Sistem bilangan abjad

Sistem bilangan abjad adalah sistem angka atau penomoran yang menggunakan ke-28 abjad Arab untuk melambangkan nilai-nilai numerik. Sistem ini telah digunakan oleh bangsa Arab di dunia sejak abad ke-8 sebelum digunakannya angka Arab. Dalam bahasa Arab masa kini, kata abjad memiliki makna umum dari alfabet atau susunan dari huruf-huruf. Sebutan abjad diambil dari 4 huruf awal dalam susunan abjad, yakni alif, ba, jim, dan dal.

PenggunaanSunting

Sebelum angka Arab digunakan meluas di dunia Arab, sistem abjad ini melambangkan nilai-nilai numerik dan digunakan dalam semua perhitungan matematika. Sistem ini juga digunakan dalam penomoran atau pemerian dalam penulisan sehari-hari layaknya penggunaan penomoran atau pemerian A, B, C... atau I, II, III... dalam penulisan penggunakan sistem romawi.

Sistem ini juga digunakan untuk memberikan nilai pada kata atau kalimat dalam lafaz Alquran, semisal lafaz Allah (الله) memiliki nilai 66, dan lafaz basmalah (بسم الله الرحمن الرحيم) memiliki nilai 786 yang didapat dari penjumlahan susunan dan nilai hurufnya.

Susunan dan nilaiSunting

Susunan penomoran abjad berbeda dengan susunan abjad modern yang digunakan masa kini.

Nilai
Abjad
Ucap
1
ا
alif
2
ب
ba
3
ج
jim
4
د
dal
5
ه
ha
6
و
wau
7
ز
zay
8
ح
ḥa
9
ط
tha
10
ي
ya
20
ك
kaf
30
ل
lam
40
م
mim
50
ن
nun
60
س
sin
70
ع
ain
80
ف
fa
90
ص
shad
100
ق
qaf
200
ر
ra
300
ش
syin
400
ت
ta
500
ث
tsa
600
خ
kha
700
ذ
dzal
800
ض
dhad
900
ظ
zha
1000

غ

ghain


Secara bahasa, susunan abjad dapat dilafalkan dan menghasilkan nilai:

  • ابجدabjad: 1–2–3–4
  • هوزhawwaz: 5–6–7
  • حطيhutthi: 8–9–10
  • كلمنkalaman: 20–30–40–50
  • سعفصsa’fash: 60–70–80–90
  • قرشتqarasyat: 100–200–300–400
  • ثخذthakhidz: 500–600–700
  • ضظغdhazhagh: 800–900–1000

Lihat pulaSunting

Pranala luarSunting