Sistem Romanisasi Bahasa Hakka Taiwan

Sistem Romanisasi Bahasa Hakka Taiwan (臺灣客家語拼音方案; Thòi-vân Hak-kâ-ngî Phîn-yîm Fông-on) adalah sistem romanisasi pinyin untuk bahasa Hakka Taiwan yang diciptakan oleh Kementerian Pendidikan Taiwan pada tahun 2012.[1]

Sistem Romanisasi Hakka Taiwan
Toiˇ vanˊ Hagˋ gaˊ ngiˊ Pinˊ imˊ Fongˊ on
Jenis aksara
BahasaHakka
Dialek Siyen
Dialek Hoiliuk
Dialek Thaiphu
Dialek Ngiauphin
Dialek Seu On
PenciptaKementerian Pendidikan Taiwan
Periode
2012
Aksara terkait
Silsilah
 Artikel ini mengandung transkripsi fonetik dalam Alfabet Fonetik Internasional (IPA). Untuk bantuan dalam membaca simbol IPA, lihat Bantuan:IPA. Untuk penjelasan perbedaan [ ], / / dan  , Lihat IPA § Tanda kurung dan delimitasi transkripsi.

Penamaan sunting

Sistem Romanisasi Bahasa Hakka Taiwan Hanzi Pha̍k-fa-sṳ Bahasa Inggris
Toiˇ vanˊ Hagˋ gaˊ ngiˊ Pinˊ imˊ Fongˊ on 臺灣客家語拼音方案 Thòi-vân Hak-kâ-ngî Phîn-yîm Fông-on Taiwanese Hakka Romanization System

Deskripsi sunting

Sistem romanisasi ini adalah bagian dari pendidikan bahasa Hakka di Taiwan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap bahasa tersebut. Bahasa Hakka di Taiwan pada awalnya banyak ditulis menggunakan Hanzi maupun romanisasi pha̍k-fa-sṳ (白話字) yang diciptakan oleh pewarta Injil dari barat agar mereka dapat berkomunikasi dengan rakyat Hakka.[2] Namun karena tekanan terhadap bahasa-bahasa non-Mandarin semasa era berkuasanya KMT sejak tahun 1949, sistem romanisasi nyaris tidak berkembang di Taiwan.[2] Penciptaan romanisasi Hakka yang baru merupakan terobosan penting untuk mengikutsertakan seluruh dialek utama Hakka di Taiwan agar bisa ditulis baik dengan Hanzi mau pun huruf latin. Ciri khas dari Romanisasi Hakka Taiwan adalah penggunaan diakritik yang disesuaikan dengan kontur nada dari masing-masing dialek.

Tabel simbol inisial (聲母符號表) sunting

聲母符號表 (sâng-mû fù-ho-peú)
客家語拼音 (pinyin Hakka) 國際音標 (International Phonetic Alphabet) 注音符號 (notasi fonetik)
b [ p ]
p [ ph ]
m [ m ]
f [ f ]
v [ v ]
bb1 [ b ]
d [ t ]
t [ th ]
n [ n ]
l [ l ]
r2 [ j ] x
g [ k ]
k [ kh ]
ng [ŋ ]
h [ h ]
j3 [ ʨ ]
q3 [ ʨʰ ]
x3 [ ɕ ]
z [ ts ]
c [ tsh ]
s [ s ]
zh4 [ ʧ ] ㄓ/ㄐ
ch4 [ ʧʰ ] ㄔ/ㄑ
sh4 [ ʃ ] ㄕ/ㄒ
rh4 [ ʒ ]
 • Catatan:
  • 1 bb digunakan untuk Dialek Seu On di Kabupaten Yunlin, Desa Guoxiang (Kabupaten Nantou) / 南投國姓鄉 serta kawasan-kawasan Hakka di Taiwan Selatan.[1]
  • 2 r merupakan frikatif yang ditemukan pada penutur dialek Siyen Selatan. r di sini adalah suku kata dengan inisial nol dan diawali dengan vokal tinggi sebelumnya i. i bersifat frikatif untuk membentuk ri-.[1]
  • 3 j, q, x, digunakan untuk Dialek Siyen (Utara dan Selatan).[1]
  • 4 zh, ch, sh, rh masing-masing ditulis sebagai ㄓ, ㄔ, ㄕ, ㄖ, untuk penutur Dialek Hoiliuk, Ngiauphin, dan Seu On; sementara untuk Dialek Thaiphu dilambangkan sebagai ㄐ, ㄑ, ㄒ, dan ㄖ.[1]

Tabel simbol final (韻母符號表) sunting

Final tunggal (單韻母) sunting

單韻母 (tân-yun-mû)
客家語拼音 (pinyin Hakka) 國際音標 (International Phonetic Alphabet) 注音符號 (notasi fonetik)
ii [ ï ]
i1 [ i ]
e [ e ]
ee2 [ ɛ ]
a [ a ]
o [ o ]
oo2 [ ɔ ]
u1 [ u ]
er3 [ ɤ ]
 • Catatan:
  • 1 i, u dapat digunakan untuk medial (韻頭), nucleus (韻腹) dan coda (韻尾).[1]
  • 2ee dan oo hanya digunakan dalam Dialek Seu On.[1]
  • 3 er digunakan dalam Dialek Hoiliuk dan Ngiauphin sebagai pelengkap untuk akhiran kata benda.[1]

Akhiran konsonan (輔音韻尾) sunting

輔音韻尾(phú-yîm-yun-mû)
客家語拼音 (pinyin Hakka) 國際音標 (International Phonetic Alphabet) 注音符號 (notasi fonetik)
m4 [ m ]
n4 [ n ]
ng4 [ ŋ ]
b4 [ p ]
d4 [ t ]
g4 [ k ]
 • Catatan :
  • 4 -m, -n, -ng digunakan untuk final final nasal ; -b, -d, -g digunakan untuk final henti.[1]

Rima nasal (鼻化韻) sunting

鼻化韻(phi-fa-yun)
客家語拼音 (pinyin Hakka) 國際音標 (International Phonetic Alphabet) 注音符號 (notasi fonetik)
nn5 [ ~ ]
 • Catatan :
  • 5 nn umumnya hanya digunakan dalam Dialek Seu On, tetapi kadang-kadang juga dijumpai di dialek lain, seperti: uainn+ (歪) pada Dialek Thaiphu.[1]

Suku kata nasal (成音節鼻音) sunting

成音節鼻音 (sàng-yîm-chiet-phi-yîm)
客家語拼音 (pinyin Hakka) 國際音標 (International Phonetic Alphabet) 注音符號 (notasi fonetik)
m6 [ ṃ ]
n6 [ ṇ ]
ng6 [ ŋ ]
 • Catatan :
  • 6 konsonan m, n, dan ng dapat dianggap sebagai nucleus (韻腹) dan membentuk suku kata sendiri. Contoh: ngˇ (魚), mˇ (毋).[1]

Tabel simbol nada (聲調符號表) sunting

Dialek Siyen, Liuktui dan Moiyan sunting

Nomor Nomor nada (調值) Siyen/Liuktui Nomor nada (調值) Moiyan Diaktrik/bentuk nada (調型) Contoh Hanzi
1 24 / 33 44 ◌́ maˊ
2 11 11 ◌̌ maˇ
3 31 31 ◌̀ maˋ
4 55 53 ma
5 5 5 ◌ (untuk akhiran b,d,g) mad
6 2 1 ◌̀ (untuk akhiran b,d,g) magˋ

Dialek Hoiliuk sunting

海陸腔聲調符號表 (Hói-liu̍k-khiông sâng-thiàu fù-ho-peú)
Nomor Nomor nada (調值) Diaktrik/bentuk nada (調型) Contoh Hanzi
1 53 ◌̀ caˋ
2 55 ngin
3 24 ◌́ sanˊ
4 11 ◌̌ piauˇ
5 33 ◌+ mai+
6 5 ◌ (untuk akhiran b,d,g) gued
7 2 ◌̀ (untuk akhiran b,d,g) rhidˋ

Dialek Seu On sunting

詔安腔聲調符號表 (Seu-ôn-khiông sâng-thiàu fù-ho-peú)
Nomor Nomor nada (調值) Diaktrik/bentuk nada (調型) Contoh Hanzi
1 11 ◌̌ saˇ
2 53 ◌̀
3 31 ◌́^ li^
4 55 shiu
5 24 ◌́ (untuk akhiran b,d,g) shidˊ
6 43 ◌̀ (untuk akhiran b,d,g) rhiabˋ

Dialek Thaiphu sunting

大埔腔聲調符號表 (Thai-phû-khiông sâng-thiàu fù-ho-peú)
Nomor Nomor nada (調值) Diaktrik/bentuk nada (調型) Contoh Hanzi
1 33 ◌+ go+
2 35 ◌́ siauˊ
3 113 ◌̌ shonˇ
4 31 ◌́^ da^
5 53 ◌̀ chongˋ
6 21 ◌^ (untuk akhiran b,d,g) kiug^
7 54 ◌̀ (untuk akhiran b,d,g) sudˋ

Dialek Ngiauphin sunting

饒平腔聲調符號表 (Ngièu-phìn-khiông sâng-thiàu fù-ho-peú)
Nomor Nomor nada (調值) Diaktrik/bentuk nada (調型) Contoh Hanzi
1 11 ◌̌ coˇ
2 55 liong
3 53 ◌̀ shanˋ
4 24 ◌́ siiˊ
5 2 ◌̀ (untuk akhiran b,d,g) badˋ
6 5 ◌ (untuk akhiran b,d,g) ngied

Lihat juga sunting

Pranala luar sunting

Referensi sunting