Penjelasan dari Huruf Alif berdasarkan makna hurufnya

Alif (dalam bahasa Arab pada posisi lepas) adalah huruf pertama dalam abjad Arab. Huruf ini melambangkan fonem /ʔ/ atau /a:/. Alif termasuk salah satu dari 22 huruf Arab yang diwarisi dari huruf Fenisia. Dengan ini alif juga berkerabat dengan huruf Aleph (Ibrani), α (Yunani), dan A (Latin).

Ada lebih banyak jenis alif a,wasal,hamzah,i,dan aa alif hamzah ada jenisnya أ إ kalau ciri-ciri wasal ada alif dan bentuk di atas alif ada kepala huruf shad (ص) ciri-ciri hamzah huruf hamzah berasal dari kepala huruf 'ain (ع) baca huruf hamzah sama seperti bacaan huruf alif(ا)Ciri-ciri aa ada huruf alif di atas ada harokat fathah panjang dibaca panjang

Cara penulisanSunting

{{Arabic alphabet shapes|ا}Muhamad

Lihat pula Alif lainnyaSunting

• varian alif • hamzah