Harahap

salah satu marga Batak Angkola

Harahap berasal dari masyarakat Batak di kawasan Tapanuli Bahagian Selatan. Laki-Laki bermarga Harahap kadang di sebut Bayo Angin atau Bayo Alogo.

Tokoh Sunting