Lum’atul I’tiqad

Lum’atul I’tiqad adalah kitab akidah ahlus sunnah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w.629 H). Judul lengkapnya adalah "Lum’ah al-I’tiqad al-Hadi ila Sabili ar-Rasyad". Buku ini termasuk di antara jajaran kitab-kitab akidah yang memiliki kedudukan yang amat penting. Isinya membahas intisari keyakinan ahlus sunnah wal jama'ah secara lugas dalam membedakannya dari aliran-aliran yang berkembang pada masa hidup penulis seperti Muktazilah, khawarij, Syi'ah, Qadariyah, dll.

Lum’atul I’tiqad
PengarangIbnu Qudamah al-Maqdisi
Judul asliLum’ah al-I’tiqad al-Hadi ila Sabili ar-Rasyad
NegaraSyam
BahasaBahasa Arab
SubjekAkidah dan Manhaj
GenreMatan
Tanggal terbit
circa 600-an H (1200-an M)
Diikuti olehSyarah Lum'atul I'tiqad (bervariasi) oleh para ulama. 

PembahasanSunting

Tema perbahasan yang terdapat dalam buku ini menitik berat tentang penjelasan al-Asma' wa ash-Shifat, kaidah-kaidah memahaminya, methodologi ahlus sunnah dalam berinteraksi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Selain itu, buku ini membahas tentang Qadha dan Qadar, Takdir, iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, perbuatan dan juga amal, iman kepada Rasul, iman kepada azab kubur, fitnah kubur, hadis-hadis tentang hari kebangkitan, perhitungan (al-hisab), timbangan (al-mizan), ciri-ciri telaga (haudh), ciri-ciri titian (shirath), syafa'at, sifat-sifat syurga dan neraka, hak-hak nabi dan para sahabatnya, hukum mengkafirkan orang Islam atas alasan maksiat, hukum mencela para sahabat, hukum mentaati khalifah, hukum tentang ahli bid'ah, tanda-tanda ahli bid'ah, dan yang lain seterusnya sehingga kepada perbahasan ringkas tentang ijma', taklid, dan mazhab.

Kitab PenjelasanSunting

Selain teks (matan) aslinya, kitab ini pada masa sekarang telah tersedia dalam edisi yang telah diteliti dan dijelaskan, seperti:

  • Ta’liq Mukhtashar ‘ala Kitab Lum’atil I’tiqad Al-Hadi ila Sabili Ar-Rasyad oleh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.

RujukanSunting

Daftar pustaka
  • Muhammad DZ, Abu Abdurrahman (2007). Pokok-Pokok Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Ibnu Qudamah Al-Maqdisy. Pekalongan: Pustaka Sumayyah. ISBN 978-979-26-1114-4
  • Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih (2006). Terjemah syarah Lum'atil I'tiqad. Yogyakarta: Hikmah Ahlus Sunnah.

Pranala luarSunting