Daftar tanda kehormatan negara bagian dan wilayah persekutuan Malaysia

Tanda kehormatan di negara bagian dan wilayah persekutuan Malaysia adalah bentuk tanda kehormatan yang ada di setiap negara bagian dan wilayah persekutuan (wilayah federal) Malaysia. Setiap negara bagian memiliki sistem tanda kehormatan dan aturannya masing-masing, sementara satu sistem yang sama digunakan di tiga wilayah persekutuan. Kebanyakan tanda kehormatan diperbolehkan untuk dipakai pemiliknya di muka umum. Selain itu, beberapa tanda kehormatan juga membawa gelar kehormatan sementara sebagian besar lainnya hanya membawa gelar akhiran.

Wilayah Persekutuan

sunting

Tanda kehormatan di wilayah persekutuan dianugerahkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai kepala negara. Seluruh tanda kehormatan wilayah persekutuan dibentuk oleh Sultan Mizan Zainal Abidin pada tahun 2008 sebagai penghargaan atas jasa untuk wilayah persekutuan.

Pita Nama Kelas Akhiran Gelar kehormatan
Orde
  Darjah Yang Mulia Mahkota Wilayah Seri Utama Mahkota Wilayah S.U.M.W. Datuk Seri Utama
  Seri Mahkota Wilayah S.M.W. Datuk Seri
  Panglima Mahkota Milayah P.M.W. Datuk
  Johan Mahkota Wilayah J.M.W.
  Kesatria Mahkota Wilayah K.M.W.
  Ahli Mahkota Wilayah A.M.W.
  Pingat Pangkuan Mahkota Wilayah P.P.W.

Negara bagian bukan kerajaan

sunting

Melaka

sunting

Berikut ini adalah daftar tanda kehormatan di negara bagian Malaka yang dianugerahkan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka.

Pita Nama Kelas Akhiran Gelar kehormatan Dibentuk Keterangan
Orde
  Darjah Seri Paduka Setia Melaka Seri Paduka Setia Melaka S.P.S.M. Seri Setia 2020 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Mohd. Ali Mohd. Rustam
  Darjah Utama Negeri Melaka Darjah Utama Negeri Melaka D.U.N.M. Datuk Seri Utama 1978 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Syed Zahiruddin
  Darjah Seri Melaka Darjah Gemilang Seri Melaka D.G.S.M. Datuk Seri 1978,
rev. 1983
Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Syed Zahiruddin
Darjah Cemerlang Seri Melaka D.C.S.M. Datuk Wira 1978
Darjah Mulia Seri Melaka D.M.S.M. Datuk
  Darjah Pangkuan Seri Melaka D.P.S.M. Datuk
  Darjah Seri Melaka D.S.M.
Bintang
Bintang Gagah Perwira B.G.P. 1978 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Syed Zahiruddin
Bintang Cemerlang Melaka B.C.M.
Bintang Khidmat Terpuji B.K.T.
Medali
  Pingat Jasa Cemerlang P.J.C. 2020 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Mohd. Ali Mohd. Rustam
  Pingat Jasa Kebaktian P.J.K. 1978 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Syed Zahiruddin
Pingat Bakti Masyarakat P.B.M.
Pingat Khidmat Lama P.K.L.

Pulau Pinang

sunting

Berikut ini adalah daftar tanda kehormatan di negara bagian Pulau Pinang yang dianugerahkan oleh Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang.

Pita Nama Kelas Akhiran Gelar kehormatan Dibentuk Keterangan
Orde
  Darjah Pangkuan Negeri Darjah Utama Pangkuan Negeri D.U.P.N. Dato' Seri Utama 1967 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Raja Uda sebagai penghargaan untuk jasa yang luar biasa dari warga Pulau Pinang.
  Darjah Panglima Pangkuan Negeri D.P.P.N. Dato' Seri
  Darjah Gemilang Pangkuan Negeri D.G.P.N. Dato' Seri
  Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri D.M.P.N. Dato'
  Darjah Setia Pangkuan Negeri D.S.P.N. Dato'
  Darjah Johan Negeri D.J.N.
Medali dan Bintang
  Bintang Cemerlang Negeri B.C.N. 1996 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Hamdan sebagai penghargaan pengabdian yang lama dan tindakan yang baik.
  Pingat Gagah Perwira P.G.P. 1959 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Raja Uda sebagai penghargaan atas keberanian yang luar biasa ketika masa perang.
  Pingat Kelakuan Terpuji P.K.T. 1959 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Raja Uda sebagai penghargaan atas kontribusi dan tindakan yang baik.
  Pingat Jasa Kebaktian P.J.K. 1959 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Raja Uda sebagai penghargaan untuk pegawai negeri.
  Pingat Jasa Masyarakat P.J.M. 1969 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Syed Sheh Hassan Barakbah sebagai penghargaan untuk warga dan pegawai negeri di badan pemerintahan.
  Pingat Bakti Setia P.B.S. 1963 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Raja Uda sebagai penghargaan atas pengabdian yang setia bagi pemerintahan dan warga negara bagian.

Berikut ini adalah daftar tanda kehormatan di negara bagian Sabah yang dianugerahkan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah.[1]

Pita Nama Kelas Akhiran Gelar kehormatan Didirikan Keterangan
Orde
  Darjah Yang Amat Mulia Kinabalu Seri Panglima Darjah Kinabalu S.P.D.K. Datuk Seri Panglima 9 Oktober 1963 Didirikan oleh Yang di-Pertua Negeri Mustapha sebagai penghargaan atas jasa yang luar biasa bagi Sabah.
  Panglima Gemilang Darjah Kinabalu P.G.D.K. Datuk
  Ahli Setia Darjah Kinabalu A.S.D.K.
Ahli Darjah Kinabalu A.D.K.
Bintang Seri Kinabalu B.S.K.
Bintang Kinabalu B.K.
  Sijil Kehormat S.K.

Sarawak

sunting

Berikut ini adalah daftar tanda kehormatan di negara bagian Sarawak yang dianugerahkan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Pita Nama Kelas Akhiran Gelar kehormatan Dibentuk Keterangan
Orde
  Darjah Utama Yang Amat Mulia Bintang Sarawak Satria Bintang Sarawak S.B.S. Pehin Sri 10 Juli 1964 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Abang Openg sebagai penghargaan untuk pengabdian yang luar biasa oleh warga Sarawak
  Panglima Negara Bintang Sarawak P.N.B.S. Dato Sri
  Panglima Setia Bintang Sarawak P.S.B.S. Dato
  Johan Bintang Sarawak J.B.S.
Pegawai Bintang Sarawak P.B.S.
Ahli Bintang Sarawak A.B.S.
Bentara Bintang Sarawak B.B.S.
  Darjah Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak Datuk Patinggi Bintang Kenyalang D.P. Datuk Patinggi 1970 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Tuanku Bujang sebagai penghargaan untuk kontribusi yang bernilai signifikan.
  Datuk Amar Bintang Kenyalang D.A. Datuk Amar
  Panglima Gemilang Bintang Kenyalang P.G.B.K. Datuk
  Johan Bintang Kenyalang J.B.K.
  Pegawai Bintang Kenyalang P.B.K.
  Ahli Bintang Kenyalang A.B.K.
  Darjah Jasa Bakti Sarawak D.J.B.S. Datu 1997 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Ahmad Zaidi Adruce sebagai penghargaan atas pengabdian yang dapat dijadikan teladan.
Medali
Pingat Pentadbiran Awam Johan Perkhidmatan Cemerlang J.P.C. 1973 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Tuanku Bujang sebagai penghargaan atas pengabdian yang luar biasa oleh pegawai negeri.
  Pingat Perkhidmatan Cemerlang P.P.C.
Pingat Perkhidmatan Bakti P.P.B.
Pingat Perkhidmatan Terpuji P.P.T.
Pingat Jasa Keberanian
Pingat Perwira Negeri
Emas P.P.N. 1993 Dibentuk oleh Yang di-Pertua Negeri Ahmad Zaidi Adruce sebagai penghargaan atas keberanian selama masa perang.
Perak
Perunggu

Negara bagian kerajaan

sunting

Johor merupakan negara bagian pertama yang menciptakan tanda kehormatan di Malaysia. Tanda kehormatan pertama tersebut dibentuk oleh Sultan Abu Bakar pada tahun 1886.[2] Berikut ini adalah tanda kehormatan di negara bagian Johor yang dianugerahkan oleh Sultan Johor.[2][3][4][5]

Pita Nama Kelas Akhiran Gelar kehormatan Dibentuk Keterangan
Orde
  Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pertama D.K. I 31 Juli 1886 Dibentuk oleh Sultan Abu Bakar sebagai penghargaan atas kontribusi yang berjasa
Kedua D.K. II
  Darjah Mahkota Johor Yang Amat Mulia Dato' Sri Paduka S.P.M.J. Dato'/Datin Paduka 31 Juli 1886 Dibentuk oleh Sultan Abu Bakar sebagai penghargaan atas menunjukkan kesetiaan dan pengabdian yang teliti.
Dato' Paduka D.P.M.J.
Setia S.M.J.
  Darjah Setia Sultan Ismail Johor Yang Amat Diberkati Dato' Sri Setia S.S.I.J. Dato'/Datin Paduka 28 Oktober 1974 Dibentuk oleh Sultan Ismail sebagai penghargaan atas kontribusi warga selama masa jabatannya.
Dato' Setia D.S.I.J.
  Darjah Mulia Sultan Ibrahim Johor Yang Amat Disanjungi Dato' Sri Mulia S.M.I.J. Dato'/Datin Paduka 30 Maret 2015 Dibentuk oleh Sultan Ibrahim Ismail sebagai penghargaan atas jasa dan kontribusi yang tak ternilai selama masa jabatannya.
Dato' Mulia D.M.I.J.
Setia Mulia S.I.J.
Bintang dan Medali
  Pingat Besi Kerana Keberanian dan Jasa Pertama P.B. I 1894 Dibentuk oleh Sultan Abu Bakar tahun 1894 dan diubah oleh Sultan Ibrahim pada 17 September 1958 sebagai penghargaan atas tindakan keberanian tertinggi.
Kedua P.B. II Dibentuk oleh Sultan Abu Bakar tahun 1894 dan diubah oleh Sultan Ibrahim pada 17 September 1958 sebagai penghargaan atas keberanian dan penyelamatan nyawa.
  Pingat Jasa dan Lama dalam Perkhidmatan Perak P.J.P. 31 Juli 1886 Dibentuk oleh Sultan Abu Bakar tahun 1886 dan diubah oleh Sultan Ibrahim pada 17 September 1923 sebagai anggota militer, angkatan relawan, dan marinir Johor.
  Pingat Lama dan Baik Dalam Pekerjaan Perak P.L.P. 31 Juli 1886 Dibentuk oleh Sultan Abu Bakar tahun 1886 dan diubah oleh Sultan Ibrahim pada 17 September 1923 sebagai penghargaan kepada polisi dan pegawai negeri.
  Pingat Abu Bakar Sultan Emas P.A.B.S. 31 Juli 1886 Dibentuk oleh Sultan Abu Bakar untuk memperingati pemahkotaannya pada 31 Juli 1886.
  Pingat Ibrahim Sultan Pertama (Emas) P.I.S. 2 November 1895 Dibentuk oleh Sultan Ibrahim untuk memperingati pemahkotaannya pada 2 November 1895. Diubah menjadi medali jasa pada 17 September 1925 dalam perayaan 30 tahun kenaikan takhta, menggantikan Pingat Abu Bakar Sultan.
Diberikan kepada keluarga kerajaan dan negarawan senior.
Kedua (Perak) P.I.S. II Dibentuk oleh Sultan Ibrahim untuk memperingati pemahkotaannya pada 2 November 1895. Diubah menjadi medali jasa pada 17 September 1925 dalam perayaan 30 tahun kenaikan takhta, menggantikan Pingat Abu Bakar Sultan.
Diberikan kepada pegawai, staff, dan publik yang telah mengabdi dengan setia sedikitnya 20 tahun.
Ketiga (Perunggu) - Dibentuk oleh Sultan Ibrahim untuk memperingati pemahkotaannya pada 2 November 1895. Diubah menjadi medali jasa pada 17 September 1925 dalam perayaan 30 tahun kenaikan takhta, menggantikan Pingat Abu Bakar Sultan.
Diberikan kepada staff pembantu yang telah mengabdi dengan setia sedikitnya 17 tahun.
  Bintang Sultan Ismail Pertama (Emas) B.S.I. 28 Oktober 1977 Dibentuk oleh Sultan Ismail untuk kontribusi warga pada masa jabatannya. Secara efektif menjadi kelas ketiga dan keempat dari Darjah Setia Sultan Ismail Johor.
Kedua (Perak) B.S.I. II
  Pingat Sultan Ibrahim Johor Pertama (Emas) P.S.I. I 30 Maret 2015 Dibentuk oleh Sultan Ibrahim Ismail untuk memperingati pemahkotaannya pada 30 Maret 2015.
Kedua (Perak) P.S.I. II
Ketiga (Perunggu) P.S.I. III
  Pingat Perkahwinan Sultan Ibrahim Pertama (Emas) 8 Mei 1932 Dibentuk oleh Sultan Ibrahim untuk memeringati pernikahannya dengan Sultanah Helen Ibrahim pada 15 Oktober 1930 dan pemahkotaannya menjadi Sultanah pada 18 November 1931.
Kedua (Perak)
Ketiga (Perunggu)
  Pingat Jubli Intan Sultan Ibrahim Pertama (Emas) 1955 Dibentuk oleh Sultan Ibrahim untuk Peringatan Intannya tahun 1955.
Kedua (Perak)
Ketiga (Perunggu)
  Pingat Memorial Sultan Ibrahim Perak 8 Mei 1959 Dibentuk oleh Sultan Ismail untuk memeringati kehidupan ayahnya, Sultan Ibrahim.
  Pingat Kemahkotaan Sultan Ismail Pertama (Emas) 10 Februari 1960 Dibentuk oleh Sultan Ismail untuk memeringati pemahkotaannya pada 10 Februari 1960.
Kedua (Perak)
Ketiga (Perunggu)
  Pingat Kemahkotaan Sultan Iskandar Pertama (Emas) 11 Mei 1981 Dibentuk oleh Sultan Iskandar untuk memeringati pemahkotaannya pada 11 Mei 1981.
Kedua (Perak)
Ketiga (Perunggu)

Berikut adalah tanda kehormatan di negara bagian Kedah. Tanda kehormatan ini dianugerahkan oleh Sultan Kedah.[6][7][8]

Pita Nama Kelas Akhiran Gelar kehormatan Dibentuk Keterangan
Orde
  Bintang Keberanian Negeri Kedah B.K.K. 30 Oktober 1952 Didirikan oleh Sultan Badlishah sebagai penghargaan atas tindakan keberanian tertinggi yang ditunjukkan oleh kalangan militer maupun sipil dalam keadaan bahaya selama masa damai maupun masa perang.
  Darjah Kerabat Yang Amat Mulia Kedah D.K. 21 Februari 1964 Didirikan oleh Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah.
  Darjah Kerabat Halimi Yang Amat Mulia Kedah D.K.H. Januari 1973 Didirikan oleh Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah.
  Darjah Utama Untuk Jasa Kedah D.U.K. (K.O.M.) 17 November 1953 (atau 30 Oktober 1952) Didirikan oleh Sultan Badlishah.
Dibatasi maksimal tiga penerima yang masih hidup.
  Darjah Utama Sri Mahawangsa Yang Amat Dihormati D.M.K. Dato' Seri Utama 2005 Didirikan oleh Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah.
  Bintang Perkasa Negeri Kedah B.P.K. 30 Oktober 1952 Dibentuk oleh Sultan Badlishah sebagai penghargaan atas tindakan keberanian yang terkemuka oleh kalangan militer, polisi, maupun sipil, namun dengan kriteria yang lebih rendah dari Bintang Keberanian.
  Darjah Yang Maha Mulia Sri Mahkota Kedah Seri Paduka S.P.M.K. Dato' Seri 21 Februari 1964 Didirikan oleh Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah.
  Dato' Paduka D.P.M.K. Dato'
  Seri S.M.K.
  Ahli A.M.K.
  Darjah Yang Mulia Setia Diraja Seri Setia S.S.D.K. Dato' Seri 21 September 1973 Didirikan oleh Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah.
  Dato' Setia D.S.D.K. Dato'
  Setia S.D.K.
Darjah Kebesaran Sultan Sallehuddin Yang Amat Dihormati Seri Setia S.S.S.K. Dato' Seri Utama 2019 Didirikan oleh Sultan Sallehuddin.
Paduka Seri Setia D.P.S.S. Dato' Paduka
Dato' Setia D.S.S.S. Dato'
Setia S.S.S.
  Darjah Yang Mulia Sri Setia Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah Seri Paduka Seri Setia S.H.M.S. Dato' Seri Diraja 2008 Didirikan oleh Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah.
  Paduka Seri Setia D.H.M.S. Dato' Paduka 15 Juli 1983
  Setia S.M.S.
  Bintang B.M.S.
  Darjah Kebesaran Gemilang Sri Mahkota Kedah Dato' Wira D.G.M.K. Dato' Wira Januari 2001 Didirikan oleh Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah.
  Setia G.M.K.
  Ahli A.G.K.

Kelantan

sunting

Berikut ini tanda kehormatan yang dianugerahkan oleh Sultan Kelantan.

Pita Nama Kelas Akhiran Gelar kehormatan Dibentuk Keterangan
Orde
  Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati
(Bintang Al-Yunusi)
D.K. 1916 Didirikan oleh Sultan Muhammad IV untuk kontribusi yang berjasa.
Maksimal 25 penerima dan hanya untuk keluarga kerajaan.
  Darjah Kebesaran Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia
(Bintang Al-Muhammadi)
Dato' Seri Paduka S.P.M.K. Dato' 1916 Didirikan oleh Sultan Muhammad IV sebagai penghargaan atas menunjukkan pengabdian yang setia dan cermat.
Maksimal 40 penerima.
Dato' Paduka D.P.M.K. Didirikan oleh Sultan Muhammad IV sebagai penghargaan atas menunjukkan pengabdian yang setia dan cermat.
Maksimal 60 penerima.
Paduka P.M.K. Didirikan oleh Sultan Muhammad IV sebagai penghargaan atas menunjukkan pengabdian yang setia dan cermat.
 
(1925–2016)
 
(sejak 2016)
Darjah Kebesaran Jiwa Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia
(Bintang Al-Ismaili)
Dato' Seri Paduka S.J.M.K. Dato' 1925 Didirikan oleh Sultan Ismail sebagai penghargaan dari perjuangan yang mempertaruhkan nyawa.
Maksimal 50 penerima.
Dato' Paduka D.J.M.K. Didirikan oleh Sultan Ismail sebagai penghargaan dari perjuangan yang mempertaruhkan nyawa.
Maksimal 75 penerima.
Setia J.M.K. Didirikan oleh Sultan Ismail sebagai penghargaan dari perjuangan yang mempertaruhkan nyawa.
  Darjah Kebesaran Kshatria Mahkota Kelantan Yang Amat Perkasa
(Bintang Al-Yahyawi)
Dato' Seri Paduka S.P.K.K. Dato' 1988 Didirikan oleh Sultan Ismail Petra sebagai penghargaan kepada mereka yang setia kepada negara bagian.
Maksimal 40 penerima.
  Dato' Paduka D.P.K.K. Didirikan oleh Sultan Ismail Petra sebagai penghargaan kepada mereka yang setia kepada negara bagian.
Maksimal 60 penerima.
Paduka P.K.K. Didirikan oleh Sultan Ismail Petra sebagai penghargaan kepada mereka yang setia kepada negara bagian.
  Darjah Kebesaran Setia Mahkota Kelantan Yang Amat Terbilang

(Bintang Al-Ibrahimi)

Dato' Seri Paduka S.P.S.K. Dato' 10 Desember 1967 Didirikan oleh Sultan Ismail Petra sebagai penghargaan kepada mereka yang setia kepada negara bagian.
Maksimal 50 penerima.
Dato' Paduka D.P.S.K. Didirikan oleh Sultan Ismail Petra sebagai penghargaan kepada mereka yang setia kepada negara bagian.
Maksimal 75 penerima.
Paduka P.S.K. Didirikan oleh Sultan Ismail Petra sebagai penghargaan kepada mereka yang setia kepada negara bagian.
Bentara B.S.K.
Ahli A.S.K.
  Darjah Kebesaran Jasa Mahkota Kelantan
(Bintang al-Petrawi)
Dato' Seri Paduka S.P.J.K. Dato' 2016 Didirikan oleh Sultan Muhammad V sebagai penghargaan atas pengabdian yang luar biasa bagi negara bagian dan keluarga kerajaan.
Dato' Paduka D.P.J.K.
Paduka P.J.K.
Bentara B.J.K.
Ahli A.J.K.
  Darjah Pahlawan Yang Amat Gagah Perkasa Yang Amat Mulia P.Y.G.P. 1919 Didirikan oleh Sultan Muhammad IV sebagai penghargaan atas tindakan keberanian dan kekesatriaan seseorang.

Negeri Sembilan

sunting

Berikut ini tanda kehormatan di Negeri Sembilan yang dianugerahkan oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan.

Pita Nama Kelas Akhiran Gelar kehormatan Dibentuk Keterangan
Orde
  Darjah Kerabat Negeri Sembilan Yang Amat Mulia D.K.N.S. 24 Mei 1979 Didirikan oleh Tuanku Jaafar.
Hanya untuk kepala negara/negara bagian dan pasangannya.
Darjah Negeri Sembilan D.N.S. 24 Mei 1979 Didirikan oleh Tuanku Jaafar.
Dihapus 14 Januari 2010.
  Tertinggi D.T.N.S. 14 Januari 2010 Didirikan oleh Tuanku Muhriz.
Hanya untuk para pemimpin Luak (distrik adat).
  Mulia D.M.N.S. Didirikan oleh Tuanku Muhriz.
Hanya untuk pasangan para pemimpin Luak (distrik adat).
  Darjah Kerabat Yamtuan Radin Sunnah D.K.Y.R. 24 Mei 1979 Didirikan oleh Tuanku Jaafar untuk anggota sah keluarga kerajaan yang merupakan keturunan dari Yamtuan Radin Sunnah.
 
  Darjah Setia Negeri Sembilan Yang Amat Dihormati Dato' Seri Utama S.U.N.S. Dato' Seri Utama 24 Mei 1979 Didirikan oleh Tuanku Jaafar sebagai bintang jasa umum sebagai penghargaan atas pengabdian yang setia untuk negara bagian di segala bidang.
Sebelumnya dikenal dengan kelas Dato' Sri Paduka (S.P.N.S.)
Dato' Seri Setia S.S.N.S. Dato' Seri Didirikan oleh Tuanku Jaafar sebagai bintang jasa umum sebagai penghargaan atas pengabdian yang setia untuk negara bagian di segala bidang.
Dato' Paduka D.P.N.S. Dato' Didirikan oleh Tuanku Jaafar sebagai bintang jasa umum sebagai penghargaan atas pengabdian yang setia untuk negara bagian di segala bidang.
Sebelumnya dikenal dengan kelas Dato' Setia (D.S.N.S.)
Setia D.N.S. Didirikan oleh Tuanku Jaafar sebagai bintang jasa umum sebagai penghargaan atas pengabdian yang setia untuk negara bagian di segala bidang.
  Ahli A.N.S.
  Darjah Setia Tuanku Muhriz Sri Setia S.S.T.M. Dato' Seri 14 Januari 2010 Didirikan oleh Tuanku Muhriz sebagai penerus Darjah Kebesaran Sri Tuanku Jaafar sebagai penghargaan atas pengabdian yang setia dan berjasa selama Tuanku Muhriz berkuasa sebagai Yang di-Pertuan Besar.
  Setia D.S.T.M. Dato'
D.T.M.
Setiawan S.T.M.
Bentara B.T.M.
  Darjah Setia Bakti Negeri Sembilan Dato' D.B.N.S. Dato' 14 Januari 2010 Didirikan oleh Tuanku Muhriz sebagai penghargaan untuk pengabdian yang setia kepada Yang di-Pertuan Besar dan Negeri Sembilan dalam bidang politik, bisnis, maupun pengabdian yang berjasa.
  Darjah Kebesaran Sri Tuanku Jaafar Yang Amat Terpuji Dato' Sri Paduka S.P.T.J. Dato' Seri 18 Juli 1984 Didirikan oleh Tuanku Jaafar sebagai penghargaan atas pengabdian yang setia dan berjasa pada saat Tuanku Jaafar berkuasa.
Dihapus 14 Januari 2010.
  Dato' Paduka D.P.T.J. Dato'
  Darjah Pekerti Terpilih D.P.T. 14 Januari 2010 Didirikan oleh Tuanku Muhriz sebagai penghargaan atas jasa oleh pegawai negeri sipil yang telah menunjukkan tindakan yang baik dalam pekerjaan dan tugasnya.

Pahang

sunting

Berikut daftar tanda kehormatan yang ada di negara bagian Pahang. Seluruh tanda kehormatan ini dianugerahkan oleh Sultan Pahang.

Pita Nama Kelas Akhiran Gelar kehormatan Dibentuk Keterangan
Orde
  Darjah Kerabat Yang Maha Mulia Utama Kerabat Diraja Pahang Ahli D.K.P. 24 Oktober 1977 Didirikan oleh Sultan Ahmad Shah.
  Darjah Kerabat Sri Indra Mahkota Pahang Yang Amat Dihormati Kelas I D.K. I 25 Mei 1967 Didirikan oleh Sultan Abu Bakar.
  Kelas II D.K. II
  Darjah Sri Diraja Sultan Ahmad Shah Pahang Sri Diraja Sultan Ahmad Shah Pahang S.D.S.A. Dato' Sri Diraja 23 Oktober 2010 Didirikan oleh Sultan Ahmad Shah untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-80.
  Darjah Kebesaran Sri Sultan Ahmad Shah Pahang Yang Amat Mulia Sri Sultan Ahmad Shah Pahang S.S.A.P. Dato' Sri 24 Oktober 1977 Didirikan oleh Sultan Ahmad Shah.
  Darjah Sultan Ahmad Shah Pahang D.S.A.P. Dato'
  Setia Ahmad Shah Pahang S.A.P.
  Ahli Ahmad Shah Pahang A.A.P.
  Darjah Kebesaran Mahkota Pahang Yang Dihormati Sri Indera Mahkota Pahang S.I.M.P. Dato' Indera 27 Desember 1968 Didirikan oleh Sultan Abu Bakar.
  Darjah Indera Mahkota Pahang D.I.M.P. Dato'
  Setia Mahkota Pahang S.M.P.
  Ahli Mahkota Pahang A.M.P.
Medali
Pingat Gagah Perwira P.G.P. 17 Oktober 1951 Didirikan oleh Sultan Abu Bakar untuk tindakan yang menunjukkan keberanian tertinggi.
Pingat Khidmat Cemerlang P.K.C. 20 Oktober 1985 Didirikan oleh Sultan Ahmad Shah untuk pengabdian yang panjang dan terkemuka untuk negara.
Pingat Kelakuan Terpuji P.K.T. 17 Oktober 1951 Didirikan oleh Sultan Abu Bakar untuk tindakan terpuji dalam pengabdian untuk negara.
Pingat Jasa Kebaktian P.J.K. 17 Oktober 1951 Didirikan oleh Sultan Abu Bakar untuk pengabdian yang panjang dan berjasa besar untuk negara.
Pingat Jubli Perak Pahang P.J.P. 29 Mei 1957 Didirikan oleh Sultan Abu Bakar untuk memperingati perayaan 25 tahun kenaikan takhtanya sebagai Sultan.
Pingat Jubli Perak Pahang P.J.P. 1999 Didirikan oleh Sultan Ahmad Shah untuk memperingati perayaan 25 tahun kenaikan takhtanya sebagai Sultan.
Pingat Pertabalan Sultan Haji Ahmad Shah Emas 10 Juli 1980 Didirikan oleh Sultan Abu Bakar untuk memperingati penabalannya sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-7.
Perak
Perunggu

Berikut ini adalah daftar tanda kehormatan di negara bagian Perak dan dianugerahkan oleh Sultan Perak.[9][10][11][12]

Pita Nama Kelas Akhiran Gelar kehormatan Dibentuk Keterangan
Orde
 
(1957–2001)
 
(sejak 2001)
Darjah Kerabat Diraja Yang Amat Dihormati D.K. 12 Desember 1957 Didirikan oleh Sultan Idris Shah II. Diberikan kepada anggota keluarga kerajaan Perak dan keluarga kerajaan asing.
  Darjah Kerabat Seri Paduka Sultan Azlan Shah Perak Yang Amat Dihormati D.K.S.A. 2000 Didirikan oleh Sultan Azlan Shah. Diberikan kepada anggota keluarga kerajaan Perak dan keluarga kerajaan asing.
 
(2000–2011)
 
(sejak 2011)
Darjah Kebesaran Seri Paduka Sultan Azlan Shah Perak Yang Amat Dimulia S.P.S.A. Dato' Seri Diraja Didirikan oleh Sultan Azlan Shah sebagai penghargaan atas pengabdian yang terkemuka untuk Sultan.
  Darjah Yang Teramat Mulia Darjah Kerabat Azlanii Kelas Pertama D.K.A. I 2010 Didirikan oleh Sultan Azlan Shah.
  Kelas Kedua D.K.A. II
Dato' Seri D.S.A. Dato' Seri 2009
Darjah Kehormatan Seri Paduka Sultan Nazrin Shah Perak Yang Amat Dihormati D.K.S.N. 2015 Didirikan oleh Sultan Nazrin Shah.
Darjah Kebesaran Seri Paduka Sultan Nazrin Shah Perak Yang Amat Dimulia S.P.S.N. Dato' Seri Diraja 2014
 
(1969–2001)
 
(2001–2011)
 
(sejak 2011)
Darjah Kebesaran Negeri Perak Yang Amat Mulia Cura Si Manja Kini Seri Paduka S.P.C.M. Dato' Seri 15 September 1969 Didirikan oleh Sultan Idris Shah II
 
(1969–2001)
 
(2001–2011)
 
(sejak 2011)
Dato' Paduka D.P.C.M. Dato'
Paduka P.C.M.
Ahli A.C.M. 19 April 1989
 
(1957–2001)
 
(sejak 2001)
Darjah Kebesaran Mahkota Negeri Perak Yang Amat Mulia Seri Paduka S.P.M.P. Dato' Seri 12 Desember 1957 Didirikan oleh Sultan Yusuf Izzuddin Shah
 
(1957–2001)
 
(sejak 2001)
Dato' Paduka D.P.M.P. Dato'
Paduka P.M.P.
Ahli A.M.P.
  Darjah Kebesaran Taming Sari Negeri Perak Yang Amat Perkasa Dato' Seri Panglima S.P.T.S. Dato' Seri Panglima 1977 Didirikan oleh Sultan Idris Shah II. Dianugerahkan kepada personel militer dan kepolisian.
  Dato' Pahlawan D.P.T.S. Dato' Pahlawan
Perwira (Paduka) P.T.S. Didirikan oleh Sultan Idris Shah II. Dianugerahkan kepada personel militer dan kepolisian. Tidak dianugerahkan sejak 1989.[13]
Hulubalang H.T.S.
Kshatriya K.T.S.
Perajurit A.T.S.

Perlis

sunting

Di bawah ini merupakan daftar tanda kehormatan di negara bagian Perlis. Tanda kehormatan ini dianugerahkan oleh Raja Perlis.[14][15]

Pita Nama Kelas Akhiran Gelar kehormatan Dibentuk Keterangan
Orde
  Darjah Kerabat Diraja Perlis Yang Amat Dihormati D.K.P. 17 Mei 2001 Didirikan oleh Tuanku Syed Sirajuddin. Diberikan menurut keputusan pribadi Raja Perlis.
  Darjah Kerabat Perlis Baginda Tuanku Syed Putra Jamalullail Yang Amat Dihormati D.K. 21 September 1965 Didirikan oleh Tuanku Syed Putra sebagai tanda kehormatan keluarga. Hanya untuk anggota keluarga kerajaan Perlis dan negara lain yang bersekutu.
Darjah Kebesaran Dato’ Bendahara Sri Jamalullail D.B.S.J. Dato’ Seri Diraja Bendahara Negara 2006 Didirikan oleh Tuanku Syed Sirajuddin sebagai tanda kehormatan spesial bagi para negarawan yang terkemuka.
  Darjah Kebesaran Baginda Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail Yang Amat Dihormati Seri Setia S.S.S.J. Dato' Seri Diraja 2001 Didirikan oleh Tuanku Syed Sirajuddin.
  Dato' Setia D.S.S.J. Dato' Paduka
  Dato' Setia Paduka D.S.P.J. Dato'
  Darjah Kebesaran Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail Perlis Setia Paduka S.P.S.J. Dato' Seri Setia Diraja 2005 Didirikan oleh Tuanku Syed Sirajuddin.
  Dato' Wira D.W.S.J. Dato' Wira
  Dato' Panglima D.P.S.J. Dato'
  Seri S.S.P.
Darjah Kebesaran Baginda Tuanku Syed Putra Jamalullail Yang Amat Dihormati Setia S.S.P.J. Dato' Seri Diraja 22 Juni 1995 Didirikan oleh Tuanku Syed Putra. Sempat diberhentikan tahun 2001, namun dianugerahkan kembali sejak 2007.
Dato' Setia D.S.P.J. Dato'
Dato' Panglima D.P.P.J. Dato'
  Darjah Kebesaran Mahkota Perlis Yang Amat Mulia, Bintang al-Safi Seri Paduka S.P.M.P. Dato' Seri 21 September 1965 Didirikan oleh Tuanku Syed Putra.
  Dato' Paduka D.P.M.P. Dato'
  Setia S.M.P.
  Ahli A.M.P.
  Pingat P.M.P. 22 Juni 1995
  Darjah Dato' Bergelar 27 Desember 1987 Didirikan oleh Tuanku Syed Putra sebagai penanda bagi pemegang gelar kehormatan berikut:
 • Dato’ Kurnia Bakti
 • Dato’ Indera Perkasa
 • Dato’ Indera Dewa
 • Dato’ Indera Jaya
 • Dato’ Indera Pahlawan
 • Dato’ Lela Perkasa
 • Dato’ Alim Panglima
 • Dato’ Kaya Bakti
 • Dato’ Setia Jaya
 • Dato’ Alim Setia
Medali
  Pingat Keberanian Handal P.K.H. 9 Mei 1951 Didirikan oleh Tuanku Syed Putra.
  Pingat Pekerti Terpilih P.P.T. Didirikan oleh Tuanku Syed Putra.
  Pingat Jasa Kebaktian P.J.K. Didirikan oleh Tuanku Syed Putra.
  Pingat Jasa Baik P.J.B. 30 Mei 1968 Didirikan oleh Tuanku Syed Putra.
  Pingat Perkhidmatan Lama P.P.L. 4 Juli 1962 Didirikan oleh Tuanku Syed Putra.

Selangor

sunting

Berikut ini daftar tanda kehormatan di negara bagian Selangor dan dianugerahkan oleh Sultan Selangor.

Pita Nama Kelas Akhiran Gelar kehormatan Dibentuk Keterangan
Orde
  Darjah Kerabat Selangor Yang Amat Dihormati Pertama D.K. I 6 Juni 1961 Didirikan oleh Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Diberikan untuk anggota keluarga kerajaan dan pejabat tinggi negara bagian.
  Kedua D.K. II
  Darjah Kebesaran Mahkota Selangor Yang Amat Mulia Dato' Sri Paduka S.P.M.S. Dato' Seri/Datin Paduka Seri 6 Juni 1961 Didirikan oleh Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah sebagai penghargaan atas pengabdian umum untuk Sultan dan negara bagian Selangor.
  Dato' Paduka D.P.M.S. Dato'/Datin Paduka
  Setia S.M.S.
Ahli A.M.S.
  Darjah Kebesaran Sultan Sharafuddin Idris Shah Dato' Sri Setia S.S.I.S. Dato' Seri/Datin Paduka Seri 14 Desember 2002 Didirikan oleh Sultan Sharafuddin Idris Shah.
  Dato' Setia D.S.I.S. Dato'/Datin Paduka
Setia S.I.S.
Ahli A.I.S.
  Darjah Kebesaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Dato' Sri Setia S.S.S.A. Dato' Seri/Datin Paduka Seri 30 September 1985 Didirikan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dihapus 2001.
  Dato' Setia D.S.S.A. Dato'/Datin Paduka
  Setia S.S.A.
  Ahli A.S.A.

Terengganu

sunting

Berikut ini tanda kehormatan di Terengganu dan dianugerahkan oleh Sultan Terengganu.

Pita Nama Kelas Akhiran Gelar kehormatan Dibentuk Keterangan
Orde
  Darjah Utama Kerabat Diraja Terengganu Yang Amat Dihormati Ahli D.K.T. 10 Maret 1981 Didirikan oleh Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah.
Hanya untuk pangeran yang berkuasa.
  Darjah Kerabat Diraja Terengganu Yang Amat Mulia Ahli D.K.R. 6 Juli 2000 Didirikan oleh Sultan Mizan Zainal Abidin sebagai tanda kehormatan untuk anggota keluarga kerajaan Terengganu dan kerajaan lainnya.
  Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Pertama D.K. I 19 Juni 1962 Didirikan oleh Sultan Ismail Nasiruddin Shah sebagai tanda kehormatan untuk anggota keluarga kerajaan Terengganu dan kerajaan lainnya.
Maksimal 16 penerima.
  Darjah Kedua D.K. II Didirikan oleh Sultan Ismail Nasiruddin Shah.
Maksimal 24 penerima.
  Darjah Kebesaran Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu Yang Amat Terpilih Sri Utama S.U.M.Z. Dato' Seri Utama 26 Mei 2005 Didirikan oleh Sultan Mizan Zainal Abidin
  Dato' Sri Setia S.S.M.Z. Dato' Seri 6 Juli 2001
 
(2001–2012)
 
(sejak 2012)
Dato' Setia D.S.M.Z. Dato'
  Setia S.M.Z.
Ahli A.M.Z.
  Darjah Kebesaran Sultan Mahmud I Terengganu Yang Amat Terpuji Ahli Sri Setia S.S.M.T. Dato' Seri 28 Februari 1982 Didirikan oleh Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah.
Maksimal 16 penerima.
  Ahli Dato' Setia D.S.M.T. Dato' Didirikan oleh Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah.
Maksimal 32 penerima.
Ahli Setia A.S.M. Didirikan oleh Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah.
Maksimal 60 penerima.
  Darjah Kebesaran Mahkota Terengganu Yang Amat Mulia Dato' Sri Paduka S.P.M.T. Dato' 19 Juni 1962 Didirikan oleh Sultan Ismail Nasiruddin Shah.
Maksimal 25 penerima.
  Dato' Paduka D.P.M.T. Dato' Didirikan oleh Sultan Ismail Nasiruddin Shah.
Maksimal 50 penerima.
  Setia Mahkota S.M.T. Didirikan oleh Sultan Ismail Nasiruddin Shah.
Maksimal 100 penerima.
Ahli Mahkota A.M.T. Didirikan oleh Sultan Ismail Nasiruddin Shah.
Maksimal 200 penerima.

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
 1. ^ "Darjah-Darjah, Bintang-Bintang dan Pingat-Pingat Kebesaran Negeri Sabah" (dalam bahasa Melayu). Istana Negeri Sabah. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-12-01. Diakses tanggal 26 Juli 2021. 
 2. ^ a b "Darjah Kebesaran". Kemahkotaan DYMM Sultan Ibrahim, Sultan Johor (dalam bahasa Melayu). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-28. Diakses tanggal 27 Juli 2021. 
 3. ^ Antonio Pireto Barrio. "Johore [1]". Colecciones Militares. Diakses tanggal 27 Juli 2021. 
 4. ^ Antonio Pireto Barrio. "Johore [2]". Colecciones Militares. Diakses tanggal 27 Juli 2021. 
 5. ^ Abdul Rahim Ramli (2018). JDT : Johor Darul Ta'zim, an abode of dignity (dalam bahasa Inggris) (edisi ke-1). Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim: Penerbit UTM Press. hlm. 61–84. ISBN 978-983-52-1524-7. OCLC 1080556025. 
 6. ^ "Darjah Kebesaran" (dalam bahasa Melayu). Jemaah Dato'-Dato' Negeri Kedah Darul Aman. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-07-28. Diakses tanggal 28 Juli 2021. 
 7. ^ Antonio Pireto Barrio. "Kedah [1]". Colecciones Militares. Diakses tanggal 28 Juli 2021. 
 8. ^ Antonio Pireto Barrio. "Kedah [2]". Colecciones Militares. Diakses tanggal 28 Juli 2021. 
 9. ^ "Darjah Kebesaran Negeri Perak". Darjah Kebesaran & Pingat Perak (dalam bahasa Melayu). Pemerintah Negara Bagian Perak Darul Ridzuan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-11-11. Diakses tanggal 2 Agustus 2021. 
 10. ^ Antonio Pireto Barrio. "Perak [1]". Colecciones Militares. Diakses tanggal 2 Agustus 2021. 
 11. ^ Antonio Pireto Barrio. "Perak [2]". Colecciones Militares. Diakses tanggal 2 Agustus 2021. 
 12. ^ Antonio Pireto Barrio. "Perak [3]". Colecciones Militares. Diakses tanggal 2 Agustus 2021. 
 13. ^ "Sejarah Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat". Darjah Kebesaran & Pingat Perak (dalam bahasa Melayu). Pemerintah Negara Bagian Perak Darul Ridzuan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-13. Diakses tanggal 2 Agustus 2018. 
 14. ^ Antonio Pireto Barrio. "Perlis [1]". Colecciones Militares. Diakses tanggal 3 Agustus 2021. 
 15. ^ Antonio Pireto Barrio. "Perlis [2]". Colecciones Militares. Diakses tanggal 3 Agustus 2021.