Lagu Kebangsaan RSS Moldavia

salah satu lagu kebangsaan

Lagu Kebangsaan Republik Sosialis Soviet Moldavia (bahasa Moldova: Имнул де Стат ал РСС Молдовенешть; bahasa Rumania: Imnul de Stat al RSS Moldovenești) adalah lagu kebangsaan Moldova ketika masih menjadi bagian dari Uni Soviet yang kala itu bernama RSS Moldavia.

Имнул де Стат ал РСС Молдовенешть

Lagu kebangsaan Republik Sosialis Soviet Moldavia RSS Moldavia
Penulis lirikEmilian Bukov, Bogdan Istru
KomponisȘtefan Neaga (1945)
Eduard Lazarev (Pembaruan 1980)
Penggunaan1945 (Versi Asli)
1980 (Pembaruan)
Pencabutan1980 (Versi Asli)
1991 (Pembaruan)
Lagu Kebangsaan RSS Moldavia (vokal 1945)
Lagu Kebangsaan RSS Moldavia (instrumental 1945)

Versi asli lagu ini diadopsi pada 1945 dengan lirik yang ditulis oleh Emilian Bukov dan Bogdan Istru serta musik yang dikarang oleh Ștefan Neaga. Pada 1980 lagu ini diperbarui sehingga diadopsi versi baru dimana musiknya dikarang oleh Eduard Lazarev.

1980-1991

sunting
Kiril Latin
Молдова Советикэ, плаюл ностру-н флоаре,
Алэтурь де алте републичь сурорь.
Пэшеште ымпреунэ ку Русия маре,
Спре ал Униуний сенин виитор.
Дойна ынфрэцирий прослэвеште Цара,
ынцелепчиуне кондусэ де Партид.
Кауза луй Ленин – каузэ мэряцэ –
О ынфэптуеште попорул стрынс унит.
Славэ ын вякурь, ренэскут пэмынт!
Мунка сэ-ць фие креатор авынт!
Ши комунизмул – цел нестрэмутат –
Ыналцэ-л прин фапте пентру феричиря та!
Moldova Sovietică, plaiul nostru-n floare,
Alături de alte republici surori.
Pășește împreună cu Rusia mare,
Spre al Uniunii senin viitor.
Doina înfrățirii proslăvește Țara,
Cu înțelepciune condusă de Partid.
Cauza lui Lenin – cauză măreață –
O înfăptuiește poporul strâns unit.
Slavă în veacuri, renăscut pământ!
Munca să-ți fie creator avânt!
Și comunismul – țel nestrămutat –
Înalță-l prin fapte pentru fericirea ta!

1945-1980

sunting
Kiril Latin
Молдова ку дойне стрэбуне пе плаюрь,
Ку поамэ ши пыне пе дялурь ши вэй.
Луптынд ку-ажуторул Русией мэреце,
А врут неатырнаря пэмынтулуй ей.
Refrain:
Славэ ын вякурь, Молдовэ Советикэ,
Креште ку алте републичь сурорь,
Ши ку драпелул Советик ыналцэ-те,
Калия сэ-ць фие авынт креатор.
Пе друмул луминий ку Ленин ши Сталин,
Робия боерилор крунць ам ынвинс.
Пе ной дин избындэ-н избындэ ыннаинте,
Не дуче слэвитул партид комунист.
Refrain
Ын армия ноастрэ, луптынд витежеште,
Пе душманий цэрий ый вом бируи,
Ши-н маря фамилие а Униуний,
Молдова Советикэ-н вечь а-нфлори.
Refrain
Moldova cu doine străbune pe plaiuri,
Cu poamă și pâne pe dealuri și văi.
Luptănd cu-ajutorul Rusiei mărețe,
A vrut neatârnarea pământului ei.
Refrain:
Slavă în veacuri, Moldovă Sovietică,
Crește cu alte republici surori,
Și ku drapelul Sovietic înalță-te,
Kalija să-ți fie avânt creator.
Pe drumul luminii cu Lenin și Stalin,
Robia boierilor crunți am învins.
Pe noi din izbândă-n izbândă înainte,
Ne duce slăvitul partid komunist.
Refrain
În armia noastră, luptând vitejește,
Pe dușmanii țării îi vom birui,
Și-n marea familie a Uniunii,
Moldova Sovietică-n veci a-nflori.
Refrain