Alif (dalam bahasa Arab pada posisi lepas) adalah huruf pertama dalam abjad Arab. Huruf ini melambangkan fonem /ʔ/ atau /a:/. Alif termasuk salah satu dari 22 huruf Arab yang diwarisi dari huruf Fenisia. Dengan ini alif juga berkerabat dengan huruf Aleph (Ibrani), α (Yunani), dan A (Latin).

Penjelasan dari Huruf Alif berdasarkan makna hurufnya

Ada lebih banyak jenis alif a,wasal,hamzah,i,dan aa alif hamzah ada jenisnya أ إ kalau ciri-ciri wasal ada alif dan bentuk di atas alif ada kepala huruf shad (ص) ciri-ciri hamzah huruf hamzah berasal dari kepala huruf 'ain (ع) baca huruf hamzah sama seperti bacaan huruf alif(ا)Ciri-ciri aa ada huruf alif di atas ada harokat fathah panjang dibaca panjang

Cara penulisanSunting

Cara penulisan huruf (ا)
Posisi Lepas Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
ا (Tidak ada) (Tidak ada) ـا

Lihat pulaSunting