
 
 
Syarif Usman Alkadrie
 
Ratu Anom Negara Syarifah Fatimah Alkadrie binti Sultan Syarif Muhammad Alkadrie
 
Ratu Perbu Wijaya Syarifah Khadijah Alkadrie
 
 
 
SULTAN PONTIANAK
Sultan Syarif Abdul Hamid II Alkadrie
 
♂ Pangeran Agung Syarif Mahmud Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Syarif Abu Bakar Al-Idrus
 
 
 
 
 
SULTAN PONTIANAK VII (1944-1945)
Sultan Syarif Thaha Alkadrie
 
 
 
♂ Syarif Slamet Alkadrie
 
 
 
♂ Syarif Yusuf Max Nico Alkadrie
 
SULTAN PONTIANAK IX (2004-2017)
Sultan Syarif Abu Bakar Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAJA SEBAMBAN III
♂ PANGERAN MUDA Syarif Sayid Umar
 
 
 
 
 
H. Syarif Toto Thaha Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN PONTIANAK X (2017-sekarang)
Sultan Syarif Machmud Melvin Alkadrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ratu Syahranum/Ratu Syarif BanunSunting

Kekerabatan Sultan Pontianak dengan Sultan Banjar. Menurut keterangan Pangeran Achmid bahwa Ratu Syarif Banun merupakan saudara perempuan Raja Banjar saat itu yaitu Panembahan Batu Sunan Nata Alam atau anak dari Panembahan Sepuh Sultan Tamjidullah (ke-1).[1]Sedangkan menurut silsilah versi Pedatuan bahwa Ratu Syarif Banun yang aslinya bernama Ratu Sekar Gading merupakan saudara tua Sultan Sulaiman Saidullah (ke-2) atau anak dari Raja Banjar saat itu yaitu Panembahan Batu Sunan Nata Alam/Sunan Sulaiman Saidullah (ke-1) dari buah pernikahannya dengan Ratu Syarifah Aminah binti Syarif Nuh - Mufti dari Prambanan.[5][6][7]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR I 1500-1546
♂ Sultan Suriansyah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR II
♂ Sultan Rahmatullah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR III
♂ Sultan Hidayatullah I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR IV
♂ Sultan Mustain Billah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANGKUBUMI BANJAR
♂ Sultan Rakyatullah
 
SULTAN BANJAR V
♂ Sultan Inayatullah
 
RAJA KOTAWARINGIN I
Pangeran Dipati Anta-Kasuma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEMANGKU SULTAN BANJAR
Sultan Agung dari Banjar
 
SULTAN BANJAR VI
♂ Sultan Saidullah
 
♂Pangeran Purbanagara/Raden Kasuma Wijaya/Raden Huju
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Raden Basus, Pangeran Suria Negara
 
SULTAN BANJAR VII
♂ Raden Bagus, Pangeran Suria Angsa, Sultan Amarullah Bagus Kasuma
 
♀ Gusti Gade
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR VIII
♂ Sultan Tahmidullah 1
 
MANGKUBUMI BANJAR
Panembahan Kusuma Dilaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR
Sultan Hamidullah (Tahmid Billah)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANGKUBUMI BANJAR
PEMANGKU SULTAN BANJAR
Sultan Tamjidillah 1
Sultan Sepuh dari Banjar
 
♂ Pangeran Mangku Delaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR
Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah
 
Putri Lawiyah
 
 
 
 
 
MANGKUBUMI BANJAR
PEMANGKU SULTAN BANJAR
1785-1808
Sunan Nata Alam
(Panembahan Batu)
 
Ratoe Laija
↓(bersuami)
Dewa Masmawa Sultan Mahmud bin Sultan Muhammad Jalaluddin Syah II SULTAN SUMBAWA
 
♀ Ratoe Sjerip
Ratu Syahranum
Putri Syara
Ratu Sarip Banum
Utin Kasmiri
(menikah 1768)[1]
 
 
 
 
 
SULTAN PONTIANAK I
m. 1778-1808
Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie bin Habib Husin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Amir
 
♂ Sri Pangeran Abdullah
 
♀ Ratu Siti Aer Mas
 
SULTAN BANJAR
Sultan Sulaiman Rahmatullah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syarifah Salmah
Syarifah Putri[8]
 
Syarif Muhammad
Pangeran Kecil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Pangeran Mas'ud
 
♀ Gusti Khadijah
 
Pangeran Singasari
 
SULTAN BANJAR
Sultan Adam
 
PERMAISURI RAJA KUSAN
♀ Ratoe Hadji Moesa
 
 
 
RAJA KUSAN
Pangeran Hadji Moesa
 
Syarif Alwi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR
Pangeran Antasari
 
 
 
Pangeran Haji Abu Bakar
 
SULTAN MUDA BANJAR
♂ Pangeran Ratu Sultan Muda Abdur Rahman
 
 
 
 
 
RAJA PULAU LAUT
Pangeran Abdoel Kadir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SULTAN BANJAR
Sultan Muhammad Seman
 
MANGKUBUMI BANJAR
Panembahan Muhammad Said
 
 
 
Pangeran Umar
 
MANGKUBUMI BANJAR
Hidayatullah II
 
SULTAN BANJAR
Tamjidullah II
 
RAJA PULAU LAUT
♂ Pangeran Berangta Kasuma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pangeran Perbatasari
 
♂ Gusti Muhammad Arsyad
 
 
 
Pangeran Jumberi
 
♀ Ratu Sari Banun (anak Nyai Rahamah) = Pangeran Muhammad
 
Pangeran Amin
 
RAJA PULAU LAUT
♂ Pangeran Amir Husin Kasuma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti Muhammad Perbatasari
 
♂ Gusti Muhammad Hussein
 
 
 
BUPATI BANJAR (2005-2015)
SULTAN BANJAR
Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mu'tashim Billah
 
♂ Pangeran Abdullah
 
.......
 
RAJA PULAU LAUT
♂ Pangeran M. Aminullah Kasuma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti Mansyur Perbatasari (+ 10 Juli 2018)
 
♂ Gusti Abdul Wahab
 
 
 
♂ H. Gusti Dhia Hidayat
 
♂ Gusti Dawud = R.A. Zakiyah
 
.....
 
♀ Putri Jahrah Kasoema
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti ....
 
 
 
♂ Gusti ....
 
♂ Raden Yusuf Dawud = Ning Munifah
 
.....
 
♂ Gusti Chaldoen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♂ Gusti ....
 
 
 
♂ Gusti ....
 
♂ Ismail Hasyim
 
......
 
♂ Gusti Helyadi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Didahului oleh:
-
Sultan Pontianak
1771—1808
Diteruskan oleh:
Syarif Kasim Alkadrie

Catatan kakiSunting

Pranala luarSunting