Pedal

halaman disambiguasi Wikimedia

Kata pedal berasal dari bahasa Latin (pes, pedis) dan berkaitan dengan kaki.

Pedal merupakan tuas yang digerakkan dengan kaki. Contohnya adalah:

Dalam geometri: