Buka menu utama

Mahalat adalah nama yang disebutkan dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, sebagai salah putri Ismael, adik Nebayot, yang dinikahi oleh Esau bin Ishak, untuk dijadikan istri ketiga sebagaimana disebut dalam Kitab Kejadian pasal 28. Nama lainnya adalah Basmat.

Catatan AlkitabSunting

Kitab KejadianSunting

Kejadian 28:28-29

Maka Esaupun menyadari, bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismael dan mengambil Mahalat menjadi isterinya, di samping kedua isterinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismael anak Abraham, adik Nebayot.[1]

Kejadian 36:2-4

Esau mengambil ... menjadi isterinya, ... Basmat, anak Ismael, adik Nebayot...Basmat melahirkan Rehuel[2]

SilsilahSunting

ReferensiSunting